Rallye Versenyek Szabályai, Magyaroszági Rallye Bajnokságok 2013. évi Alapversenykiírása, 1.módosított változat

MNASZ

Letöltés

RALLYE VERSENYEK SZABÁLYAI
MAGYARORSZÁGI
RALLYE BAJNOKSÁGOK
2013. évi ALAPKIÍRÁSA
Készítette: az MNASZ Rallye Szakági Bizottság
Jóváhagyta: az MNASZ Intéző Bizottság
Kiadja:
az MNASZ Titkárság
TARTALOMJEGYZÉK
I. FIA REGIONÁLIS RALLYE BAJNOKSÁGOK SZABÁLYAI ...............14
ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
................................................................................14
BAJNOKSÁGOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI .......................................................... 14
ALKALMAZÁS .......................................................................................................... 14
HIVATALOS NYELV ................................................................................................ 14
ÉRTELMEZÉS ......................................................................................................... 14
AZ ALKALMAZÁS KEZDETE................................................................................... 14
2.
MEGHATÁROZÁSOK .............................................................................................. 14
2.1.
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS ................................................................................... 14
2.2.
KÖZLEMÉNY ........................................................................................................... 14
2.3.
ELLENŐRZÉSI TERÜLET ....................................................................................... 15
2.4.
VERSENYZŐPÁROS............................................................................................... 15
2.5.
DÖNTÉS (HATÁROZAT) ......................................................................................... 15
2.6.
A VERSENY VÉGE .................................................................................................. 15
2.7.
SZAKASZ ................................................................................................................. 15
2.8.
NEUTRALIZÁCIÓ..................................................................................................... 15
2.9.
PARC FERME .......................................................................................................... 15
2.10. TILTOTT SZERVIZ................................................................................................... 15
2.11. PÁLYABEJÁRÁS ..................................................................................................... 15
2.12. GYŰJTŐÁLLOMÁS .................................................................................................. 15
2.13. KÖZÚTI SZAKASZ (ETAP) ...................................................................................... 15
2.14. RALLYE SZEKCIÓJA............................................................................................... 16
2.15. SZERVIZ .................................................................................................................. 16
2.16. A VERSENY KEZDETE ........................................................................................... 16
2.17. SZUPERSPECIÁL SZAKASZ .................................................................................. 16
2.18. MENETLEVÉL.......................................................................................................... 16
2.19. TECHNIKAI ZÓNA ................................................................................................... 16
2.20. MÉDIA ZÓNA ........................................................................................................... 16
HIVATALOS SZEMÉLYEK
.................................................................................16
3.
HIVATALOS ÉS DELEGÁLT SZEMÉLYEK ............................................................. 16
3.1.
FELÜGYELŐK ......................................................................................................... 16
3.2.
FIA KÜLDÖTTEK ..................................................................................................... 16
3.3.
VERSENYZŐI ÖSSZEKÖTŐK (VÖK) ..................................................................... 17
ELFOGADOTT JÁRMŰVEK
...............................................................................17
4.
FIA BAJNOKSÁGOKON INDULÓ, ELFOGADOTT JÁRMŰVEK ............................ 17
4.1.
ÖSSZEFOGLALÁS .................................................................................................. 17
4.2.
A GÉPKOCSIK GÉPOSZTÁLYAI ............................................................................ 17
4.3.
KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK............................................................................ 18
4.4.
NEMZETI GÉPKOCSIK ........................................................................................... 18
BAJNOKSÁGOK ÉS PONTOZÁS
........................................................................19
5.
A BAJNOKSÁG KÖVETELMÉNYEI......................................................................... 19
5.1.
A BAJNOKSÁG PONTOZÁSA ................................................................................. 19
5.2.
AZ EREDMÉNYEK SZÁMA A BAJNOKSÁG VÉGSŐ ÉRTÉKELÉSÉBEN ............. 19
6.
FIA RALLY VILÁGBAJNOKSÁG (WRC) VEZETŐK ÉS NAVIGÁTOROK RÉSZÉRE
........................................................................................................................... 19
7.
FIA RALLY VILÁGBAJNOKSÁG AUTÓGYÁRTÓK RÉSZÉRE ............................... 19
8.
FIA TÁMOGATOTT BAJNOKSÁGOK (WRC2, WRC3) ........................................... 20
9.
JUNIOR WRC BAJNOKSÁG ................................................................................... 20
10.
HOLTVERSENY A BAJNOKSÁGBAN ..................................................................... 20
10.1. VEZETŐK ÉS NAVIGÁTOROK ............................................................................... 20
10.2. KONSTRUKTŐRÖK (AMENNYIBEN KIÍRÁSRA KERÜL) ...................................... 20
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
1.
KIEMELT VERSENYZŐK KÖVETELMÉNYEI ......................................................... 20
11.
11.1. PRIORITÁSOS VEZETŐK ....................................................................................... 20
11.2. PRIORITÁSOS VERSENYZŐ ÁTSOROLÁSA ........................................................ 20
12.
IDŐTERV MEGVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA ................................................... 22
12.1. A HIVATALOS IDŐTERV ÉS SPORT PROGRAM BETARTÁSA ........................... 22
13.
A RENDEZVÉNY JELLEMZŐI ................................................................................. 22
13.1. IDŐTARTAM ............................................................................................................ 22
13.2. A RALLY PROGRAMJA ........................................................................................... 22
STANDARD DOKUMENTUMOK ÉS FIA ENGEDÉLY
...............................................23
14.
STANDARD FIA DOKUMENTUMOK....................................................................... 23
14.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ............................................................................ 23
14.2. ITINER...................................................................................................................... 23
14.3. MENETLEVELEK ..................................................................................................... 23
15.
FIA ENGEDÉLY KIADÁSA....................................................................................... 24
BIZTOSÍTÁS
...................................................................................................24
16.
BIZTOSÍTÁSI FEDEZET .......................................................................................... 24
16.1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET LEÍRÁSA ...................................................................... 24
16.2. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FEDEZET .................................................................. 24
16.3. FEDEZET KIZÁRÁSA .............................................................................................. 24
GÉPKOCSI AZONOSÍTÁS
.................................................................................24
17.
EGÉSZ ÉVRE KIADOTT RAJTSZÁMOK ................................................................ 24
18.
RAJTSZÁMOK ÉS REKLÁMOK .............................................................................. 24
18.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ............................................................................ 24
18.2. AJTÓPANELEK........................................................................................................ 24
18.3. HÁTSÓ ABLAK ........................................................................................................ 25
18.4. OLDALABLAKOK ..................................................................................................... 25
18.5. TETŐPANEL ............................................................................................................ 25
18.6. ELSŐ TÁBLA ........................................................................................................... 25
18.7. A REKLÁMOK KORLÁTOZÁSA .............................................................................. 25
18.8. OPCIONÁLIS RENDEZŐI REKLÁM ........................................................................ 25
19.
VEZETŐK ÉS NAVIGÁTOROK NEVE .................................................................... 26
19.1. HÁTSÓ OLDALABLAKOK ....................................................................................... 26
19.2. AJTÓPANELEK / RAJTSZÁMOK / VERSENYZŐK NEVE ...................................... 26
KÖZLEKEDÉS
................................................................................................27
20.
MAGATARTÁS......................................................................................................... 27
20.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ...................................................................................... 27
20.2. A PÁLYABEJÁRÁS ALATT ...................................................................................... 27
20.3. A MEGENGEDETTNÉL NAGYOBB SEBESSÉG A VERSENY ALATT .................. 27
20.4. KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK .................................................................................. 27
NEVEZÉSEK
...................................................................................................28
21.
NEVEZÉSI ELJÁRÁS............................................................................................... 28
21.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS ................................................................................. 28
21.2. NEVEZÉSI LAPOK BEADÁSA................................................................................. 28
21.3. NEVEZÉSI LAP MÓDOSÍTÁSA ............................................................................... 28
21.4. ASN JÓVÁHAGYÁS................................................................................................. 28
21.5. NEVEZŐ ÉS/VAGY VERSENYZŐ(K) CSERÉJE .................................................... 28
21.6. NEVEZŐK ÉS VERSENYZŐK KÖTELEZETTSÉGEI ............................................. 28
22.
NEVEZÉSI ZÁRLAT ................................................................................................. 29
23.
NEVEZÉSI DÍJAK .................................................................................................... 29
23.1. NEVEZÉSI LAPOK ELFOGADÁSA ......................................................................... 29
23.2. NEVEZÉSI DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSE ..................................................................... 29
23.3. NEVEZÉSI DÍJAK RÉSZLEGES VISSZATÉRÍTÉSE .............................................. 29
24.
OSZTÁLYOK ............................................................................................................ 29
3
24.1. OSZTÁLYBASOROLÁS MÓDOSÍTÁSA .................................................................. 29
PÁLYABEJÁRÁS
............................................................................................29
25.
PÁLYABEJÁRÁS ..................................................................................................... 29
25.1. PÁLYABEJÁRÓ GÉPKOCSIK ................................................................................. 29
25.2. PÁLYABEJÁRÓ GÉPKOCSIK GUMIJAI.................................................................. 30
25.3. A PÁLYABEJÁRÁS KORLÁTOZÁSAI ..................................................................... 30
25.4. A PÁLYABEJÁRÁS MENETE .................................................................................. 30
GÉPÁTVÉTEL
.................................................................................................30
26.
A VERSENY RAJTJA ELŐTT .................................................................................. 30
26.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK ...................................................................................... 30
26.2. IDŐBEOSZTÁS ........................................................................................................ 31
27.
A VERSENY KÖZBEN ............................................................................................. 31
27.1. KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉSEK .............................................................................. 31
27.2. A NEVEZŐ FELELŐSSÉGE .................................................................................... 31
28.
VÉGELLENŐRZÉS .................................................................................................. 31
28.1. BEFEJEZŐ PARC FERMÉ ...................................................................................... 31
28.2. A GÉPKOCSIK KIVÁLASZTÁSA ............................................................................. 31
28.3. HOMOLOGIZÁCIÓS LAP ........................................................................................ 31
SHAKEDOWN
.................................................................................................32
29.
SHAKEDOWN KÖVETELMÉNYEK ......................................................................... 32
29.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ...................................................................................... 32
29.2. SHAKEDOWN LEBONYOLÍTÁSA ........................................................................... 32
29.3. NYILATKOZAT ......................................................................................................... 32
29.4. TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK ............................................................................. 32
29.5. MEGHIBÁSODÁS A SHAKEDOWN ALATT ............................................................ 32
29.6. VERSENYZŐ ÉS UTAS FELSZERELÉSEI AZ AUTÓBAN ..................................... 32
30.
SZABAD TESZT – KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ (CSAK MURVÁS VERSENYEKEN)
........................................................................................................................... 32
ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK
...............................................................................33
31.
ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK .......................... 33
31.1. ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK JELZÉSEI ................................................................... 33
31.2. VÉDŐKORLÁTOK.................................................................................................... 33
31.3. MEGÁLLÁSI IDŐ AZ ELLENŐRZÉSI TERÜLETEN ................................................ 33
31.4. AZ ÁLLOMÁSOK MŰKÖDÉSI IDEJE ...................................................................... 33
31.5. AZ ELLENŐRZÉSEK SORRENDJE ÉS IRÁNYA .................................................... 33
31.6. A SPORTBÍRÓK UTASÍTÁSAI ................................................................................ 33
31.7. MÉDIA ZÓNA (HA VAN) .......................................................................................... 33
31.8. FEDÉLZETI KAMERA ADATHORDOZÓ CSERE ÉS KAMERA KARBANTATÓ
PONT .............................................................................................................. 33
32.
ÁTHALADÁS ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK .............................................................. 34
33.
IDŐELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK .............................................................................. 34
33.1. MŰKÖDÉSÜK .......................................................................................................... 34
33.2. ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS........................................................................................ 34
33.3. IDŐELLENŐRZÉS GYORSASÁGI SZAKASZ RAJTJA ELŐTT .............................. 35
34.
KÉSÉSEK................................................................................................................. 35
34.1. MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT KÉSÉS ............................................................... 35
34.2. KORAI ÉRKEZÉS .................................................................................................... 35
34.3. ÉRTESÍTÉS KÉSÉSEKRŐL .................................................................................... 35
35.
GYŰJTŐÁLLOMÁS .................................................................................................. 35
35.1. ELJÁRÁS A GYŰJTŐÁLLOMÁSON ........................................................................ 35
35.2. INDULÁS A GYŰJTŐÁLLOMÁSRÓL ...................................................................... 36
GYORSASÁGI SZAKASZOK
..............................................................................36
36.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ............................................................................ 36
4
36.1. IDŐRÖGZÍTÉS......................................................................................................... 36
37.
GYORSASÁGI SZAKASZ RAJTJA .......................................................................... 36
37.1. RAJTPONT .............................................................................................................. 36
37.2. RAJT ELJÁRÁS ....................................................................................................... 36
37.3. MANUÁLIS RAJTELJÁRÁS ..................................................................................... 36
37.4. KÉSŐI RAJT A VERSENYZŐPÁROS HIBÁJÁBÓL ................................................ 36
37.5. GYORSASÁGI SZAKASZ KÉSLELTETÉSE ........................................................... 36
37.6. HIBÁS RAJT............................................................................................................. 36
38.
GYORSASÁGI SZAKASZ VÉGE ............................................................................. 37
38.1. CÉL VONAL ............................................................................................................. 37
38.2. MEGÁLLÁSI PONT .................................................................................................. 37
39.
GYORSASÁGI SZAKASZ MEGSZAKÍTÁSA ........................................................... 37
40.
A VERSENYZŐK BIZTONSÁGA ............................................................................. 37
40.1. A VERSENYZŐPÁROSOK FELSZERELÉSEI ........................................................ 37
40.2. SOS/OK JELEK........................................................................................................ 37
40.3. BALESET JELENTÉSE............................................................................................ 38
40.4. PIROS HÁROMSZÖG.............................................................................................. 38
40.5. A SÁRGA ZÁSZLÓK HASZNÁLATA ....................................................................... 38
41.
SZUPERSPECIÁL SZAKASZOK ............................................................................. 38
41.1. A SZUPERSPECIÁL SZAKASZ JELLEMZŐI .......................................................... 38
41.2. SZUPERSPECIÁL SZAKASZ LEBONYOLÍTÁSA ................................................... 38
41.3. BIZTONSÁGI TERV ................................................................................................. 39
PARC FERMÉ
.................................................................................................39
42.
A PARC FERMÉ SZABÁLYAI .................................................................................. 39
42.1. ALKALMAZÁSA ....................................................................................................... 39
42.2. A PARC FERMÉ-BE BELÉPÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK ............................... 39
42.3. GÉPKOCSI TOLÁSA A PARC FERMÉ-BEN ........................................................... 39
42.4. VERSENYGÉPKOCSI LETAKARÁSA ..................................................................... 39
42.5. MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK .................................................................................... 39
42.6. JAVÍTÁSOK A PARC FERME-BEN ......................................................................... 39
RAJTOK ÉS MEGISMÉTELT RAJTOK
.................................................................40
43.
ÜNNEPÉLYES RAJT ............................................................................................... 40
44.
RALLYE RAJTJA ..................................................................................................... 40
44.1. RAJT TERÜLET ....................................................................................................... 40
44.2. MAXIMUM KÉSÉS A RAJTNÁL............................................................................... 40
45.
RAJTSORREND ÉS IDŐKÖZÖK............................................................................. 40
45.1. RAJTSORREND MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ................................................ 40
45.2. VERSENYZŐK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA .................................................................. 40
45.3. RAJTSORREND 1. SZAKASZ ................................................................................. 40
45.4. RAJTSORREND A TOVÁBBI SZAKASZOKON ...................................................... 40
45.5. RAJTIDŐKÖZÖK ..................................................................................................... 41
46.
MEGISMÉTELT RAJT KIESÉS UTÁN / RALLY 2 ................................................... 41
47.
JAVÍTÁSOK AZ ÚJRARAJTOLÁS ELŐTT .............................................................. 41
SZERVIZ
........................................................................................................41
48.
SZERVIZELÉS – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ........................................................ 41
48.1. SZERVIZTEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ......................................................... 41
48.2. CSAPAT SZEMÉLYZET ÉS SZERVIZELÉSI KORLÁTOZÁSOK ............................ 41
49.
SZERVIZPARKOK ................................................................................................... 41
49.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ...................................................................................... 41
49.2. SZERVIZPARK IDŐBEOSZTÁSA ........................................................................... 41
49.3. SZERVIZPARK JELÖLÉSE ..................................................................................... 42
49.4. SEBESSÉG A SZERVIZPARKON BELÜL .............................................................. 42
49.5. A SZERVIZPARK ELRENDEZÉSE.......................................................................... 42
50.
A TANK KIÜRÍTÉSE ÉS/VAGY TANKOLÁS A SZERVIZPARKBAN ...................... 42
5
FLEXI-SZERVIZ – 45’ .............................................................................................. 42
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK ...................................................................................... 42
FLEXI-SZERVIZ LEBONYOLÍTÁSA ÉS IDŐBEOSZTÁSA ..................................... 42
KIHELYEZETT SZERVIZ ZÓNÁK (KSZ) ................................................................. 43
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ...................................................................................... 43
A CSAPATSZEMÉLYZET SZÁMA........................................................................... 43
ENGEDÉLYEZETT FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK ............................................. 43
KSZ MATRICA ......................................................................................................... 44
SZERVIZELÉS : EGYÉB KÖVETELMÉNYEK A FIA TÁMOGATOTT
BAJNOKSÁGAIBAN .......................................................................................... 44
EREDMÉNYEK ÉS ADMINISZTRATÍV KÖVETELMÉNYEK A VERSENY UTÁN
............44
54.
RALLYE EREDMÉNYEK ......................................................................................... 44
54.1. AZ EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA .................................................................... 44
54.2. AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE ........................................................................ 44
54.3. HOLTVERSENY EGY BAJNOKI FUTAMON ........................................................... 44
54.4. KORREKT ÉS ELFOGULATLAN TÁJÉKOZTATÁS ................................................ 44
54.5. AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA PROMÓCIÓS CÉLBÓL ........................... 44
55.
ÓVÁSOK ÉS FELLEBEZÉSEK ................................................................................ 45
55.1. ÓVÁS VAGY FELLEBEZÉS BENYÚJTÁSA ............................................................ 45
55.2. ÓVÁSI DÍJAK ........................................................................................................... 45
55.3. KAUCIÓ.................................................................................................................... 45
55.4. KÖLTSÉGEK............................................................................................................ 45
55.5. FELLEBEZÉSEK ...................................................................................................... 45
56.
RALLYE DÍJKIOSZTÓK ........................................................................................... 45
56.1. DOBOGÓS CEREMÓNIA ........................................................................................ 45
56.2. DÍJKIOSZTÓ ............................................................................................................ 45
57.
ÉVES FIA DÍJKIOSZTÓ ........................................................................................... 45
57.1. RÉSZVÉTELI KÖVETELMÉNYEK........................................................................... 45
57.2. TÁVOLMARADÁS .................................................................................................... 45
ÜZEMANYAG – TANKOLÁS
..............................................................................46
58.
TANKOLÁS ÉS ELJÁRÁSOK .................................................................................. 46
58.1. HELYSZÍN ................................................................................................................ 46
58.2. ELJÁRÁS A TANKOLÓZÓNÁKBAN ........................................................................ 46
58.3. ELJÁRÁS A KERESKEDELMI BENZINKUTAKNÁL ................................................ 46
59.
ÜZEMANYAG........................................................................................................... 46
GUMIABRONCSOK ÉS KERÉKTÁRCSÁK
............................................................47
60.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ............................................................................ 47
60.1. MEGFELELŐSÉG .................................................................................................... 47
60.2. ÖNTÖTT MINTÁZATÚ GUMIABRONCSOK............................................................ 47
60.3. ELLENŐRZÉS.......................................................................................................... 47
60.4. GUMIJELÖLŐ / ELLENORZŐ ZÓNA ...................................................................... 47
60.5. A GUMIABRONCS TELJES TELJESÍTMÉNYÉNEK FENNTARTÁSÁRA
SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK ................................................................................ 47
60.6. RAJT KÉSÉSE ......................................................................................................... 47
60.7. MINTÁZAT KÉZI VÁGÁSA....................................................................................... 47
60.8. SZÖGES GUMIABRONCSOK ................................................................................. 47
60.9. PÓTKEREKEK ......................................................................................................... 48
60.10. GUMIABRONCSOK ELÉRHETŐSÉGE................................................................... 48
60.11. GUMIABRONCS ILLESZKEDÉSE........................................................................... 48
60.12. GUMIBESZÁLLÍTÓ JELENLÉTE A GYOSASÁGI SZAKASZ MEGÁLLÁSI
PONTJÁNÁL................................................................................................... 48
61.
GUMISZÁLLÍTÓ ....................................................................................................... 48
62.
FELHASZNÁLHATÓ GUMIK SZÁMA ...................................................................... 48
MECHANIKAI RÉSZEGYSÉGEK
.........................................................................48
6
51.
51.1.
51.2.
52.
52.1.
52.2.
52.3.
52.4.
53.
MECHANIKAI RÉSZEGYSÉGEK ............................................................................ 48
63.
63.1. MOTORCSERE........................................................................................................ 48
63.2. TURBÓFELTÖLTŐK ................................................................................................ 48
63.3. ERŐÁTVITEL ........................................................................................................... 49
64.
ALKATRÉSZEK – KONSTRUKTŐRÖK ÉS WRC CSAPATOK RÉSZÉRE ............. 49
65.
AUTÓ KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEI .................................................................... 49
65.1. FEDÉLZETI KAMERA .............................................................................................. 49
65.2. NYOMKÖVETŐ RENDSZER ................................................................................... 50
65.3. ZAJSZINT A GYORSASÁGI SZAKASZOKON ........................................................ 50
TESZTELÉS
...................................................................................................50
66.
TESZTELÉS ............................................................................................................. 50
V1 – FIA RALLYE EURÓPA BAJNOKSÁG/KUPA (ERC)
..........................................51
ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
................................................................................51
1.
BAJNOKSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI ............................................................... 51
ELFOGADOTT JÁRMŰVEK
...............................................................................51
4.3.
KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK............................................................................ 51
BAJNOKSÁGOK ÉS PONTOZÁS
........................................................................51
5. A BAJNOKSÁG KÖVETELMÉNYEI ..................................................................................... 51
5.3.
AZ EREDMÉNYEK SZÁMA A BAJNOKSÁG VÉGSŐ ÉRTÉKELÉSÉBEN ............. 51
5.4.
A BAJNOKSÁG RALLYE-JAINAK SZÁMA .............................................................. 51
5.5.
RALLY EURÓPA KUPÁK......................................................................................... 51
5.6.
FIA EURÓPA RALLY BAJNOKSÁG CSAPATOK RÉSZÉRE ................................. 52
11.
PRIORITÁSOS VERSENYZŐK KÖVETELMÉNYEI ................................................ 52
11.1. FIA PRIORITÁSOS VERSENYZŐK......................................................................... 52
11.3. ERC PRIORITÁSOS VERSENYZŐK....................................................................... 52
13.
A RENDEZVÉNY JELLEMZŐI ................................................................................. 53
13.1. IDŐTARTAM ............................................................................................................ 53
13.2. AZ EURÓPABAJNOKSÁG TÁVJA .......................................................................... 53
13.3. EURÓPA KUPÁK JELLEMZŐI ................................................................................ 53
STANDARD DOKUMENTUMOK ÉS IDŐTERVEK
...................................................53
14.
A RENDEZVÉNY JELLEMZŐI ................................................................................. 53
14.1. IDŐTARTAM ............................................................................................................ 53
GÉPKOCSI AZONOSÍTÁS
.................................................................................53
18.
RAJTSZÁMOK ÉS REKLÁMOK .............................................................................. 53
18.5. TETŐPANEL ............................................................................................................ 53
PÁLYABEJÁRÁS
............................................................................................53
25.
PÁLYABEJÁRÁS ..................................................................................................... 53
SHAKEDOWN / SZABAD TESZT / KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ
.................................54
30.
SZABAD TESZT / KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ – CSAK MURVA VERSENYEKEN54
30.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ...................................................................................... 54
30.2. A SZABAD TESZT LEBONYOLÍTÁSA .................................................................... 54
30.3. MEGHIBÁSODÁS A SZABAD TESZT ALATT ......................................................... 54
30.4. JOGI NYILATKOZAT ............................................................................................... 54
30.5. A KVALIFIKÁCIS SZAKASZ LEBONYOLÍTÁSA ..................................................... 54
30.6. MEGHIBÁSODÁS A KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ ALATT ....................................... 54
30.7. PARC FERMÉ A KVALIFIKÁCIÓ UTÁN .................................................................. 55
30.8. A RAJTSORREND MEGÁLLAPÍTÁSA .................................................................... 55
30.9. KÉSÉS VAGY KORAI ÉRKEZÉS ............................................................................ 55
30.10. HIBÁS RAJT............................................................................................................. 55
30.11. SZERVIZ .................................................................................................................. 55
30.12. TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK ............................................................................. 55
30.13. A KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ IDŐBEOSZTÁSA .................................................... 55
7
RAJTOK ÉS MEGISMÉTELT RAJTOK
.................................................................55
45.
RAJTSORREND ÉS IDŐKÖZÖK............................................................................. 55
45.3. RAJTSORREND 1. SZAKASZ ................................................................................. 55
45.4. RAJTSORREND A KÖVETKEZŐ SZAKASZOKON ................................................ 56
45.5. RAJTIDŐKÖZÖK ..................................................................................................... 56
46.
MEGISMÉTELT RAJT KIESÉS UTÁN / RALLY 2 ................................................... 56
46.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ...................................................................................... 56
46.2. JAVÍTÁSOK ÉS GÉPÁTVÉTEL ............................................................................... 56
ÜZEMANYAG – TANKOLÁS
..............................................................................57
59.
ÜZEMANYAG........................................................................................................... 57
59.1. EGYEDI ÜZEMANYAG ............................................................................................ 57
MECHANIKAI RÉSZEGYSÉGEK
.........................................................................57
65.
KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK A JÁRMŰVEKHEZ .............................................. 57
65.2. KÖVETŐ RENDSZER.............................................................................................. 57
FIA REGIONÁLIS RALLYE BAJNOKSÁGOK SPORTSZABÁLYAINAK FÜGGELÉKEI
...58
I. FÜGGELÉK
...............................................................................................59
ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK JELÖLÉSEI
..............................................................59
II. FÜGGELÉK
...............................................................................................61
STANDARD DOKUMENTUMOK
.........................................................................61
1. VERSENYKIÍRÁSOK
...................................................................................61
1.
BEVEZETÉS ............................................................................................................ 61
2.
RENDEZÉS .............................................................................................................. 61
3.
PROGRAM, IDŐRENDI SORRENDBEN (DÁTUMOK ÉS IDŐPONTOK), A
SZÜKSÉGES HELYSZÍNEK MEGADÁSA ........................................................ 62
4.
NEVEZÉSEK ............................................................................................................ 62
5.
BIZTOSÍTÁS ............................................................................................................ 62
6.
REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK ............................................................................... 62
7.
GUMIABRONCSOK ................................................................................................. 62
8.
ÜZEMANYAG (HA HOZZÁFÉRHETŐ) .................................................................... 63
9.
PÁLYABEJÁRÁS ..................................................................................................... 63
10.
ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL .................................................................................. 63
11.
GÉPÁTVÉTEL – PLOMBÁLÁS ÉS JELÖLÉS ......................................................... 63
12.
EGYÉB PROCEDÚRÁK........................................................................................... 63
13.
HIVATALOS SZEMÉLYEK AZONOSÍTÁSA ............................................................ 63
14.
DÍJAK ....................................................................................................................... 63
15.
VÉGELLENŐRZÉS .................................................................................................. 64
2. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK
.....................................................................64
3. RALLYE GUIDE
.........................................................................................65
4. ÚTVONALLAP – PÉLDÁK AZ ÚTVONALLAPOK ELRENDEZÉSÉRE
....................70
1.
SZABAD TESZT – KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ (HA VAN) ..................................... 70
2.
GYORSASÁGI SZAKASSZAL KEZDŐDŐ VERSENY ............................................ 70
3.
TIPIKUS NAP KÖZBENI SZERVIZ .......................................................................... 71
4.
KIHELYEZETT SZERVIZ ÉS TANKOLÁS ............................................................... 71
5.
TIPIKUS SZAKASZ VÉGI, ÉJSZAKAI GYŰJTŐ ELŐTTI FLEXI-SZERVIZ ............. 72
6.
TIPIKUS RALLYE VÉGE.......................................................................................... 72
5. ITINER
.....................................................................................................73
1.
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ........................................................................... 73
2.
ELSŐ OLDALAK ...................................................................................................... 73
3.
ÚTMUTATÓ OLDALAK ............................................................................................ 73
4.
UTOLSÓ OLDALAK ................................................................................................. 74
5.
VÁLTOZÁSOK ......................................................................................................... 74
8
EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK ........................................................................ 75
6.
6. STANDARD FIA MENETLEVELEK
.................................................................77
1.
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK ...................................................................................... 77
2.
KIVITEL .................................................................................................................... 77
7. STANDARD NEVEZÉSI LAP
.........................................................................83
8. NEVEZÉSI LISTA
.......................................................................................85
1.
ELŐZETES NEVEZÉSI LISTA AZ ERC VERSENYEKEN ...................................... 85
2.
NEVEZÉSI LISTA..................................................................................................... 85
9. A RALLY RAJTLISTÁI ÉS EREDMÉNYEI
........................................................85
1.
SZABAD TESZT ÉS KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ (HA VAN) .................................. 85
2.
RAJTCEREMÓNIA ÉS ELSŐ SZAKASZ / 1. SZEKCIÓ .......................................... 85
3.
A RALLYE MINDEN SZAKASZÁN (KIVÉVE A ZÁRÓ SZAKASZT) ........................ 86
4.
A RALLYE ZÁRÓ SZAKASZA ................................................................................. 86
10. MÉDIA BIZTONSÁGI KÖNYV
........................................................................87
III. FÜGGELÉK
...............................................................................................89
BIZTONSÁG
...................................................................................................89
5.1.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ............................................................................ 89
5.2.
BIZTONSÁGI TERV ÉS ADMINISZTRÁCIÓS ELJÁRÁSOK ................................... 89
5.3.
A MENTŐSZOLGÁLAT ÉS A KIMENTÉS ELEMEINEK LEÍRÁSA ......................... 91
5.4.
A NÉZŐK BIZTONSÁGA ......................................................................................... 93
5.5.
A VERSENYZŐPÁROSOK BIZTONSÁGA .............................................................. 94
5.6.
BALESET JELENTÉSE............................................................................................ 97
V. FÜGGELÉK
................................................................................................98
„A” / ASZFALT GUMIABRONCS SZABÁLYOK
......................................................98
1.
GUMIK TÍPUSA........................................................................................................ 98
2.
A MINTÁZOTT GUMIABRONCSOK MEGHATÁROZÁSA ...................................... 98
3.
GUMIABRONCS HOMOLOGIZÁCIÓ ...................................................................... 99
4.
A VERSENY KÖZBEN ............................................................................................. 99
„B” / ASZFALT GUMIABRONCS SZABÁLYOK
......................................................99
1.
ALKALMAZÁS .......................................................................................................... 99
2.
HOMOLOGIZÁCIÓ (MINTÁZAT ÉS MÉRET) ........................................................ 100
„C” / ASZFALT GUMIABRONCS SZABÁLYOK
....................................................101
„D” / ASZFALT GUMIABRONCS SZABÁLYOK
....................................................101
HÓGUMIK
....................................................................................................101
IX. FÜGGELÉK
..............................................................................................102
SZERVEZÉSI KÖVETELMÉNYEK SPECIFIKÁCIÓJA
............................................102
HIVATALOS SZEMÉLYEK
...............................................................................102
3.
HIVATALOS SZEMÉLYEK ÉS KÜLDÖTTEK ........................................................ 102
3.1.
FELÜGYELŐK ....................................................................................................... 102
3.2.
FIA KÜLDÖTTEK ................................................................................................... 102
3.3.
A FIA MEGFIGYELŐK BELÉPÉSE A GYORSASÁGI SZAKASZOKRA ............... 103
BAJNOKSÁGOK ÉS PONTOZÁS
......................................................................103
5.
A BAJNOKSÁG KÖVETELMÉNYEI....................................................................... 103
5.5.
A RALLYE MINŐSÍTÉSE ....................................................................................... 103
5.6.
A BAJNOKSÁG RALLYE-JÁNAK TÖRLÉSE ........................................................ 103
5.7.
JELENTÉSEK ........................................................................................................ 103
5.8.
KANDIDÁLÓ VERSENYEK.................................................................................... 103
5.9.
REGIONÁLIS BAJNOKSÁGHOZ TARTOZÓ VERSENYEK A RALLY
VILÁGBAJNOKSÁGON BELÜL ................................................................... 103
12.
A RENDEZVÉNY UTVONALÁNAK KIVÁLASZTÁSA ............................................ 103
9
12.5. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK .......................................................................... 103
12.6. SZEMLE (KIZÁRÓLAG A NACAM-ON) ................................................................. 104
STANDARD DOKUMENTUMOK ÉS IDŐTERVEK
.................................................104
14.
STANDARD FIA DOKUMENTUMOK..................................................................... 104
14.1. A BAJNOKSÁG LÓGÓJA ...................................................................................... 104
14.4. VERSENYKIÍRÁS .................................................................................................. 104
14.5. EREDMÉNYEK-HIVATALOS VÉGEREDMÉNY .................................................... 104
15.
FIA ENGEDÉLYEK KIADÁSA ................................................................................ 104
15.1. VERSENYKIÍRÁS .................................................................................................. 104
GÉPÁTVÉTEL
...............................................................................................104
23.
VÉGELLENŐRZÉS ................................................................................................ 104
23.4. BEFEJEZŐ PARC FERMÉ – ÉRTÉKELÉS ........................................................... 104
23.5. A VÉGELLENŐRZÉSHEZ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ ................................... 105
ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK
.............................................................................105
25.
ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK – ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK (KIZÁRÓLAG A
NACAM-ON) .................................................................................................... 105
25.6. IDŐMÉRŐ FELSZERELÉS .................................................................................... 105
25.7. ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK JELEI ........................................................................ 105
GYORSASÁGI SZAKASZOK
............................................................................105
31.
A GYORSASÁGI SZAKASZ RAJTJA .................................................................... 105
31.2. RAJT ELJÁRÁS ..................................................................................................... 105
SZERVIZ
......................................................................................................105
49.
SZERVIZPARKOK ................................................................................................. 105
49.5. SZERVIZPARKOK KIALAKÍTÁSA ......................................................................... 105
EREDMÉNYEK ÉS ADMINISZTRATÍV KÖVETELMÉNYEK A VERSENY UTÁN
..........105
53.
JEGYZŐKÖNYV ÉS ZÁRÓJELENTÉS ................................................................. 105
II. MAGYARORSZÁGI RALLYE VERSENYEK ÁLTALÁNOS
FELTÉTELEI ............................................................................................106
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
10
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK................................................................................... 106
RSB MEGFIGYELŐ ............................................................................................... 108
RSB BIZTONSÁGI MEGFIGYELŐ ........................................................................ 108
VERSENYZŐI ÖSSZEKÖTŐ(K) ............................................................................ 108
MÉDIA FELELŐS ................................................................................................... 108
RSB TERMÉSZETVÉDELMI MEGBÍZOTT ........................................................... 108
TILTOTT VERSENYEK .......................................................................................... 109
RALLYE VERSENYZŐI LICENCEK KIADÁSÁNAK RENDJE 2013. ÉVRE .......... 109
ZAJSZINT............................................................................................................... 109
ÓVÁS ..................................................................................................................... 109
MAGYARORSZÁG RALLYE BAJNOKSÁGAIHOZ TARTOZÓ (TOVÁBBIAKBAN
KÖZÖSEN BAJNOKSÁGOK) VERSENYEK RENDEZÉSI FELTÉTELE ........ 109
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK .................................................................................... 109
VERSENYEK ELŐKÉSZÍTÉSE, KIÍRÁSA ............................................................. 111
ITINER.................................................................................................................... 113
A BAJNOKSÁGOK VERSENYEI ÉS AZOK JELLEMZŐI ...................................... 114
PÁLYABEJÁRÁS ................................................................................................... 114
KÖZLEKEDÉS A PÁLYABEJÁRÁS ÉS A VERSENY IDEJE ALATT .................... 115
NEVEZÉS, NEVEZÉSI ZÁRLAT ............................................................................ 116
A NEVEZÉSEK VISSZAUTASÍTÁSA..................................................................... 117
BIZTOSÍTÁS .......................................................................................................... 118
HIVATALOS JELZÉSEK A JÁRMŰVEKEN ........................................................... 118
ADMINISZTRATÍV ÉS TECHNIKAI ÁTVÉTEL, VERSENY KÖZBENI ÉS UTÁNI
ELLENŐRZÉSEK ......................................................................................... 119
MENETLEVÉL........................................................................................................ 120
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
A VERSENY RAJTJA............................................................................................. 120
KÜLÖNPRÓBÁK .................................................................................................... 120
SZUPER RALLYE .................................................................................................. 122
PARC FERMÉ ........................................................................................................ 122
ÉJSZAKAI GYŰJTŐ ............................................................................................... 123
SZERVIZPARK ...................................................................................................... 123
TANKOLÓ ZÓNA ................................................................................................... 124
VERSENYEK DÍJAZÁSA ....................................................................................... 124
DÍJKIOSZTÓ .......................................................................................................... 125
BAJNOKSÁGOK ÉVES ÉRTÉKELÉSE ................................................................. 125
EGYÉNI ÉRTÉKELÉS............................................................................................ 125
VERSENYEK DOKUMENTUMAI ........................................................................... 126
ÜZEMANYAGOK ................................................................................................... 126
III. MAGYARORSZÁG ORSZÁGOS RALLYE BAJNOKSÁGÁNAK
KIÍRÁSA ÉS SZABÁLYAI........................................................................127
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
18.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK .................................................................................... 127
AZ ORB RÉSZTVEVŐI .......................................................................................... 127
AZ ORB VERSENYEIRE NEVEZHETŐ VERSENYZŐK ....................................... 127
AZ ORB VERSENYEIN ELFOGADOTT JÁRMŰVEK ............................................ 127
AZ ORB VERSENYEK JELLEMZŐI ...................................................................... 129
NEVEZÉSI DÍJAK .................................................................................................. 129
RAJTSORREND .................................................................................................... 130
AZ ORB VERSENYEINEK ÉRTÉKELÉSE ............................................................ 130
EREDMÉNYKIFÜGGESZTÉS ............................................................................... 130
AZ ORB VERSENYEINEK DÍJAZÁSA ................................................................... 130
ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS ...................................................................................... 131
S CSOPORT ÉRTÉKELÉS .................................................................................... 131
P CSOPORT ÉRTÉKELÉS .................................................................................... 132
GÉPOSZTÁLY ÉRTÉKELÉS ................................................................................. 132
AZ ORB ÉVES DÍJAZÁSA ..................................................................................... 133
MURVA RALLYE KUPA KIÍRÁSA.......................................................................... 133
AZ MRK FUTAMAI ................................................................................................. 133
AZ MRK FUTAMONKÉNTI ÉRTÉKELÉSE ............................................................ 133
FUTAMONKÉNTI DÍJAZÁS ................................................................................... 133
AZ MRK ÉVES ÉRTÉKELÉSE............................................................................... 133
AZ MRK ÉVES DÍJAZÁSA ..................................................................................... 133
MNASZ 2WD ÉS 2WD H KUPA KIÍRÁSA ............................................................. 134
RÉSZTVEVŐK ....................................................................................................... 134
VERSENYGÉPKOCSIK ......................................................................................... 134
KUPÁK FUTAMAI .................................................................................................. 134
ÉRTÉKELÉS .......................................................................................................... 134
FUTAMONKÉNTI DÍJAZÁS ................................................................................... 134
KUPÁK ÉVES ÉRTÉKELÉSE ................................................................................ 134
KUPÁK ÉVES DÍJAZÁSA ...................................................................................... 134
ORB LADA KUPA KIÍRÁSA ................................................................................... 134
RÉSZTVEVŐK ....................................................................................................... 134
VERSENYGÉPKOCSIK ......................................................................................... 134
KUPA FUTAMAI ..................................................................................................... 135
ÉRTÉKELÉS .......................................................................................................... 135
FUTAMONKÉNTI DÍJAZÁS ................................................................................... 135
KUPA ÉVES ÉRTÉKELÉSE .................................................................................. 135
KUPA ÉVES DÍJAZÁSA ......................................................................................... 135
KUPA KIÍRÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA .......................................................... 135
11
IV. MAGYARORSZÁG ORSZÁGOS RALLYE2 BAJNOKSÁGÁNAK
KIÍRÁSA ÉS SZABÁLYAI........................................................................136
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
17.7.
17.8.
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK .................................................................................... 136
A RALLYE2 RÉSZTVEVŐI .................................................................................... 136
A RALLYE2 VERSENYEIRE NEVEZHETŐ VERSENYZŐK ................................. 136
A RALLYE2 VERSENYEIN ELFOGADOTT JÁRMŰVEK ...................................... 136
AZ RALLYE2 VERSENYEK JELLEMZŐI .............................................................. 137
NEVEZÉSI DÍJAK .................................................................................................. 138
RAJTSORREND .................................................................................................... 138
R2 SZUPER RALLYE ............................................................................................ 138
AZ RALLYE2 VERSENYEINEK ÉRTÉKELÉSE .................................................... 138
EREDMÉNYEK KIFÜGGESZTÉSE ....................................................................... 139
AZ RALLYE2 VERSENYEINEK DÍJAZÁSA ........................................................... 139
ABSZOLÚT ÉRTÉKELÉS ...................................................................................... 139
CSOPORT ÉRTÉKELÉS ....................................................................................... 140
GÉPOSZTÁLY ÉRTÉKELÉS ................................................................................. 140
AZ RALLYE2 ÉVES DÍJAZÁSA ............................................................................. 141
MNASZ R2 LADA KUPÁK KIÍRÁSA ...................................................................... 141
RÉSZTVEVŐK ....................................................................................................... 141
VERSENYGÉPKOCSIK ......................................................................................... 141
A KUPÁK FUTAMAI ............................................................................................... 141
ÉRTÉKELÉS .......................................................................................................... 141
FUTAMONKÉNTI DÍJAZÁS ................................................................................... 141
A KUPÁK ÉVES ÉRTÉKELÉSE............................................................................. 142
KUPA ÉVES DÍJAZÁSA ......................................................................................... 142
MNASZ R2 BMW KUPÁK KIÍRÁSA ....................................................................... 142
RÉSZTVEVŐK ....................................................................................................... 142
VERSENYGÉPKOCSIK ......................................................................................... 142
A KUPÁK FUTAMAI ............................................................................................... 142
ÉRTÉKELÉS .......................................................................................................... 142
FUTAMONKÉNTI DÍJAZÁS ................................................................................... 142
A KUPÁK ÉVES ÉRTÉKELÉSE............................................................................. 143
KUPA ÉVES DÍJAZÁSA ......................................................................................... 143
A KUPA KIÍRÁSÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA ...................................................... 143
V. AZ ORSZÁGOS HISTORIC BAJNOKSÁG KIÍRÁSA ÉS SZABÁLYAI ..
.............................................................................................................144
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
7.
8.
12
HISTORIC RALLYE BAJNOKSÁG KIÍRÁSA ......................................................... 144
RÉSZTVEVŐK ....................................................................................................... 144
NEVEZHETŐ VERSENYZŐK ................................................................................ 144
ELFOGADOTT JÁRMŰVEK .................................................................................. 144
NEVEZÉSI DÍJ ....................................................................................................... 145
TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK ...................................................................................... 145
GÉPKÖNYV ÉS A HISTORIC TECHNIKAI ADATLAP KIÁLLÍTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES: ............................................................................................... 145
BUKÓCSŐ: ............................................................................................................ 145
ELSŐ ÜLÉSEK:...................................................................................................... 146
BIZTONSÁGI ÖV: .................................................................................................. 146
BUKÓSISAK:.......................................................................................................... 146
RUHÁZAT: ............................................................................................................. 146
ÜZEMANYAGTANK: .............................................................................................. 146
KERÉKTÁRCSA, GUMIABRONCS: ...................................................................... 146
ELSŐ SZÉLVÉDŐ:................................................................................................. 146
VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA........................................................................... 146
RAJTSZÁMOK ÉS NEVEK .................................................................................... 147
VERSENYEK ÉRTÉKELÉSE ................................................................................. 148
9.
10.
FUTAMONKÉNTI DÍJAZÁS ................................................................................... 148
11.
ÉVES ÉRTÉKELÉS................................................................................................ 148
12.
EGYÉNI ÉRTÉKELÉS............................................................................................ 150
13.
ÉVES DÍJAZÁS ...................................................................................................... 150
14.
REPLICA KUPA ..................................................................................................... 150
14.1. RÉSZTVEVŐK ....................................................................................................... 150
14.2. ELFOGADOTT JÁRMŰVEK .................................................................................. 150
14.3. KUPA FUTAMAI ..................................................................................................... 150
14.4. ÉRTÉKELÉS .......................................................................................................... 150
14.5. FUTAMONKÉNTI DÍJAZÁS ................................................................................... 151
14.6. A KUPA ÉVES ÉRTÉKELÉSE ............................................................................... 151
14.7. KUPA ÉVES DÍJAZÁSA ......................................................................................... 151
1. SZ. MELLÉKLET: VERSENYEREDMÉNYEK RENDSZERE
...............................152
2. SZ. MELLÉKLET: NEMZETI PRIORITÁS
.......................................................153
3. SZ. MELLÉKLET: ELŐJELZŐ TÁBLA
...........................................................154
4. SZ. MELLÉKLET: RENDSZÁM ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
....................155
5. SZ. MELLÉKLET: NEMZETI TECHNIKAI SZABÁLYOK
....................................156
1.
ÜZEMANYAG MINTAVEVŐ (ORB) ....................................................................... 156
2.
RÖGZÍTÉSEK UTAS ÉS CSOMAGTÉRBEN ........................................................ 156
3.
UTÁNGYÁRTOTT ALKATRÉSZEK ....................................................................... 156
4.
N CSOPORT GENERÁTOR GERJESZTŐ TEKERCS ......................................... 156
5.
KIEGÉSZÍTÉS A LADA A-5381-ES SZÁMÚ HOMOLÓGLAPHOZ (LADA 21074) 156
6.
KIEGÉSZÍTÉS A LADA B-222-ES SZÁMÚ HOMOLÓGLAPHOZ (LADA VFTS) .. 156
7.
KIEGÉSZÍTÉS AZ N ÉS R CSOPORTOS MITSUBISHI LANCER EVO IX-HEZ .. 157
8.
RALLYE2................................................................................................................ 157
9.
RALLYE2 A ÉS N CSOPORT ................................................................................ 157
10.
RALLYE2 F CSOPORT.......................................................................................... 157
11.
VERSENYZŐK FELSZERELÉSE .......................................................................... 158
12.
GPS CSATLAKOZÓ............................................................................................... 159
13
I.
FIA REGIONÁLIS RALLYE BAJNOKSÁGOK SZABÁLYAI
ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
1.
BAJNOKSÁGOK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Az FIA szervezi az FIA Rallye Bajnokságokat (a Bajnokságok) melyek az FIA tulajdonát
képezik. A “Bajnokságok” szó automatikusan magában foglalja az FIA Rallye
Bajnokságokat, FIA Rallye Challenge-eket, FIA Rallye Trófeákat és FIA Rallye Kupákat..
A Bajnokságokra az FIA Nemzetközi Sportkódex és annak mellékletei (a Kódex),
valamint ezek a Rendelkezések vonatkoznak, melyek egy vagy több Bajnokság
vonatkozásában alkalmazandó fejezetekből állnak:
A vonatkozó Rallye versenynaptárakat az FIA bocsátja ki.
1.1. ALKALMAZÁS
1.1.1.
Ezen szabályok alól kivételt csak az FIA jogosult engedélyezni.
Ezen szabályok bárminemű megsértését jelentik a Felügyelőknek, akik büntetés
kiszabásáról dönthetnek, a Nemzetközi Sportkódex 152. és 153. cikkelye alapján.
Minden olyan esetet, amelyet jelen szabályzat nem szabályoz, a Felügyelő Testület
megvizsgál és ezekben a kérdésekben egyedül
ők
jogosultak döntést hozni (lásd
Nemzetközi Sportkódex 141. cikkely).
1.1.2.
A versenyigazgató feladata a verseny előtt és teljes időtartama alatt ezen
szabályok és a rendezvényre vonatkozó versenykiírás alkalmazása.Köteles minden
olyan fontos eseményről tájékoztatni a felügyelőket, melyeknél ezen szabályok, vagy
a rallye-ra vonatkozó versenykiírás alkalmazása szükséges.
1.1.3.
Minden, amit ezek a szabályok kifejezetten nem engedélyeznek, tilos.
1.2. HIVATALOS NYELV
A különböző dokumentumokat, különös tekintettel a versenykiírásra és a végrehajtási
utasításokra, angolul kell megírni és feltételesen a rendező ország nyelvén vagy
bármilyen más nyelven.
A szabályok értelmezésével kapcsolatos bármilyen vita esetén az angol szöveg a
kötelezően érvényes.
1.3. ÉRTELMEZÉS
Amennyiben jelen szabályok értelmezésében bármilyen kétség merül fel, kizárólag az
FIA illetékes erről döntést hozni.
1.4. AZ ALKALMAZÁS KEZDETE
Ezek a rendelkezések 2013. január 1-én lépnek hatályba.
2.
MEGHATÁROZÁSOK
2.1. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
Hivatalos írásos dokumentum, melynek célja a rallye versenykiírásának módosítása,
tisztázása vagy kiegészítése a II. függelékben foglaltak szerint.
2.2. KÖZLEMÉNY
Információs célból kibocsátott hivatalos írásos dokumentum, melyet a versenyigazgató
vagy a Felügyelőkadhatnak ki.
14
2.3. ELLENŐRZÉSI TERÜLET
Az első sárga előjelző tábla és az utolsó bézs színű, három átlós csíkkal ellátott tábla
közötti terület az ellenőrzésiterület.
2.4. VERSENYZŐPÁROS
A versenyzőpáros versenyautónként két versenyzőből áll, akiket vezető versenyzőnek
és navigátornak neveznek. Egyéb rendelkezés hiányában a versenyzőpáros bármely
tagja vezethet a verseny folyamán, ezért mindkettőjüknek rendelkeznie kell a tárgyévre
érvényes FIA versenyzői licenccel, amely érvényes az adott versenyre. A vezető viseli a
nevező felelősségét, ha az utóbbi nem tartózkodik a gépkocsiban a verseny folyamán.
2.5. DÖNTÉS (HATÁROZAT)
A versenyigazgató vagy a Felügyelők által kiadott dokumentum, melyben egy vizsgálat,
meghallgatás vagy tényfeltárás utáni megállapításukat hirdetik ki.
2.6. A VERSENY VÉGE
A verseny véget ér a hivatalos végeredmény kifüggesztésekor vagy a fellebbezési idő
lejártakor ha alkalmazandó. A rallye versenyzésből álló része az utolsó időellenőrzőnél
ér véget.
2.7. SZAKASZ
A rallye valamennyi versenyzéssel töltött része, melyeket éjszakai gyűjtőállomás (parc
fermé) választ el egymástól. Amennyiben mindössze egy szuperspeciál szakaszt
tartanak az 1. szakaszt megelőző nap estéjén, azt az 1. szakasz 1. szekciójának kell
tekinteni.
2.8. NEUTRALIZÁCIÓ
Olyan időtartam, amely alatt a rendező bármely okból megállítja a versenyzőket. Ekkor
a parc fermé-vel megegyező szabályok érvényesek.
2.9. PARC FERME
Olyan terület, ahol a versenyautókba bármilyen beavatkozás csak és kizárólag
kifejezetten ebben a szabályzatban, vagy az adott verseny versenykiírásban
megengedett módon tehető meg, és csak hivatalos személy léphet a területére.
2.10. TILTOTT SZERVIZ
Bármely, nem a versenyautóban szállított termék (szilárd vagy folyékony, kivéve a
rendezők által biztosított ivóvizet), tartalék alkatrész, szerszám vagy berendezés
használata vagy elfogadása, vagy a csapat személyzetének jelenléte e
szabályzatbanfoglaltak szerint.
2.11. PÁLYABEJÁRÁS
FIA prioritású vezető és/vagy navigátor jelenléte egy gyorsasági szakaszon bármilyen
okból vagy, ha bármely versenyzőpáros prioritással nem rendelkező tagja szándékozik
belépni a rallye területére az útvonallap kihirdetése után.
2.12. GYŰJTŐÁLLOMÁS
A rendező által kijelölt szünet, ahol a parc fermészabályok érvényesek, bejárata és
kijárata IE állomás, részben az időterv betartása, részben a versenyben maradt
gépkocsik összevonása céljából.
A szünet időtartama az egyes résztvevők esetében eltérő lehet.
2.13. KÖZÚTI SZAKASZ (ETAP)
Az útvonal azon része, mely nem tartalmaz gyorsasági szakaszokat.
15
2.14. RALLYE SZEKCIÓJA
A rallye minden olyan része, melyet gyűjtőállomás választ el egymástól.
2.15. SZERVIZ
A versenyautón
korlátozásokat.
végzett
minden
munka,
kivéve
a
jelen
szabályzat
szerinti
2.16. A VERSENY KEZDETE
A verseny az adminisztratív átvétel vagy a pályabejárás napján kezdődik (attól függően
melyik van előbb). A rallye, versenyzésből álló része az első időellenőrző állomásnál
kezdődik.
2.17. SZUPERSPECIÁL SZAKASZ
Egy ezen szabályzatban foglalt lebonyolítástól eltérő gyorsasági szakasz, melyet a
verseny kiírása tartalmaz és/vagy olyan speciális szakasz, melyet a jó nézői
megtekinthetőség céljára alakítottak ki, és ahol lehetséges egynél több versenyautó
rajtolása egyidőben.
2.18. MENETLEVÉL
Kártya, mely az útvonallapon megadott különböző ellenőrző pontokon regisztrált idők
bejegyzésére szolgál.
2.19. TECHNIKAI ZÓNA
Két időellenőrző állomás között lévő zóna, amelynek célja, hogy a technikai ellenőrök
technikai ellenőrzéseket végezhessenek.
2.20. MÉDIA ZÓNA
Szervizparkok, kihelyezett szervizek vagy gyűjtőállomások bejárati időellenőrző
állomása előtt kialakított zóna.
HIVATALOS SZEMÉLYEK
3.
HIVATALOS ÉS DELEGÁLT SZEMÉLYEK
3.1. FELÜGYELŐK
A felügyelő testület (a Felügyelők) mindig három tagból áll. A testület elnökét és egy
tagját az FIA jelöli ki, akik a rendező országtól eltérő nemzetiségűek kell legyenek. A
harmadik tagot a rendező ország ASN-je jelöli ki. A felügyelők és a versenyigazgató
között állandó és megfelelő kommunikációs kapcsolatnak kell lennie. A verseny
időtartama alatt legalább egy felügyelőnek a versenyközpont közelében kell
tartózkodnia.
3.2. FIA KÜLDÖTTEK
Az FIA az alábbi küldöttek közül legalább egyet kijelöl:
3.2.1. FIA technikai küldött
Az FIA technikai küldött a versenyigazgatóval működik együtt és
ő
lesz a technikai
ellenőrök vezetője, aki minden technikai kérdésért felelős.
16
3.2.2. FIA megfigyelő/k
Az FIA megfigyelő(k) a versenyt minden szempontból figyelemmel kíséri(k) és a
megfelelő FIA formátumban arról jelentést tesznek.
3.3. VERSENYZŐI ÖSSZEKÖTŐK (VÖK)
A
VÖK
legfontosabb
feladata,
hogytájékoztassa
a
résztvevő
versenyzőket/versenyzőpárosokata szabályokról és a verseny lebonyolításáról.
Minden
versenyen
legalább
egy
VÖK-nek
kell
lennie,
aki
a
versenyzők/versenyzőpárosok által könnyen felismerhető, és a VÖK időbeosztásának
megfelelően van jelen.
ELFOGADOTT JÁRMŰVEK
4.
FIA BAJNOKSÁGOKON INDULÓ, ELFOGADOTT JÁRMŰVEK
4.1. ÖSSZEFOGLALÁS
-
A
csoportos gépkocsik
-
A
csoportos Kit Car-ok, melyeknek korrigált hengerűrtartalma kisebb, mint 1600
3
cm , amennyiben a homologizációjukat az FIA az érintett Bajnokságra alkalmasnak
elfogadta
-
RGT
csoportos gépkocsik a 2013-es J függelék 256. cikkelyével összhangban
-
R
csoportos gépkocsik (J függelék 260. és 260D és 261 cikkely)
-
N
csoportos gépkocsik (J függelék 254. cikkely), melyek használhatják az FIA
regionálisan homologizált alkatrészeit (RVO)
-
Super 2000-es gépkocsik (J függelék 254.A cikkely)
-
Super 2000-es Rallye autók (255 A cikkely szerint) melyek szűkítője megfelel a 255.
A cikkely 5.1.1 b pontjának az alábbi kivételekkel:
a) a szűkítőbelsőátmérője maximum 30 mm
b) a szűkítő külső átmérője, a legszűkebb ponton kevesebb kell legyen 36 mm-
nél, és minden oldalra legalább 5 mm hosszon mérhető kell legyen.
Ezeket az átmérőket az FIA bármikor módosíthatja, figyelmeztetés nélkül.
-
Regionális gépkocsik
-
Nemzeti gépkocsik
4.2.
A GÉPKOCSIK GÉPOSZTÁLYAI
Osztályok
2
3
4
Csoportok
S2000-Rallye: 1.6 T motor 30mm-es szűkítővel
S2000-Rallye: 2.0 Szívómotor
R4 csoport
R5 csoport
N csoport, nagyobb, mint 2000ccm (jelenlegi N4)
RGT autók
A csoportos autó, nagyobb, mint 1600ccm, de legfeljebb 2000ccm
Super 1600
R2C (nagyobb, mint 1600ccm, de legfeljebb 2000ccm)
R3C (nagyobb, mint 1600ccm, de legfeljebb 2000ccm)
R3T (legfeljebb 1600ccm / szorzó nélkül)
R3D (legfeljebb 2000ccm / szorzó nélkül)
5
17
6
7
8
9
10
A csoportos autó, nagyobb, mint 1400ccm, de legfeljebb 1600ccm
R2B (nagyobb, mint 1400ccm, de legfeljebb 1600ccm)
Kit-car, nagyobb, mint 1400ccm, de legfeljebb 1600ccm
A csoportos autó legfeljebb 1400ccm
Kit-car legfeljebb 1400ccm
N csoportos autó, nagyobb, mint 1600ccm, de legfeljebb 2000ccm
N csoportos autó nagyobb, mint 1400ccm, de legfeljebb 1600ccm
R1B (nagyobb, mint 1400ccm, de legfeljebb 1600ccm)
N csoportos autó legfeljebb 1400ccm
R1A (legfeljebb 1400ccm)
4.3. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK
3
-
Kit car-ként homologizált gépkocsik, melyek hengerűrtartalma 1400 és 1600 cm
közötti, elfogadhatók, ha megfelelnek a J függelék “Tömeg" c. 255-6.2 cikkelyének
is.
-
A és N csoportban elfogadottak a 2000 cm³-nél kisebb névleges hengerűrtartalmú,
kétkerék-hajtású, feltöltött dízelmotorral rendelkező gépkocsik.
-
A 255A cikkelynek megfelelő S2000-es gépkocsikkal nevezett versenyzőknek
megengedett a lejárt kiterjesztések büntetés nélküli használata
-
Az S1600-ként homologizált gépkocsik esetében minden büntetés nélkül
használhatóak a lejárt kiterjesztések.
Lásd az egyes régiós változatokat is.
-
A S2000, R5, S1600 és RGT autóknak kötelező az FIA gépkönyv.(FIA Kupákban
opcionális)
4.4. NEMZETI GÉPKOCSIK
A következő rendelkezések arra az esetre vonatkoznak, ha a rendező engedélyezi az
ASN homologizációjú gépkocsik részvételét.
4.4.1.
Használhatják a teljes útvonalat vagy annak egy részét a Bajnokság előírásai
szerint.
4.4.2.
Választhatják azokat a hivatalos személyeket, akiket az adott eseményre
kineveztek, vagy maguk jelölhetnek egy külön felügyelőkből, ellenőrökből és/vagy
hivatalos személyekből álló bizottságot.
4.4.3.
Ezeknek az autóknak külön csoportként / géposztályként kell indulniuk, a
Bajnokságba nevezett utolsó gépkocsi után.
4.4.4.
Ezeknek a gépkocsiknak saját értékeléssel kell rendelkezniük, és elért
eredményeik nem jelenhetnek meg a Bajnokság eredményei közt.
4.4.5.
Ezek a gépkocsik soha nem jelenhetnek meg az összesített nevezési- és
eredménylistákon (hivatalos, vagy előzetes) és/vagy a gyorsasági szakaszok
eredménylistáján a bajnoki futam alatt vagy után
4.4.6. Alkalmazható változat a 4.4.1. cikkelytől a 4.4.5 cikkelyig:
Az FIA jóváhagyja az ASN homologizációval rendelkező gépkocsikat hogy részt
vegyenek és pontokat gyűjtsenek a következő bajnokságokban: FIA , Asia-Pacific,
Middle East, NACAM és CODASUR bajnokságok . Továbbá a fenti gépkocsik
homologizációja minden nemzeti bajnokságra vonatkozóan 2016 december 31-éig
meg lett hosszabbítva a biztonsági követelmények fenntartásával. A kiterjesztett
homologizációju autók teljes listája az www.fia.com oldalon megtalálható
18
BAJNOKSÁGOK ÉS PONTOZÁS
5.
A BAJNOKSÁG KÖVETELMÉNYEI
5.1. A BAJNOKSÁG PONTOZÁSA
5.1.1. Pontozás
Minden bajnoki címért, minden versenyen az abszolút értékelés alapján pontokat lehet
szerezni, az alábbi táblázat szerint:
1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
4. helyezett
5. helyezett
25 pont
18 pont
15 pont
12 pont
10 pont
6. helyezett
7. helyezett
8. helyezett
9. helyezett
10. helyezett
8 pont
6 pont
4 pont
2 pont
1 pont
5.1.2. Bónusz (Jutalom) pontok
Minden szakasz után a következő bónuszpontok adhatóak:
1. helyezett 7 pont
2. helyezett 6 pont
3. helyezett 5 pont
4. helyezett 4 pont
5. helyezett 3 pont
6. helyezett 2 pont
7. helyezett 1 pont
A fenti pontozás feltétele, hogy az adott szakasz gyorsasági össztávja minimum a
25%-át tegye ki a teljes verseny gyorsasági szakaszai össztávjának.
5.1.3. Csökkentett pontozás
Amennyiben valamely a Bajnokságba vagy Kupába beleszámító rallye verseny nem
fejezhető be teljes mértékben, a pontokat az elért helyezések alapján kell
kiosztani:teljes értékű a pontozás, ha a (másodperc pontossággal mért) gyorsasági
szakaszok tervezett hosszának több, mint 50 %-át lefutották, fél pontokat kell
kiosztani, ha a gyorsasági szakaszok tervezett hosszának 25 % és 50 % közé eső
részét futották le.
Nem adhatók pontok, ha a gyorsasági szakaszok tervezett hosszának kevesebb, mint
25 %-át futották le.
5.2. AZ EREDMÉNYEK SZÁMA A BAJNOKSÁG VÉGSŐ ÉRTÉKELÉSÉBEN
Az eredményeket az egyes régiókban megkövetelt kritériumok figyelembevételével
határozzák meg. A legmagasabb összeadott pontszámot elérő vezetőt és a navigátort
kell az adott régió bajnokának kihirdetni.
6.
FIA RALLY VILÁGBAJNOKSÁG (WRC) VEZETŐK ÉS
NAVIGÁTOROK RÉSZÉRE
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
7.
FIA RALLY VILÁGBAJNOKSÁG AUTÓGYÁRTÓK RÉSZÉRE
19
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
8.
FIA TÁMOGATOTT BAJNOKSÁGOK (WRC2, WRC3)
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
9.
JUNIOR WRC BAJNOKSÁG
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
10. HOLTVERSENY A BAJNOKSÁGBAN
10.1. VEZETŐK ÉS NAVIGÁTOROK
Egy Bajnokság végeredményének meghatározásakor az azonos pontszámot elért
versenyzők és navigátorok között a holtverseny eldöntése az alábbi szabályok szerint
történik:
10.1.1.
Az összesített pontjaikat kitevő versenyek abszolút értékelésében elért több
első, második, harmadik, stb. helyezés a döntő;
10.1.2.
Az összes olyan versenyen, ahol valamennyi érintett versenyző és navigátor
részt vett, az abszolút értékelésben elért több jobb helyezés a döntő, egy 7. helyezés
többet ér, mint akárhány 8. hely, egy 8. helyezés többet ér, mint akárhány 9. helyezés
és így tovább.
10.1.3.
További holtverseny esetén az FIA dönti el a versenyzők és navigátorok
között fennálló holtversenyt az általa megfelelőnek ítélt bármilyen elgondolás alapján.
10.2. KONSTRUKTŐRÖK (AMENNYIBEN KIÍRÁSRA KERÜL)
Az azonos pontot szerzett konstruktőrök között a holtverseny eldöntése az alábbi
szabályok szerint történik:
10.2.1.
A konstruktőrök összesített pontjait kitevő versenyek eredménye alapján a
több jobb helyezés a döntő, versenyenként kizárólag a legmagasabb elért eredményt
figyelembe véve konstruktőrönként.
10.2.2.
Az elért 9., 10. stb. helyezések alapján, ahol egy 9. helyezés többet ér, mint
akárhány 10. helyezés és így tovább.
10.2.3.
További holtverseny esetén az FIA dönti el a konstruktőrök között fennálló
holtversenyt az általa megfelelőnek ítélt bármilyen elgondolás alapján.
11. KIEMELT VERSENYZŐK KÖVETELMÉNYEI
11.1. PRIORITÁSOS VEZETŐK
-
Azok a vezetők, akik P1 prioritással rendelkeztek az FIA Rallye
Világbajnokságban az előző három év valamelyikében.
-
Azok a vezetők, akik megnyerték a Production Car Világbajnokságot vagy a
Super 2000 Világbajnokságot az előző három évben.
-
Azok a vezetők, akik megnyertekegy FIA Regionális Rallye Bajnokságotaz
előző három évben.
-
Azok a vezetők, akik megnyertek egy FIA Európa Rallye Kupát az előző
évben.
11.2. PRIORITÁSOS VERSENYZŐ ÁTSOROLÁSA
A felügyelők módosíthatják egy FIA prioritású vezető besorolását, ha olyan
gépkocsival indul, amely a felügyelők véleménye szerint nem jogosítja fel arra, hogy
élvezze a prioritásából származó előnyöket a kezdő rajtsorrendben.
20
21
12. IDŐTERV MEGVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA
12.1. A HIVATALOS IDŐTERV ÉS SPORT PROGRAM BETARTÁSA
12.1.1.
Előre nem látható elháríthatatlan esemény (vis major) kivételével a
Versenyigazgató köteles a verseny útvonallapjának betartását biztosítani.
12.1.2.
Semmilyen azonnali, verseny előtti, vagy alatti kifogás nem vehető figyelembe
az FIA Biztonsági Megfigyelő beleegyezése nélkül.
12.1.3.
A verseny rajtja után (IE0) , a versenyzők között a gyorsasági szakaszok
állapotára vonatkozó információ továbbítása a tilos. Megszegését jelentik a
felügyelőknek.
13. A RENDEZVÉNY JELLEMZŐI
13.1. IDŐTARTAM
A rallye-k időtartama régióként eltérhet. A megfelelő időtartam részletei a regionális
változatokban és a kiegészítő rendelkezésekben találhatók.
13.2. A RALLY PROGRAMJA
Az alábbi feltételek figyelembevétele mellett a rendezők bátran használhatják a saját
elképzeléseiket a verseny jellemzőinek kialakítását illetően és kidolgozhatják saját
programterveiket.
13.2.1.
Az időterv részeinek a következő sorrendben ajánlott követniük egymást:
-
Pályabejárás
-
Adminisztratív átvétel (lehet a pályabejárás kezdete előtt)
-
Gépátvétel
-
Shakedown (ha van)
-
Szabad teszt / Kvalifikációs szakasz (ha van)
-
Ünnepélyes Rajt
-
Verseny
-
Céldobogó
13.2.2.
A versenyek 2 vagy 3 napon át tarthatnak, beleértve a hivatalos rajt- és cél
szekciókat is.
13.2.3.
A versenyeknek szombaton, vagy lehetőleg inkább vasárnap kell
befejeződniük.
13.2.4.
A Céldobogónak az első versenyautó utolsó szervizbe érkezése után 1 órán
belül kell lezajlania.
13.2.5.
A pályabejárásnak 2 napon keresztül kell zajlania. Módosítás céljából
azonban a rendező felmentést kérhet ez alól az FIA-tól.
22
STANDARD DOKUMENTUMOK ÉS FIA ENGEDÉLY
14. STANDARD FIA DOKUMENTUMOK
14.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az alábbi dokumentumok formátumának és eljárásmódjának meg kell felelniük a II.
függelék előírásainak:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Versenykiírás (elektronikus és nyomtatott formátumban)
Végrehajtási utasítások (elektronikus és nyomtatott formátumban)
Rallye Guide 1 és/vagy 2 (elektronikus formátumban)
Útvonallap (elektronikus és nyomtatott formátumban)
Itiner (nyomtatott formátumban)
Menetlevél (nyomtatott formátumban)
Nevezési lap (elektronikus és nyomtatott formátumban)
Nevezési listák (elektronikus formátumban)
A verseny rajtlistái és eredményei (elektronikus és nyomtatott formátumban)
Média biztonsági könyv (elektronikus és nyomtatott formátumban) opcionális
Azok a dokumentumok, amelyeket elektronikusan tesznek közzé a rendezők honlapján,
nem változtathatóak meg kinyomtatott formában sem, kivéve, ha a módosításokra
kifejezetten felhívják a figyelmet. Azok a dokumentumok, amelyeknek közzététele
előzetesen FIA jóváhagyást igényel, nem módosíthatók az FIA jóváhagyása nélkül.
14.2. ITINER
Minden versenyzőpáros egy itinert kap kézhez, mely tartalmazza a kötelező
útvonallapot. Ezen útvonallapot és az útirányt jelző itiner jeleket követni kell. Bármely
eltérést jelentenek a Felügyelőknek.
14.3. MENETLEVELEK
14.3.1.
Minden versenyzőpáros felelős a:
-
menetleveléért,
-
a menetlevelek leadásáért, bemutatásáért az ellenőrző állomásokon és a
jelentkezés megfelelőségéért,
-
a menetlevelén minden bejegyzésért.
Ezért a versenyzőpáros feladata a menetlevél időben kezelésre történő átadásáért a
sportbíróknak és az időbejegyzés ellenőrzése.
14.3.2.
Kizárólag a megfelelő sportbíró jogosult bejegyzéseket tenni a menetlevélre,
kivéve a "versenyző számára fenntartott" részeket.
14.3.3.
Bármely ellenőrző állomás pecsétjének vagy bejegyzésének hiánya, vagy
időbejegyzés hiánya bármely időellenőrző állomáson, vagy a menetlevél le nem
adása bármely állomáson, a versenyigazgató általi kizárást eredményez a szekció
végén.
14.3.4.
Bármely, a versenyzőpáros menetlevelén és a verseny egyéb hivatalos
dokumentumain lévő időbejegyzés közötti eltérést a Versenyigazgató vizsgál meg.
23
15. FIA ENGEDÉLY KIADÁSA
Lásd IX Függelék - Szervezési követelmények specifikációja
BIZTOSÍTÁS
16. BIZTOSÍTÁSI FEDEZET
16.1. A BIZTOSÍTÁSI FEDEZET LEÍRÁSA
A versenykiírásnak pontosan részletezni kell a rendezők által megkötött biztosítás
fedezeti feltételeit. A biztosítási kötvénynek tartalmaznia kell a nevezők és a
versenyzőpárosok, az FIA és a verseny hivatalos tisztségviselőinek megnevezését
(azon kockázatok és értékhatárok leírását, amelyekre a fedezet kiterjed).
16.2. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FEDEZET
16.2.1.
A nevezési díjnak tartalmaznia kell a biztosítási díjat, melynek garantálni kell a
nevező részére a harmadik személyekkel szembeni felelősség megfelelő fedezetét
(általános felelősségbiztosítás).
16.2.2.
A felelősségbiztosítás bármely más, valamely versenyző vagy a versenyen
résztvevő természetes vagy jogi személy által kötött személyes balesetbiztosítás
mellett, arra vonatkozó kötelezettség nélkül érvényes.
16.2.3.
A felelősségbiztosításnak legalább a shakedown kezdetétől érvényesnek kell
lennie, majd pedig a rallye útvonallapja alapján közlekedő versenyzőpárosra nézve
kell érvényesnek lennie az első versenyrész rajtjától a verseny végéig, vagy a kiesés,
illetve kizárás pillanatáig. A kiesett, majd újra rajtoló gépkocsik nem tekintendők
véglegesen kiesettnek.
16.3. FEDEZET KIZÁRÁSA
A szerviz gépkocsikra és a pályabejárásra használt gépkocsikra még akkor sem
vonatkozik a rallye biztosítási szerződése, ha a rendező által kiadott megkülönböztető
táblát viselnek.
GÉPKOCSI AZONOSÍTÁS
17.
EGÉSZ ÉVRE KIADOTT RAJTSZÁMOK
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
18. RAJTSZÁMOK ÉS REKLÁMOK
18.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
18.1.1.
A rendezőnek valamennyi versenyzőpárost azonosító számmal kell ellátnia,
melyeket a gépátvételt megelőzően a meghatározott módon kell a gépkocsikon
elhelyezni.
18.1.2.
Ezen azonosítón belüli bármilyen hirdetés kötelező, és nem utasítható vissza
a nevezők részéről. Ezeken a paneleken semmilyen módosítás nem engedélyezett.
18.2. AJTÓPANELEK
18.2.1.
2 db rajtszám panel az első ajtókra, melyek 67 cm szélesek, 17 cm magasak,
az 1 cm-es fehér kerettel együtt. Minden panelnek tartalmaznia kell egy matt fekete
rajtszám mezőt, melynek minden esetben a panel elején kell lenni. A számjegyeknek
fluoreszkáló citromsárgának (PMS 803), 14 cm magasnak, 2 cm vonalvastagságúnak
kell lenniük. Ezen tábla fennmaradó része a rendező részére van fenntartva.
24
18.2.2.
Minden rajtszámpanelt vízszintesen, az első ajtó első éléhez igazítva kell
elhelyezni, hogy a rajtszám elöl legyen. A rajtszám panel teteje 7-10 cm-re lehet az
ablak aljától.
18.2.3.
A rajtszámpanel 10 cm-es körzetében a gépkocsi saját színösszeállításán
kívül semmilyen jelölés nem helyezhető el.
18.3. HÁTSÓ ABLAK
1 db hátsó ablak panel, mely maximum 30 cm széles, 10 cm magas melyet a hátsó
ablak tetejére középen, bal, vagy jobb oldalon kell elhelyezni a versenykiírásban előírtak
2
szerint. Egy mellette található 15 cm -es résznek kell tartalmaznia egy fluoreszkáló
narancssárga (PMS 804) színű, 14 cm magas átlátszó háttéren lévő rajtszámot. Ez a
rajtszám lehet fényvisszaverő hatású, és jól láthatónak kell lennie szemmagasságból.
18.4. OLDALABLAKOK
2 db szám a hátsó oldalablakokra, melyek 20 cm magasak, 25 mm vonalvastagságúak
fluoreszkáló narancssárgák (PMS 804) és lehetnek fényvisszaverő hatásúak. Ezeket a
számokat a hátsó oldalablakra kell elhelyezni, a versenyzőpáros nevének közelében.
18.5. TETŐPANEL
18.5.1.
1 db tetőpanel, mely 50 cm széles, 52 cm magas, az autó tetejére kell
helyezni úgy, hogy a felső része az autó orra felé mutasson. A matt fekete rajtszám 5
cm vonalvastagságú, 28 cm magas, egy 50 cm széles és 38 cm magas matt fehér
háttéren.
18.5.2.
A rendezői reklámnak bele kell férnie egy ugyan ilyen széles (50 cm) és 14
cm magas (vagy 2 x 7 cm magas) területbe, mely a rajtszám felett és/vagy alatt
helyezkedik el.
18.5.3.
A tetőpanelek nevezők közti kiosztása a rendezők megítélésére van bízva.
18.6. ELSŐ TÁBLA
Egy43 cm széles, 21,5 cm magas téglalapba illő táblával, mely magában foglalja
legalább a rajtszámot és a rally teljes nevét.
18.7. A REKLÁMOK KORLÁTOZÁSA
18.7.1.
A nevezők bármilyen reklámot és hirdetést elhelyezhetnek a gépkocsijukon
feltéve, hogy:
-
azokat a nemzeti törvények és az FIA szabályok megengedik
-
nem megbotránkoztató tartalmúak
-
nem politikai, vagy vallási természetűek
-
nem sértik a 11.2.3 pontban foglaltakat
-
nem akadályozzák a versenyzőpárost a szabad kilátásban.
18.7.2.
Valamely autógyártó cég neve nem kapcsolható össze a verseny nevével, és
nem jelenhet meg a kötelező rendezői reklám helyén.
18.7.3.
A kötelező rendezői reklám szövegét világosan közölni kell a
versenykiírásban, vagy a hivatalos végrehajtási utasításban a rallye nevezési zárlata
előtt.
18.8. OPCIONÁLIS RENDEZŐI REKLÁM
18.8.1.
A rendezőmegkövetelheti a nevezőktől opcionális reklámok viselését. Ha a
nevező ezt visszautasítja, a nevezési díj legfeljebb a kétszeresére emelhető. Az
emelés mértéke nem haladhatja meg a 2,000 €-t.
18.8.2.
Nem szabható ki pénzbüntetés az olyan opcionális reklámok nevezők által
történő visszautasítása esetén, amelyek autómárkát, gumiabroncsot, üzem-, vagy
kenőanyagot reklámoznak.
25
18.8.3.
Az opcionális rendezői reklámokat elfogadó nevezőnek, a reklámokra a
versenykiírásban megadott helyeket fenn kell tartani a gépkocsiján.A reklámokon
semmilyen módosítás nem engedélyezett.
18.8.4.
Az opcionális rendezői reklámokat kötelező egyértelműen feltüntetni a
versenykiírásban. Ha végrehajtási utasításban teszik közzé az opcionális reklámokat,
és az ellentétes a nevezők hirdetéseivel, akkor a nevező az ilyen opcionális
reklámokat bírság fizetése nélkül visszautasíthatja.
19. VEZETŐK ÉS NAVIGÁTOROK NEVE
19.1. HÁTSÓ OLDALABLAKOK
A vezető és a navigátorvezetéknevének és keresztneve első betűjénekegyaránt meg
kell jelenni az autó hátsó oldalablakainannak az országnak a nemzeti zászlaja előtt,
amelynek ASN-jétől a licencüket kapták, mindkét oldalon, a rajtszámhoz igazodva. A
neveket az alábbiak szerint kell feltüntetni:
-
fehér Helvetica betűtípus
-
a vezetéknév és keresztnév első betűjét nagybetűvel, a többit kisbetűvel kell írni.
-
6 cm magas, 1 cm vonalvastagsággal
A vezető nevének kell felül szerepelnie az autó mindkét oldalán.
19.2. AJTÓPANELEK / RAJTSZÁMOK / VERSENYZŐK NEVE
26
KÖZLEKEDÉS
20. MAGATARTÁS
20.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
20.1.1.
A versenyzőpárosoknak minden körülmények között sportszerű viselkedést
kell tanúsítaniuk.
20.1.2.
Amikor a járművek park fermé szabályok alatt vannak (42.1 pont), kizárólag a
versenyzők, vagy hivatalos személyek által mozgathatók, minden más esetben bárki
kézzel tolhatja az autót. A saját erőből történő mozgás, vagy kézzel tolás esetén kívül
minden más autómozgatás tilos.
20.1.3.
Közlekezdés rendjét megzavaróvezetés csak akkor végezhető, ha azt a rallye
versenykiírása megengedi.
20.1.4.
A versenyzőpárosoknak mindig a gyorsasági szakasz menetirányában kell
közlekedniük (kizárólagosan kivéve a megfordulás esetét) a versenyigazgató általi
kizárás terhe mellett.
20.1.5.
A közúti szakaszokon, melyek nyilvános utak, a versenyautó kizárólag négy
guruló keréken és gumiabroncson vezethető. Az ezzel kapcsolatos bárminemű
szabálysértést jelentik a Felügyelőknek, akik büntetést szabhatnak ki.
20.2. A PÁLYABEJÁRÁS ALATT
20.2.1.
Hangsúlyozzuk, hogy a pályabejárás nem edzés. Az adott országban
érvényes közlekedési szabályokat szigorúan be kell tartani, ügyelve a többi közlekedő
biztonságára és jogainak tiszteletben tartására.
20.2.2. A
PÁLYABEJÁRÁS
ALATTI
GYORSHAJTÁS
ESETÉN
A
VERSENYIGAZGATÓ BÜNTETÉST SZAB KI AZ ALÁBBIAK SZERINT:
KM/ÓRÁNKÉNT
A
MEGENGEDETT
SEBESSÉGHATÁR
fölött
minden
versenyzőpáros 25 €.
20.2.3.
A pályabejárás alatti más közlekedési szabálysértés a 20.4.4 pontban
meghatározottak szerinti, a Felügyelők által kiszabott pénzbüntetést eredményez.
20.2.4.
Ennek a büntetésnek a nagyságát a rendőrség által kiszabott esetleges
büntetés nem befolyásolja.
20.2.5.
Ugyanazon verseny pályabejárása alatt a másodszori szabálysértés a
büntetés megduplázódását vonja maga után.
20.3. A MEGENGEDETTNÉL NAGYOBB SEBESSÉG A VERSENY ALATT
20.3.1. A RALLYE ALATTI GYORSHAJTÁS ESETÉN A VERSENYIGAZGATÓ
BÜNTETÉST SZAB KI AZ ALÁBBIAK SZERINT: KM/ÓRÁNKÉNT A
MEGENGEDETT SEBESSÉGHATÁR FÖLÖTT
minden versenyzőpáros25 €.
20.3.2.
Ennek a büntetésnek a nagyságát a rendőrség által kiszabott esetleges
büntetés nem befolyásolja.
20.4. KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOK
20.4.1.
A versenyzőpáros mindkét tagjának érvényes jogosítvánnyal kell rendelkeznie
a rallye teljes időtartama alatt,és kötelesek a nemzeti közlekedési szabályokat
betartani. A szabálysértéseket jelentik a Versenyigazgatónak.
20.4.2.
Amennyiben a rallye-n résztvevő versenyzőpáros közlekedési szabálysértést
követ el, a szabálysértést megállapító rendőrségnek vagy más hatóságnak értesítenie
kell arról az elkövetőt, hasonlóan a közlekedés egyéb résztvevőihez.
20.4.3.
Amennyiben a rendőrség vagy a hivatalos személy úgy dönt, hogy nem állítja
meg a közlekedési szabálysértést elkövető versenyzőt, követeléssel élhet a kiírásban
foglalt büntetések foganatosítására az alábbi feltételek mellett:
27
-
a szabálysértés bejelentése hivatalos úton, írásban érkezik az adott nap végi
eredménylista kifüggesztése előtt
-
az adatok kellő részletességgel és minden kétséget kizáróan bizonyítják az
elkövető versenyző személyét, valamint rögzítik a helyszínt és időpontot
-
a megállapított tények nem adnak lehetőséget különböző értelmezésekre.
20.4.4.
Az első szabálysértésnél, mely nem gyorshajtás: Versenyigazgató döntése
szerinti birság
20.4.5.
A második szabálysértésnél: 5 perc időbüntetés
20.4.6.
A harmadik szabálysértésnél: kizárás a Felügyelők által.
NEVEZÉSEK
21. NEVEZÉSI ELJÁRÁS
21.1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
A nevezéseknek a Kódex 68-80. cikkelyei szerint kell történniük.
21.2. NEVEZÉSI LAPOK BEADÁSA
A nevezések faxon vagy e-mailben is elküldhetők, de ezekben az esetekben az eredeti
nevezési lapnak meg kell érkezni a rendezőhöz legkésőbb a kiírásban megadott
határidőig. Elektronikus úton (pl. interneten) keresztül leadott nevezés elfogadható.
Azonban az interneten vagy faxon beküldött nevezés eredeti példányának a nevezési
határidő lejárta után legkésőbb 5 napon belül be kell érkeznie a rendezőhöz., A
nevezési laphoz csatolni kell az érvényes nevezői licencek másolatát.
21.3. NEVEZÉSI LAP MÓDOSÍTÁSA
A nevezőknek jogában áll a nevezési lapon megadott versenygépkocsit a gépátvétel
időpontjáig egy másik versenygépkocsira cserélni, amennyiben a csere gépkocsi az
eredetileg nevezett gépkocsival azonos csoportba és géposztályba tartozik.
21.4. ASN JÓVÁHAGYÁS
Külföldi nevezőknek a saját Autósport Szövetségük jóváhagyását mellékelni kell a
Szabályzat 70 cikkelye értelmében
21.5. NEVEZŐ ÉS/VAGY VERSENYZŐ(K) CSERÉJE
A nevezési zárlat után a versenyzőpáros egyik tagja az alábbiak egyetértésével
cserélhető:
-
az adminisztratív átvétel kezdetéig a rendező hozzájárulásával,
-
az adminisztratív átvétel kezdete és a rajthoz engedélyezett gépkocsik listájának
közzététele között a verseny Felügyelő Testületének jóváhagyásával.
Kizárólag az FIA adhat felhatalmazást mindkét versenyző cseréjére
21.6. NEVEZŐK ÉS VERSENYZŐK KÖTELEZETTSÉGEI
A nevezési lap aláírásával a nevezők és a versenyzők alávetik magukat az FIA
Nemzetközi Sportkódexben és annak mellékleteiben, a jelen előírásokban és a rallye
versenykiírásában megszabott előírásoknak.
28
22. NEVEZÉSI ZÁRLAT
A nevezési zárlat időpontja legkésőbb 2héttel az adminisztratív átvétel kezdete előtt kell
hogy legyen. Kivételes esetben az FIA engedélyezhet későbbi nevezéseket.
23. NEVEZÉSI DÍJAK
23.1. NEVEZÉSI LAPOK ELFOGADÁSA
A nevezési lap kizárólag akkor kerül elfogadásra, ha a teljes nevezési díj vagy a
versenyző ASN-je által kiállított nyugta is tartozik hozzá.
23.2. NEVEZÉSI DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSE
A nevezési díjak teljes egészében visszafizetendők, amennyiben:
-
a nevezést a rendező visszautasítja.
-
a versenyt nem rendezik meg.
23.3. NEVEZÉSI DÍJAK RÉSZLEGES VISSZATÉRÍTÉSE
A nevezési díj részben is visszatéríthető a versenykiírásában megadott feltételek
szerint.
24. OSZTÁLYOK
24.1. OSZTÁLYBASOROLÁS MÓDOSÍTÁSA
Amennyiben a technikai gépátvétel során egy gépkocsiról megállapítják, hogy az nem
felel meg annak a géposztálynak és/vagy csoportnak, amelybe benevezték, a
Versenyigazgató javaslata alapján a Felügyelők azt a megfelelő csoportba és/vagy
géposztályba átsorolhatják.
PÁLYABEJÁRÁS
25. PÁLYABEJÁRÁS
25.1. PÁLYABEJÁRÓ GÉPKOCSIK
25.1.1. Általános követelmények
-
A gépkocsi egyszínű kell legyen, reklámok, matricák, stb. nélkül.
-
Alsó védőlemez engedélyezett (az N csoport szabályai szerint).
-
Két kiegészítő, közútra engedélyezett fényszóró engedélyezett.
-
A versenyzőpáros használhat "egyszerű" interkommunikációs rendszert (sisak
nélkül).
-
Fedélzeti navigációs rendszer használható.
-
Az alábbi meghatározásoknak megfelelő autók használhatók:
25.1.2. Utcai (standard) gépkocsik
-
Teljesen módosítatlan, széria gépkocsik, ahogyan azokat a nagyközönség
megvásárolhatja.
25.1.3. Széria gépkocsik
-
A motor széria motor legyen (N csoport szabályai szerint).
-
A sebességváltó szériagyártású legyen (N csoport szabályai szerint).
-
A kipufogórendszer szériagyártású, melynek maximális zajszintje az adott ország
megengedett tűréshatárán belül van.
-
A felfüggesztések meg kell feleljenek az N csoport előírásainak.
29
-
A J függelék 253-8.1.–8.3. cikkelyének megfelelő acél biztonsági bukócső
engedélyezett.
-
A gépkocsi belsejével azonos színű kagylóülés engedélyezett.
-
A felnik tetszőlegesek a J függelék N csoportra vonatkozó szabályai szerint.
25.2. PÁLYABEJÁRÓ GÉPKOCSIK GUMIJAI
Pályabejárásra használt gumiabroncsok az alábbiak lehetnek:
a)
Közútra homologizált, széria gyártású aszfalt gumiabroncsok.
b)
Tetszőleges, murva gumiabroncsok, kivéve ha a versenykiírás másképp nem
rendelkezik.
25.3. A PÁLYABEJÁRÁS KORLÁTOZÁSAI
A versenykiírás közzététele után bármely versenyző, navigátor, vagy a benevezett
illetve a benevezni szándékozó csapat bármely tagjának közlekedése azon az
útvonalon, mely az adott verseny része lesz vagy lehet, csak a rendező írásos
engedélyével tehető meg. Ez alól kivételnek számít, ha az illető személy köztudomásul
az adott területen lakik. Jelen korlátozás be nem tartása jelentésre kerül a Felügyelő
Testületnek.
25.4. A PÁLYABEJÁRÁS MENETE
25.4.1. Időbeosztás
A pályabejárást a rendező által megadott időbeosztás szerint kell végrehajtani. A
pályabejáráson való részvétel nem kötelező.
25.4.2. Az időbeosztás betartása
A versenykiírásban megjelölt pályabejárás időbeosztásán kívül bármely személy, mely
a benevezett csapattal kapcsolatban áll, csak a Versenyigazgató engedélyével
haladhat át a verseny gyorsasági szakaszain. (kivéve gyalogosan)
25.4.3. Az áthaladások száma
A pályán való áthaladás vezetőnként két alkalommal engedélyezett minden
gyorsasági szakaszon vagy, amennyiben alkalmazandó, szekciónként (a versenyben
két alkalommal szereplő gyorsasági szakaszok egy gyorsasági szakasznak
tekintendők). A pályabejárás alatt sportbírók rögzítik az áthaladások számát
valamennyi gyorsasági szakasz rajtjánál és stopjánál. A versenyzőpárosok a
gyorsasági szakaszra kizárólag a rajt és stop állomásokon keresztül léphetnek be, ill.
hagyhatják el azt. További ellenőrzések is lehetségesek a gyorsasági szakaszokon
belül.
25.4.4. Pályabejárás alatti sebesség
A rendező meghatározhatja a sebességhatárt a gyorsasági szakaszokon. Az ilyen
sebességkorlátozásokat fel kell tüntetni a versenykiírásban, ellenőrzésük a
pályabejárás alatt bármikor elvégezhető.
25.4.5. Shakedown
Nem kötelező shakedown-t beiktatni a pályabejárás programjába.
25.4.6. Személyek száma
A pályabejárás során, a gépjárműben csak a versenyzőpáros tartózkodhat.
GÉPÁTVÉTEL
26. A VERSENY RAJTJA ELŐTT
26.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
26.1.1.
A versenyautókat a csapat megbízott képviselője is viheti a technikai
átvételre, kivéve, ha a versenykiírásban más van megadva. A rendező ütemezheti úgy
30
az átvételt, hogy az lehetőség legyen a versenyzők és versenyautóik közönség
részére történő bemutatásra. Ebben az esetben a párosok minden tagjának meg kell
jelenni az átvételen a versenykiírásban vagy a rendező által kiadott végrehajtási
utasításban szereplő időterv szerint.
26.1.2.
A technikai átvételen a nevezőknek be kell mutatniuk a használni kívánt
ruházatuk minden részét, a sisakkal és az FIA által jóváhagyott fej korlátozóval (FHR)
együtt. Az L függelék III fejezetében foglaltak betartása ellenőrzésre kerül.
26.1.3.
A gépátvételen a versenyzőpárosnak be kell mutatnia a gépkocsija teljes,
eredeti FIA homologizációs lapját.
26.1.4.
A technikai ellenőrök kérhetik a gépkocsi alvázának és a motorblokkjának
megjelölését.
26.1.5.
A technikai átvétel után, ha egy autóról bebizonyosodik, hogy nem felel meg a
technikai/biztonsági szabályoknak, a Felügyelők szabhatnak egy határidőt, ami előtt
az autót megfelelő állapotba kell hozni, vagy nem rajtolhat el.
26.2. IDŐBEOSZTÁS
Alkatrészek jelölésének, illetve a gépkocsik súlymérésének időbeosztása a Kiírásban,
vagy a Végrehajtási Utasításban kerülhet megadásra.
27. A VERSENY KÖZBEN
27.1. KIEGÉSZÍTŐ ELLENŐRZÉSEK
A biztonsági elemek ellenőrzése, beleértve a ruházatot, valamint a gépkocsit, bármikor
megtörténhet a verseny folyamán, beleértve a Shakedownt, Szabad tesztet v.
Kvalifikációs szakaszt (ha van).
27.2. A NEVEZŐ FELELŐSSÉGE
27.2.1.
A nevező felelős azért, hogy az általa benevezett gépkocsi a rallye alatt
megfeleljen a technikai szabályoknak.
27.2.2.
Amennyiben a versenygépkocsin azonosító jelzéseket alkalmaznak, a nevező
felelős azért, hogy ezen jelzések a verseny előtti gépátvételtől a verseny végéig
sértetlenek maradjanak. Ezen jelzések hiányát jelentik a Felügyelőknek.
27.2.3.
Ugyancsak a nevező felelős azért, hogy a gépkocsinak az ellenőrzés során
érintett bármely részét szabályosan szereljék vissza.
27.2.4.
Minden felfedezett csalást, különös tekintettel az olyan azonosító jelzésekre,
melyeket meghamisítottak, de eredetiként mutatnak be, jelentenek a Felügyelőknek.
28. VÉGELLENŐRZÉS
28.1. BEFEJEZŐ PARC FERMÉ
A verseny végén a célba érkezés után minden gépkocsit a cél után kijelölt parc fermé-
be kell beállítani addig, amíg a Felügyelők utasítására azt meg nem lehet nyitni.
28.2. A GÉPKOCSIK KIVÁLASZTÁSA
A Felügyelők jogában áll a verseny után saját döntésük szerint, óvás, vagy a
versenyigazgató javaslata alapján technikai ellenőrzés alá vonni bármely gépkocsit, a
gépkocsi megbontását is beleértve.
28.3. HOMOLOGIZÁCIÓS LAP
A teljes, eredeti FIA homologizációs lapot és az egyéb szükséges tanúsítványokat
rendelkezésre kell bocsátani a végellenőrzésen. A regionális értékelésben induló
autóknál a vonatkozó eredeti ASN dokumentációknak elérhetőknek kell lenni.
31
SHAKEDOWN
29. SHAKEDOWN KÖVETELMÉNYEK
29.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A shakedown egyaránt megrendezhető média és promóciós célokkal, vagy hogy a
versenyzők kipróbálják autóikat. A rendező választása, hogy beiktatja-e a shakedown-t
a rallye programjába.
29.2. SHAKEDOWN LEBONYOLÍTÁSA
29.2.1.
A shakedown-t úgy kell lebonyolítani, mintha a verseny valamely gyorsasági
szakasza lenne, és az összes előirányzott biztonsági intézkedést nyújtani kell hozzá.
29.2.2.
A shakedown megrendezhető a rallye szuperspeciál szakaszán, vagy az
útvonallapban szerepelő gyorsasági szakaszán.
29.2.3.
A 20.2 cikkely alkalmazásának érdekében a Shakedown a pályabejárás
részének tekintendő
29.2.4.
A shakedown talajának meg kellene egyezni a gyorsasági szakaszok
többségének talajával.
29.3. NYILATKOZAT
Bármely személy, aki a shakedown alatt a gépkocsiban tartózkodik és nincs benevezve
a rallye-ra, alá kell írja a rendező által biztosított jogi nyilatkozatot.
29.4. TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
A shakedown előtt az autóknak meg kell felelniük a technikai átvételen, valamint
szükséges esetekben a jelen szabályzatnak megfelelően a motort, váltót és egyéb
szükséges alkatrészeket meg kell jelölni.
29.5. MEGHIBÁSODÁS A SHAKEDOWN ALATT
Azon versenyzők is kötelesek részt venni az ünnepélyes rajtceremónián, akiknek a
gépkocsijuk meghibásodik a shakedown alatt.
29.6. VERSENYZŐ ÉS UTAS FELSZERELÉSEI AZ AUTÓBAN
A Shakedown alatt minden gépkocsiban tartózkodó személy köteleshomologizált
bukósisakot, valamint minden megkövetelt biztonsági ruházatot és felszerelést, az L
függelék III. fejezetében - "A versenyzők felszerelései"-ben megadottaknak megfelelően
viselni, és biztonsági övüknek bekötve kell lenniük. Jelen szabályok bármely
megszegése büntetést von maga után.
30. SZABAD TESZT – KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ (CSAK
MURVÁS VERSENYEKEN)
Csak WRC és némely Regionális Bajnokságokban alkalmazható
32
ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK
31. ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK – ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK
31.1. ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK JELZÉSEI
Minden ellenőrző állomás, tehát az áthaladás és időellenőrző állomások, a gyorsasági
szakasz rajtja és célja, illetve gyűjtő és neutralizáló állomások az FIA által jóváhagyott
szabvány táblákkal kell legyenek jelölve, melyek megfelelnek az I. függelékben
megadott ábráknak és távolságoknak.
31.2. VÉDŐKORLÁTOK
Az ellenőrző állomás előtt és mögött, az út mindkét oldalán egy legalább 5-5 méteres
területen korlátokkal kell biztosítani az állomás zavartalan munkáját.
31.3. MEGÁLLÁSI IDŐ AZ ELLENŐRZÉSI TERÜLETEN
Az ellenőrző állomások területén a menetlevél kezeléséhez szükséges időn túl
tartózkodni tilos.
31.4. AZ ÁLLOMÁSOK MŰKÖDÉSI IDEJE
31.4.1.
Az ellenőrző állomásoknak az első versenygépkocsi megcélzott (ideális)
érkezési ideje előtt legalább 30 perccel munkára kész állapotban kell lenniük.
31.4.2.
Amennyiben a versenyigazgatótól más utasítást nem kapnak, az utolsó
gépkocsi ideális érkezése után 15 perc + a kizárási idővel fejezik be tevékenységüket.
31.5. AZ ELLENŐRZÉSEK SORRENDJE ÉS IRÁNYA
31.5.1.
A versenyzőpárosoknak az állomásokon az előírt sorrendben és a rallye
útvonalának megfelelő irányban kell ellenőrzésre jelentkezniük, a Versenyigazgató
általi kizárás terhe mellett.
31.5.2.
Az ellenőrző állomásokra való ismételt behajtás tilos.
31.6. A SPORTBÍRÓK UTASÍTÁSAI
31.6.1.
A versenyzőpárosok kötelesek az ellenőrző állomás sportbírójának utasításait
követni. Ennek elmulasztását jelentik a Felügyelőknek.
31.6.2.
Minden ellenőrzést végző hivatalos személynek azonosíthatónak kell lennie.
Minden állomáson, az állomás vezetőjének megkülönböztető mellényt kell viselnie.
31.7. MÉDIA ZÓNA (HA VAN)
Elkerített média zóna alakítható ki a szervizparkok, kihelyezett szervizek vagy gyűjtő
állomások időellenőrző állomásának sárga táblája előtt, és a dobogós cél ceremónia
várakozójában. Ezen zónákba való belépést csak megfelelő igazolvánnyal rendelkezők
számára kell meghatározni.
31.8. FEDÉLZETI KAMERA ADATHORDOZÓ CSERE ÉS KAMERA KARBANTATÓ
PONT
A rendező kialakíthat az útvonalon fedélzeti kamera (OBC) adat csere pontokat. Ezeket
a pontokat közölni kell végrehajtási utasításban (mely kiadható a versenyigazgató által)
melyek kizárólag a video adatok cseréjére és a kamerák beállítására/karbantartására
szolgálnak.
Az adathordozók kicserélhetők a kamerák karbantarthatók a média zónában , a
gyűjtőállomásokon vagy parc fermékben és a kihelyezett tankoló zónák kijáratánál is a
versenyigzgató engedélyével. Ha a csapat egy tagjának jelenléte szükséges a
33
munkálatokhoz, akkor a csapatnak a versenyigazgatót a rally megkezdése előtt
informálnia kell. Mindezen munkálatok sportbíró vagy a verseny tisztségviselőjének
felügyelete alatt végezhetők.
32. ÁTHALADÁS ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK
Az I. sz. függelék szerint megjelölt áthaladás ellenőrző állomásokon a sportbírók,
egyszerű bélyegzéssel és/vagy aláírással kezelik a menetlevelet, amint azt a
versenyzők átadják, időbejegyzés nélkül.
33. IDŐELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK
33.1. MŰKÖDÉSÜK
Ezeken az ellenőrző állomásokon a sportbírók azt az időt kötelesek a menetlevélre
felvezetni, amikor azt a versenyzőpárostól kézhez kapják. Az időpont rögzítése egész
percre történik.
33.2. ELLENŐRZÉSI ELJÁRÁS
33.2.1.
Az eljárás akkor kezdődik, amikor a gépkocsi az "időellenőrző állomás
kezdete" táblán túlhalad.
33.2.2.
Az ellenőrző állomás kezdetét jelző tábla és az ellenőrzés helye között a
versenyzőpárosnak a versenygépkocsival tilos megállni, vagy abnormálisan lassan
haladni.
33.2.3.
A menetlevélre az időbejegyzést csak abban az esetben végzik el a
sportbírók, ha a versenyzőpáros mindkét tagja és a versenygépkocsi teljes
terjedelmével az időellenőrző állomás területén van, a lehető legkisebb távolságra az
időellenőrző asztaltól.
33.2.4.
A bejegyzett érkezési idő annak a pillanatnak kell megfeleljen, amikor a
versenyzőpáros valamelyik tagja a menetlevelet a sportbírónak átadja.
33.2.5.
Ezután a sportbíró kézzel vagy bélyegzőórával azt az időt jegyzi a
menetlevélre, amikor a menetlevelet átvette, és semmi mást.
33.2.6.
Az megcélzott (ideális) érkezési időt úgy kell kiszámítani, hogy az etapra előírt
menetidőt hozzá kell adni a gyorsasági szakasz rajtidejéhez, vagy az előző
időellenőrző idejéhez. Ezek az idők minden esetben percekben vannak
meghatározva.
33.2.7.
Az ellenőrző állomásra való belépési időért egyedül a versenyzőpáros a
felelős. A hivatalos időt az ellenőrző állomás órája mutatja, melyet a versenyzőpáros
megtekinthet. A sportbírók nem adnak felvilágosítást a versenyzőknek az érkezési
idejüket illetően.
33.2.8.
A versenyzőpáros nem kap büntetést korai érkezésért, ha az ideális érkezési
idejének percében, vagy az azt megelőző percben hajt be gépkocsija az ellenőrző
állomás területére.
33.2.9.
A versenyzőpáros nem kap büntetést késésért, ha a menetlevelét az ideális
érkezési idejének percében adja át.
33.2.10.
A tényleges és az előírt idő közötti eltérést az alábbiakban leírt módon
büntetik:
a)
késői érkezés esetén: minden megkezdett percért 10 mp.
b)
korai érkezés esetén: minden megkezdett percért 1 perc.
33.2.11.
Amennyiben a rallye versenykiírásában vagy egy későbbi végrehajtási
utasításban így van megadva, a rendezők engedélyezhetik a versenyzőpárosoknak a
korai érkezést büntetés nélkül.
33.2.12.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamely versenyzőpáros az
időellenőrző állomásra vonatkozó eljárások szabályait figyelmen kívül hagyta, az
ellenőrző állomás vezetője köteles jelentését haladéktalanul írásban a
versenyigazgatónak továbbítani.
34
33.2.13.
A versenyigazgató döntése alapján az a versenyzőpáros, akit korai
érkezés miatt megbüntettek, neutralizálható azon időmennyiséggel, amely szükséges
ahhoz, hogy az eredetileg előirányzott időben távozzon.
33.3. IDŐELLENŐRZÉS GYORSASÁGI SZAKASZ RAJTJA ELŐTT
Ha az időellenőrző állomást a gyorsasági rajt állomás követi, a következő eljárást
alkalmazzák:
33.3.1.
Az etap végén az időellenőrző állomáson a sportbírók a versenyzők érkezési
idejét és ugyanakkor a gyorsasági szakasz várható rajtidejét rávezetik a menetlevélre.
A két időpont között azonban 3 percnek kell lennie, ami a versenyzők előkészületi
ideje a gyorsasági szakasz rajtjához, és a startvonalra történő felálláshoz.
33.3.2.
Amennyiben két vagy több versenyző azonos percben érkezik az időellenőrző
állomásra, egymás után kell megadni a várható gyorsasági rajtidejüket, az előző
időellenőrző állomásra való érkezési sorrendjének figyelembe vételéveli. Amennyiben
ez is egyezik, az azt megelőzőt, és így tovább, míg el nem dönthető a rajtsorrend.
33.3.3.
Az időbeírás után a versenyzők a gyorsasági szakasz rajtjához hajtanak,
ahonnan a jelen szabályozásban előírt módon megkezdik a rajtoltatást.
33.3.4.
Ha eltérés van az előzetesen megadott és tényleges rajtidő között, a
gyorsasági szakasz rajtjánál levő sportbíró által megadott rajtidő a mérvadó, kivéve,
ha a Felügyelők másként döntenek.
33.3.5.
A szakasz rajtideje lesz a következő etap indulási ideje.
33.3.6.
A menetlevelet a rajt előtti percben kell visszaadni a versenyzőpárosnak.
34. KÉSÉSEK
34.1. MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT KÉSÉS
Az előírt érkezési időtől számított 15 percnél több késés az etapon, vagy a szekció vagy
a szakaszok végén 30 percet meghaladó, felhalmozódó összes késési időesetén a
versenyző a versenyigazgató által az értékelésből törlésre kerül. Azonban a
versenyzőpáros újra rajtolhat a versenyen, ha van a Bajnokságnak erre vonatkozó
szabálya. A kizárási idő kiszámításánál a tényleges időt, és nem a büntetési időt (10 mp
percenként) veszik figyelembe.
34.2. KORAI ÉRKEZÉS
A korai érkezés semmilyen esetben sem teszi lehetővé a versenyzőpárosok számára,
hogy csökkentsék a kizárás szempontjából figyelembe vett késéseket.
34.3. ÉRTESÍTÉS KÉSÉSEKRŐL
A maximálisan megengedett késési időhatár túllépését csak egy szekció befejezése
után lehet közölni.
35. GYŰJTŐÁLLOMÁS
35.1. ELJÁRÁS A GYŰJTŐÁLLOMÁSON
35.1.1.
A gyűjtőállomás érkeztető állomására történő érkezéskor a résztvevők
megkapják az új indulási idejükről a tájékoztatást. Majd oda hajtanak, ahova a bírók
irányítják
őket.Ezután
a motort le kell állítani, és a versenyzőpárosnak el kell hagynia
a parc fermé-t.
35.1.2.
Minden versenyzőpárosnak késznek kell állnia arra hogy maximum 5 percet
jelen legyen az látogatók érdekében az IE állomás közelében létrehozott „Aláíró
Zónában”.
35.1.3.
Amennyiben a gyűjtőállomás nem haladja meg a 15 percet, a
versenyzőpárosok a gyűjtőállomáson maradhatnak.
35
35.2. INDULÁS A GYŰJTŐÁLLOMÁSRÓL
A szakasz közbeni gyűjtő után a gépkocsik a gyűjtőbe érkezés sorrendjében indulnak
újra.
GYORSASÁGI SZAKASZOK
36. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
36.1. IDŐRÖGZÍTÉS
A gyorsasági szakaszokon az időmérés tizedmásodpercekben történik. A Szabad
Teszten és a Kvalifikációs szakaszon pedigezredmásodpercekben.
37. GYORSASÁGI SZAKASZ RAJTJA
37.1. RAJTPONT
A gyorsasági szakaszok rajtja álló rajttal kezdődik, úgy, hogy a versenyautó a
rajtvonalon áll.
37.2. RAJT ELJÁRÁS
37.2.1.
Az elektronikus indítórendszer jól látható kell legyen a versenyzőpáros
számára a rajtpozícióból, a rendszer lehet visszaszámláló óra és/vagy rajtlámpa
rendszer. Működésének pontos leírását minden esetben pontosan ismertetni kell a
rendezvény versenykiírásában.
37.2.2.
Az elektronikus indítórendszer összeköttetésben lehet egy rajtvonal
érzékelővel, ami jelzi, ha az autó a megfelelő rajtjel előtt lépi át a startvonalat
(kiugrás).
37.3. MANUÁLIS RAJTELJÁRÁS
Amennyiben manuális rajteljárást kell alkalmazni, a menetlevél visszaadása után a
versenyzőnek az indító sportbíró hangosan visszaszámol: "30 másodperc - 15
másodperc - 10 másodperc", majd az utolsó 5 másodpercet egyesével. Az utolsó 5 mp.
letelte után meg kell adni a rajtjelet.
37.4. KÉSŐI RAJT A VERSENYZŐPÁROS HIBÁJÁBÓL
37.4.1.
Amennyiben a versenyzőpáros hibájából késik a rajt, az illetékes sportbíró új
rajtidőt ír a menetlevélre, és ezt a késést minden megkezdett perc után 1 perccel
büntetik.
37.4.2.
Minden versenyzőpáros, aki visszautasítja a rajtolást a gyorsasági szakaszon
a részére előírt időben, jelentésre kerül a Felügyelőknek, attól függetlenül, hogy a
gyorsasági szakaszt lebonyolították vagy sem.
37.4.3.
Amennyiben egy versenyzőpáros a rajtvonalról a rajtjel megadását követő 20
másodpercen belül nem képes elrajtolni, a verseny értékeléséből törlésre kerül, és
gépkocsijukat a rajthelyről eltávolítják egy biztonságos helyre.
37.5. GYORSASÁGI SZAKASZ KÉSLELTETÉSE
Amennyiben egy gyorsasági szakasz lebonyolítását 20 percnél többet késleltetik,a
következő versenygépkocsi áthaladása előtt a nézőket tájékoztatni kell arról, hogy a
szakasz hamarosan újra kezdődik, máskülönben a gyorsasági szakaszt le kell állítani.
37.6. HIBÁS RAJT
A hibás, különösen a korai rajtot, ami a rajtjel megadása előtt történik, a következő
módon büntetik:
1. eset: 10 másodperc.
36
2. eset: 1 perc.
3. eset: 3 perc.
További esetekben: a Felügyelők döntése szerint.
Ez a büntetés azonban nem zárja ki a Felügyelők által kiszabható magasabb büntetés
lehetőségét, ha szükségesnek ítélik. Az idő kiszámításához az aktuális rajtidőt kell
alapul venni.
38. GYORSASÁGI SZAKASZ VÉGE
38.1. CÉL VONAL
A gyorsasági szakaszoknak repülőcéllal kell véget érniük. Tilos megállni a sárga
célelőjelző és a stop tábla közötti területen,ennek megsértését jelentik a Felügyelőknek.
Az időmérés a célvonalon történik, nyomtató berendezéssel ellátott elektronikus
időmérő készülékkel és kiegészítőként kézi stopperrel. Az időmérőknek a cél vonalat
jelző piros alapon kockás zászló táblával egy vonalban kell felállni.
38.2. MEGÁLLÁSI PONT
A versenyzők a piros stoptáblával jelzett ellenőrző állomáson kötelesek megállni, és
célidejüket (óra, perc, másodperc, tizedmásodperc és amennyiben alkalmazzák,
századmásodperc) a menetlevélre ráíratni. Amennyiben a célidőt az időmérők nem
tudják a beíró sportbíróval azonnal közölni, az csak az áthaladás tényét rögzíti a
menetlevélre. Az idő beírása ebben az esetben a következő neutralizáló területen vagy
gyűjtőállomáson történik.
39. GYORSASÁGI SZAKASZ MEGSZAKÍTÁSA
Amikor egy gyorsasági szakaszt bármilyen okból meg kell szakítani vagy le kell állítani,
minden érintett versenyzőnek az igazságosnak tartott időeredményt kerül
megállapításra.
Azonban a szakasz leállításáért részben vagy egészben felelős versenyzőpáros nem
részesülhet ebből akedvezményből.
40. A VERSENYZŐK BIZTONSÁGA
40.1. A VERSENYZŐPÁROSOK FELSZERELÉSEI
Ha a versenyautó mozgásban van bármely gyorsasági szakaszon, a versenyzőknek
homologizált bukósisakot, valamint minden megkövetelt biztonsági ruházatot és
felszerelést, az L függelék III. fejezetében - "A versenyzők felszerelései"-ben
megadottaknak megfelelően viselniükkell, és biztonsági övüknek szabályosan bekötve
kell lenniük. A Versenyigazgató büntetést ró ki a szabálysértésért, de továbbíthatja az
ügyet a Felügyelőknek is.
40.2. SOS/OK JELEK
40.2.1.
Minden versenyautóban lennie kellegy piros SOS jelzésnek, az ellenkező
oldalán pedig egy zöld OK jelzésnek legalább 42cm x 29,7cm (A/3) méretben.
40.2.2.
Baleset esetén, ahol sürgős orvosi beavatkozásra van szükség, ha
lehetséges, a piros SOS jelzést azonnal fel kell mutatni a következő versenyautóknak
és a helyszínre érkező helikopternek.
40.2.3.
Minden versenyzőnek, akiknek a piros "SOS" jelzést felmutatták, vagy egy
olyan balesetet lát, ahol mindkét versenyző az autóban van és ezért nem képes az
"SOS" jelzést felmutatni, azonnal és kivétel nélkül meg kell állni, és segítséget kell
nyújtani. Minden soron következő autónak meg kell állni. A helyszínre érkező autók
közül a második autónak tovább kell haladnia, és értesítenie kell a következő rádiós
pontot.
37
A megállt autóknak egy sávot üresen kell hagyni a helyszínre érkező mentőautók
részére. Ezen eljárás miatt megállított minden versenyzőpáros egy megfelelő időt kap
a 39. pont alapján.
40.2.4.
Olyan balesetek esetén, ahol azonnali orvosi beavatkozásra nincs szükség, a
versenyzőpáros egyik tagjának jól látható módon a zöld "OK" jelzést kell felmutatni az
őket
követő versenyautóknak, valamint a helyszínre érkező helikopternek.
40.2.5.
Amennyiben a versenyzők elhagyják a versenyautót, az "OK" jelzést úgy kell
kihelyezni, hogy azt a többi versenyzőpáros tisztán láthassa.
40.2.6.
Azon versenyzőket, akik be tudnák tartani a fenti szabályokat, de megszegik
azokat, jelentik a Versenyigazgatónak.
40.2.7.
Az Itinernek tartalmaznia kell egy külön oldalon a baleset esetén
alkalmazandó eljárást.
40.2.8.
A versenyt feladó versenyzők kötelesek a rendezőt erről a lehető
leghamarabb értesíteni, kivéve a vis major esetét. Ezen szabályt megszegő
versenyzőkre a Felügyelők büntetést szabhatnak ki.
40.3. BALESET JELENTÉSE
Ha a versenyen résztvevő versenyzőpáros érintett egy olyan balesetben, amelyben egy
néző személyi sérülést szenved, az érintett vezetőnek vagy navigátornak a helyszínen
kell maradnia és meg kell állítania a következő autót, melynek jelentenie kell ezt az
itinerben és az úton megjelölt legközelebbi rádiós biztonsági pontnak.
Annak az országnak a törvényeit is be kell tartani a baleseteknél alkalmazandó
eljárásokat illetően, amely országban a versenyt lebonyolítják. Ezen eljárás miatt
megállított minden versenyzőpáros egy megfelelő időt kap a 39. pont alapján.
40.4. PIROS HÁROMSZÖG
40.4.1.
Minden gépjárműnek rendelkeznie kell piros, fényvisszaverő háromszöggel,
melyet abban az esetben, ha a gépjármű egy gyorsasági szakasz során leáll, a
versenyzőpáros egyik tagjának legalább 50 méterrel az autó előtt, egy jól látható
helyre kell kihelyezni a többi versenyző figyelmeztetésére. Ezen szabályt megszegő
versenyzőkre a Felügyelők büntetést szabhatnak ki.
40.4.2.
A háromszöget még akkor is ki kell helyezni, ha a gépjármű nincs az úton.
40.5. A SÁRGA ZÁSZLÓK HASZNÁLATA
40.5.1.
A sárga zászló bemutatása esetén a versenyzőnek azonnal csökkentenie kell
a sebességet, és csökkentett sebességgel haladni a gyorsasági szakasz végéig,
valamint köteles követni bármely sportbíró, vagy beavatkozó autó vezetőjének
utasításait. A zászlót az összes, a balesetet megelőző rádiós ponton be kell mutatni.
Ezen szabályok megsértését a Felügyelők saját belátásuk szerint büntetik.
40.5.2.
Az a versenyző, akinek a sárga zászlót bemutatták, megállapított időt fog
kapni arra a gyorsasági szakaszra a 39. pontszerint.
41. SZUPERSPECIÁL SZAKASZOK
41.1. A SZUPERSPECIÁL SZAKASZ JELLEMZŐI
41.1.1.
Ha több, mint egy gépkocsi indul egyidőben, a pályák rajthelyeithasonlóan kell
kialakítani. A rajteljárás minden gépkocsi esetében azonos kell legyen. Az egyes
gépkocsik startvonalait egymáshoz képest el lehet tolni, annak érdekében, hogy
kiegyenlítsék a szakasz hosszát a különböző rajtpozíciókból.
41.1.2.
A szuperspeciál szakasz kihagyható a rallye útvonallapjából.
41.2. SZUPERSPECIÁL SZAKASZ LEBONYOLÍTÁSA
38
A szuperspeciál szakasz lebonyolítására vonatkozó külön szabályok, arajtsorrend és a
rajtolási időközök teljes egészében a rendező döntésén alapszanak. Azonban ezeknek
az információknak szerepelniük kell a rallye versenykiírásában.
41.3. BIZTONSÁGI TERV
41.3.1.
A standard biztonsági terv mellett, annak előírásainak megfelelően külön
biztonsági tervet kell benyújtani az FIA felé engedélyezésre.
41.3.2.
A biztonság érdekében, a rendező a gyorsasági szakasz végére szállíthatja
azon versenyzők autóját, akik nem tudták teljesíteni a gyorsasági szakaszt.
PARC FERMÉ
42. A PARC FERMÉ SZABÁLYAI
42.1. ALKALMAZÁSA
A versenygépkocsikra az alábbi helyeken érvényesek a parc fermé szabályai:
42.1.1.
A gyűjtőállomásra való behajtás pillanatától annak elhagyásáig.
42.1.2.
Bármely ellenőrző állomás területére történő behajtás és/vagy ellenőrzés
pillanatától kezdve, az ellenőrző állomás elhagyásáig.
42.1.3.
A verseny céljába való megérkezés pillanatától kezdve, amíg a Felügyelők
nem engedélyezik a parc fermé feloldását.
42.2. A PARC FERMÉ-BE BELÉPÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK
42.2.1.
A versenygépkocsi parc fermé-be történő beállítása után a motort le kell
állítani és a versenyzőpárosnak el kell hagynia a parc fermé területét. A parc fermé
területén kizárólag a verseny erre a célra speciális feladattal rendelkező hivatalos
személyei tartózkodhatnak feladatuk végzése céljából.
42.2.2.
A versenyzőpárosok 10 perccel a rajtidejük előtt léphetnek a parc fermé-be.
42.3. GÉPKOCSI TOLÁSA A PARC FERMÉ-BEN
Csak a hivatalban lévő személyeknek és/vagy a versenyzőpáros
engedélyezett, hogy a versenyautót a parc fermé-ben tolják.
42.4. VERSENYGÉPKOCSI LETAKARÁSA
A gépkocsik letakarása nem engedélyezett
42.5. MŰSZAKI ELLENŐRZÉSEK
A technikai ellenőrök a parc fermé területén műszaki ellenőrzéseket végezhetnek.
42.6. JAVÍTÁSOK A PARC FERME-BEN
42.6.1.
Amennyiben a technikai ellenőrök valamely versenygépkocsin olyan hibát
állapítanak meg, ami a közlekedés biztonságát veszélyezteti, a technikai felügyelő
engedélyével és technikai ellenőr jelenlétében a gépkocsit meg lehet javítani a parc
ferme-ben. Egy csapattagnak engedélyezett a J Függelék szerinti szerelés vagy egy
FIA technikai listán található, FIA homológ biztonsági felszerelések cseréje melyek az
autóba vannak szerelve (pl. biztonsági öv, tűzoltó berendezés, …).
42.6.2.
A Versenyigazgató előzetes hozzájárulásával, és sportbíró, vagy technikai
ellenőr jelenlétében, a versenyzőpáros és a csapat maximum 3 egyéb tagja cserélhet
az autón üvegablako(ka)t.
42.6.3.
Ha a fenti javítások befejezéséhez szükséges idő az eredetileg tervezett
rajtidőhöz képest késést okoz, a versenyzőpáros új rajtidőt kap a javítás
befejezésekor, a késésért a büntetés megkezdett percenként 1 perc.
39
tagjainak
RAJTOK ÉS MEGISMÉTELT RAJTOK
43. ÜNNEPÉLYES RAJT
Ünnepélyes rajtceremónia szervezhető, a rallye-val kapcsolatos promóciós és média-
érdeklődés fokozása érdekében. Az ünnepélyes rajtceremónia rajtsorrendjét és a
rajtolási időközöket a rendező határozza meg.
Bármely ceremónia helyszínét és programját a versenykiírásnak tartalmaznia kell.
Amennyiben egy versenyzőpáros a versenygépkocsijával nem tud részt venni az
ünnepélyes rajtceremónián, a rallye további részét megkezdheti, a megadott rajtidejével,
feltéve, hogy a Felügyelőket első ülésükön erről tájékoztatták és átestek a gépátvétel
szükséges ellenőrzésein. Az érintett versenyzőpáros ennek ellenére részt kell vegyen
az ünnepélyes rajtceremónián, versenyzői ruházatukban, a számukra előírt időben.
44. RALLYE RAJTJA
44.1. RAJT TERÜLET
A rajt előtt a rendező összegyűjtheti az összes induló gépkocsit egy rajt területre, ahová
a gépkocsikat a rajt előtt be kell állítani, a versenykiírásban részletezetteknek
megfelelően. A rajtvárakozó helyre történő késői érkezésért járó kizárólag pénzbeli
büntetéseket a versenykiírásban közölni kell. A rajtvárakozóban nem engedélyezett a
szerelés.
44.2. MAXIMUM KÉSÉS A RAJTNÁL
Bármely versenyzőpáros, amely több mint 15 perc késéssel jelentkezik egyszekció
rajtjához, nem rajtolhat el az adott szekción.
45. RAJTSORREND ÉS IDŐKÖZÖK
45.1. RAJTSORREND MÓDOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A rajtsorrend változatlan marad mindaddig, míg a végleges útvonalon szereplő
gyorsasági szakaszok össztávjának legalább 10 %-át a résztvevők nem teljesítik.
45.2. VERSENYZŐK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA
A Versenyigazgató a Felügyelők tudomásával, biztonsági okokból átcsoportosíthat
egyes versenyzőket a rajtsorrendben, vagy megváltoztathatja az egyes gépkocsik
közötti indulási időközöket, az FIA Nemzetközi Sportkódex 141. cikkelyében megadottak
szerint.
45.3. RAJTSORREND 1. SZAKASZ
Az 1. szakasz rajtsorrendje a következő:
-
FIA prioritásos vezetők
-
Az összes többi induló, akik a rendezők által meghatározott rajtsorrendet követik.
45.4. RAJTSORREND A TOVÁBBI SZAKASZOKON
A rajtsorrendet a további szakaszokon az előző szakasz végén lefutott utolsó
gyorsasági szakaszutáni eredmény alapján határozzák meg,a szuperspeciál szakaszt
nem véve figyelembe, amennyiben az volt az előző szakasz utolsó szakasza. Élő TV
közvetítés érdekében a bajnokság támogatója kérheti a rajtsorrend megváltoztatását a
szakasz végén.
40
45.5. RAJTIDŐKÖZÖK
Az autók egy perces időközönként indulnak, kivéve, ha a versenykiírásban máshogy
írják elő.
46. MEGISMÉTELT RAJT KIESÉS UTÁN / RALLY 2
Az ide vonatkozó szabályokat az adott bajnokságok szabályai tartalmazzák
47. JAVÍTÁSOK AZ ÚJRARAJTOLÁS ELŐTT
Az ide vonatkozó szabályokat az adott bajnokságok szabályai tartalmazzák
SZERVIZ
48. SZERVIZELÉS – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
48.1. SZERVIZTEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA
48.1.1.
Az első időellenőrző állomástól kezdve szerviz tevékenységet folytatni egy
versenyautón csak szervizparkokban és kihelyezett szerviz zónákban lehet, kivéve a
kiesett autók javítását, melyek újra szeretnének rajtolni.
48.1.2.
A versenyzők, kizárólag az autóban található szerszámokkal és
alkatrészekkel, külső fizikai segítség nélkül végezhetnek szervizelést az autón
bármikor, hacsak ez külön nincs tiltva.
48.2. CSAPAT SZEMÉLYZET ÉS SZERVIZELÉSI KORLÁTOZÁSOK
48.2.1.
Tilos a csapat képviselőinek, ill. csapatjárműveknek (beleértve a helikoptert is)
a jelenléte a versenyautó 1 km-es körzetében, a következők kivételével:
-
szervizparkokban és kihelyezett szerviz zónákban
-
tankoló zónákban
-
gépkocsinként egy csapattagnak a hivatalos autómosó területen
-
gyorsasági szakaszokon (az időellenőrző állomás kezdetét jelző sárga
táblától a gyorsasági szakasz végén lévő Stop tábláig)
-
amíg az autók a média zónában vannak
-
ahol a versenygépkocsinak az itiner szerint azonos utat kell, azonos időben
követnie, mint a csapat más autóinak, azonban ebben az esetben sem
állhatnak meg azonos helyen egyidőben.
48.2.2.
Étel, ital, ruházat és információ (adatkártya, itiner, stb.) átadása a
versenyzőknek/től megengedett a szervizparkokban, kihelyezett szerviz
zónákban vagy amíg az autók a média zónában tartózkodnak.
49. SZERVIZPARKOK
49.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A szervizparkok számát és helyét a kiírásnak és az Itinernek kell tartalmaznia. A
Szervizparkok közötti maximális távolságot lásd a Rendezvény Jellemzői menüpont
alatt,
49.2. SZERVIZPARK IDŐBEOSZTÁSA
Az időbeosztás minden gépkocsi részére a szervizparkban a következő:
49.2.1.
15 perc mindenszakasz első gyorsasági szakasza előtt éjszakai gyűjtőt
követően.
Nem kötelező az 1. szakasz esetében, kivéve, ha egy versenyzésből álló szakasz és
éjszaka gyűjtőállomás előzi meg.
41
Technikai ellenőrzések végrehajthatóak a parc fermében
49.2.2.
30 perc két szekció között.
-
Kihelyezett szerviz zóna(k) esetén opcionális.
Ezt megelőzheti egy három perces technikai zóna, ami lehet a gyűjtőállomáson.
49.2.3.
45 perc a szakasz végén, kivéve az utolsó szakaszt.
Technikai ellenőrzéseket a parc fermében kell végrehajtani.
49.2.4.
10 perc szerviz a rallye végén, a rendező rendelkezése szerint.
Ezt megelőzheti egy három perces technikai zóna, ami lehet a gyűjtőállomáson.
49.3. SZERVIZPARK JELÖLÉSE
A szervizparkot a rallye útvonallapján bejárati és kijárati IE-vel kell jelölni.
49.4. SEBESSÉG A SZERVIZPARKON BELÜL
A versenyautók és szervizautók sebessége a szervizparkban nem lépheti túl a 30 km/h-
t, vagy kevesebbet, ha a versenykiírás azt tartalmazza. Ennek megszegése a
Felügyelők által kiszabott büntetést eredményezhet.
49.5. A SZERVIZPARK ELRENDEZÉSE
49.5.1.
A rendezőnek meg kell határoznia a ’szervizhelyet’ (megadva annak
hosszúságát, szélességét és a helyét) minden versenyző csapat részére a
szervizpark területén. Minden egyes csapat járművének a saját területén belül kell
parkolnia. Ezekre a járművekre ki kell tenni a szerviz vagy segítő járműmatricát.
49.5.2.
Annak a járműnek, amely nem a teljes terjedelmével a kijelölt helyen parkol,
valamely közeli parkoló részen kell parkolnia, gyalogtávra a szervizparktól. Ezeket a
járműveket ’segítő jármű’ táblával jelölik.
50. A TANK KIÜRÍTÉSE ÉS/VAGY TANKOLÁS A
SZERVIZPARKBAN
Ha szükséges, a szerviz részeként az üzemanyagtartály, szivattyú, üzemanyag szűrő,
vagy az üzemanyagellátó rendszer bármely egységének cseréjekor megengedett a tank
kiürítése és/vagy újbóli feltöltése a szervizparkban, amennyiben:
-
A munka a rendező tudtával történik
-
A nevező gondoskodik tűzoltó készülékről és kezelőről aki készültségben áll
-
Más munkát nem végeznek az autón amíg az üzemanyagellátó kör nyitott és/vagy a
kiürítés és/vagy feltöltés alatt
-
Megfelelő biztonsági területet biztosítanak a jármű körül
-
Kizárólag a következő tankolózóna eléréséhez elegendő üzemanyagot töltenek
vissza.
51. FLEXI-SZERVIZ – 45’
51.1. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
A 45 perces flexi-szerviz lehetővé teszi a versenyben résztvevő gépkocsik átvitelét a
parc fermé-ből a szomszédos szervizparkba,
51.2. FLEXI-SZERVIZ LEBONYOLÍTÁSA ÉS IDŐBEOSZTÁSA
51.2.1.
A 45’-ös flexi-szervizeléshez a versenyzőpárosok belépnek a parc fermé
területére.
51.2.2.
A versenyzőpárosok ezután behajthatnak a szervizparkba, vagy gépkocsijukat
a parc fermé-ben hagyhatják.
51.2.3.
A versenyben résztvevő gépkocsival a nevező arra feljogosított képviselője
egyetlen alkalommal állhat át a parc fermé-ből a szervizparkba és vissza, tekintetbe
véve a menetlevél kezelés valamennyi előírását és a vonatkozó büntetéseket.
42
51.2.4.
A versenyben résztvevő gépkocsi büntetés nélkül visszatérhet a parc fermé-
be a 45 perc letelte előtt.
51.2.5.
A flexi-szerviz lebonyolítására engedélyezett időkeretet a rendező állapítja
meg, de annak szerepelnie kell a rallye útvonallapján.
52. KIHELYEZETT SZERVIZ ZÓNÁK (KSZ)
52.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Amennyiben van kihelyezett szervizzóna:
-
Bejárati és kijárati időellenőrző állomással kell ellátni.
-
Nem haladhatja meg a 15 perces időtartamot az egyes autók esetén.
-
Jelen KSZ szabályok szerinti szervizelés, valamint a szervizautóval hozott gumik
cseréje engedélyezett,
-
Megelőzheti a bejárati időellenőrző állomás előtti három perces technikai zóna.
-
Magába foglalja a kijárati időellenőrző állomás utáni gumijelölő zónát.
-
Kizárólag az illetékes csapatszemélyzet , a rallye-ra kijelölt hivatalos személyek és a
média képviselői tartózkodhatnak a területén a megfelelő engedélyekkel.
-
A promóció növelése érdekében a rendezőknek ajánlott a kihelyezett
szervizzónákat városokban vagy lakott területeken létesíteni.
52.2. A CSAPATSZEMÉLYZET SZÁMA
52.2.1.
A kihelyezett szervizzónában a következő személyek dolgozhatnak az egyes
autókon:
-
Autónként a versenyzőpáros és maximum négyfős csapatszemélyzet. A személyek
nem cserélődhetnek, amíg az autó a zónában tartózkodik.
-
Prioritásos vezetők esetében vagy olyan nevezőknél, akik több nevezést adtak le,
autónként a versenyzőpáros és maximum négyfős személyzet. A csapatszemélyzet
változhat az autók között a zónán belül.
52.2.2.
Ezen kihelyezett szervizzónák kijelölésénél figyelembe kell venni, hogy
ugyanaz a csapatszemélyzet jelen lehessen ezekben a zónákban is és a
szervizparkban is, feltéve, ha a számukra biztosított, ajánlott útvonalat veszik igénybe.
A vezetők ivópalackjainak újratöltése nem számít az autón való munkának.
52.3. ENGEDÉLYEZETT FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK
52.3.1.
A kihelyezett szervizzónában való tartózkodás alatt a következők
engedélyezettek:
-
Emelők,
alvázállványok,
rámpák,
kerékanyakulcsok,
nyomatékkulcsok,
kéziszerszámok és csapvíz használata
-
A versenyautóban lévő felszerelések, alkatrészek és az eszközök
-
Elemmel működő eszközök, beleértve a szükséges világítást is
-
Csapvíz hozzáadása az autó rendszeréhez, amihez valamely töltőeszköz
használata engedélyezett
-
Féklégtelenítő és autótisztító eszközök
52.3.2.
Szerelőponyva kötelező.
52.3.3.
Megengedett, hogy a versenyautót kábellel egy számítógéphez kössék a
kihelyezett szervizzónán belül, melyet egy további személy kezel (a megengedett 4
csapattagon felül). Ez a személy nem nyúlhat az autóhoz, vagy annak felszerelésre
kerülő alkatrészéhez.
52.3.4.
Kiegészítő világítás (lámpasor) fel- és leszerelése engedélyezett. A kiegészítő
világítás (lámpasor), a kerekek és a felszereléséhez szükséges eszközök
odaszállíthatók a KSZ-be a szervizautóval.
52.3.5.
A versenyautóban szállított bármilyen eszköz vagy alkatrész ott hagyható a
KSZ-ben, és elszállítható az autó távozása után.
43
52.4. KSZ MATRICA
A rendező versenyautóként egy kihelyezett szervizbe való belépésre jogosító matricát
oszt ki abból a célból, hogy a csapatszemélyzetet és a szükséges felszerelést és
eszközöket a KSZ-be szállítsák.
53.
SZERVIZELÉS : EGYÉB KÖVETELMÉNYEK A FIA
TÁMOGATOTT BAJNOKSÁGAIBAN
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
EREDMÉNYEK ÉS ADMINISZTRATÍV KÖVETELMÉNYEK A VERSENY
UTÁN
54. RALLYE EREDMÉNYEK
54.1. AZ EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA
A verseny értékelése az összes gyorsasági szakasz teljesített időinek, az etapok
büntetőidőinek, és az egyéb büntetőidőknek az összeadásával történik.
54.2. AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE
A verseny alatt az eredményeket a következők szerint teszik közzé:
54.2.1.
Nem hivatalos eredmények: a rendező által kibocsátott, a rallye alatt kiosztott
eredmények.
54.2.2.
Nem hivatalos részeredmények: egy szakasz végén közzétett eredmények.
54.2.3.
Ideiglenes végeredmény: a rendező által, a rallye végén közzétett eredmény.
54.2.4.
Hivatalos végeredmény: a Felügyelők által jóváhagyott eredmények.
54.2.5.
Abban az esetben, ha az Ideiglenes végeredmény közzététele késedelmet
szenved, a közzététel új időpontját ki kell függeszteni a hivatalos hirdetőtáblá(ko)n.
54.3. HOLTVERSENY EGY BAJNOKI FUTAMON
Amennyiben holtverseny alakul ki egy bajnoki futamon, azt a versenyzőt nyilvánítják
győztesnek, aki az első olyan gyorsasági szakaszon, amely nem szuperspeciál szakasz,
a jobb időeredményt érte el. Amennyiben ez nem elegendő a holtverseny eldöntéséhez,
úgy a második, harmadik, stb. gyorsasági szakaszok eredményét kell figyelembe venni.
54.4. KORREKT ÉS ELFOGULATLAN TÁJÉKOZTATÁS
A rendező köteles gondoskodni arról, hogy bármely, a rendezvényről beszámoló
tudósítás korrekt és pártatlan legyen, és ne jelenítse meg hibásan az esemény
eredményét.
54.5. AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA PROMÓCIÓS CÉLBÓL
Tiltott bármely formában egyes szakaszok eredményét promóciós célból közzétenni. A
versenyzők azonban hivatkozhatnak a sajtóanyagukban szakaszgyőzelemre,
egyértelműsítve hogy ennek nincs befolyása arra, hogy a verseny végeredménye a
teljes rally eredményéből adódik.
44
55. ÓVÁSOK ÉS FELLEBEZÉSEK
55.1. ÓVÁS VAGY FELLEBEZÉS BENYÚJTÁSA
Minden óvást és/vagy fellebbezést az FIA Nemzetközi Sportkódex XII-es és XIII-as
fejezet előírásainak megfelelően kell benyújtani.
55.2. ÓVÁSI DÍJAK
Az óvási díj 500 €.
55.3. KAUCIÓ
Amennyiben az óvás elbíráláshoz a versenygépkocsi egy pontosan meghatározott
alkatrészének megbontása és visszaszerelése szükséges, a kiegészítő kauciós díjakat
a rallye versenykiírásában meg kell adni vagy a Felügyelők állapítják meg a az FIA
technikai delegált / Technikai felügyelő javaslata alapján.
55.4. KÖLTSÉGEK
55.4.1.
Az óvást benyújtónak kell viselnie a munkálatok és az esetlegesen felmerülő
szállítási és utazási költségeket, amennyiben az óvást nem megalapozottként
bírálják el, vagy, ha az óvás megalapozott, az viseli ezeket a költségeket, aki
ellen az óvást benyújtották.
55.4.2.
Megalapozatlan óvás esetén, amennyiben az óvással kapcsolatos munkálatok
(szerelés, átvizsgálás, szállítás) költségei meghaladják a befizetett kaució
összegét, a különbséget, az óvást benyújtónak kell viselnie. Ha a költségek
alacsonyabbak a letétnél, a különbséget visszatérítik.
55.5. FELLEBEZÉSEK
A versenykiírásnak tartalmaznia kell a nemzeti fellebbezési díjjal kapcsolatos
információkat.
A nemzetközi fellebbezési díjatévente az FIA teszi közzé
56. RALLYE DÍJKIOSZTÓK
56.1. DOBOGÓS CEREMÓNIA
A rallye versenyzésből álló része a "cél IE BE" táblánál ér véget.
56.2. DÍJKIOSZTÓ
A díjakat valamennyi versenyzőnek/versenyzőpárosnak a céldobogón kell átadni, kivéve
az abszolút értékelés első, második és harmadik helyezettje esetében, ahol "olimpiai
típusú" dobogót kell alkalmazni. Ha a rendező úgy kívánja, ugyanazon az estén lehet
társasági / szponzori / városi összejövetel is. Amennyiben elvárják a versenyzőpárosok
részvételét az összejövetelen, ezt fel kell tüntetni a versenykiírásban.
57. ÉVES FIA DÍJKIOSZTÓ
57.1. RÉSZVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
Minden vezetőnek és navigátornak, aki valamely FIA bajnokságot megnyert, jelen kell
lennie az FIA éves díjkiosztó ünnepségen, amennyiben az FIA meghívást küld.
57.2. TÁVOLMARADÁS
A vis major esetet leszámítva a távolmaradókat az FIA bírsággal sújtja.
45
ÜZEMANYAG – TANKOLÁS
58. TANKOLÁS ÉS ELJÁRÁSOK
58.1. HELYSZÍN
58.1.1.
Az üzemanyagtartály cseréjét leszámítva a versenyzőpáros csak a tankolási
zónákban tankolhat vagy a rallye útvonalán lévő, a rendezők által az itinerben és a
kiírásban feltüntetett kereskedelmi benzinkutaknál.
A tankolási zóna lehet:
-
a szervizpark kijáratánál
-
a kihelyezett szervizzóna kijáratánál
-
a rallye útvonalán.
58.1.2.
A tankolási zónákat fel kell tüntetni a rallye útvonallapjában és az itinerben..
58.1.3.
A tankolási zóna bejáratát és kijáratát a kék kanna vagy kút szimbólumával
kell jelölni, kivéve a kereskedelimmbenzinkutak esetében.
58.1.4.
Tűzveszély elkerülésének érdekében a rendezőnek bármely tankolási ponton
gondoskodnia kell tűzoltó készülékről és/vagy biztonsági intézkedések megtételéről
(kereskedelmi benzinkutakat kivéve)
58.1.5.
Amennyiben a rallye útvonalán nincs töltőállomás, a rendező gondoskodhat
üzemanyag-készletről és arról, hogy azt egy központosított rendszeren keresztül
kiosszák a versenyzőknek, a J függeléknek megfelelően. Az ilyen tankolási pontoknak
eleget kell tenniük valamennyi biztonsági előírásnak.
58.1.6.
A versenyautó kitolható a zónából a versenyzőpáros, a hivatalos személyek
és/vagy a két csapattag által, büntetés nélkül.
58.2. ELJÁRÁS A TANKOLÓZÓNÁKBAN
58.2.1.
A TZ-ben kizárólag a versenygépkocsi tankolásához közvetlenül kapcsolódó
tevékenységek végezhetők.
58.2.2.
Az összes TZ-ben5 km/h sebesség korlátozás van érvényben.
58.2.3.
A szerelők számára ajánlott a tűzálló öltözet.
58.2.4.
A tankolási folyamat teljes felelőssége a versenyzőt terheli.
58.2.5.
A motoroknak a tankolás teljes tartama alatt leállított állapotban kell lenniük.
58.2.6.
Ajánlott, hogy a versenyzők a tankolás alatt ne tartózkodjanak az autóban;
amennyiben mégis, a biztonsági öveknek kikapcsolt állapotban kell lenniük.
58.2.7.
Kizárólag a tankolásban való segédkezés céljából, versenyzőpárosonként két
csapattag beléphet a TZ-be.
58.3. ELJÁRÁS A KERESKEDELMI BENZINKUTAKNÁL
58.3.1.
A versenyzőpáros használhat a kereskedelemben kapható, az adott
kútoszlopból tankolható üzemanyagot, vagy az Itinerben megjelölt helyeken a rendező
által biztosított üzemanyagot. Az üzemanyagot közvetlenül a járműbe tartályába kell
tölteni.
58.3.2.
A versenyzőpáros kizárólag a gépkocsiban lévő felszerelést és a kútoszlopot
használhatja, bármely külső segítség igénybevétele nélkül.
58.3.3.
Amennyiben a versenygépkocsi csak FIA szabvány szerinti üzemanyagtöltő
szeleppel rendelkezik, de a gépkocsi kereskedelmi benzinkúton szeretne tankolni, úgy
a gépkocsiban kell lenni egy megfelelő adapternek, melyet a gépátvételen be kell
mutatni.
59.
ÜZEMANYAG
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
46
GUMIABRONCSOK ÉS KERÉKTÁRCSÁK
60. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
60.1. MEGFELELŐSÉG
Valamennyi gumiabroncsnak meg kell felelnie a jelen előírásoknak, a IV. függelék
rendelkezéseivel együtt.
60.2. ÖNTÖTT MINTÁZATÚGUMIABRONCSOK
Valamennyi gépkocsit öntött mintázatúgumiabroncsokkal kell felszerelni. Kizárólag
megjelölt gumiabroncsok használhatóak a gyorsasági szakaszokon.
60.3. ELLENŐRZÉS
A gumiabroncsok megfelelőségét az esemény alatt bármikor ellenőrizni lehet. Minden
olyan gumit, amelyik a szabályoknak nem felel meg, egy speciális bélyeggel kell
megjelölni és azt többet nem lehet használni.
60.4. GUMIJELÖLŐ / ELLENORZŐ ZÓNA
A
kijelölt
szervizparkokés
a
kihelyezett
szervizzónák
kijáratánál
kerék/gumijelölő/vonalkód olvasó zóna alakítható ki. Kizárólag a jelölésben történő
segédkezés érdekében a versenyzőpáros csapatának egy tagja beléphet ebbe a
zónába. Vonalkód használata esetén annak a járművön kívülről olvashatónak kell
lennie. A versenyzőpáros köteles leállítani autóját és követni a technikai ellenőrök
és/vagy a sportbírók utasításait. A technikai ellenőrök vagy a sportbíró távollétében a
versenyzőpáros megállás nélkül hagyhatja el a zónát. A hivatalos szervízpark, vagy
kihelyezett szerviz zóna bejáratánál gumijelölés-ellenőrző zóna alakítható ki.
60.5. A GUMIABRONCS TELJES TELJESÍTMÉNYÉNEK FENNTARTÁSÁRA
SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK
Minden, a gumiabroncs teljes működőképességét atmoszférikus vagy annál kisebb
nyomás esetén fenntartó eszköz használata tilos. A gumiabroncs belseje (a keréktárcsa
és a gumiabroncs belső felülete közötti tér) kizárólag levegővel lehet megtöltve.
60.6. RAJT KÉSÉSE
A gumiabroncsok nyomása beállítható:
-
Ha bármely versenyző esetében egy szakasz rajtja 10 percnél többet késik
-
Bármely versenyző esetében 10 percnélhosszabb gyűjtő állomásokon, ha
gyorsasági szakasz követi.
60.7. MINTÁZAT KÉZI VÁGÁSA
Az autón/ban lévő gumik mintázatának és a szögek számának szándékos változtatása
kizárólag a szervizparkban megengedett, amennyiben a bajnokságra vonatkozó
szabályok, és/vagy a versenykiírás megengedi.
60.8. SZÖGES GUMIABRONCSOK
Ha a rallye-n a szöges gumiabroncsok használata megengedett, a szögek ellenőrzésére
használt módszert és annak szabályait a versenykiírásban részletezni kell.
A szöges gumiabroncsokkal kapcsolatban semmilyen előírás nincs a gumikra magukra,
sem azok számára, sem anyagukra vonatkozóan.
Azonban a tüskéknek meg kell felelni mindazon országokban érvényes
rendelkezéseknek, amelyeken a versenygépkocsik áthaladnak. A rendező köteles
közölni a versenykiírásban a hatályos rendelkezéseket.
47
60.9. PÓTKEREKEK
A gépkocsikban maximum két pótkerék szállítható.
A szervizparkból minden, a gépjárműre szerelt vagy a fedélzeten elhelyezett jelölt
keréknek el kell jutnia a következő szervizparkba vagy szerviz területre, ahol a
kerékcsere engedélyezett. Sehol máshol nem lehet további szerelt kereket berakni a
gépkocsiba vagy arról levenni, csak szervizparkban, vagy a szerviz ponton, ahol a
kerékcsere engedélyezett.
60.10. GUMIABRONCSOK ELÉRHETŐSÉGE
A Regionális Rallye Bajnokságokban használt összes gumiabroncsnak könnyen
elérhetőnek kell lenni kereskedelmi forgalomban.
60.11. GUMIABRONCS ILLESZKEDÉSE
A gumiabroncsok keréktárcsára való rögzítés maximális nyomása 20 °C-on 8 bar.
Ennek a nyomásnak kell a gumiabroncsot a keréktárcsa külső pereméhez nyomnia.
60.12. GUMIBESZÁLLÍTÓ JELENLÉTE A GYOSASÁGI SZAKASZ MEGÁLLÁSI
PONTJÁNÁL
Az FIA által kijelölt hivatalos gumiszállító(k) képviselője jelen lehet(nek) a gyorsasági
szakasz megállási pontjában (beíró) Itt képviselő által a saját gyártmányú gumik
szemrevételezése, hőmérsékletük mérése megengedett, adatgyűjtés céljából.
61.
GUMISZÁLLÍTÓ
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
62.
FELHASZNÁLHATÓ GUMIK SZÁMA
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
MECHANIKAI RÉSZEGYSÉGEK
63. MECHANIKAI RÉSZEGYSÉGEK
63.1. MOTORCSERE
63.1.1.
A motorcsere abban az esetben engedélyezett, ha a motor a gépátvétel és az
első időellenőrző állomás között meghibásodik, azonban eza Versenyigazgató által
kiszabott 5 perces büntetést eredményez.
63.1.2.
Minden más esetben ugyanazt a motorblokkot kell használni a gépátvételtől a
rallye befejezéséig.
63.2. TURBÓFELTÖLTŐK
63.2.1.
A turbófeltöltőt és a kompresszort a továbbiakban „turbófeltöltő”-ként említjük.
63.2.2.
A szűkítőre és a jelölésre a jelenleg érvényes szabályozások maradnak
érvényben (J függelék 254-6.1 és 255-5.1.8.3 bekezdés).
63.2.3.
A gépkocsiba beépített turbófeltöltőt és egy tartalék turbófeltöltőt ellenőrizni
kell, és le kell plombálni a verseny előtti gépátvételen.
63.2.4.
A turbófeltöltőt a gépkocsi rajtszámával meg kell jelölni, és az kizárólag a
jelölés szerinti gépkocsihoz használható.
48
63.2.5.
Az összes használt turbófeltöltőnek plombált állapotban kell maradnia a
verseny előtti gépátvételtől a rallye végéig, annak érdekében, hogy a technikai
ellenőrök a megfelelőségét ellenőrizhessék.
63.2.6.
Ezen szabályok vonatkoznak azon autókra is, ahol a turbófeltöltő nincs ellátva
szűkítővel. Ebben az esetben a jelölés csak a felhasználható darabszám
nyilvántartására szolgál.
63.3. ERŐÁTVITEL
63.3.1.
Az FIA prioritással rendelkező vezetők gépkocsijaihoz egy tartalék
sebességváltó és egy tartalék differenciálmű (első és/vagy középső és/vagy hátsó)
használható minden rallyen.
63.3.2.
Ezeket a tartalék részegységeket és a gépkocsiba építetteket a rajt előtti
gépátvételen megjelölik/lepecsételik. Ezen szabály alkalmazása a többi autóra az FIA
egyetértése esetén, a rendező döntésének függvénye.
63.3.3.
A jelöléseket úgy kell elvégezni, hogy lehetővé tegye a versenyző számára a
tengelykapcsoló és a ehhez kapcsolódó alkatrészek cseréjét.
63.3.4.
A részegységeket a gépkocsi rajtszámával kell azonosítani. (Pl. 1-es gépkocsi
sebesságváltó=1, tartalék=1R)
63.3.5.
A jelöléseket/plombálásokat a különböző járművekre kiadott FIA előírásoknak
megfelelően kell elvégezni.
63.3.6.
A sebességváltót és a differenciálműveket bármelyik szervizparkban lehet
cserélni, amennyiben a technikai ellenőröket előzetesen értesítették a csere
szándékáról.
63.3.7.
Amennyiben a plomba és jelölés egy kiszerelt sebességváltón, vagy
differenciálművön sértetlen maradt, az később újra használható ugyanabban a
gépkocsiban.
63.3.8.
A plombálásnak/jelölésnek sértetlennek kell maradnia a verseny előtti
gépátvételtől a verseny végéig. A technikai ellenőrök bármikor kérhetik ennek
ellenőrzését, és a rallye végén szétszereltethetik a részegységeket, a megfelelőség
vizsgálatának érdekében.
64.
ALKATRÉSZEK – KONSTRUKTŐRÖK ÉS WRC CSAPATOK
RÉSZÉRE
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
65. AUTÓ KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEI
65.1. FEDÉLZETI KAMERA
65.1.1.
Ha a rendező, vagy a bajnokság promótere (ha van) megköveteli, a
nevezőnek fedélzeti kamerát vagy más felvevő készüléket kell az autóban szállítaniuk.
Ezt technikai ellenőr jóváhagyásával a rendező, vagy a bajnokság promótere szereli
be.
65.1.2.
Bármely, fedélzeti kamerával felszerelt autó nevezőjének rendelkeznie kell a
rendező, vagy a bajnokság promóterének előzetes engedélyével (ha van). Az
engedélyezett kamerákat öntapadó matricával azonosítják és a gépátvételen be kell
legyenek szerelve az autóba.
65.1.3.
Azon résztvevők, akik kamerát szeretnének használni, a következő
információkkal kell ellássák a bajnokság promóterét (ha van) legkésőbb egy héttel a
pályabejárás kezdete előtt: résztvevők neve, rajtszám, nevező címe, felvétel
használatának célja.
49
65.2. NYOMKÖVETŐ RENDSZER
Az FIA Regionális Rallye Bajnokságába tartozó versenyen minden autót el kell látni
biztonsági nyomkövető rendszerrel. A beszerelést a technikai átvételen ellenőrzik. A
kiosztásra, visszavételre és beszerelésre vonatkozó előírásokat a rendező adja ki. A
verseny alatt a rendszerrel történő bármely visszaélés jelentésre kerül a Felügyelő
Testületnek.
65.3. ZAJSZINT A GYORSASÁGI SZAKASZOKON
Biztonsági okokból, kizárólag a gyorsasági szakaszokon, ajánlott lehetőséget biztosítani
a kipufogó hangtompítójának megkerülésére, feltéve, hogy a kipufogógázok kilépése
megfelel a J függelékben megadottaknak, valamint, hogy a katalizátorral ellátott
gépkocsik esetében, a kipufogógázok áthaladnak ezen a katalizátoron.
Minden esetben, valamennyi etapon, a zajszintnek meg kell felelnie a J függelékben
megadottaknak.
TESZTELÉS
66.
TESZTELÉS
Csak WRC verseny esetén alkalmazandók
50
V1 – FIA RALLYE EURÓPA BAJNOKSÁG/KUPA (ERC)
ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
1.
BAJNOKSÁG ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
Az FIA szervezi az FIA Regionális Rallye Bajnokságokat (a Bajnokságok) melyek az FIA
tulajdonát képezik. Az alábbi bajnokságok esetén a következő szabályokat kell
alkalmazni:
- FIA Európai Rally Bajnokság (ERC) Vezetők és Navigátorok részére
- FIA Európai Rally Bajnokság (ERC) Csapatok részére
- FIA ERC 2WD Bajnokság Vezetők és Navigátorok részére
- FIA ERC 2WD Bajnokság Csapatok részére
- FIA ERC Production Car Kupa Vezetők és Navigátorok részére
- FIA ERC Production Car Kupa Csapatok részére
- FIA Európai Rally Kupa Vezetők és Navigátorok részére
ELFOGADOTT JÁRMŰVEK
4.3. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK
- Az FIA ERC 2WD Bajnokságot az 5-10 géposztályba tartozó gépkocsiknak
szervezik.
-
Az FIA ERC Production Car Kupát a 3-as géposztályba és az R4-es gépkocsiknak
szervezik
-
BAJNOKSÁGOK ÉS PONTOZÁS
5.
A BAJNOKSÁG KÖVETELMÉNYEI
5.3. AZ EREDMÉNYEK SZÁMA A BAJNOKSÁG VÉGSŐ ÉRTÉKELÉSÉBEN
A bajnokság a versenyek két csoportjára osztható (az év első 7 és utolsó hat
versenyére). A számításba vett eredményeket a versenyek első csoportjának négy
legjobb és a második csoportjának négy legjobb eredménye adja. Összesítve tehát a
nyolc legjobb eredmény számít.
5.4. A BAJNOKSÁG RALLYE-JAINAK SZÁMA
A bajnokság maximum tizenhárom versenyből áll.
5.5. RALLY EURÓPA KUPÁK
5.5.1. Általános rendelkezések
A Kupa előírásai megegyeznek az Európai Rally Bajnokság szabályaival, kivéve, ami
azalábbi cikkelyeket illeti.
5.5.2. A versenyek száma
Minden országban a saját nemzeti szövetségek (ASN) által maximum 5 verseny
kerülhet kijelölésre.
5.5.3. A rallye szorzói
51
A kupák versenyei megkülönböztethetőek a 20-as, 10-es, 5-ös és 2-es szorzóknak
megfelelően.
20-as szorzójú verseny olyan verseny lehet, mely az Európa Bajnokság része volt
2012-ben, de nem az 2013-ban.A 10-es szorzójú rallye-k száma nem érheti el a 8-at,
és mindegyiknek külön országban kell lennie.
A szorzó növelhető vagy csökkenthető az olyan rallye előnyére vagy kárára, amelyet
már a naptárban szerepel Hacsak nem lépnek fel különleges körülmények, a rallye-k
csak egyelmódosíthatják a szorzójukat. Bármely rendezőnek, aki gondoskodni
szeretne a rallye szorzójának növeléséről, kérelmet kell benyújtani az FIA-hoz az
ASN-jén keresztül legkésőbb négy hónappal az általa megrendezésre kerülő rallye
előtt. A 20-as, 10-es, 5-ös és 2-es szorzójú rallye-kat és a pályázó rallye-kat legalább
egy megfigyelőnek ellenőrizni kell. A pályázó versenyeknek legalább a 2-es szorzójú
rallye-k követelményeit teljesíteniük kell.
5.5.4. Az eredmények száma
A Kupákba beleszámító eredmények:
Az adott versenyző által résztvett versenyek közül országonként csak a legjobb 3
verseny eredménye számít az értékelésbe.
20-as szorzójú versenyeken elért összes eredmény számít
10-es szorzójó versenyek közül a 4 legjobb eredmény számít.
Azt a vezetőt jelentik be az Európai Rally Kupájának győzteseként, aki maximum 12
verseny eredményét számítva a legmagasabb pontszámot éri el az év végén.
5.6. FIA EURÓPA RALLY BAJNOKSÁG CSAPATOK RÉSZÉRE
5.6.1.
Azoknak a csapatoknak, melyek bajnoki pontokat és díjakat szeretnének
gyűjteni regisztrálni kell magukat az FIA-nál..
5.6.2. Regisztációs díjak
A pontgyűjtés feltétele az FIA regisztráció legkésőbb első benevezett verseny
nevezési zárlatáig. A regisztráció díja 50.000 EUR az ERC Bajnokságban, valamint
10.000 EUR az ERC 2WDB, és ERC Production Car Kupában való részvételre.
Minden csapat az ERC promóterével kötött szerződés aláírását követően tekinthető
teljes jogú benevezett csapatnak.
5.6.3. Pontok gyűjtése
A benevezett csapat bármennyi számú versenyautót indíthat korlátlan számú ERC
versenyen csapatpontok gyűjtése céljából. A versenyzők/versenyautók az 5.1
cikkelynek megfelelően kerülnek értékelésre a bajnokság pontozásában. A
Csapatoknak minden verseny előtt a nevezési idő lejártáig jelenteniük kell a saját
versenyzőpárosaikat/versenyautóikat. Csapatpontokat minden versenyen a 2 legjobb
eredményt elért versenyautó gyűjthet.
5.6.4. További követelmények a Csapatpontok gyűjtéséhez
Csak regisztrált csapatok gyűjthetnek az abszolút értékelésben pontokat, a nem
regisztrált csapatok eredményei nem számítanak bele a pontozásba.
5.6.5.
Csak az FIA Csapatregisztrálást követő versenyeken elért eredmények
számítanak a pontozásba.
5.6.6.
Ha kevesebb mint 5 Csapatnevezés érkezik, az FIA fenntartja a jogot a
Csapatbajnokság/Kupa felfüggesztésére.
11. PRIORITÁSOS VERSENYZŐK KÖVETELMÉNYEI
11.1. FIA PRIORITÁSOS VERSENYZŐK
A Regionálsi Bajnokságra vonatkozó szabályok 11.1 cikkelyének megfelelően.
11.3. ERC PRIORITÁSOS VERSENYZŐK
52
A versenyzők akik ezen listán szerepelnek az adott verseny nevezési zárlata után
kerülnek kihirdetésre. Ezt az ERC prioritási listát a Promóternek kell az FIA felé
jóváhagyásra felterjeszteni.
13. A RENDEZVÉNY JELLEMZŐI
13.1. IDŐTARTAM
13.1.1.
A rallye és az időterv időtartama (ajánlott és maximális időtartam)
A rally teljes tartama 72 óra a gépátvétel kezdetétől számítva (beleértve a jelölést és a
plombálást) a hivatalos végeredmény közzétételéig. Amennyiben rendeznek
shakedown-t 6 óra hozzáadható. Szuperspeciál és Kvalifikációs szakasz esetében
további 4-4 óra hozzáadható.
A kupák esetében a 20-as 10-es és 5-ös szorzójú rallye-k időtartama 72 óra, a 2-es
szorzójú rallye-ké pedig kettő nap a gépátvétel kezdetétől (beleértve a jelölést és a
plombálást) a hivatalos végeredmény közzétételéig.
13.2. AZ EURÓPABAJNOKSÁG TÁVJA
A gyorsasági szakaszok teljes távja minimum230 km.
13.3. EURÓPA KUPÁK JELLEMZŐI
A 20-as és 10-es szorzójú rallye-k esetében a gyorsasági szakaszok teljes távjának
minimuma 190 km.
A 5-ös szorzójú rallye-k esetében a gyorsasági szakaszok teljes távjának minimuma 170
km.
A 2-es szorzójú rallye-k esetében a gyorsasági szakaszok teljes távjának minimuma 150
km.
STANDARD DOKUMENTUMOK ÉS IDŐTERVEK
14. A RENDEZVÉNY JELLEMZŐI
14.1. IDŐTARTAM
A versenykiírás nyomtatott verziója opcionális.
GÉPKOCSI AZONOSÍTÁS
18. RAJTSZÁMOK ÉS REKLÁMOK
18.5. TETŐPANEL
18.5.3.
Tetőpanel kötelező az FIA ERC versenyeken
PÁLYABEJÁRÁS
25. PÁLYABEJÁRÁS
25.4.5. Shakedown vagy szabad teszt
ERC Murva versenyeken kötelező a Shakedown, vagy Szabad teszt beiktatása a
pályabejárás időbeosztásába. a 30.1.1. cikkelynek megfelelő versenyzők esetében
53
SHAKEDOWN / SZABAD TESZT / KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ
30. SZABAD TESZT / KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ – CSAK MURVA
VERSENYEKEN
30.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
30.1.1.
Az FIA ERC Murva versenyeken Szabad teszt vagy Kvalifikációs Szakaszt
kell rendezni az összes FIA és ERC prioritásos versenyző részére a rajtsorrend
eldöntésére mely legalább az első 45 perces szervizt követő gyűjtőig érvényben
marad. (45.1 cikkellyel összhangban) Ez a szakasz meghirdethető a többi versenyző
részére Shakedown szakasznak a Kvalifikáció befejezése után.
30.1.2.
A Kvalifikációs szakaszon kötelező részt venni.
30.1.3.
A Szabad teszt / Kvalifikációs szakasz követelményei:
- Úgy kell megszervezni, mintha a verseny része lenne, beleértve az
alkalmazandó biztonsági rendszabályokat.
- A versenyprogram része, azonban az eredménye nem számít bele a verseny
eredményébe.
- A verseny jellemzőihez kell hasonlatosnak lennie.
- Ideális hossza 3-5 km.
30.1.4.
A rajtceremónián kötelező a megjelenés azoknak a versenyzőpárosoknak is,
akiknek meghibásodik a gépkocsijuk a Szabad teszten vagy Kvalifikációs szakaszon.
30.2. A SZABAD TESZT LEBONYOLÍTÁSA
30.2.1.
A tesztet azzal a céllal rendezik, hogy média és promóciós lehetőségeket
biztosítsanak és a versenyzőknek a gépkocsijuk kipróbálásához.
30.2.2.
30.2.2.
A jogosult versenyzők maximum 2 alkalommal haladhatnak át a
Teszt szakaszon az időbeosztás intervallumán belül.
Javasolt a Teszt szakaszt a gépátvétel napja után délelőtt 8 és 10 óra között
megrendezni.
30.3. MEGHIBÁSODÁS A SZABAD TESZT ALATT
Azoknak a versenyzőknek akik nem tudják befejezni a szakaszt, meg kell várni, míg a
meghibásodott gépkocsikat a teszt végeztével a rendező a szakasz céljához szállítja.
30.4. JOGI NYILATKOZAT
Bármely a versenyre nem benevezett személynek, aki részt kíván venni a Teszten, egy
a rendező által biztosított nyilatkozatot kell aláírnia.
30.5. A KVALIFIKÁCIS SZAKASZ LEBONYOLÍTÁSA
30.5.1.
A tesztelés céljából engedélyezett 2 áthaladás után a jogosult versenyzők a
ERC pillanatnyi állása szerinti sorrendben, 2 perces időközönként rajtolva kezdik meg
a Kvalifikációs szakasz teljesítését.
30.5.2.
Mind a vezetőnek mind a navigátornak a gépkocsiban kell lennie a
Kvalifikációs szakaszon.
30.5.3.
Azoknak a versenyzőknek a rajtolási sorrendjét a Felügyelők döntik el, akik
egyéniben nem voltak értékelhetőek korábbi ERC versenyeken.
30.5.4.
A rajtlista a Versenykiírásban megjelölt időben lesz közzétéve. A lebonyolítás
a gyorsasági szakaszok rajtának megfelelően történik. A Kvalifikációs szakaszon részt
vett pilóták nem térhetnek vissza a szakaszra a Shakedown alkalmával.
30.6. MEGHIBÁSODÁS A KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ ALATT
30.6.1.
Bármely versenygékocsit, mely meghibásodik a Kvalifikációs szakaszon vagy
az azt követő etapon, a rendező a Parc Fermébe szállítja a Kvalifikáció végeztével.
54
30.6.2.
A Kvalifikációs szakaszt nem teljesítő versenyzők utolsónak választanak
rajtidőt. Ha egynél több versenyző nem teljesíti a szakaszt, a Kvalifikációs szakasz
rajtsorrendjének megfelelő sorrendben választhatnak rajtpozíciót.
30.7. PARC FERMÉ A KVALIFIKÁCIÓ UTÁN
A Kvalifikációs szakasz megkezdése után mindeféle szerviztevékenység tiltott. Az
összes kvalifikáción résztvett gépkocsit a szakasz végeztével azonnal és a legrövidebb
úton a rendező által kijelölt Parc Fermébe kell beállítani, és onnan csak a Felügyelők
engedélyével szállíthatók el.
30.8. A RAJTSORREND MEGÁLLAPÍTÁSA
A versenyzők a Kvalifikációs szakaszon elért eredményeik sorrendjében választhatnak
rajsorrendet.
30.8.1.
A leggyorsabb versenyző választ először, azután a, második, harmadik, stb,
30.8.2.
A választás lebonyolításának idejét és helyét a Versenykiírásban kell
közzétenni.
30.8.3.
Azok a versenyzők, akik nem jelennek meg a választás lebonyolításán,
automatikusan utoljára választanak.
30.9. KÉSÉS VAGY KORAI ÉRKEZÉS
A Kvalifikációs szakasz időellenőrző állomásán (IE QS) késés vagy korai érkezés a
Kvalifikáció nem teljesítését jelenti, és a 30.6.2 cikkely lép érvénybe.
30.10. HIBÁS RAJT
Hibás rajt a Kvalifikációs szakaszon (különösen a rajtjel megadása előtti elrajtolás) a
Kvalifikáció nem teljesítését jelenti, és a 30.6.2 cikkely lép érvénybe
30.11. SZERVIZ
A Kvalifikációs szakasz időtervben megadott kezdetétől a Szakaszon való elrajtolásig
Szerviz csak a Szervizparkban, vagy a rendező által kijelölt szervizterületen
engedélyezett.
30.12. TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
A részt venni jogosult gépkocsik motorjának, teljes erőátviteli rendszerének és a
Regionális Rally Bajnokságok Szabályaiban meghatározott alkatrészeknek
megjelölve/plombálva kell lenniük.
30.13. A KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ IDŐBEOSZTÁSA
Javasolt a Kvalifikációs szakasz kezdetét d.e. 10:30-ra időzíteni
RAJTOK ÉS MEGISMÉTELT RAJTOK
45. RAJTSORREND ÉS IDŐKÖZÖK
45.3. RAJTSORREND 1. SZAKASZ
45.3.1.
Aszfalt versenyeken az 1. szakasz rajtsorrendjét a következőképpen kell
megállapítani:
- Elsőként az FIA Prioritásos versenyzők
- Másodikként ERC Prioritásos versenyzők, a pillanatnyi egyéni ERC pontállás szerint
- Harmadikként az összes többi versenyző a Rendező döntése alapján
45.3.2.
Az év első versenyén az 1. szakasz rajtsorrendjét a következőképpen kell
megállapítani:
- Elsőként az FIA Prioritásos versenyzők
55
- Másodikként ERC Prioritásos versenyzők, a
- Harmadikként az összes többi versenyző a Rendező döntése alapján
45.3.3.
Murva versenyeken az 1. szakasz rajtsorrendjét a következőképpen kell
megállapítani:
- Elsőként az FIA és ERC Prioritásos versenyzők a Kvalifikációs szakaszon elért
eredményeik szerint szabadon választva
- Másodikként az összes többi versenyző a Rendező döntése alapján
45.4. RAJTSORREND A KÖVETKEZŐ SZAKASZOKON
45.4.1.
A következő szakasz rajtsorrendjének megállapítása az utolsó gyorsasági
(nem szuperspeciál) szakasz utáni összetett állás alapján történik.
45.4.2. FIA és ERC prioritásos versenyzők
Az FIA és ERC prioritásos versenyzők összevont csoportban és a 45.4.1. pontban
megállapított összetett állás fordított sorrendjében rajtolnak (minimum az első 10
versenyző, 2 perces időközönként
45.4.3. Egyéb versenyzők
Az összes többi versenyző összevont csoportban az FIA és ERC prioritásos
versenyzők csoportja után rajtol a 45.4.1 pont szerinti sorrendben 1 perces
időközönként
45.4.4.
Media közvetítés elősegítése céljából a bajnokság promótere kérheti a 45.4
cikkelyben leírt szabályok módosítását
45.5. RAJTIDŐKÖZÖK
Az FIA és ERC prioritásos versenyzők, de legalább az első 10 gépkocsi 2 perces
időközönként indulnak. Az összes többi autó egy perces időközönként, kivéve ha a
versenykiírásban másképp van előírva.
46. MEGISMÉTELT RAJT KIESÉS UTÁN / RALLY 2
46.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Minden versenyzőpáros, mely nem tudta befejezni az adott szakaszt, újra rajtolhat a
következő szakaszon, feltéve, hogy ez a szándékukat minimum 1 órával a következő
szakasz rajtlistájának kifüggesztése előtt jelezték a Verseny igazgatója felé. A
versenyzőknek a rendező tudomására kell hozni a kiesésük okát. (baleset, mechanikai
meghibásodás, stb) és jelezniük kell szándékukat a jármű megismételt gépátvételére.
Ezek minden versenyzőre vonatkoznak, akik nem értek el eredményt pl az adott
szakaszra vonatkozó maximális késés túllépése vagy IE állomás kihagyása miatt, de
nem vonatkozik valamilyen okból (pl. megfelelőségi szabályok megszegése,
közlekedési szabályszegés, felügyelők döntése, stb) a versenyből kizárt versenyzőkre.
Egyik újra rajtoló versenyző sem lesz értékelve a verseny végén, nem szerezhetnek
bajnoki pontokat, kivéve a bónusz pontokat.
46.2. JAVÍTÁSOK ÉS GÉPÁTVÉTEL
46.2.1. Szerviz helye és a rendelkezésre álló idő
Bármely gépkocsi (a fenti szabályok szerint) mely nem fejezi be a szakaszt a
versenyző döntése szerint megjavítható. Mindazonáltal a gépkocsinak a következő
szakasz első autó rajtideje előtt legalább 1 órával jelentkeznie kell az éjszakai Parc
Fermében (Gyűjtőben).
46.2.2. A javított autók gépátvétele
A verseny előtti gépátvételen megjelölt karosszéria és motorblokk nem cserélhető. A
versenyzőnek képviseltetnie kell magát az újbóli gépátvétel alatt, melynek idejét a
rendező határozza meg.
46.2.3. Javítások az 1. Szakasz 2. Szekciójához.
56
Azok a gépkocsik, melyek nem tudják befejezni a Szuperspeciál szakaszt, vagy az azt
követő etapot (1. Szakasz 1. Szekció), - amennyiben ilyet alkalmaznak- a fenti
szabályok szerint megjavíthatóak, és a versenyzők folytathatják az 1. Szakasz 2.
Szekcióját. A versenyzőket úgy tekintik, mintha teljesítették volna a Szuperspeciál
szakaszt és az utána következő etapot, és nem esnek ki a versenyből. Az ilyen
esetekre a Versenykiírásban meghatározott időeredmény kerül beszámításra.
ÜZEMANYAG – TANKOLÁS
59. ÜZEMANYAG
59.1. EGYEDI ÜZEMANYAG
Az ERC sorozatban szereplő spanyol versenyeken, a J függelék 252.9 cikkelyének
megfelelő egyedi üzemanyagot biztosít a rendező, mely használata az összes
versenyző számára kötelező
MECHANIKAI RÉSZEGYSÉGEK
65. KIEGÉSZÍTŐ BERENDEZÉSEK A JÁRMŰVEKHEZ
65.2. KÖVETŐ RENDSZER
Az FIA Európai Rally Kupákban a biztonsági nyomkövető rendszer használata nem
kötelező, de erősen ajánlott.
57
FIA REGIONÁLIS RALLYE BAJNOKSÁGOK
SPORTSZABÁLYAINAK FÜGGELÉKEI
I. Függelék
Ellenőrző állomások jelölései
II. FüggelékStandard
dokumentumok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dokumentum
Versenykiírás
Végrehajtási utasítások
Rallye Guide
Útvonallap
Itiner
Menetlevél
Standard nevezési lap
Nevezési lista
Rajtlisták és eredmények
*
Media Biztonsági
(opció)
Könyv
Elérhetőség
Weboldal+ tetszőlegesen nyomtatásban is)
Weboldal+nyomtatásban
Weboldal+(tetszőlegesen nyomtatásban is)
Weboldal+nyomtatásban (a versenykiírással
együtt)
Nyomtatásban
Nyomtatásban
Weboldal + nyomtatásban (a versenykiírással
együtt)
Weboldal + nyomtatásban
(Tetszőlegesen
weboldalon
is)
+
nyomtatásban
Weboldal + nyomtatásban
Az alábbi kiegészítő dokumentumok szükségesek, formátumuk azonban nem meghatározott:
- Biztonsági terv
- Térképek
- Programok
- Rendezői kézikönyvek
- Belső dokumentumok
- Helikopter információk (ha van)
III. Függelék: Biztonság
IV. Függelék: Céldobogó ceremónia
lásd FIA World Rally Championship szabályzat
(választható a Regionális bajnokságokban)
V. Függelék: Gumiabroncsok
VI Függelék: Nevezési díjak, Nevezői Csomag, és Állandó belépőkártyák
lásd FIA World Rally Championship szabályzat
VII Függelék: Rajtoltató gép működése
lásd FIA World Rally Championship szabályzat
VIII Függelék: JWRC
lásd FIA World Rally Championship szabályzat
IX. Függelék: Szervezési követelmények specifikációja
(kizárólag rendezőknek – a versenyzőkre nem vonatkozik)
58
I. FÜGGELÉK
ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK JELÖLÉSEI
A távolságokat a lehetőségekhez képest be kell tartani.
*A korábbi színű/megjelenésű táblák használhatóak, míg nem szükséges a cseréjük.
59
RALLYE ELLENŐRZŐ ÁLLOMÁSOK JELÖLÉSEI
Időellenőrző
GY. Rajt
Repülő cél vonala
Állomás bejáratánál a színe:
sárga
Ellenőrzésnél a színe:
piros
Színe:
piros
Állomás bejáratánál a színe:
sárga
Ellenőrzésnél a színe:
piros
Stop állomás
Ellenőrző állomás vége
Áthaladás ellenőrző
Színe:
piros
Színe:
bézs
Állomás bejáratánál a színe:
sárga
Ellenőrzésnél a színe:
piros
Tankoló zóna kezdete
Tankoló zóna vége
Rádiós pont
Színe:
kék
Színe:
kék
Állomás bejáratánál a színe:
sárga
Ellenőrzésnél a színe:
kék
Orvosi járműpont
Gumijelölő zóna kezdete
Gumijelölő zóna vége
Állomás bejáratánál a színe:
sárga
Ellenőrzésnél a színe:
kék
Színe:
kék
Színe:
kék
60
II. FÜGGELÉK
STANDARD DOKUMENTUMOK
1. VERSENYKIÍRÁSOK
Minden versenyre versenykiírást kell készíteni (Nemzetközi Sportkódex 27. pont).
A versenykiírás elektronikus változatát el kell küldeni az FIA-nak az FIA Regionális Rallye
Bajnokságok Szabályainak előírásai szerint.
A beérkezést követő 4 héten belül az FIA tájékoztatja a rendezőt az esetleges elvégzendő
módosításokról, és kiadja a kiírás közzétételéhez szükséges jóváhagyási számát.
A versenykiírást A5-ös formátumban kell kinyomtatni (választható lehetőség)), és meg kell
jelennie a rallye hivatalos weboldalán is az FIA Regionális Rallye Bajnokságok Szabályainak
előírásai szerint.
A nyomtatott versenykiírást legalább a rallye hivatalos személyeinek ki kell osztani.
A végső verziójú versenykiírás két példányát a megjelenéskor el kell küldeni az FIA-nak.
TARTALOM
Tárgymutató
1.
BEVEZETÉS
1.1.
Ehhez hasonló szövegezés:
Jelen Rallye az FIA Nemzetközi Sportkódex és Függelékei, az FIA 2013. évi Regionális
Rallye Bajnokság Szabályai, a Nemzeti Sportszabályok FIA-szabályokkal összhangban
álló sportszabályai, valamint a jelen versenykiírás alapján kerül lebonyolításra.
A versenykiírás módosítása, kiegészítése kizárólag számozott, a rendező vagy a
sportfelügyelők által kiadott végrehajtási utasítások formájában lehetséges.
További információ a Rallye Guide-ban jelenik meg, melynek kiadása (dátum)
A 2013. évi Regionális Rallye Bajnokság szabályai megtalálhatók az (FIA honlapján)
1.2.
Útburkolat
1.3.
Gyorsasági szakaszok össztávolsága és az útvonal teljes hossza
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
RENDEZÉS
Az FIA címek, melyekbe a verseny beleszámít
FIA és ASN engedélyek száma
Rendező neve, címe és elérhetősége (állandó irodai elérhetőség)
Rendező Bizottság
Felügyelő testület
FIA Megfigyelők és delegált személyek
Vezető tisztségviselők
Versenyközpont helye és elérhetősége (tel. & fax.)
61
3.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PROGRAM, IDŐRENDI SORRENDBEN (DÁTUMOK
IDŐPONTOK), A SZÜKSÉGES HELYSZÍNEK MEGADÁSA
A versenykiírás megjelenése
Nevezési zárlat kedvezményes díjért (ha van)
Nevezési zárlat
Nevezési lista közzététele
Az itiner, térkép és rallye guide kiadása
Extra szolgáltatások megrendelési zárlata a szervizparkba
A shakedown-ra jelentkezés zárlata (ha szükséges)
Versenyiroda nyitvatartása
Hivatalos hirdetőtábla – helyszín
Az anyagok és dokumentumok összegyűjtése
Adminisztratív átvétel
Pályabejárás nyomkövetőinek összegyűjtése
Pályabejárás kezdete
Sajtóiroda és média akkreditáció megnyitása
Biztonsági nyomkövetők összegyűjtése
Gépátvétel – plombálás és jelölés
Versenyzői eligazítás (ha van)
Helikopterpilóták eligazítása (ha van)
Shakedown és időterv
Szabad Teszt és Kvalifikációs szakasz (ha van) időterve
Rajtsorrend és IE érkezési idők a Kvalifikációhoz (ha van)
Rajtpozíció választás helye és időpontja (ha van)
Verseny előtti sajtótájékoztató
Első Felügyelő Testületi ülés
A rajtceremónia (ha van) és az első szakasz rajtlistájának közzététele
Rajt ceremónia (ha van)
A verseny rajtjának helye és ideje
Az első szakasz végének helye és ideje
A következő szakasz rajtlistáinak közzététele
A következő szakasz rajtja
Célceremónia / Díjátadás
Verseny utáni sajtótájékoztatók
Végső technikai ellenőrzés
Ideiglenes végeredmény közzétételének ideje
Hivatalos végeredmény közzétételének ideje
ÉS
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
NEVEZÉSEK
Nevezési zárlat
Nevezési eljárás
Elfogadott résztvevők száma, géposztályok
Nevezési díjak / nevezési „csomagok” privát résztvevőknek
Fizetési feltételek (alkalmazandó adók leírásával)
Visszatérítések
5.
6.
7.
62
BIZTOSÍTÁS
REKLÁMOK ÉS AZONOSÍTÓK
GUMIABRONCSOK
7.1.
Verseny alatt használandó gumiabroncsok megadása
Az alábbi szöveg ajánlott a gumiabroncsok használatához:
A 2013. évi Regionális Rallye Bajnokságok Szabályainak betartásán felül, az alábbi
mennyiségű és típusú gumiabroncs használható.
Gumi típus
Összetétel
Vezető prioritása
Gumik max.
száma
Extra a
shakedownra
Rallye-ra
összesen
7.2.
A pályabejáráson használható gumiabroncsok – szükséges esetben
7.3.
Nemzeti jogszabályok vagy különleges követelmények (amennyiben vannak)
8.
ÜZEMANYAG (HA HOZZÁFÉRHETŐ)
8.1.
Megrendelési eljárás
8.2.
Üzemanyag rendelésének zárlata
8.3.
A prioritással nem rendelkező versenyzők ellátása
9.
PÁLYABEJÁRÁS
9.1.
Regisztrációs eljárás
9.2.
Speciális és/vagy nemzeti előírások – sebesség korlátozás a gyorsasági
szakaszokon
9.3.
Sebességellenőrző berendezések leadási helye
10. ADMINISZTRATÍV ÁTVÉTEL
10.1.
-
-
-
-
-
-
-
10.2.
Bemutatandó dokumentumok
Nevezők licence
Pilóta és navigátor licence
Pilóta és navigátor útlevele vagy azonosítója
ASN engedély minden külföldi nevezőnek
Nevezési lap minden adatának kiegészítése
Versenyautó biztosítási kötvénye
Versenyautó biztosítását igazoló papírok
Időterv
11. GÉPÁTVÉTEL – PLOMBÁLÁS ÉS JELÖLÉS
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
Gépátvételi helyszín és időterv
Sárfogó lapok (J függelék 252.7.7 pont)
Ablakok/hálók (J függelék 253.11 pont)
Versenyzők biztonsági felszerelései
Zajszint
Speciális nemzeti előírások
Biztonsági nyomkövető berendezés beszerelése
12. EGYÉB PROCEDÚRÁK
Rajt ceremónia lebonyolítása és sorrendje
Cél ceremónia lebonyolítása (csak ha eltér a szabályoktól)
Megengedett korai érkezés
Szuperspeciál szakaszok lebonyolítása és rendje (ha van)
Egyéb speciális eljárások/tevékenységek beleértve a rendező promóciós
tevékenységét
12.6.
Hivatalos idő a verseny alatt
13. HIVATALOS SZEMÉLYEK AZONOSÍTÁSA
14. DÍJAK
63
15. VÉGELLENŐRZÉS
15.1.
Végellenőrzés – kinek kötelező megjelenni a csapatokból és helyszín
15.2.
Óvási díj
15.3.
Fellebbezési díj
1.
2.
3.
4.
5.
melléklet
Útvonallap
melléklet
Pályabejárás időterve
melléklet
Versenyző összekötők neve, fényképe és időterve
mellékletKiegészítő
hirdetések matricái és elhelyezésük
melléklet
Kivonatok az FIA L. függelékéből a ruhákra, bukósisakokra és egyéb
biztonsági kellékekre vonatkozólag
6,7.,stb. mellékletekPontok
a Rendezőkdöntése alapján
2. VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK
A végrehajtási utasítás fogalmát jelen szabályzat 2.1 pontja tartalmazza.
Végrehajtási utasítást kiadhat:
A rendező, a gépátvétel kezdetéig az FIA engedélyével. Kivételes esetben a
rendező által módosítható az FIA engedélyszám kiadásával jóváhagyott útvonal
és a pályabejárás programja. Azonban minden ilyen módosítást az FIA felé fel kell
terjeszteni.
Vagy
A Felügyelők a verseny alatt. Az útvonal módosításáról vagy az ideiglenes
végeredmény kifüggesztésének késleltetett időpontjáról szóló végrehajtási
utasítást a Versenyigazgató is kiadhat.
A végrehajtási utasítást sorszámmal és dátummal kell ellátni. Sárga papírra kell
nyomtatni, ki kell függeszteni a hivatalos hirdetőtáblá(ko)n és meg kell jelentetni a
verseny honlapján.
Ahol lehetséges, ajánlott a nevezők elektronikus értesítése a végrehajtási utasítás
megjelenéséről.
A nevezőknek (vagy a versenyzőpárosoknak) aláírásukkal igazolniuk kell a végrehajtási
utasítás átvételét, kivéve, ha ez a verseny folyamán fizikailag nem lehetséges.
Végrehajtási utasítás csak az FIA jóváhagyása után tehető közzé, vagy miután a
felügyelő testület megjelenteti (ahol alkalmazandó).
64
3. RALLYE GUIDE
A tájékoztató célja, hogy minden szükséges nyomtatvány egy dokumentumban
megtalálható legyen, a média, a hivatalos személyek vagy versenyzők számára egyaránt.
Elektronikus dokumentumként teszik közzé legalább három héttel a rallye kezdete előtt. A
Rallye Guide nyomtatása opcionális a rendező részére.
*= A versenykiírást részletesen a II. függelék 1. pontja tartalmazza
Tartalom
Pont
Címek és alcímek
Bevezetés / üdvözlés
1.
Bevezetés a fő tisztségviselők, az elnök, stb. részéről
„Ez a dokumentum nem minősül szabálynak - csak tájékoztató
jellegű”
Elérhetőségek
a)
Állandó elérhetőségek
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
-
-
-
X
X
X
X
X
X
X
-
-
-
Postai és látogatói címek, telefon és fax
E-mail és Internet címek
2.
Fontos tisztségviselők
b)
Versenyközpont elérhetőségei
Címe, telefon és fax
Versenyiroda nyitvatartása
c)
3.
Média elérhetőségek
Program és kritikus határidők
a) Verseny előtti hét időterve
b) A verseny hetének időterve
Nevezési részletek
4.
A verseny besorolása
Nevezési díjak listája
Nevezési csomagok nem FIA regisztrált csapatoknak
Szervizpark(ok) és távoli szerviz zónák ha alkalmazzák
Információk a szervizpark(ok)ról, stb.(csak tájékoztatás, hely stb.)
Létesítmények a szervizparkban
Ellenőrző lista a szervizpark felszereltségéről (ld. a függelék vége)
6.
Rádió adó-vevő
Felelős személy / hatóság elérhetősége
-
X
65
-
-
-
X
X
X
-
-
X
X
VK*
RG
5.
7.
8.
9.
Üzemanyag / Gumiabroncsok
Tájékoztatás a követelményekről/beszerzésről
Autók és tartalék alkatrészek beszállítása
Nemzeti jogszabályok / vámeljárás / ügyintézők
Helikopterek
Regisztrációs eljárás / információ bérbeadó cégekről
Vendéglátási előkészületek
-
X
-
X
X
X
10.
Vendéglátási előkészületekért felelős személy / cég elérhetőségei
Szálloda / szállásfoglalás
-
X
11.
Szállodák listája
Elérhetőségek a foglalásokhoz
Pályabejárás
GPS nyomkövetés (rajtszámok, kiosztás)
Gépátvétel, plombálás és jelölés
Dátum, hely és időbeosztás
(egyéni időpontok a végrehajtási
utasításban)
-
-
X
X
X
X
12.
X
-
X
X
X
X
X
X
13.
Szükséges előkészítés mielőtt a gépkocsi átvételre megy
Biztonsági nyomkövető rendszer ki és visszaadási helyei
Végellenőrzés
Shakedown
14.
Általános információk és idők (helyszín, szakasz hossza,
távolsága a szervizparktól, stb.)
Rajt ceremónia
Program és előírások
Cél ceremónia
Program és előírások
PR tevékenységek
Rallye Show-k, stb.
Média
Kapcsolattartás a verseny előtt
Akkreditációs eljárás / kritériumok és határidők
Akkreditációs pult – helyszín és nyitva tartás
X
X
15.
16.
17.
X
X
-
-
-
-
-
X
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18.
Média szoba – helyszín és nyitva tartás
Sajtótájékoztatók – időpont és helyszín
Csapatok média kapcsolatai
Várható média megjelenés (TV és rádió, időpontok, csatornák)
66
19
Belépők és matricák
A különböző belépők és matricák leírása-melyik belépő hova
érvényes
Orvosi és biztonsági szolgálat
Vészhívó szám
Telefonszámok:
-
X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
20.
- környékbeli kórházak
- rendőrség
- vontatás
- gyógyszertárak
Hasznos tudnivalók és szolgáltatások listája
Klíma
Időzóna
Pénznem
Autókölcsönzők
Légitársaságok és repterek
Másoló szolgáltatás
Mobil telefon (bérlés és szolgáltatás)
Biztonsági cégek
Taxik
21.
Mellékletek
Megjegyzés: A mellékletek formátumát a rendező határozza meg
Címsorok
Útvonallapok
Minden szakasz
Útvonallap összehasonlítva az előző évekkel
Pályabejárás időterve
Térképek
(A4-es formátumban)
Áttekintő térkép (minden szakaszra)
Gyorsasági szakaszok és pályabejárás térképei
Shakedown térkép (amennyiben alkalmazandó)
Érintett városok (versenyközpont, szervizpark, kórházak, stb. jelölésével)
Itiner vagy regionális térképek, várostérképek, magyarázó ábrák az
utazáshoz
Repülőtérről a versenyközponthoz (vagy útcsatlakozások)
A versenyközpont és a szervizpark között
A szervizparktól a shakedown-ra
-
-
-
X
X
X
67
-
-
-
-
X
opci
ó
X
X
X
-
X
X
X
X
VK
RG
A shakedown-tól a szervizparkba
A versenyközpont és a gépátvétel között
A szervizpark és a gépátvétel között
A szervizpark és a kihelyezett/kiegészítő tankoló zónák között (ha van)
A szervizpark és a kihelyezett szerviz zóna között (ha van)
A versenyközpont és a média központ között (ha van)
Vázlatok és helyszínrajzok
Gépátvétel és zajszint ellenőrző terület
Biztonsági doboz beszerelése
Kihelyezett szerviz zóna (ha van)
Versenyirányítás
Rajt terület
Cél terület
Szervizpark rajz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Az alábbiakra vonatkozó formanyomtatványok használatát a rendező dönti el
Szálloda-/szállásfoglalás
Szervizpark szolgáltatások
Média akkreditáció
Pályabejárási regisztráció
Kiegészítő anyag rendelő
Rádió adó-vevő nyomtatvány (ha alkalmazzák)
VÁM nyomtatvány
Ellenőrző lista a szervizpark tervhez:
- IE be / IE ki (számokkal)
- Parc fermé
- Technikai zóna
- Gumijelölő zona
- Tankolási zóna (ha nem kihelyezett)
- Környezetvédelmi követelmények
- Szerviz gépkocsik be és ki a szervizparkból
- Segélyszolgálat, tűzoltók, egészségügyi központ, stb. elhelyezkedése
- Segítő jármű parkolók
- Sajtó és VIP parkolók
68
- Nézői parkolók
- Versenyiroda / információs központ
- Nyilvános WC-k
- Vízellátás
- Szemétgyűjtő terület(ek)
- Helikopter indítóállás
69
4. ÚTVONALLAP – PÉLDÁK AZ ÚTVONALLAPOK ELRENDEZÉSÉRE
1. SZABAD TESZT – KVALIFIKÁCIÓS SZAKASZ (HA VAN)
A Kvalifikációs szakasz előtti Szabad tesztet egy maximum 2 órás időintervallumon
belül kell megtartani, és jelezni kell az időtervben
2. GYORSASÁGI SZAKASSZAL KEZDŐDŐ VERSENY
Megjegyzések:
-
A szervizpark és kihelyezett szerviz zónák adatait vastag fekete kerettel kell
körülvenni és, színes nyomtatás esetén, világoskék kitöltéssel jelölendők
70
-
A gyűjtőket vagy más IE tevékenységeket jelölő adatokat vékony fekete kerettel kell
körülvenni, szín-kitöltés nélkül
-
A tankolást jelölő adatokat vékony fekete kerettel kell körülvenni, sárga kitöltéssel
-
A szakasz végi vagy a rallye végi összesített adatokat mutató adatokat vékony fekete
kerettel kell körülvenni, világosszürke kitöltéssel
-
A szervizparkokat betűk jelölik A, B, C, stb.
-
Az IE 0 mindig a rallye versenyzésből álló részének kezdetét jelöli. Az önálló rajt
ceremónia nem tekinthető IE 0-nak.
-
A szekciók számát a jobb oldali margónál kell jelölni.
3. TIPIKUS NAP KÖZBENI SZERVIZ
Megjegyzések:
A példában a gyűjtőállomáson (2.11 pont) végeznek technikai ellenőrzést. Ha nincs
gyűjtőállomás, egy 3 perces technikai zónának kell lennie a szervizpark bejárata előtt.
4. KIHELYEZETT SZERVIZ ÉS TANKOLÁS
Megjegyzések:
A kihelyezett szerviz szabályzatáról és felállításáról lásd az 52. cikkelyt.
71
5. TIPIKUS SZAKASZ VÉGI, ÉJSZAKAI GYŰJTŐ ELŐTTI FLEXI-
SZERVIZ
Megjegyzések:
-
A flexi-szerviz időtervét, ahol az összes autónak be kell állni a parc fermebe az alábbi
módon kell kiszámolni:
Az utolsó versenyző tervezett szervizbe állási ideje + 30 perc maximum késés + 45
perc szervizidő + 15 perc ráhagyás.
6. TIPIKUS RALLYE VÉGE
* engedélyezett a közúti szakaszon a gyorsasági után a TV adás miatt extra idő
**% = a gyorsasági szakaszok teljes távjának aránya.
A fenti táblázattal kell befejeződnie az útvonallap utolsó oldalának.
72
5. ITINER
1. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
-
-
-
Az itinert az FIA Regionális Rallye Bajnokságok Szabályaiban foglaltak szerint kell
kiosztani.
Lehet egy könyv az egész rallye-ra, vagy minden szakaszra külön-külön. Utóbbi
esetben a könyveknek könnyen megkülönböztethetőeknek kell lenniük.
Az itiner A5-ös méretű (NACAM hivatalos méret), kötését a bal oldalon fémmel vagy
más alkalmaserős spirállal úgy kell megoldani, hogy a 360 fokos szétnyitástlehetővé
tegye.
A nyomtatásnak két oldalasnak, a felhasznált papírnak pedig legalább 90 g/m2-esnek
kell lennie.
Fehér papírra kell nyomtatni; a gyorsasági szakaszok elválasztására nem szükséges
színeket alkalmazni, kiemelésük a mintának megfelelően az „Irány” oszlop
sötétítésével történik (a minta szerint).
A címsoroknak angolul és a nemzeti nyelven kell lenniük (opcionális).
A szekciók teljesítésére előírt időt órákban és percekben kell megadni.
Az itiner oldalanként legfeljebb 6 információt tartalmazhat. (Amennyiben oldalanként 6
információ van, a fejlécnek kisebbnek kell lennie, ahogy a minta is mutatja.)
Az itiner minden oldalának számozottnak kell lennie annak érdekében, hogy
ellenőrizni lehessen a hiánytalanságát.
-
-
-
-
-
-
2. ELSŐ OLDALAK
-
Az itinernek tartalmaznia kell egy olyan oldalt, amely leírja az eljárást baleset esetén
és:
kórházak és egészségügyi központok listáját
a versenyiroda és segélyszolgálatok telefonszámát
Az itinernek az első lapon tartalmaznia kell jelmagyarázatot.
Útmutatást kell tartalmaznia a trip méter kalibrálásához.
Az itiner mindegyik könyvének tartalmaznia kell a teljes rallye-ra vonatkozó álló,
részletes útvonallapot és térképeket (beleértve a léptéket és az északi irányt).
Ajánlott, hogy egy adott szakasz útvonallapja jelenjen meg a megfelelő szakasz-
térképpel ellentétes oldalán.
-
-
-
3. ÚTMUTATÓ OLDALAK
Abban az esetben, amikor az útvonal pontosan duplikáltan szerepel (pl. két azonos
szekció) a rendezők gazdaságossági okokból kiadhatnak egy útleírást. Ebben az esetben
minden egyes oldal tetején szerepelni kell a különböző IE-knek, szakasz és szekció
számoknak. Ha a két áthaladás között bármilyen eltérés mutatkozik, nem lehet azonos
útleírást kiadni.