MNASZ Gyorsulási-Drag Országos Bajnokság Gyorsulási Street Országos Bajnokság Alapkiírás 2013

MNASZ

Letöltés

MNASZ Gyorsulási-Drag Országos Bajnokság
Gyorsulási Street Országos Bajnokság
Alapkiírás 2013
Készítette az MNASZ Drag Szakági Bizottsága
Jóváhagyta az MNASZ Intéző Bizottsága
Kiadja az MNASZ Titkársága
TARTALOMJEGYZÉK
1.
MEGHATÁROZÁSOK ........................................................................................................................ 6
1.1
1.2
2.
SZABÁLYOK .............................................................................................................................. 6
BAJNOKI RENDEZVÉNY ............................................................................................................ 6
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK .................................................................................................................. 7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
KIÍRÁS....................................................................................................................................... 7
RENDEZÉS ................................................................................................................................ 7
RENDEZŐ ................................................................................................................................. 7
RÉSZTVEVŐK ............................................................................................................................ 7
HIVATALOS SZEMÉLYEK ........................................................................................................... 7
A Rendezvények tisztségviselői ....................................................................................... 7
A Rendezvények közreműködői ...................................................................................... 8
2.5.1
2.5.2
2.6
2.7
2.8
IDŐMÉRÉS................................................................................................................................ 8
NEVEZŐK.................................................................................................................................. 8
VERSENYZŐK............................................................................................................................ 8
Versenyzői licencek ......................................................................................................... 8
Licenc-korlátozások ....................................................................................................... 10
2.8.1
2.8.2
2.9
2.10
2.11
OSZTÁLYOK, KATEGÓRIÁK ..................................................................................................... 10
CSAPATOK.............................................................................................................................. 10
HIVATALOS JELZÉSEK, REKLÁMOK A VERSENYAUTÓKON ..................................................... 10
Rajtszámok .................................................................................................................... 10
Reklámok ....................................................................................................................... 10
2.11.1
2.11.2
2.12
2.13
2.14
3.
TILTOTT RENDEZVÉNYEK ....................................................................................................... 10
EGYÉB RENDELKEZÉSEK ......................................................................................................... 10
MÓDOSÍTÁS, JOG FENNTARTÁS ............................................................................................ 11
VERSENYPÁLYA .............................................................................................................................. 12
2
3.1
3.2
VERSENYTÁVOK ..................................................................................................................... 12
VERSENYPÁLYA RÉSZEI, BERENDEZÉSEI................................................................................. 12
Pályatestek .................................................................................................................... 12
Gumimelegítő-zóna ....................................................................................................... 12
Rajt-előkészítő (stage) ................................................................................................... 12
Rajtlámpa....................................................................................................................... 12
Fotocellák ...................................................................................................................... 12
Célvonal ......................................................................................................................... 13
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
4.
5.
DEPO ...................................................................................................................................... 13
IDŐMÉRÉS...................................................................................................................................... 14
RENDEZVÉNYEK ............................................................................................................................. 15
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
A VERSENYEK ÁLTALÁNOS JELLEGE, LEBONYOLÍTÁSA .......................................................... 15
IDŐTERV................................................................................................................................. 15
NEVEZÉS: ............................................................................................................................... 15
ADMINISZTRATÍV ÉS MŰSZAKI ÁTVÉTEL: .............................................................................. 15
EDZÉSEK: ................................................................................................................................ 16
VERSENYEK DÖNTŐ FUTAMAI: .............................................................................................. 16
6.
7.
DÍJAZÁS .......................................................................................................................................... 19
PONTOZÁS ..................................................................................................................................... 20
7.1
7.2
7.3
PONTOZÁS A PROFI ÉS A STREET OSZTÁLYBAN..................................................................... 20
ÉVES ÖSSZESÍTETT PONTOK A BAJNOKSÁGBAN, ÉRTÉKELÉS ................................................ 20
CSAPATVERSENY ÉRTÉKELÉSE ............................................................................................... 21
8.
DÍJÁTADÁS ..................................................................................................................................... 22
8.1
8.2
VERSENYENKÉNTI DÍJAZÁS .................................................................................................... 22
ÉVES ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS ................................................................................................... 22
9.
ÓVÁS .............................................................................................................................................. 23
3
10.
11.
12.
12.1
TILTÁS, BÜNTETÉS ..................................................................................................................... 24
FELELŐSSÉG ............................................................................................................................... 25
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK ................................................................................................................. 26
VERSENYAUTÓK ..................................................................................................................... 26
Általános szabályok ....................................................................................................... 26
Street osztály általános szabályai .................................................................................. 26
Profi osztály általános szabályai .................................................................................... 27
A versenyautók kategóriái ............................................................................................. 30
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.2
VERSENYZŐI FELSZERELÉSEK ................................................................................................. 33
Street osztály ................................................................................................................. 33
Profi kategóriák ............................................................................................................. 33
12.2.1
12.2.2
13.
14.
1. SZ. FÜGGELÉK: ....................................................................................................................... 35
2. SZ. FÜGGELÉK ........................................................................................................................ 38
4
Az MNASZ Drag Országos Bajnokság 2013. évi kiírása
5
1. MEGHATÁROZÁSOK
1.1 SZABÁLYOK
A Drag Országos Bajnokság versenyeinek lebonyolítása az FIA Nemzetközi Sportszabályzatában
és annak Függelékeiben, az Általános Előírásokban, az MNASZ Szabálykönyveiben és az MNASZ
jelen, 2013. évi Drag Országos Bajnoki Alapkiírásában és az ezekhez évközben kiadott
módosítások alapján történik
1.2 BAJNOKI RENDEZVÉNY
Olyan, az MNASZ versenynaptárában szereplő, versenykiírással rendelkező egy- vagy több napos
bajnoki esemény, amely csak egy rendezvény keretében, a jelen szabályok szerint bonyolítható
le
A rendezvény lebonyolításának elemei:
-
technikai és adminisztratív gépátvétel
-
időmérő futamok
-
döntők
-
díjkiosztó
A versenyek keretén belül betétprogramként vagy társrendezvényként motoros gyorsulási
versenyek is lebonyolíthatók.
A Bajnokság minden futamának Versenykiírással kell rendelkeznie, amelyet a mellékletként
megtalálható minta versenykiírás szerint kell elkészíteni és az MNASZ Drag Szakágának kell a
versenyt megelőző 30 nappal jóváhagyásra megküldeni. A kiírás a jóváhagyás után válik
hivatalossá és azután publikálható.
6
2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2.1 KIÍRÁS
Az MNASZ a 2013. évre mint I. osztályú nemzeti bajnokságot kiírja az MNASZ Drag Országos
Bajnokságot (továbbiakban: Bajnokságot) és Drag Street Országos Bajnokságát , amely megfelelő
pályalicenccel rendelkező pályákon bonyolítható ¼ mérföldes (402,33 méter) drag (gyorsulási)
versenysorozat.
A Bajnokság formája nemzeti bajnokság, amelyben külföldi sportszervezetek versenyzői is
rajthoz állhatnak, de csak magyar licenccel rendelkező versenyzők vesznek részt az év végi
értékelésben és az év folyamán megszerzett pontjaik alapján helyezést csak ők érhetnek el.
2.2 RENDEZÉS
Bajnoki Rendezvényt kizárólag az MNASZ-nél rendezői licenccel és aláírt rendezői szerződéssel
rendelkező sportegyesület vagy sportszervezet rendezhet, amely vállalja, hogy a Bajnokságot,
illetve azon belül valamennyi Rendezvényt a jelen Szabályok szerint, valamint az MNASZ-szel
kötött rendezői szerződés feltételeit betartva megrendezi, lebonyolítja.
2.3 RENDEZŐ
A Rendezőknek minden egyes rendezvényt a jelen szabályok szerint kell megrendezni,
lebonyolítani, továbbá be kell tartaniuk a sportesemények lebonyolítására vonatkozó, sport
törvényben meghatározott törvényi és egyéb rendeleti előírásokat is.
A Rendezőkre vonatkozó MNASZ szabályokat vagy előírásokat megszegő Rendezőt a Drag
Bizottság büntetéssel sújthatja.
2.4 RÉSZTVEVŐK
Résztvevők a 2013. évi bajnokságban azon csapatok és versenyzők, akiket az MNASZ Drag
Szakágra érvényes nevezői licenccel rendelkező tag-egyesületei neveztek, részükre a kívánt
kategóriának megfelelő versenyzői licencet váltottak.
A Résztvevők jogosultak a Bajnokságban részt venni, ott bajnoki pontokat szerezni, és ezáltal az
éves, összesített pontversenyben helyezést elérni.
2.5 HIVATALOS SZEMÉLYEK
A Rendezvények teljes időtartama alatt minden hivatalos személy a Szabályok szigorú
betartásával köteles eljárni, és a Rendezvény rangjához méltóan viselkedni. Hivatalos személyek
a2013. évi Bajnokságban, illetve ezen belül az egyes Rendezvényeken a Nemzetközi Sportkódex
10. fejezetével összhangban, és azt kiegészítve a:
-
tisztségviselők, és a
-
közreműködők
2.5.1 A Rendezvények tisztségviselői
Tisztségviselők a2013. évi Bajnokságban, illetve ezen belül az egyes Rendezvényeken a:
-
Felügyelő Testület vezetője
-
Felügyelő Testület tagjai (Nem kötelező)
-
Versenyigazgató
-
Versenyigazgató helyettes(ek) (Nem kötelező)
-
Technikai Felügyelő
-
Időmérés és értékelés vezetője és beosztottai
Az eddig felsorolt tisztségviselők csak az MNASZ Intéző Bizottsága által minden év elején
kiadott listájában szereplő személyek lehetnek.
7
További tisztségviselők a:
-
Verseny titkár ( nem kötelező )
-
Pályabírók vezetője
-
Gépes beavatkozó szolgálat vezetője, és személyzete
-
Gépátvétel vezetője ( aki lehet egy személyben a technikai felügyelő is ) és
beosztottai
-
Versenyorvos, és egészségügyi személyzete
-
Sportbírók és ténybírók
-
Médiafelelős (Nem kötelező)
-
Szakági megfigyelő
Szakági megfigyelő
Valamennyi versenyre a Drag Bizottság delegálja, a Felügyelőkkel azonos mozgási feltételeket
kell részére biztosítani. Részt vehet a Felügyelő Testület ülésein, de felügyelőként nem
működhet. A verseny értékelését az MNASZ megfigyelők részére kiadott szempontok és
értékelőlap szerint végzi. Jelentését a verseny befejezését követő egy héten belül köteles
elküldeni a Drag Bizottság vezetőjének.
Költségeit a Drag Bizottság fizeti
Versenyigazgató-helyettes a Drag Bizottság döntése alapján a Pályabírók vezetője is lehet.
2.5.2 A Rendezvények közreműködői
A Rendezvények közreműködői a Rendező, és az állandó, épített versenypályák esetén a
versenypálya felügyelete alá tartozó, és erre felkért személyek, akik a Rendezvény
lebonyolításában közreműködnek.
2.6 IDŐMÉRÉS
A Bajnokság rendezvényein az időmérést legalább 1/1000 pontossággal kell végezni. A
Bajnokságban értékelt versenyeken csak a Drag Bizottság által jóváhagyott időmérő-rendszer
használható.
2.7 NEVEZŐK
Nevezési joga van a 2013. évi Bajnokság valamennyi rendezvényére azoknak a
sportszervezeteknek (továbbiakban: Nevezők), amelyek a 2013. évre Drag Szakágra érvényes
Nevezői licencet váltottak az MNASZ-nél, illetve bármely más ország ASN-je (Nemzeti
Sportszövetség) által nemzetközi nevezésre jogosító licenccel rendelkezik
2.8 VERSENYZŐK
A Bajnokság versenyeire a Nevezők által nevezett versenyzők. A Bajnokságban azon versenyzők
értékelhetők, akik rendelkeznek az MNASZ által 2013. évre érvényes, Drag Szakágra kiadott „A”
vagy „B” licenccel. Továbbá azon külföldi versenyzők, akik rendelkeznek a saját ASN-jük által
2013-ra érvényes, nemzetközi drag licenccel.
2.8.1
Versenyzői licencek
-
A licencek kiváltásának korhatára az FIA előírásai szerint.
-
Egyedi elbírálás szerint, a Drag Bizottság ajánlása alapján az MNASZ Intéző Bizottsága
által felállított döntőbizottság határozata szerint adható
8
„A” licenc
Jogosít:
az FIA naptárában szereplő bármely nemzetközi drag versenyen, valamint az
Országos Bajnokság illetve bármely külföldi nyílt bajnokság rendezvényein versenyzőként
való részvételre
Érvényes:
Valamennyi kategóriában történő indulásra
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik
-
2011 vagy 2012. évben „A” vagy „B” licenccel rendelkeztek, a Bajnokságban pontot
szereztek és az elbírálásban figyelembe vett évadban a Bajnokság versenyeinek
legalább 50%-án elindultak
-
A Drag Bizottság saját elbírálása, vagy más szakági vezető ajánlása alapján engedélyt
kap
„B” licenc
Jogosít:
az Országos Bajnokság, illetve az ország területén megrendezett nemzetközi drag
versenyeken versenyzőként való részvételre
Érvényes:
Valamennyi kategóriában történő indulásra
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik
-
2011 vagy 2012. évben „A” vagy „B” licenccel rendelkeztek
-
2010-ben „C” licenccel rendelkeztek és a kategóriájukban bajnoki pontot szereztek és
az évadban a Bajnokság versenyeinek legalább 50%-án elindultak
-
2011. vagy 2012. évben a Street Országos Bajnokságában pontot szereztek és az
évadban a Street -sorozat versenyeinek legalább 50%-án elindultak
-
A Drag Bizottság saját elbírálása, vagy más szakági vezető ajánlása alapján engedélyt
kap
„C” licenc
Jogosít:
az Országos Bajnokság, illetve az ország területén megrendezett nemzetközi drag
versenyeken versenyzőként való részvételre
Érvényes:
Street kategóriában történő indulásra
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik
-
Érvényes jogosítvánnyal rendelkeznek
Junior licenc
Jogosít:
az Országos Bajnokság, illetve az ország területén megrendezett nemzetközi drag
versenyeken versenyzőként való részvételre
Érvényes:
AP9 – Drag Junior kategóriában történő indulásra
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik
-
életkora 14 és 18 éves kor között van, rendelkeznek a szülők által aláírt Szülői
felelősségvállalási nyilatkozattal a licenc kiadásához
Napi licenc
Jogosít:
az Országos Bajnokság versenyein versenyzőként való részvételre
Érvényes:
Valamennyi kategóriában történő indulásra
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik
-
az adott versenyen a licenc-kérelmet kitöltve, valamely Nevező által benyújtva
rajtengedélyért folyamodnak.
Napi licenccel versenyző eredménye a Bajnokságban nem vehető figyelembe, kivéve, ha a
Bajnokság következő fordulójáig érvényes, éves licencet vált. Ekkor a Napi licenccel teljesített
9
versenyen szerzett pontjait is úgy kell tekinteni, mintha azokat már éves licenccel rendelkező
versenyzőként szerezte volna.
2.8.2 Licenc-korlátozások
Az MNASZ Drag Bizottsága valamennyi licenc kiadásánál fenntartja magának a jogot, hogy a
versenyző részére kiadott licencek esetében arra különböző korlátozásokat írjanak elő a
kategóriákra vonatkozóan
2.9 OSZTÁLYOK, KATEGÓRIÁK
A Bajnokság Profi osztályban kerül kiírásra. A Street osztály versenyei a Street Országos
Bajnokság részeként kerülnek megrendezésre.
2.10
CSAPATOK
A Bajnokságban résztvevő Profi sportolók csapatot szervezhetnek további két, Street Országos
Bajnokságában induló versenyző bevonásával.
2.11
HIVATALOS JELZÉSEK, REKLÁMOK A VERSENYAUTÓKON
2.11.1 Rajtszámok
A rajtszámok elhelyezését minden esetben a Rendező határozza meg. Elsődleges helye a
szélvédő felső sarkában, az időmérők rajtnál elhelyezkedő állása felőli oldalán.
2.11.2 Reklámok
Minden versenyző köteles a Rendező által átadott reklámokat az autóján viselni a
Rendezvény teljes időtartama alatt. Ezek elhelyezkedéséről az adott verseny kiírása nyújt
tájékoztatást.
Reklámok elhelyezésének tilalma - A Rendező megtilt bárminemű reklám elhelyezését a
versenypályán, a depó területén. A tilalom alól kivételt képeznek azok a reklámok, amelyek a
szállító járműveken festve vannak, továbbá a versenyjárművön, a versenyző és szerelő
ruházatán vannak elhelyezve. - Amennyiben a Rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal
intézkedik azok eltávolításáról. Mód van azonban reklámok kihelyezésére, a Rendezővel
egyeztetett módon, amennyiben nem sérti azok meglévő vagy alakuló reklám- és
szponzorációs szerződéseit.
2.12
TILTOTT RENDEZVÉNYEK
Az MNASZ Általános Szabályai szerint (lásd: MNASZ felépítése, működése, általános szabályai IV.
fejezet 1.4 pontja)
2.13
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
-
-
A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt.
A versenyen a versenyző köteles betartani azt, amit a versenykiírás, és az alapszabály
tartalmaz. Ami a szabályzatban, kiírásban nincs kimondottan engedélyezve, illetve
jelen pillanatban szabályozva, az tiltva van. A versenyzők a szabályokkal kapcsolatban
írásban javaslattal élhetnek, melyet a verseny szervezője a következő rendezvényig
elfogadhat, vagy elutasíthat.
A versenypálya berendezéseivel való ütközés, amennyiben nem műszaki probléma
okozta hiba miatt történik (beleértve az időmérő berendezést), azonnali kizárást von
maga után, továbbá a versenyző köteles viselni a verseny rendezőjének oldalán
felmerülő valamennyi kárt.
-A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett maximális
sebesség 40km/h (kivéve a versenypálya aktív szakaszát).
-
-
10
-
-
-
A rendezvény teljes területén tilos gépjárművel való pörgés és gumifüstölés, kivéve
az erre fenntartott területet!
A versenyző a versenytáv megtétele után, köteles a lehető leghamarabb a depo
területére visszaérkezni, a megengedett sebességek betartása mellett.
A versenyző köteles a futam végeztével úgy elhelyezni autóját, hogy az ne
akadályozza az őt követő versenyzők visszatérését, valamint az elvárható szabad
közlekedést a depó egész területén.
2.14
MÓDOSÍTÁS, JOG FENNTARTÁS
A szabály módosításának jogát fenntartjuk. Jelen Alapkiírás módosítását kizárólag a Drag
Bizottság kezdeményezheti. E módosítások az MNASZ Intéző Bizottságának jóváhagyó
nyilatkozatával léphetnek életbe, amelyet a Drag Bizottság ezután az MNASZ honlapján keresztül
publikál a rendezők, nevezők, versenyzők, vezető tisztségviselők, MNASZ egyéb szervezetei felé.
Továbbá lehetőséget nyújt a Rendezők számára, hogy saját rendezvényeik honlapján változtatás
nélkül közzétegyenek, a szélesebb körű tájékoztatás érdekében.
11
3. VERSENYPÁLYA
A drag versenyek pályáinak az alábbi feltételekkel kell teljesítenie: - Két párhuzamos pályatest, sík
területen. Minimum 15m szélességben a két pálya összesen. - A pályát a nézőktől betonfallal vagy
szalagkorláttal, vagy kettős kordonnal kell elválasztani, 10m bukótérrel, legalább a belső oldalon fém
kordonnal. - A pályán szilárd burkolatú, egyenes kifutó részt kell kialakítani a cél után, amelynek
minimális hosszának meg kell egyeznie a kijelölt versenytávval.
3.1 VERSENYTÁVOK
Minden kategóriában a versenytáv 1/4 mérföld azaz 402,33 méter vagy 1/8-ad mérföld azaz
201,16 méter az egyes versenyeken a Versenykiírás szerint.
3.2 VERSENYPÁLYA RÉSZEI, BERENDEZÉSEI
3.2.1 Pályatestek
A futamokon minden alkalommal két versenyzőnek van lehetősége indulni. A két pályatest
közös rajtprocedúrán vesz részt, de az időmérés függetlenül zajlik. A futamokon nemcsak
párban indulhatnak a versenyzők, egyéni futamokra is van lehetőség és a döntők alatt is bye
futam esetén egyedül kell szabályos futamot produkálnia a versenyzőnek. A felezővonal vagy
a pálya szélét jelző vonal kerékkel való érintése vagy keresztezése a futamból való kizárást
jelent.
3.2.2 Gumimelegítő-zóna
A Rendezőnek lehetősége van a versenytávot megelőző pályatesten kordonnal elzárt módon
gumimelegítő-zónát kialakítani. A gumimelegítő-zónába a versenyzők csak a rajtbíró (start
marshall) vagy segítő sportbírójának engedélyével léphetnek be, miután az előző
versenyző(páros) a rajtot elhagyta.
3.2.3 Rajt-előkészítő (stage)
A rajtbíró egyértelmű utasításaival engedi be a versenyzőket a rajt-előkészítőbe, miután
meggyőződött róla, hogy a versenypálya teljes hosszában akadálymentes, az előző
versenyző(páros) áthaladt a célvonalon
3.2.4 Rajtlámpa
A rajtlámpa jelzi azokat a funkciókat, melyekre a versenyzőknek szükségük van a rajtponthoz
való beállásra, illetve a rajt pillanatának helyes megválasztására. Tehát ez a lámpa sor jelzi a
versenyzőnek, hogy elfoglalhatja helyét a rajtvonalon, illetve, hogy mikor van szabályos
rajtpozícióban. Ezen felül a lefutó fényjelzés alapján a zöld lámpa felvillanása jelzi a rajt
pillanatát. A rajtlámpa piros fényének felvillanásával jelzi, ha esetleg a rajt szabálytalan volt.
(beugrás vagy visszagurulás a rajt pillanatában). De a rajtlámpa jelzi ki a versenyben elért
futamgyőzelmet is.
3.2.5 Fotocellák
A versenypályán pályatestenként legalább 6 db fotocella található, mely végzi az adott
mérési pontban a versenyjármű érzékelését. Ezek a következőképpen helyezkednek el:
-
3 db fotocella a rajtban: pre stage(1), stage(2) és guard beam(3) ez a 3 vonal érzékeli
a versenyző helyes pozícióját a rajtponton, illetve a rajt pillanatában érzékelik a
beugrást és a visszagurulást, továbbá a reakció idő mérésére és az időmérés
indítására szolgálnak.
-
1 db fotocella 60 lábnál
12
-
-
1 db fotocella a célvonalon (1/4 vagy 1/8 mérföldön)
1 db fotocella a célvonal előtt 20m-rel, a célvonali sebesség méréséhez. A sebesség
értéke az utolsó 20 méter átlagsebessége.
3.2.6 Célvonal
A célvonalat a versenyzők számára egyértelmű, látható módon jelölni kell (pl. kockás zászló
elhelyezésével). A célvonalnál egy ténybíró felállítása is szükséges, hogy esetleges idegen-
tárgy általi téves eredmény érvénytelenítését szükség esetén kezdeményezze.
3.3 DEPO
A Rendezőnek kötelessége a Versenyzők számára depo-területet biztosítani, ahol a versenyzők
autóikat az időmérő és verseny-futamaik közötti időben tárolhatják, szervizelhetik. A depo
területére csak a következő járművek léphetnek be:
-
versenyautók
-
azok szállítására szolgáló járművek
-
a versenyautók szervizelésére szolgáló alkatrészeket, szerszámokat szállító járművek,
amennyiben erre a rendezőtől engedélyt kapnak, melyet a jármű szélvédőjére
felragasztott matrica igazol
-
a verseny hivatalos személyeit szállító járművek
-
a verseny lebonyolításában közreműködő személyzet mozgását segítő járművek
13
4. IDŐMÉRÉS
Minden egyes időmérési pontban a mért eredmény ezred másodpercnyi pontosságú.
-
A nettó idő mérését a stage(2.) fotocella sugarának felépülése vagy a guard beam(3.)
átszakítása indítja. A nettó idő mérése is csak szabályos rajt, azaz pozitív reakcióidő
esetén lehetséges.
A reakció idő mérése a zöld lámpa felvillanásától a nettó idő mérésének kezdetéig
tart.
A bruttó idő a nettó idő és a reakcióidő összege.
A rendezőnek lehetősége van félpályánál, 330, 660, 1000 lábnál részidőt és
sebességet mérnie a versenyzők tájékoztatására.
-
-
-
14
5. RENDEZVÉNYEK
5.1 A VERSENYEK ÁLTALÁNOS JELLEGE, LEBONYOLÍTÁSA
A verseny adminisztratív és technikai átvétellel kezdődik. A versenypályán az aktív szakasz
időmérő edzéssel kezdődik, melyen mindenki részt vehet, aki nevezett a versenyben, és
megfelelt az adminisztratív és technikai feltételeknek. Az időmérő edzés során legalább 1
érvényes mért időt kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki a döntőbe kerülhessen. A döntőbe a
kategóriánkénti legjobb nyolc időt (ET) teljesített versenyző kerül be. A döntő futamokon az
induló párosból az kerül ki győztesen, aki szabályos rajtolás után előbb halad át a célvonalon.
A futamok alkalmával, a rajtnál fotocella együttes működik, az edzések alatt az időmérő
berendezést a zöld jelzés után mindenki maga indítja. A versenyek döntő vagy edző futamaiban,
viszont aki a zöld jelzés megjelenése előtt belép, vagy netán visszagurul, a futama
érvénytelennek tekintendő.
5.2 IDŐTERV
A verseny a Versenykiírásban meghatározott időterv tervezet szerint zajlik. A körülmények és a
nevezés létszámától függően a versenyvezetés az időtervet módosíthatja, ezt a hivatalos
hirdetőtáblán ki kell függesztenie és hangosbeszélőn a versenyzőkkel közölni kell. Az időmérő
edzések vége azonban nem módosítható a nevezés Versenykiírásban meghatározott utolsó
időpontját követő 60. percnél korábbi időpontra, hogy a szabályosan nevezőknek lehetőségük
legyen edzéskörük lefutására.
5.3 NEVEZÉS:
A nevezést a kitöltött és aláírt nevezési lapon lehet leadni a verseny napján, a
helyszínen az adminisztratív átvételen. Amennyiben van nevezési díj, akkor azt az
adminisztratív átvételen kell befizetni az adott verseny Versenykiírása szerint.
-
A versenyző a nevezési lap aláírásával kijelenti, jelen szabályzatot, az adott verseny
Versenykiírását elfogadja és a rendezvény ideje alatt nem áll alkoholos vagy
kábítószeres befolyás alatt. A verseny vezetőségének bármikor joga van ezt
ellenőrizni a rendezvény ideje alatt.
-
Egy versenyző több versenyjárművet is nevezhet különböző kategóriákba, viszont egy
kategóriában csak egy versenyjárművel versenyezhet.
-
Egy járművet csak egy kategóriába lehet benevezni adott versenynapon és azt csak a
nevezést leadó versenyző vezetheti, kivéve a rajtbírótól kapott felhatalmazás alapján
a tesztfutamokat.
-
A versenyjárművet a technikai szabályok alapján egy adott kategóriába sorolják, a
versenyző ott jogosult indulni. Feljebb nevezésre nincs lehetőség, csak az AP4 és a
Speciál kategóriába az időlimit megfutása után.
-
Amennyiben egy verseny alatt a versenyjármű eltér a nevezéskor leadott állapottól (
autó, versenyző, feltöltés, meghajtás vagy a megváltozott lökettérfogat más
kategóriába sorolná), és a módosítás után nem jelentkezik ismételt gépátvételre és
kategorizálásra, amit a verseny sportbírói bármikor ellenőrizhetnek, akkor a
versenyző kizárásra kerül.
-
Profi kategóriák versenyzői nevezésüket legkésőbb 4 órával a döntők megkezdése előtt
kötelesek személyesen benyújtani. Ez alól csak a verseny rendezője adhat felmentést
különösen indokolt esetben.
-
5.4 ADMINISZTRATÍV ÉS MŰSZAKI ÁTVÉTEL:
-
Az adminisztratív és műszaki átvételre a depó területén kerül sor Versenykiírás szerint.
15
-
-
-
-
-
-
-
-
Tilos a gépátvétel után a versenyjárművön gumicsere és komputer-programozáson kívül
más átalakítást végezni. Ha az autón más módosítás történik, legyen az műszaki hiba
elhárítása alkatrész-cserével, a versenyzőnek ismételten jelentkeznie kell műszaki
gépátvételre, ahol jóváhagyják az átalakítást/cserét. Ezen eljárás betartásának
elmulasztása a versenyző versenyből való kizárását vonhatja maga után.
A műszaki gépátvételen és azt követően a versenyautón mindig viselnie kell a
rajtszámát.
A rajtszám nélküli vagy más rajtszámával történő indulás kizárást von maga után.
Az elveszett rajtszámot azonnal jelezni kell.
Tilos olyan versenyzőnek és járműnek a pályára lépni, aki az adminisztratív és műszaki
átvételen nem jelent meg, és ott versenyzési engedélyt nem kapott.
Az edzések az adott verseny Versenykiírásában szereplő időtervének megfelelően
kerülnek lebonyolításra
Minden versenyző részére minimum egy mért edzőfutam kerül lebonyolításra.
Minden versenyző csak a saját maga által benevezett autóval teljesíthet mért időt a
versenypályán. Amennyiben másik autóval teszi ezt, eredeti nevezését és az adott autó
nevezését is törli a versenyvezetés.
Lehetőség van más sofőrnek végigfutnia a távot egy autóval, azonban ezt a rajtbírónak
előre kell jelezni, aki teszt-futamként jelöli meg az adott eredményt, az nem használható
fel kvalifikációs eredményként.
Az edzések eredményei folyamatosan követhetők kell legyenek a versenyzők számára
monitoron vagy nyomtatott formában. Amennyiben elektronikusan ez nem tehető meg,
folyamatosan, óránként nyomtatott eredménylistákat kell a továbbjutást mutatva a
hivatalos hirdetőtáblára függeszteni.
A rendező a Profi osztálynak biztosíthat külön edzésidőt, ahol csak ezen osztályok
versenyzői rajtolhatnak.
Az edzések alatt bármelyik street vagy profi osztályba nevezett autó korlátlan számban
indulhat, akár egymás ellen is. A rendezőnek lehetősége van korlátozni az edzésfutamok
számát.
Gokart, motorkerékpár vagy quad - autó ellen nem versenyezhet még bemutató futam
esetén sem.
Edzések ideje alatt a versenyigazgató vagy a start marshall engedélyével lehet utast
szállítani, ám ezen futamok csak teszt vagy bemutató jellegűek lehetnek, a verseny
értékelésébe nem számítanak bele. Az utas ezesetben saját felelősségére tartózkodik az
autóban és tudomásul veszi, hogy csak saját, egyéni biztosításai alapján jogosult
kártérítésre, a verseny rendezője és tisztségviselői semmilyen módon nem vonhatók
felelősségre az esetleges balesetből fakadó sérülésekért, károkért.
A döntő 8-as tábla rendszerben kerül lebonyolításra, azaz minden kategória 8 legjobb
eredményt produkáló versenyzője kerül beosztásra és egyenes kiesés versenyt vív
egymással bruttó idő (a reakcióidő és a versenytáv megtételéhez szükséges idő
együttesen) alapján.
Mivel a továbbjutásban a reakcióidőnek nagy szerepe van előfordulhat, hogy a
futamban vesztes versenyzőnek lesz jobb nettó ideje és sebességértéke. Amennyiben itt
ér el rekordot, az annak ellenére számít, ha ő volt a rosszabb reakcióideje miatt a futam
vesztese
5.5 EDZÉSEK:
-
-
-
-
-
-
5.6 VERSENYEK DÖNTŐ FUTAMAI:
-
-
16
-
-
-
A döntők lebonyolítása bonyolódhat döntő előkészítő terület kialakításával vagy anélkül
a Versenykiírás szerint. Abban, ha van rajtelőkészítő terület, a döntők a versenyzők
beszólításával kezdődnek. Az a versenyző, aki nem jelentkezik a döntő beszólításánál és
autójával nem áll a döntő előkészítő területre, nem jogosult a döntőben indulni. Helyét
az edzés eredmények alapján nem pótolják, de a kvalifikációs helyezésével elért pontjait
megtarthatja Profi osztályban. Amennyiben több mint 8 versenyző kvalifikálta magát az
edzésre, de nem jelent meg mindenki, abban az esetben is a nyolcas tábla alapján kerül
lebonyolításra a verseny, a bye futamokat kötelező a Profi osztályban lefutni. Street
kategóriában a Versenykiírás rendelkezhet másképp. Amennyiben nyolcnál kevesebb
nevező volt az adott kategóriában, akkor a hiányos tábla szabályai alapján történik a
lebonyolítás.
A döntők alatt a versenyző utast nem szállíthat.
Teljes 8-as tábla
- A párosok a következő rendben állnak fel kategóriánként: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. A
negyeddöntő résztvevői a 8-ad döntő továbbjutóiból tevődnek össze. Az 1-8 páros
továbbjutója a 4-5 pároséval, illetve a 2-7 páros továbbjutója 3-6 pároséval. A két futam
győztese adja a kategória döntőjének résztvevőit. A harmadik hely sorsát a
negyeddöntőben elért jobb bruttó idő dönti el.
- a Bye futam olyan futam, ahol a versenyző egyedül áll rajthoz. Ebben az esetben a
továbbjutáshoz, illetve győzelemhez olyan futamot kell futnia, amelyik szabályos, azaz a
rajtban nem ugrik be és önerőből eléri a célvonalat.
- Hiányos 8-as tábla esetében a döntőket a következők szerint kell lebonyolítani:
7 induló esetén:
1-bye (erőnyerő), 2-7, 3-6, 4-5. A negyeddöntő résztvevői a 8-ad döntő
továbbjutóiból tevődnek össze. Az 1 kvalifikáló a 4-5 pároséval, illetve a 2-7 páros
továbbjutója 3-6 pároséval. A két futam győztese adja a kategória döntőjének
résztvevőit. A harmadik hely sorsát a negyeddöntőben elért jobb bruttó idő dönti el.
6 induló esetén:
1-6, 2-5, 3-4. A negyeddöntő résztvevői a 8-ad döntő továbbjutóiból
tevődnek össze. Az 1-6 páros továbbjutója ’bye-futam’, illetve a 2-5 páros továbbjutója
3-4 pároséval. A két futam győztese adja a kategória döntőjének résztvevőit. A harmadik
hely sorsát a negyeddöntőben elért jobb bruttó idő dönti el.
5 induló esetén:
1-bye, 3-4, 2-5. A negyeddöntő résztvevői a 8-ad döntő továbbjutóiból
tevődnek össze. Az 1 kvalifikáló a 3-4 pároséval, illetve a 2-5 páros továbbjutója ’bye-
futam’. A két futam győztese adja a kategória döntőjének résztvevőit. A harmadik
helyezett a negyeddöntőben kiesett versenyző lesz.
4 induló esetén:
1-4, 2-3. A két futam győztese adja a kategória döntőjének résztvevőit.
A harmadik hely sorsát a negyeddöntőben elért jobb bruttó idő dönti el.
3 induló esetén:
1-bye, 2-3. A két futam győztese adja a kategória döntőjének
résztvevőit.
A döntő futamokban a pályaválasztás joga a jobb kvalifikációs helyen bejutott
versenyzőt illeti meg.
-Kizárásra kerül az a versenyző is, aki a döntőben egy futamon történő behívástól
számított 1 percen belül nem jelenik meg a rajtnál. Vis major esetén a versenyigazgató
dönt a várakozási idő emeléséről.
A döntők folyamán, a versenynap 8 legjobb időeredményét futó autó között (függetlenül
a kategóriájától az AP8, azaz dragster kategória kivételével) Super Final elnevezéssel
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
abszolút döntő kerül megrendezésre. Ezen döntők pontversenye az alapja az éves,
abszolút bajnoki cím és helyezések megszerzésének. Lebonyolítása és pontozása
megegyezik a többi döntő pontozásával. Mivel ez meghívásos döntő, így nevezési
pontszám nem jár.
18
6. DÍJAZÁS
Minden versenyen a kategória első három helyezettje díjazásban részesül. Amennyiben egy
kategóriában 4 versenyző vagy annál kevesebb nevezett esetén, a rendezőnek lehetősége van csak az
első helyezettet díjazni.
19
7. PONTOZÁS
7.1 PONTOZÁS A PROFI ÉS A STREET OSZTÁLYBAN
Kvalifikációs helyezés
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ezen felül még a következő pontok szerezhetők meg egy
versenyen belül:
Időrekord
Sebességrekord
3. helyezett
döntőben minden győztes futamért
nevezés (csak profi kategóriában)
Pont
18
17
16
15
14
13
12
11
5
5
5
10
10
A pontozási rendszer a következőképpen alakul:
-
A Versenyző a fentebb leírtak alapján kapja a pontokat.
-
A harmadik helyezett a középdöntőben elért legjobb bruttó idő alapján kerül ki.
-
A versenynapon minden egyes új kategória időrekordért pont jár. Amennyiben egy
kategórián belül több új időrekord is születik, a legjobb időrekordért jár csak pont.
-
A versenynapon minden egyes új kategória sebesség rekordért pont jár. Amennyiben
egy kategórián belül több új sebességrekord is születik, a legjobb sebességrekordért jár
csak pont.
-
A rekordok figyelembe vételénél az alap rekordadatot az évad első 201 és 402 méteres
versenyében elért rekord adatok szolgálják. Vagyis az évad első versenyében elért
legjobb idő és sebesség lesz a rekord, amiért már az első versenyen pont jár a rekord
felállítójának.
-
Azon kategóriákban, ahol nincsen meg a 8-as tábla, a versenyzőket úgy kell értékelni,
mintha a 8-as táblán jutottak volna el az elért pozícióig, azaz megkapják a fel nem állt
futamok után is a győzelemért járó pontokat.
-
Az alábbi okok esetén nem jár pont a versenyzőnek az elődöntőben: a középvonal
keresztezése vagy szabálytalan rajt illetve ütközés a másik versenyzővel vagy a pálya ,
időmérő berendezéseivel.
7.2 ÉVES ÖSSZESÍTETT PONTOK A BAJNOKSÁGBAN, ÉRTÉKELÉS
-
Az év végi összesítésbe az év összes versenynaptárban szereplő versenyének eredménye
beleszámít, mínuszolás nincs, éves összetettbe csak az versenyző lehet helyezett, aki
legalább a kiírt versenyek 50%-án részt vesz
Holtverseny esetén a több, jobb helyezés dönt. Amennyiben ez is holtversenyt
eredményez, akkor az utolsó egymás ellen elért eredmény a döntő, amennyiben ez is
egyenlő, akkor az utolsó futamon elért jobb helyezés dönt.
-
20
-
-
Az év végi összesítés kategóriánként összesített első 3 helyezettje értékes díjazásban
részesül.
A rendező a versenysorozat díjazottai részére különdíjakat is átadhat. Az a versenyző aki
az adott évben bármely nem MNASZ által felügyelt, engedélyezett versenyen vesz részt,
nem lehet helyezett az Országos Bajnokságban, az addig megszerzett pontjai törlődnek
és újabbakat nem kaphat.
7.3 CSAPATVERSENY ÉRTÉKELÉSE
A csapatversenybe nevezett 1 profi és 2 street kategóriás versenyző minden egyes versenyen
megszerzett pontjait összesítik, de értékelésre csak az év végén kerül
21
8. DÍJÁTADÁS
8.1 VERSENYENKÉNTI DÍJAZÁS
A díjak átadására közvetlenül a verseny befejezését követően kerül sor.
8.2 ÉVES ÖSSZESÍTETT DÍJAZÁS
A versenyévad befejeztével közzétett időpontban. A díjazottak külön értesítést kapnak az éves
díjkiosztó megrendezés helyéről és időpontjáról.
22
9. ÓVÁS
-
-
Óvást nyújthat be bármely versenyző a versenyen jelen lévő versenyigazgatónál melyet
a ideiglenes eredménylista kifüggesztését követő 30 percig tehet meg írásban.
Az óvási szándékot azonnal jelezni kell a versenyfutamok közben, hogy a versenybíróság
az óvott fél autóját zárt parkolóba helyezhesse, azonnal, a lefutott futam után. Az óvás
díja 50.000 forint + műszaki óvás esetén 100.000 Ft bontási kaució, amely jogtalan óvás
esetén az óvott felet illeti. Az óvott fél kötelező gépátvizsgáláson jelenik meg a futam
után azonnal, melynek helye a kijelölt zárt parkoló. Amennyiben a helyszínen nem
elvégezhető vizsgálatra van szükség, az óvást elbíráló bizottság dönt a technikai
paraméterek hiteles mérésének menetéről.
Amennyiben az óvónak bebizonyosodik az óvás tárgyát képező szabálytalanság megléte
az óvó fél visszakapja az óvás díját és minden felmerült költség az óvott felet terheli.
Sikeres óvás esetén a versenyző kizárásra kerül.
Az óvás elbírálását egy háromtagú testület végzi, amelynek tagjai: 1 fő a versenyvezetés
részéről, 1 fő technikai személyzet, 1 fő a rendező képviselőjeként. - Minden óvás csak
egy adott kifogást tartalmazhat.
Adminisztratív, illetve szabad szemmel észrevehető, a gép bontása nélkül értékelhető
óvások esetében nincs óvási díj és kaució.
Időmérés és ténybírói jelentés ellen óvás nincs.
-
-
-
-
23
10. TILTÁS, BÜNTETÉS
-
A visszatérő sávban a sebességlimit 40 km/óra, de a rendező a Versenykiírásban ennél
alacsonyabb értéket is meghatározhat biztonsági okokból. A visszatérő sávban csak
fegyelmezetten (akrobatikus mutatványokat - pl. szlalomozás, driftelés, illetve az
indokolatlan megállás - kerülve) lehet közlekedni. Továbbá tilos a visszatérő sávban a
gumifüstölés is.
A sebességlimit túllépése, vagy fegyelmezetlen magatartás és a parkolási rend
megsértése az alábbi pénzbüntetéseket vonja maga után: Minden alkalommal 10.000.-
Ft. A 2. figyelmeztetés vagy büntetés után a Versenyigazgató a versenyzőt kizárhatja a
versenyből!
Be nem jelentett lökettérfogat-növelésen ért versenyző pontjait, helyezéseit
visszamenőlegesen, az évad első versenyétől kezdve törlik - függetlenül attól, hogy
mikortól rendelkezik a nagyobb hengerűrtartalommal -, és a versenyzésből kizárásra
kerül.
-
-
24
11. FELELŐSSÉG
-
A résztvevők minden harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán,
tárgyi vagy személyi sérülés esetén, amelyekért együttesen, vagy külön-külön felelősek,
felmentik a Rendezőt, a rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait,
valamint képviselőit mindennemű felelősség alól.
A Rendező semmilyen felelősséget nem vállal a depó területén őrizetlenül hagyott
felszerelésekért és tárgyakért.
-
25
12. MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
12.1
VERSENYAUTÓK
12.1.1 Általános szabályok
A gépkönyvvel (MNASZ vagy FIA) rendelkező “N” kategóriás versenyautók a
hengerűrtartalmuknak és hajtásláncuknak megfelelő Street osztály kategóriába sorolandók,
amennyiben megfelelnek a Street osztály előírásainak. Más kategóriájú gépkönyves autók a
Profi osztályba sorolandók.
Az MNASZ Drag Szakága kiadhat az Alapkiírás mellékleteként műszaki előírásokat az autók
biztonságossága érdekében.
12.1.2 Street osztály általános szabályai
-
A Street osztály kategóriáiba azok a járművek tartoznak, amelyek karosszériája
sorozatgyártásban készült, és a kereskedelemben kaphatóak illetve kaphatóak voltak.
-
A motor autón belüli áthelyezése nem megengedett a street kategóriákban.
-
Street kategóriában csak az autó eredeti motorja lehet beépítve. Ez alól felmentés csak
egyetlen esetben adható, ha az autó forgalmi engedélybe bejegyzett átalakítási
engedély szerint is módosított motorizáltságú. A motor beépítésének ezzel együtt meg
kell egyeznie az adott típus eredeti kialakításával, azaz hosszanti-motoros autóban csak
hosszában, keresztmotoros autóban csak keresztben lehet beépíteni az új vagy eredeti
motort.
-
A motor, futómű és kipufogó-rendszer módosítása engedélyezett. A motor felfúrásos
javítása vagy lökettérfogat növelése engedélyezett, ami kategóriát emel, ha a valós
lökettérfogat átlépi a kategória határát, kivéve, ha ez csak második túl méretre történő
javításból származik. A kipufogó-rendszer kivezetésének a gyári helyen kivezetett véggel
kell rendelkeznie.
-
Street kategóriában az autó könnyítése max. 1 db fém karosszéria elem cseréje
engedélyezett. Az autónak rendelkeznie kell gyári vagy optikai tuning részeként
módosított kárpitozással, szőnyegezéssel. Rendelkeznie kell a forgalmi engedélyben
szereplő számú üléssel, az ablakok nem cserélhetők műanyagokra. A KRESZ által előírt
biztonságtechnikai elemek az autón kell legyenek. Optikai tuning miatti szélesítések,
kiegészítések azonban elfogadottak a street autókon is.
-
Az autónak rendelkeznie kell a beazonosításához érvényes forgalmi engedéllyel.
-
A kategóriákban a feljebb nevezés nem engedélyezett.
-
Mankókerék használata tilos!
-
Megváltoztatott motorizáltságú autónak azt az autót tekintjük amelyik az adott motorral
és vagy hajtással nem volt gyárilag szerelve, mely változtatás a forgalmi engedélyben is
szerepel.
-
Street kategóriákban csak E-jelű, normál gumiabroncs, illetve az alább felsorolt D.O.T
jelzéssel ellátott street gumiabroncsok Mickey Thompson: Sportsman, BFGoodrich : g-
Force Super Sport A/S, g-Force T/A KDW,g-force Sport, Radial T/A ,Cooper Cobra GT ,
Hoosier : Pro Street ,GoodYear : Eagle GT II , Coker Pro Trac, General Tires
engedélyezettek, Valamint az autónak mindkét tengelyén minimálisan a típus műszaki
specifikációjában meghatározott méretű abronccsal és keréktárcsával, illetve mindenhol
26
-
-
-
-
-
az abroncs futófelületén minimum 2 mm mintamélységgel kell rendelkeznie. A
használható legnagyobb méret pedig az, amely még nem lóg ki a sárvédő alól.
Street kategóriában az utólagos feltöltés és a nitro használata engedélyezett, és a
megfelelő feltöltött kategóriába kell sorolni.
Gyárilag vagy utólag turbósított autó
azonban nem rendelkezhet semmilyen további feltöltéssel, kivétel ezalól a gyárilag
kompresszorral és turbóval egyidejűleg szerelt típusok. Minden további feltöltés vagy
az üzemanyaghoz/robbanóelegyhez adott, a kereskedelmi forgalomban kapható
üzemanyatól eltérő adalék, segédanyag, kiegészítő alkalmazása tilos.
A gépátvevőknek el kell utasítaniuk az olyan gépjárműveket, amelyeknek rétegelt
szélvédői oly mértékben károsodtak, hogy az a kilátást akadályozza, és fennáll annak a
valószínűsége, hogy az esemény során, további törést szenvednek.
A támasztó kerék használata minden kategóriában megengedett.
Üzemanyaga csak kereskedelmi forgalomban kapható lehet: benzin, E85, gázolaj,
biodízel, versenybenzin
Amennyiben az autó valamilyen szempontból nem felel meg a forgalmi engedélyében
szereplő adatoknak, úgy vagy teszt, vagy a profi kategória megfelelő osztályába kell
besorolni
12.1.3 Profi osztály általános szabályai
-
A motor, futómű és kipufogó-rendszer módosítása, utólagos feltöltése engedélyezett. A
kipufogó-rendszernek minden esetben ki kell vezetnie a gázokat a jármű karosszériája
alól, hogy megakadályozza az égéstermék utastérbe vagy kocsiszekrényre jutását.
-
A profi kategóriákban a motor bárhova helyezhető és nem kell márkaazonosnak lennie,
azaz pl. egy Renault-ban alkalmazható Ford motor is. A motort az utastértől, vezető-
üléstől szilárd burkolattal kell elválasztani. Amennyiben az autóban a motor
áthelyezésre kerül, és ezáltal a gyári tűzfal nem képes ellátni védő feladatát, a következő
minimális biztonsági anyagok használata kötelező. A motort és a hajtáslánc további
elemeit (váltó, kardán, difi) minimum 3 mm vastag vas/acél lemezzel vagy ennek
kiváltására minimum 4 mm vastag kevlár védőpajzzsal kell elhatárolni a vezetőtől.
-
A vezető celláját úgy kell kialakítani, hogy az semmilyen módon nem lehet nyitott a talaj
felé, szükség esetén további válaszfalak beépítésével kell megoldani a teljes
elszigetelést.
-
Az utastérben nem helyezkedhet el semmilyen olyan átmenő cső sem (kivéve a gyári
fűtésrendszer csöveit), amelyekből egy esetleges balesetkor a vezetőnek égési
sérüléseket okozó folyadék szabadulhat ki (hűtőfolyadék, motorolaj, váltóolaj).
Amennyiben ilyen cső elhelyezésére van szükség, azt egy további védőcsőben, vagy
lezárható alagútban kell elhelyezni a vezetőfülkén áthaladó teljes hosszában. (Kivétel ez
alól a versenysportban homológ speciális, többrétegű csövek alkalmazása, melyeket úgy
kell tekinteni, mintha külön védőcsőben futna)
-
Amennyiben az autó meghajtására lánchajtású motort alkalmaznak, úgy a láncot
legalább 2 mm vastag fém láncvédővel kell borítani becsípődések, illetve véletlenül a
hajtásba kerülő idegen tárgyak távoltartása miatt.
-
Az AP1-AP7 kategóriákban a küső karosszéria elemek használata kötelező.
-
A karosszériát úgy kell kialakítani, hogy a vezető celláját mentés céljából legalább két
irányból lehessen megközelíteni. Amennyiben ezen ajtók nyitását müködtető kar,
kilincs, bowden vagy egyéb megoldás nem egyértelműen felismerhető vagy
észrevehető, úgy azt az ajtón feltűnő jelöléssel kell ellátni, ami gyorsan azonosítható a
mentőalakulat számára.
27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vízhűtő típusa és kapacitása szabadon választható. Elhelyezése tetszőleges, feltéve,
hogy nem nyúlik be a vezetőfülkébe.
Üzemanyag, olaj és hűtővíztartályok. Ezeket tűzfalakkal kell elszigetelni a vezetőfülkétől
oly módon, hogy kilöttyenés, szivárgás vagy egy tartály meghibásodása esetén, a
vezetőfülkébe ne juthasson be a folyadék. Az üzemanyag-tartály töltőnyílás fedele nem
nyúlhat a karosszéria burkolatán túl, és szivárgásmentesnek kell lennie. Üzemanyag
tárolása az autóban több mint 10 C-fokkal a környezeti hőmérséklet alatt tilos.
A könnyítés csak a profi kategóriákban engedélyezett, a karosszéria elemek műanyagra
cserélése, az autó becsövezése nem emel kategóriát. Minden karosszéria elemnek,
beleértve az oldal és hátsó ablakokat, szilárd, minimum 3 milliméter vastagságú
polikarbonátból kell lennie. Szélvédő lehet gyári vagy attól eltérő, de csak ha
polikarbonát alapú és minimum 3mm vastag. Polikarbonát szélvédő esetében minimum
1 darab függőleges merevítést kell alkalmazni. A gépátvevőknek el kell utasítaniuk az
olyan gépjárműveket, amelyeknek rétegelt szélvédői oly mértékben károsodtak, hogy az
a kilátást akadályozza, és fennáll annak a valószínűsége, hogy az esemény során, további
törést szenvednek.
Mankókerék használata tilos! Profi kategóriákban a drag versenyzéshez külön
kifejlesztett, nagy sebességre tervezett vékony kerék használata engedélyezett.
Profi kategóriákban bármilyen slick-gumi használata engedélyezett. - A kategóriákban a
feljebb nevezés nem engedélyezett. Kivételek:
a 402 méteren 10,5s-nál jobb időre képes autó bármely kategóriából felnevezhet az AP4
kategóriába
- a SPECIAL kategóriába engedélyezett a feljebb nevezés, ha az autó elért eredménye
indokolja ezt: 402m-en 9,5s illetve 201 méteren 6.5s alatti időre képes autóknál.
A feljebb nevezés után azonban már nincs lehetőség az évad folyamán visszatérni az
eredeti kategóriába az adott járművel
A 402 méteren a profi kategóriákban 10,0 másodpercnél ( 201métern 6,3 s) gyorsabb
autóknál, vagy, amelyeknél a gépátvétel úgy ítéli meg, bukókeret beépítése kötelező! A
bukókeret minimális kialakítása a következő: A vezető fejvonala mögött maximum 10
centiméterrel kell elhelyezni a főkaput melyet a hátsó toronyhoz vagy az alvázhoz
kitámasztóval kell ellátni. A kitámasztóknak legalább 30 fokos szöget kell bezárniuk a
függőlegessel, hátrafelé kell lefutniuk, egyenesnek kell lenniük, és a lehető
legszorosabban kell illeszkedniük a karosszéria belső oldal-lemezeihez. A kitámasztókat a
tetővonal közelében, valamint a fő bukócső külső, felső hajlataiban, az autó mindkét
oldalán rögzíteni kell. Egy darab átlós elem használata kötelező, mely vagy a főkaput,
vagy a kitámasztókat merevíti. Az átlós elem felső vége a fő bukócsőhöz annak
kitámasztóval való kapcsolódási pontjától legfeljebb 100 mm-re csatlakozhat, illetve a
kitámasztó legfeljebb 100 mm-re kapcsolódhat a fő bukócsőhöz való csatlakozási
ponttól. A felhasznált csövek minimális anyagigénye 38 × 2,5 vagy 40 × 2 mm hidegen
húzott szénacél cső, melynek szakítószilárdsága 350 Nm/mm2. A fő és a kitámasztó
bukócső karosszérián lévő rögzítési pontjait minimum 3 mm-es vastagságú acéllemezzel
kell megerősíteni, melyek felülete minimum 120 cm2, és a karosszériához kell
hegeszteni. A bukócső tartók rögzítését legalább 3 db csavarral kell megoldani.
Hatszögletű vagy hasonló, legalább 8 mm-es átmérőjű csavarokat (melyek minimális
minősége 8.8, az ISO szabvány előírásai szerint) kell alkalmazni. A csavaroknak vagy
önzáróaknak kell lenniük, vagy alátéttel kell ellátni azokat. Ezek a rögzítések minimális
követelmények. Lehetséges a csavarok számának növelése vagy az acél bukócső
karosszériához történő odahegesztése. Ezen biztonsági berendezések használata a
28
-
-
-
-
-
-
limitidő első elérésétől kötelező az adott gépjárművel versenyzőnek, még akkor is ha
ezután lassabb valamiért.
Methanol vagy nitrometán meghajtású autók esetében kívülről és belülről egyaránt
működtethető, hitelesített, automata oltókészülék felszerelése kötelező
A FIA J függelék 253. fejezet 7.pontjának megfelelő kézi tűzoltó készülék vagy beépített
rendszer használata ajánlott, illetve az áramtalanító használata minden Profi
kategóriában ajánlott.
Az autóban bármiféle feltöltéshez használt palack (a hivatalos rögzített tűzoltópalack
kivételével), minden esetben a lökettérfogatnak és hajtásmódnak megfelelő feltöltött
profi kategóriába emel.
A támasztó kerék használata minden kategóriában megengedett.
A jármű üzemanyaga az adott motortípusnak megfelelő tetszőleges üzemanyag lehet,
ami kereskedelmi forgalomban beszerezhető. (pl. versenybenzin megengedett, de
otthon készített üzemanyag-keverék ellenőrizhetetlen tulajdonságokkal nem)
Turbódízel autók esetében egyéb hajtóanyag-befecskendezés (víz, methanol, nitro) a
lökettérfogatnak és hajtási módnak megfelelő profi benzines kategóriába sorolását
eredményezi. Amennyiben a gázolaj mellett további két hajtóanyagot használ (pl.
methanol és nitro), úgy az AP4 kategóriába sorolandó
12.1.4 A profi kategóriák súlyhatárainak ajánlott minimál súlya
2013-ban ez csak ajánlott minimális súly (kivétel az 5001 ccm feletti versenyautók, ahol 2013-
ban már kötelező a súlyhatár alkalmazása), a pontos értékeket és a szabályba történő
kötelező megfelelőséget a 2013-ban megmért és kiértékelt pontos súlyok után, csak 2014-
ben vezetjük be
A táblázatban szereplő tömegértékek a versenyautó és a versenyző teljes felszereléssel
együttesen mért minimum tömegét jelentik, melyet a verseny teljes időtartama alatt
bármikor teljesíteni kell a versenyzőnek. Maximum 50 Kg súlyt lehet belerakni az autóba,
megfelelő rögzítés mellett.
Kategória
0-1000 ccm
1001-2000 ccm
2001-3500 ccm
3501-5000 ccm
5001 ccm felett
szívó
700 kg
800 kg
900 kg
1000 kg
1100 kg
feltöltött
750 kg
850 kg
950 kg
1100 kg
1200 kg
29
12.1.5 A versenyautók kategóriái
1. Profi osztály autó kategóriák:
Használt rövidítések: FWD-elsőkerék hajtás, RWD: hátsókerék hajtás, AWD: négykerék hajtás
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer vagy Wankel elrendezésű, négy
kerékkel rendelkező autó, melyek elsőkerék
hajtásúak, és motorja feltöltővel turbó,
kompresszor vagy nitroval szerelt benzinüzemű.
Vagy a turbó mellett egy vagy több további
feltöltést, üzemanyag hozzákeverést alkalmazó
Diesel. 1500 – Wankel esetében 750 – ccm vagy az
alatti FELTÖLTÖTT FWD
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer vagy Wankel elrendezésű, négy
kerékkel rendelkező autó, melyek elsőkerék
hajtásúak, és motorja feltöltővel turbó,
kompresszor vagy nitroval szerelt benzinüzemű.
Vagy a turbó mellett egy vagy több további
feltöltést, üzemanyag hozzákeverést alkalmazó
Diesel. 1500 – Wankel esetében 750 – ccm feletti
FELTÖLTÖTT FWD
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer vagy Wankel elrendezésű, négy
kerékkel rendelkező autó, melyek 2 hátsó- vagy 4
kerék hajtásúak, és motorja feltöltővel turbó,
kompresszor vagy nitroval szerelt benzinüzemű.
Vagy a turbó mellett egy vagy több további
feltöltést, üzemanyag hozzákeverést alkalmazó
Diesel. 2100 – Wankel esetében 1050 – ccm alatti
FELTÖLTÖTT RWD/AWD
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer vagy Wankel elrendezésű, négy
kerékkel rendelkező autó, melyek 2 hátsó- vagy 4
kerék hajtásúak, és motorja feltöltővel turbó,
kompresszor vagy nitroval szerelt benzinüzemű.
Vagy a turbó mellett egy vagy több további
feltöltést, üzemanyag hozzákeverést alkalmazó
Diesel. 2100 – Wankel esetében 1050 – ccm feletti
FELTÖLTÖTT RWD/AWD
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros,
V, Boxer vagy Wankel elrendezésű, négy kerékkel
rendelkező autó, melyek 2 vagy 4 kerék hajtásúak, .
2000 – Wankel esetében 1000 – ccm alatti
FWD/RWD/AWD szívó benzines és 1600 ccm alatti
szívó vagy feltöltött diesel (motorban a robbanást
nem elektromos szikra okozza ) autó
AUTÓ 1500 ccm ALATTI
FELTÖLTÖTT FWD
JELÖLÉSE: AP1
AUTÓ 1500 ccm
FELETTI FELTÖLTÖTT
FWD
JELÖLÉSE: AP2
AUTÓ 2100 ccm ALATTI
FELTÖLTÖTT
RWD/AWD
JELÖLÉSE: AP3
AUTÓ 2100 ccm
FELETTI FELTÖLTÖTT
RWD/AWD
JELÖLÉSE: AP4
AUTÓ 2000 ccm ALATTI
SZÍVÓ és 1600 ccm
ALATTI DIESEL
JELÖLÉSE: AP5
30
AUTÓ 2000 ccm
FELETTI SZÍVÓ és 1600
ccm FELETTI DIESEL
SPECIÁL
DRAGSTER
JUNIOR
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros,
V, Boxer vagy Wankel elrendezésű, négy kerékkel
rendelkező autó, melyek 2 vagy 4 kerék hajtásúak, .
2000 – Wankel esetében 1000 – ccm feletti
FWD/RWD/AWD szívó benzines és 1600 ccm feletti
szívó vagy feltöltött diesel (motorban a robbanást
nem elektromos szikra okozza) autó
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros,
V, Boxer vagy Wankel elrendezésű, négy kerékkel
rendelkező autó (kivéve a támasztókerekeket),
melyek 2 vagy 4 kerék hajtásúak, Illetve más egyéb,
a benzintől vagy gázolajtól eltérő üzemanyaggal
működnek.
A speciál kategória módosított alvázzal
rendelkezhet és 30 colnál nagyobb átmérőjű és 375
milliméternél szélesebb kereket használ és 9.500
másodperc ( 201 méteren 6.5 sec ) alatt teljesíti a
402.33 méteres távot.
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros,
V, boxer vagy Wankel elrendezésű, négy kerékkel
rendelkező autó, melyek 2 kerék hajtásúak.
Tetszőleges hajtóanyaggal üzemelnek
(ellenőrizhető tulajdonságokkal és a biztonságos
kezelésükről a versenyző, illetve csapata köteles
gondoskodni) Módosított vagy egyedi, 5,6
méternél hosszabb alvázon épített jármű. 30 colnál
nagyobb átmérőjű és 375 milliméternél szélesebb
kereket használ
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros,
V, Boxer elrendezésű, négy kerékkel rendelkező
autó (kivéve a támasztókerekeket), melyek 2 vagy
4 kerék hajtásúak melyek lökettérfogata nem
haladja meg a 250 cm3-t. A versenyző életkorának
ebben a kategóriában 14-18 év között kell lennie és
csak szülői felelősségvállalással versenyezhet.
JELÖLÉSE: AP6
JELÖLÉSE: AP7
JELÖLÉSE: AP8
JELÖLÉSE: AP9
31
2. Street osztály autó kategóriák:
Használt rövidítések: FWD-elsőkerék hajtás, RWD: hátsókerék hajtás, AWD: négykerék hajtás
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer elrendezésű, négy kerékkel rendelkező
autó, melyek 2- vagy 4-kerék hajtásúak, és motorja
1400 ccm alatti szívó Otto-motor. Üzemanyaga
csak kereskedelmi forgalomban kapható lehet –
benzin, E85, versenybenzin
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer elrendezésű, négy kerékkel rendelkező
autó, melyek 2- vagy 4-kerék hajtásúak, és motorja
1401-1600 ccm közötti szívó vagy 1000 ccm alatti
feltöltővel (turbó, kompresszor) szerelt Otto-
motor.
Kivétel az 1550 és 1600 ccm közötti lökettérfogatú,
dupla-vezérműtengelyes ( DOHC) motorokkal
szerelt modellek. Üzemanyaga csak kereskedelmi
forgalomban kapható lehet – benzin, E85,
versenybenzin
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer elrendezésű, négy kerékkel rendelkező
autó, melyek 2- vagy 4-kerék hajtásúak, és motorja
1600-2000 ccm közötti szívó vagy 1550 és 1600
ccm közötti lökettérfogatú, dupla-
vezérműtengelyes ( DOHC) szívó Otto-motor, vagy
1400 ccm alatti feltöltővel (turbó, kompresszor)
szerelt. Üzemanyaga csak kereskedelmi
forgalomban kapható lehet – benzin, E85,
versenybenzin
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer elrendezésű, négy kerékkel rendelkező
autó, melyek 2- vagy 4-kerék hajtásúak, és motorja
2001-3500 ccm közötti szívó Otto, vagy 1750 ccm
alatti szívó Wankel. Üzemanyaga csak
kereskedelmi forgalomban kapható lehet – benzin,
E85, versenybenzin
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer elrendezésű, négy kerékkel rendelkező
autó, melyek 2- vagy 4-kerék hajtásúak, és motorja
3501 ccm feletti szívó Otto, vagy 1750 ccm feletti
szívó Wankel. Üzemanyaga csak kereskedelmi
forgalomban kapható lehet – benzin, E85,
versenybenzin
Autó -1400ccm alatt
JELÖLÉSE: AS1
Autó -1600ccm alatt
JELÖLÉSE: AS2
Autó -2000ccm alatt
JELÖLÉSE: AS3
Autó –3500ccm alatt
JELÖLÉSE: AS4
Autó 3500ccm felett
JELÖLÉSE: AS5
32
Autó Feltöltött 1
Autó Feltöltött 2
Autó Feltöltött 3
Autó Diesel
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer elrendezésű, négy kerékkel rendelkező
autó, melyek 2 kerék hajtásúak és motorja 1600
ccm alatti feltöltött Otto vagy 2 kerék hajtásúak
2500 ccm alatti, módosított motorizáltságú dízel.
Üzemanyaga csak kereskedelmi forgalomban
kapható lehet – benzin, E85, versenybenzin,
gázolaj, biodízel
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer elrendezésű vagy Wankel, négy
kerékkel rendelkező autó, melyek 2 kerék
hajtásúak és motorja 2200 ccm alatti feltöltött
Otto-motor, vagy 1100 ccm alatti feltöltött Wankel,
vagy 4 kerék hajtásúak és motorja 1600 ccm alatti
feltöltött Otto-motorvagy 2500 ccm alatti,
módosított motorizáltságú és/vagy hajtásláncú
dízel. Üzemanyaga csak kereskedelmi forgalomban
kapható lehet – benzin, E85, versenybenzin,
gázolaj, biodízel
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer elrendezésű vagy Wankel, négy
kerékkel rendelkező autó, melyek 2 kerék
hajtásúak és motorja 2200 ccm feletti feltöltött
Otto-motor, vagy 1100 ccm feletti feltöltött
Wankel, vagy 4 kerék hajtásúak és motorja 1600
ccm feletti feltöltött benzines vagy 2500 ccm
feletti, módosított motorizáltságú és/vagy
hajtásláncú dízel. Üzemanyaga csak kereskedelmi
forgalomban kapható lehet – benzin, E85,
versenybenzin, gázolaj, biodízel
Ide tartozó autók: Minden 2 vagy 4 ütemű, soros, V
vagy boxer elrendezésű Diesel üzemű, négy
kerékkel rendelkező autó, melyek 2 vagy 4 kerék
hajtásúak, és motorja szívó vagy feltöltővel turbó,
kompresszor szerelt. Ebben a kategóriában
megváltozott motorizáltságú és/vagy hajtásláncú
autók nem indulhatnak. Üzemanyaga csak
kereskedelmi forgalomban kapható lehet –gázolaj,
biodízel
JELÖLÉSE: AS6
JELÖLÉSE: AS7
JELÖLÉSE: AS8
JELÖLÉSE: AS9
12.2
VERSENYZŐI FELSZERELÉSEK
12.2.1 Street osztály
-
402 méteren 11,0 másodpercnél (201 méteren 6,8) gyorsabb autók esetében az „E”-
jelű bukósisak használata kötelező
12.2.2 Profi kategóriák
-
A profi autókban az „E”-jelű bukósisak használata kötelező. Javasolt a minimum
„Motorsport approved” vagy ennél magasabb minősítésű sisak használata
33
-
-
-
-
-
-
Tűzálló overál használata valamennyi profi kategóriában kötelező. Az overál lehet
homológ vagy lejárt homológizációjú
Elfogadott homológizációk:
-
FIA 8856-2000
-
SFI 3.2A/1 és magasabb változatai
SFI 3.2A/1 és SFI 3.2A/3 ruházat esetén hosszú, tűzálló, homológ alsóruházat viselete
kötelező (elemei: felső, nadrág, zokni)
Methanol, nitrometán meghajtású járművek esetében hosszú, tűzálló, homológ
alsóruházat viselete kötelező (elemei: maszk, felső, nadrág, zokni)
Hosszú, tűzálló, homológ alsóruházat használata javasolt minden tűzálló overál alatt
Elfogadott homológizációk:
-
FIA 8856-2000
-
SFI 3.3
Homológ kesztyű viselete ajánlott
Elfogadott homológizációk:
-
FIA 8856-2000
-
SFI 3.3
Homológ cipő viselete methanol meghajtású autó esetén kötelező, mindenki másnak
ajánlott
Elfogadott homológizációk:
-
FIA 8856-2000
-
SFI 3.3
34
13. 1. SZ. FÜGGELÉK:
Minta versenykiírás:
1. Általános információk:
Az ................................................................... a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség tagja
megrendezi az MNASZ Drag Országos Bajnoskág és Street Országos Bajnokság
.........................futamát.
A verseny hivatalos neve:
A verseny dátuma:
A verseny helyszíne:
A verseny weboldala, eredmények elérhetősége:
A verseny titkárságának címe:
Telefon:
E-mail:
Web:
Nyitva tartás:
Hétköznap:
Versenynapokon:
A versenypálya.
A verseny távja:
A verseny az MNASZ Drag Országos Bajnokságának és Street Országos Bajnokságnak Alapkiírása
szerint zajlik az alábbi kategóriákban:
Profi osztály AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, AP7, AP8 és AP9 kategóriákban, amelynek versenyei a
bajnokságon kívül része a .................................................. sorozatnak is.
Street osztály AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, AS7, AS8, AS9 kategóriákban, amelynek versenyei a
Strett Kupán kívül része a ............................................................ sorozatnak is.
2. Hivatalos személyek:
Versenyigazgató:
Főszervező:
Versenytitkár:
Versenyorvos:
Biztonsági vezető:
Műsorközlő:
Pályabíró:
Időmérők vezetője:
Technikai felügyelő:
3. Nevezés, jelentkezés, átvételek
Nevezési határidő:
Nevezési díj:
Belépő díj versenyzőknek és kísérőknek:
Nevezési lap elérhetősége:
Adminisztratív átvétel időpontja, helye:
Technikai átvétel időpontja, helye:
35
4. Időterv:
Nevezés és adminisztratív átvétel -tól -ig
Időmérő edzés: -tól -ig
Elkülönített edzés a Profi osztálynak -tól -ig
Edzés lezárása, döntőbe szólítás kezdete
Döntők
Díjkiosztó
5. Díjazás:
Díjazás: Minden versenyen a kategória első három helyezettje díjazásban részesül. Amennyiben egy
kategóriában 4 versenyző vagy annál kevesebb nevezett, a rendezőnek lehetősége van csak az első
helyezettet díjazni.
Különdíjak:
6. Tiltás, büntetés:
A visszatérő sávban a sebességlimit 40 km/óra, A visszatérő sávban csak fegyelmezetten (akrobatikus
mutatványokat - pl. szlalomozás, driftelés, illetve az indokolatlan megállás - kerülve) lehet közlekedni.
Továbbá tilos a visszatérő sávban a gumifüstölés is.
A sebességlimit túllépése, vagy fegyelmezetlen magatartás és a parkolási rend megsértése az alábbi
pénzbüntetéseket vonja maga után: Minden alkalommal 10.000.- Ft. A 2. figyelmeztetés vagy
büntetés után a Versenyigazgató a versenyzőt kizárhatja a versenyből!
7. Felelősség:
A résztvevők minden harmadik személynek okozott bármilyen káresemény kapcsán, tárgyi vagy
személyi sérülés esetén, amelyekért együttesen, vagy külön-külön felelősek, felmentik a Rendezőt, a
rendezvény hivatalos tisztségviselőit, azok alkalmazottait, valamint képviselőit mindennemű
felelősség alól.
A Rendező semmilyen felelősséget nem vállal a depó területén őrizetlenül hagyott felszerelésekért és
tárgyakért.
8. Reklámok elhelyezésének tilalma:
A Rendező megtilt bárminemű reklám elhelyezését a versenypályán, a depó területén, A tilalom alól
kivételt képeznek azok a reklámok, amelyek a szállító járműveken festve vannak, továbbá a
versenyjárművön, a versenyző és szerelő ruházatán vannak elhelyezve.
Amennyiben a Rendező tiltott reklámmal találkozik, azonnal intézkedik azok eltávolítására. Mód van
azonban reklámok kihelyezésére, a Rendezővel egyeztetett módon, amennyiben nem sérti azok
meglévő vagy alakuló reklám és szponzorrációs szerződéseit.
9. Egyéb rendelkezések:
A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vesz részt.
A versenyen a versenyző köteles betartani azt, amit a versenykiírás, és az alapszabály tartalmaz. Ami
a szabályzatban,kiírásban nincs kimondottan engedélyezve , illetve jelen pillanatban szabályozva az
tiltva van. A versenyzők a szabályokkal kapcsolatban írásban javaslattal élhetnek, melyet a verseny
szervezője a következő rendezvényig elfogadhat, vagy elutasíthat. A szabály módosításának jogát
fenntartjuk.
A versenypálya berendezéseivel való ütközés, amennyiben nem műszaki probléma okozta hiba miatt
történik (beleértve az időmérő berendezést), azonnali kizárást von maga után, továbbá a versenyző
köteles viselni a verseny rendezőjének oldalán felmerülő valamennyi kárt.
36
A rendezvény területén a KRESZ szabályai érvényesek, a megengedett maximális sebesség 40km/h
(kivéve a versenypálya aktív szakaszát).
A rendezvény teljes területén tilos gépjárművel való pörgés és gumifüstölés, kivéve az erre
fenntartott területet!
A versenyző a versenytáv megtétele után, köteles a lehető leghamarabb a depo területére
visszaérkezni, a megengedett sebességek betartása mellett.
A versenyző köteles a futam végeztével úgy elhelyezni autóját, hogy az ne akadályozza az őt követő
versenyzők visszatérését, valamint az elvárható szabad közlekedést a depó egész területén.
Kelt, dátum, hely
Főrendező
MNASZ Drag Szakág vezető
37
14. 2. SZ. FÜGGELÉK
Minta licenckérő lap
MNASZ Drag Bajnokság 2013
Licenckérő lap
Kategória:
Név: . ..................................................................................................................................
Születési hely, idő: ..............................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Lakcím:...............................................................................................................................
Levelezési cím: (ha eltér)........................................................................................................
E-mail cím: ..........................................................................................................................
Jogosítvány száma:.................................. Kateg: .................Érvényessége:......................
Alulírott kijelentem:
-
hogy részt kívánok venni az MNASZ Drag Országos Bajnokságban,
-
a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek,
-
hozzájárulok ahhoz, hogy megadott adataimat a Szervező nyilvántartás és tájékoztatás
-
céljából felhasználja, de harmadik személynek ki nem adhatja,
-
az MNASZ Gyorsulási Drag Országos Bajnokság kiírását ismerem, és azt teljes körűen
elfogadom, a kiírásban foglaltaknak megfelelek,
-
az MNASZ Gyorsulási Drag Országos Bajnokság egyszeri éves licenc díját ezen jelentkezési lap
leadásakor befizetem,
... .................................... , 2013.....................................
Jelentkező aláírása:
___________________________
Licenckérelem időpontja, helye:
Licenc díj befizetése:
Rendező aláírása:
Rendben
Licenc szám:
DR-
38
Szülő, illetve gondviselő nyilatkozata 18 év alatti versenyző esetén:
Szülői felelősségvállalási nyilatkozat
Szülő, gondviselő neve:…………………………………………………………............................
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………................
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………..
Lakcím : ………………………………………………………………………………………......................
Személyi igazolvány száma: ……………………………………………………………………………..
Indulni szándékozó fiatalkorú neve, születési helye, és ideje:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Alulírott kijelentem:
-
hogy a fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek,
-
hogy a verseny kiírását ismerem, és azt teljes körűen elfogadom,
-
hogy a fent nevezett versenyző a versenyben a saját felelősségemre vesz részt, az esetleges
jogi és/vagy anyagi felelősség engem terhel.
Dátum:
………………..……………………………
szülő, gondviselő aláírása
Tanuk:
Név:………………..………………………
Lakcím:…………………………………..
………………………….…………………...
Név:…………………………………………
Lakcím:…….….…………………………..
…..….………………………………………...
…………………………….…………………
aláírás
…….…………………………………………..
aláírás
39