2. Dragracing kupa, Kiskunlacháza - versenykiírás

Letöltés

Versenykiírás
2. DRAGRACING KUPA
KISKUNLACHÁZA
ORSZÁGOS AMAT R SZLALOM
BAJNOKSÁG
1. futam
KISKUNLACHÁZA, 2013. 03. 23.
ORSZÁGOS SZLALOM BAJNOKSÁG 2013 – 1. futam
2. DRAGRACING KUPA
PROGRAM
06:50
07:00
07:05
08:55
09:00
09:15
10:00
10:15
10:30
10:40
10:50
11:00
17:30
17:45
Pályabírói eligazítás
Adminisztratív és technikai átvétel kezdete
Gyalogos pályabejárás kezdete
Gyalogos pályabejárás vége
Pályazárás
Edzés kezdete edzéskártyával (id mérés és felvezetés nélkül)
Adminisztratív és technikai átvétel vége (Depóba állás vége)
Rajtlista kifüggesztése
Edzés vége
Versenyz i eligazítás és megnyitó ceremónia
Pályazárás
1. mért kör kezdete
Ideiglenes eredménylista kifüggesztése
Díjkiosztó.
1. A RENDEZ , AZ ESEMÉNY
1.1 A rendez a Dragracing Magyarország Kft, Kohári Zoltán. Telefon:
+36309430957. web:
www.dragracing.hu, www.autoszlalom.hu.
1.2 A verseny 2013. március 23-án kerül megrendezésre 2. Dragracing Kupa
elnevezéssel.
Tisztségvisel k:
Versenyigazgató
Demeter Magdolna
Technikai gépátvétel
Laczkó László
Id mérés vezet
Orosz Orsolya
Id mérés
HRT team
Egészségügyi biztosítás
Dr. Kovács Péter
Sportbírók vezet je
Heged s Csaba
A verseny el tt és alatt kapcsolattartó személyek:
Heged s Csaba: +36303656946. mail:
hcsabi@t-online.hu
2. MEGHATÁROZÁS
2.1 A 2. Dragracing Kupa versenykiírása az FIA Nemzetközi Sportkódex és
függelékeivel, a Közép-Európai Zóna Szlalom Szabályzattal, a Magyar Szlalom
Szabályzattal összhangban készült.
3. PÁLYA
3.1 A verseny a kiskunlacházi reptéren lesz megrendezve. A reptér bejárata a
Kiskunlacházát Bugyival összeköt útról nyílik. Kiskunlacházát elhagyva Bugyi felé
áthaladni a vasúti átjárón, majd elhaladni az Apaj felé vezet leágazás mellett. Ezek
után lesz nemsokára jobbra a reptéri behajtó. A versenypálya a gyorsulási pályával
párhuzamos, 100%-os aszfalt egyenes.. A pályán bójákból kialakított kapuk lesznek
elhelyezve (kék-piros). A pálya hossza kb.: 1600 méter. A verseny 3 futamból áll.
4. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
4.1
Az Országos Bajnokságban és/vagy a CEZ bajnokságban nevez
versenyz knek rendelkeznie kell 2013-as évre szóló érvényes MNASZ vagy más
ASN licenccel.
4.2
Akik nem rendelkeznek licenccel, azok a versenyek értékelésbe
beszámítanak, de a bajnokságban nem kapnak pontokat.
4.3
A vezet n kívül max. 1 utas tartózkodhat a versenyautóban.
4.4
A vezet nek és utasának is kötelez a bekapcsolt biztonsági öv és a
bukósisak.
4.5
A CEZ / OSzAK szabályok alapján ajánlott, de nem kötelez a t zálló
ruházat viselete. Kötelez a zárt lábbeli használata.
4.6
A vezet nek és utasának is kötelez a felhúzott ablak (10 cm-re
leengedve).
1
2
5. KATEGÓRIÁK
5.1
MAGYAR BAJNOKSÁG
S1 - Széria autó 1000 ccm alatt
S2 - Széria autó 1001 - 1400 ccm között
S3 - Széria autó 1401 - 1600 ccm között
S4 - Széria autó 1601 ccm felett
T1 - Túra autó 1000 ccm alatt
T2 - Túra autó 1001 - 1400 ccm között
T3 - Túra autó 1401 - 1600 ccm között
T4 - Túra autó 1601 ccm felett
NK - N i kategória
JK - Junior kategória
P - Prototípus
SA - Széria Csoport
TA - Túra Csoport
ÚB - Újonc Bajnokság
HH - Hátsókerekes kategória (5 bajnoki nevezés esetén)
TK – TRABANT kategória (5 bajnoki nevezés esetén)
ZK – Zöld kategória (5 bajnoki nevezés esetén).
5.2
VERSENY ÉRTÉKELÉS
S1 - Széria autó 1000 ccm alatt
S2 - Széria autó 1001 - 1400 ccm között
S3 - Széria autó 1401 - 1600 ccm között
S4 - Széria autó 1601 ccm felett
T1 - Túra autó 1000 ccm alatt
T2 - Túra autó 1001 - 1400 ccm között
T3 - Túra autó 1401 - 1600 ccm között
T4 - Túra autó 1601 ccm felett
NK - N i kategória (5 nevezés esetén)
JK - Junior kategória
P - Prototípus
ZK - Zöld kategória (5 nevezés esetén)
HH – Hátsókerekes kategória (5 nevezés esetén)
TK – TRABANT kategória (5 nevezés esetén)
SA - Széria Csoport
TA - Túra Csoport
PUB – Public kategória (5 nevezés esetén). Ebben a kategóriában bárki
elindulhat, aki utcai autóval nevez a versenyre, és nem rendelkezik versenyz i múlttal.
6. NEVEZÉS
6.1
A versenyre on-line
www.autoszlalom.hu/nevezes.php.
is
elég
nevezni
az
alábbi
weboldalon:
6.2
Nevezni a kézzel kitöltött nevezési lapokon is lehet az adatok megadásával.
6.3
Egy versenyz 1 versenyre csak 1x nevezhet. Ha technikai okok miatt a
versenyz a nevezett autóval nem tudja teljesíteni a távot, akkor a kategóriatársak
által felajánlott, és a gépátvételi id ben átvett autóval befejezhet a verseny. Más
esetben NEM.
Postacím:
HEGED S CSABA
H-6050 LAJOSMIZSE, GÖRGEY ARTÚR UTCA 13.
NEVEZÉSI DÍJ: 5500 Ft + 900 Ft biztosítás
Public kategóriában: 3000 Ft + 900 Ft biztosítás.
Belép díj a rendezvényre: 2500 Ft. 12 éves kor alatt ingyenes!
A nevezési díjat csak a helyszínen kell megfizetni.
Nevezési zárlat: 2013. 03. 19. 24:00.
A nevezés 100 f nél maximálva van.
A Rendez elfogadhatja a nevezési zárlat után feladott nevezéseket.
Egyeztetés: +36303656946
7. FELEL SSÉG ÉS BIZTOSÍTÁS
A rendezvényen mindenki a saját felel sségére vesz részt. A rendez
semmilyen felel sséget nem vállal a vezet által harmadik személynek okozott
sérülésért, vagy a nevez , az autó és egyéb más sérülésekért, rongálásokért. E célból
kell mindenkinek a nevezéskor biztosítást rendezni.
8. A RENDEZVÉNY MENETE
- Adminisztratív és technikai ellen rzés: amikor megérkezel a helyszínre,
kezd dik a gépátvétel. Az autó forgalmi engedélyét, homológ lapját (ha van) be kell
mutatni a bizottságnak. Az autó átvétele után meghatározásra kerül a kategória
besorolás, majd megkapod a kitöltött nevezési lapod, és beállhatsz a depóba.
Felkeresed a versenyirodát, és megteheted a nevezésedet. A személyi igazolvány, a
licenc és a jogosítvány (junioroknak a szül i engedély) bemutatása kötelez ! A CEZ
értékelésre jelentkez külföldi versenyz knek a saját ASN által kiállított rajtengedély
bemutatása kötelez . Ezután megkapod a rajtszámokat.
- Az edzés 9:15 és 10:30 között zajlik. Az edzés, érkezési sorrendben történik,
edzéskártyával, felvezetés nélkül. Az edzéskártyát a rajtoltatónak át kell adni rajtolás
el tt. Mindenki egyszer hajthat fel a pályára, edzés céljából. Az edzés nem kötelez .
- Versenyz i eligazítás és megnyitó: A versenyz i eligazításon a részvétel
kötelez .
- Rajt ceremónia: A rajtvárakozóból a felkészült versenyz (bekapcsolt
biztonsági öv, felhúzott ablak és sisak, járó motor) beáll a rajthelyre, ahonnan a
rajtoltató elrajtoltatja. Kb.: 60 másodpercenként rajtolunk. Ha valaki önhibáján kívül
akadályozva van a pálya teljesítésében, újra rajtolhat. A cél repül cél. A cél után, a
STOP zónában kötelez a megállás 3 mp-re. Utána csökkentett sebességgel kell az új
rajtra, vagy a depóba hajtani. Stop Zóna: a stop tábla el tt és után, fehér vonallal
jelölt, 3-3 méteres zóna!
4
3
- Parc Fermé: nem kerül kialakításra.
9. ÉRTÉKELÉS
A verseny három futamból áll. A végs értékelésnél a két legjobb futam
id eredményének az összege (az esetleges büntetésekkel) a dönt . Ha valamilyen
egyéb oknál fogva valaki csak kett futamot teljesít, akkor az ott elért id eredmények
(az esetleges büntetésekkel) összege a dönt .
Az alábbi bajnokságokban kerül sor, értékelésre:
- 2. DRAGRACING KUPA,
- Országos Szlalom Bajnokság 2013.
10. BÜNTETÉSEK
- Pályatévesztés: Adott körb l kizárás, ha nincs korrigálva.
- Depóba állás idejének meghaladása:
10 mp a legjobb körid höz
a verseny
végén.
- Bójahiba:
2 mp,
Bójahibának számít, ha a teniszlabda leesik a bójáról. A
pályabírónak helyre kell állítani a pályát, és jegyz könyvezni a hibát.
- A bójakapuk kihagyása
20 mp
id büntetést eredményeznek.
- A STOP zónában a megállás elmulasztása:
5 mp
id büntetés.
- A versenyz versenyautóval
kizárás
terhe mellett hagyhatja el a depó területét.
- A versenyz a rajtnál nem jelenik meg id ben (el re nem jelzett):
5 mp.
Ha jelzi
a késést, 15 perc szervizid áll rendelkezésére. Ez id n belül jelezheti szándékát a kör
megkezdésére. Ha túllépi a szervizid t, akkor az adott köre érvénytelen.
- A rajtvonalhoz történ beállást a rajter határozza meg. A nem megfelel beállás a
második figyelmeztetés után
5 mp
id büntetést von maga után.
- Felhúzott ablak fogalma: A vezet oldalon az ablak 10 cm-re leengedhet . Ha
van utas, akkor is csak 10 cm-re engedhet le a jobb oldali ablak. Ha valaki a pályán,
menet közben leengedi az ablakot, akkor az
10 mp id büntetés
az adott körben!
- Szúrópróbaszer alkohol és drogteszt pozitív eredménye:
Kizárás!
-
A balesetveszélyes közlekedés a depó és a versenypálya területén az adott körb l,
vagy a versenyb l való
kizárással
sújtható.
11. DÍJAK
11.1
A verseny értékelésében abszolútban és kategóriákban az els három
helyezettet, széria és túra csoportokban, valamint az Újonc Bajnokságban az els
helyezetteket serlegdíjazásban részesítjük.
12. DÍJKIOSZTÓ
A díjkiosztó Kiskunlacházán lesz március 23-án, az ideiglenes eredménylista
kifüggesztése után 15 perccel.
13. BIZTOSÍTÁS
Az edzés és a futam alatt valamennyi résztvev biztosítva van a rendez és az
MNASz által. Irányadó az MNASz és az Groupama Garancia Biztosító szerz dése.
14. EGYÉB
A depó területén gumimelegít eszköz (párna, görg ) használata engedélyezett.
A gumimelegítésre más módon NINCS lehet ség. Külön gumimelegít zóna NEM
kerül kialakításra. A depó területét csak a versenypályára történ felhajtáskor, és az
oda visszaálláskor lehet elhagyni. A szabály megszeg it kizárással sújthatja a
rendez ség.
A Rendez fenntartja a jogot a versenykiírás megváltoztatására, a rendezvény
törlésére, vagy más id pontban történ megrendezésére.
A versenykiírásnak a magyar nyelv leírása a hivatalos változat.
Jelen versenykiírás az OSzAK szabályzattal együtt érvényes.
15. A RÉSZTVEV K JOGI STÁTUSZA:
Az eseményen való részvétel által valamennyi nevez hivatalosan lemond
minden jogáról, kártérítésr l bármilyen balesettel kapcsolatban, amely megtörténhet
a nevez vel, vagy az
segít jével az edzés vagy a verseny alatt, vagy a depóból
történ ki és beállás alatt.
Ez a lemondás/jogfeladás érvényes az FIA, az MNASZ, a szervez k, a
különböz tisztségvisel k, a többi versenyz /nevez és segít i irányában is.
16. KÖTELEZ REKLÁMOK
A Rendez kötelez reklámok használatát írja el :
- Az autó két oldalán, a rajtszámok felett felirat,
- az autó els szélvéd jének fels részén egy felirat,
- az autó els részén
www.duen.hu
felirat.
Kötelez reklám nélküli nevezés: kétszeres nevezési díj. A kötelez reklámok
meglétét a verseny során ellen rizzük.
17. JÓVÁHAGYVA:
2013. 03. 05. / K-xxx/2013
5
6