DUNA - AUTÓ Autós Gyorsasági I. osztályú és Endurance Országos Bajnokság 2013. évi alapkiírása

MNASZ

Letöltés

DUNA - AUTÓ AUTÓS GYORSASÁGI
I. OSZTÁLYÚ ÉS ENDURANCE ORSZÁGOS
BAJNOKSÁG
RRC SUZUKI KUPA
LOTUS CUP EASTERN EUROPE
LOTUS LADIES CUP
SEAT LEON KUPA
2013. évi ALAPKIÍRÁSA
Készítette az MNASZ Gyorsasági Szakági Bizottsága
Jóváhagyta az MNASZ Intéző Bizottsága
Kiadja az MNASZ Titkársága
utolsó módosítás dátuma: 2013. március.
1
TÁMOGATÓINK:
2
TARTALOMJEGYZÉK
1
 
1.1
 
1.2
 
1.3
 
2
 
MEGHATÁROZÁSOK ............................................................... 7
 
S
ZABÁLYOK
........................................................................................... 7
 
B
AJNOKI RENDEZVÉNY
(
RENDEZVÉNY
) ................................................. 7
 
B
AJNOKI SOROZAT
(BAJNOKSÁG)...................................................... 8
 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...................................................... 8
 
2.1
 
K
IÍRÁS
................................................................................................... 8
 
2.2
 
R
ENDEZÉS
.............................................................................................. 8
 
2.3
 
R
ENDEZŐ
............................................................................................... 8
 
2.4
 
R
ÉSZTVEVŐK
......................................................................................... 8
 
2.5
 
H
IVATALOS SZEMÉLYEK
........................................................................ 8
 
2.5.1
 
A Rendezvények tisztségviselői..................................................... 9
 
2.5.2
 
A Rendezvények közreműködői .................................................... 9
 
2.5.3
 
Technikai gyorsbeavatkozó szolgálatok....................................... 9
 
2.6
 
I
DŐMÉRÉS
.............................................................................................. 9
 
2.7
 
N
EVEZŐK
............................................................................................... 9
 
2.8
 
V
ERSENYZŐK
....................................................................................... 10
 
2.8.1
 
Versenyzői licencek.................................................................... 10
 
2.9
 
C
SAPATOK
........................................................................................... 12
 
2.10
 
H
IVATALOS JELZÉSEK
,
REKLÁMOK A VERSENYAUTÓKON
.................... 12
 
2.10.1
 
Rajtszámok ................................................................................. 12
 
2.10.2
 
Reklámok.................................................................................... 12
 
2.11
 
T
ILTOTT RENDEZVÉNYEK
.................................................................... 13
 
2.12
 
M
ÉDIA
J
OGOK
...................................................................................... 13
 
2.13
 
M
ÓDOSÍTÁS
,
JOGFENNTARTÁS
............................................................. 13
 
3
 
3.1
 
3.2
 
4
 
A RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNEI.......................................... 13
 
V
ERSENYPÁLYÁK
................................................................................ 13
 
B
OXOK
................................................................................................. 13
 
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK........................................................... 14
 
4.1
 
V
ERSENYAUTÓK
.................................................................................. 14
 
4.1.1
 
Általános műszaki előírások ...................................................... 14
 
4.1.2
 
Időmérő jeladók (transzponderek) ............................................. 15
 
4.2
 
V
ERSENYZŐI FELSZERELÉSEK
.............................................................. 16
 
5
 
RENDEZVÉNYEK.................................................................... 16
 
5.1
 
Á
LTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK
............................................. 16
 
5.1.1
 
A Rendezvények általános rendezési feltételei ........................... 16
 
5.1.2
 
A Rendezvények lebonyolítása ................................................... 17
 
5.1.3
 
Ellenőrzések ............................................................................... 21
 
5.1.4
 
Versenyzői eligazítás.................................................................. 22
 
3
5.1.5
 
Kommunikáció............................................................................22
 
5.1.6
 
Büntetések ..................................................................................22
 
5.1.7
 
A versenyzőkre vonatkozó sportszabályok..................................24
 
5.2
 
H
EGYI
R
ENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA
............................................25
 
5.2.1
 
Hegyi Rendezvények jellemzői....................................................25
 
5.2.2
 
Pályabejárás ..............................................................................25
 
5.2.3
 
Depó ...........................................................................................25
 
5.2.4
 
Edzés ..........................................................................................25
 
5.2.5
 
Pályazárás..................................................................................26
 
5.2.6
 
A rajt előírt sorrendje.................................................................26
 
5.2.7
 
Rajteljárás ..................................................................................26
 
5.2.8
 
Megállás, baleset a versenypályán, új rajt .................................26
 
5.2.9
 
Levezetés ....................................................................................27
 
5.3
 
K
ÖRPÁLYÁS
R
ENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA
...................................27
 
5.3.1
 
Körpályás Rendezvények jellemzői.............................................27
 
5.3.2
 
Box és depó ................................................................................28
 
5.3.3
 
Boxutca.......................................................................................29
 
5.3.4
 
IIdőmérő
edzések........................................................................29
 
5.3.5
 
Versenyfutamok ..........................................................................30
 
5.3.6
 
Versenyfutam vége, cél...............................................................39
 
5.3.7
 
Parc Ferme.................................................................................39
 
6
 
6.1
 
6.2
 
6.3
 
7
 
EREDMÉNY KIFÜGGESZTÉSE, ÓVÁS, FELLEBBEZÉS .....39
 
E
REDMÉNY KIFÜGGESZTÉSE
.................................................................39
 
Ó
VÁS
....................................................................................................39
 
F
ELLEBBEZÉSI JOG
...............................................................................41
 
A FUTAMOK ÉRTÉKELÉSE...................................................41
 
7.1
 
I
NDULÓK
..............................................................................................41
 
7.2
 
A
HEGYI FUTAMOK ÉRTÉKELÉSE
..........................................................41
 
7.3
 
A
KÖRPÁLYÁS FUTAMOK ÉRTÉKELÉSE
.................................................41
 
7.4
 
E
GYÉNI ÉRTÉKELÉS
..............................................................................41
 
7.4.1
 
Géposztály értékelés ...................................................................41
 
7.4.2
 
Márkakupák értékelése..............................................................42
 
7.5
 
C
SAPAT ÉRTÉKELÉS
.............................................................................43
 
7.6
 
A
VERSENYEK FUTAMONKÉNTI DÍJAZÁSA
,
EREDMÉNYHIRDETÉS
.........43
 
7.6.1
 
Eredményhirdetés.......................................................................43
 
7.7
 
A R
ENDEZVÉNY HIVATALOS
D
ÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGE
(
HEGYI
FUTAMOK
ES
E
TÉN
).........................................................................44
 
8
 
A BAJNOKSÁG ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA..........................44
 
8.1
 
E
GYÉNI ÉRTÉKELÉS
..............................................................................44
 
8.1.1
 
Géposztály értékelés ...................................................................44
 
8.1.3
 
Márkakupák ( V., VI.,VII. és VIII. kategória) értékelése ..........44
 
8.2
 
C
SAPAT ÉRTÉKELÉS
.............................................................................45
 
4
8.3
 
8.4
 
9
 
10.
 
10.1
10.1.1
 
10.2
 
10.3
 
10.4
 
A B
AJNOKSÁG DÍJAZÁSA
..................................................................... 45
 
A
Z
É
VES
DÍJKIOSZTÓ Ü
NNEPSÉG
..................................................... 45
 
AZ ALAPKIÍRÁS ÉRVÉNYESSÉGE....................................... 45
 
A RRC SUZUKI KUPA TECHNIKAI SZABÁLYZATA.......... 49
 
1. SZ. MELL.:SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK A RENDEZVÉNYRE.......... 46
 
T
ECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK................................................................... 49
A SUPER POLE LEBONYOLÍTÁSA................................................ 49
TECHNIKAI ÓVÁS ........................................................................... 49
 
HOMOLÓGIZÁCIÓ........................................................................... 49
 
SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK A SUZUKI SWIFT KUPÁS
VERSENYAUTÓKRA..................................................................... 50
 
10.4.1
 
Minimális Tömeg ....................................................................... 50
 
10.4.2
 
Pótsúly ....................................................................................... 50
 
10.4.3
 
Gumiabroncs.............................................................................. 50
 
10.4.4
 
Motor ......................................................................................... 50
 
10.4.5
 
Lengéscsillapító ......................................................................... 50
 
10.4.6
 
Karosszéria ................................................................................ 51
 
10.4.7
 
Logger........................................................................................ 51
10.5
 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
..................................................................... 52
11
 
11.1
 
11.2
 
11.3
 
11.4
 
SEAT LEON KUPA TECHNIKAI SZABÁLYZATA ................. 53
 
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK ............................................................. 53
 
TECHNIKAI ÓVÁS ........................................................................... 54
 
HOMOLÓGIZÁCIÓ........................................................................... 54
 
SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK A SEAT L
EON
K
UPÁS VERSENYAUTÓKRA
.......................................................................................................... 54
 
11.4.1
 
Minimális Tömeg ....................................................................... 54
 
11.4.2
 
Gumiabroncs.............................................................................. 54
 
11.4.3
 
Keréktárcsa................................................................................ 54
 
11.4.4
 
Motor ......................................................................................... 54
 
11.4.5
 
Erőátvitel ................................................................................... 54
 
11.4.6
 
Turbo.......................................................................................... 54
 
11.4.7
 
Karosszéria ................................................................................ 54
 
11.4.7.1 B
ELSŐ RÉSZ
....................................................................................... 54
 
11.4.7.2 Ü
ZEMANYAG TARTÁLY ÉS ÜZEMANYAG
........................................... 55
 
11.4.7.3 B
IZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
.............................................................. 55
 
13.
 
NEMZETI TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK ...................................... 55
 
13.1. A
ÉS
N
CSOPORT
..................................................................................... 55
 
13.2. F
CSOPORT
............................................................................................... 55
 
13.3.
 
F
ORMA AUTÓK ELŐÍRÁSAI
................................................................... 60
 
13.4
 
R
UHÁZAT
............................................................................................. 62
13.5 HISTO CUP VERSENYAUTÓK………………………………………………62
5
14
A LOTUS CUP EASTERN EUROPE SERIES TECHNIKAI
SZABÁLYZATA .......................................................................62
 
14.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK..................................................................62
 
SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK
LOTUS
KUPÁS VERSENYAUTÓKRA ...............63
 
14.2.1.
 
Gumiabroncs ..............................................................................63
 
14.2.2.
 
Karosszéria ................................................................................63
 
15
A LOTUS LADIES CUP ÁLTALÁNOS ÉS TECHNIKAI
SZABÁLYZATA .......................................................................64
 
15.1. TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK................................................................64
 
15.1.1.
 
TECHNIKAI ÓVÁS............................................................................64
 
15.1.2.
 
HOMOLÓGIZÁCIÓ ...........................................................................64
 
15.2.
 
SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK A
LOTUS LADIES CUP
VERSENYAUTÓKRA .....................................................................65
 
15.2.1.
 
Gumiabroncs ..............................................................................65
 
15.2.2.
 
Motor..........................................................................................65
 
15.2.3.
 
Lengéscsillapító, futómű.............................................................65
 
15.2.4.
 
Karosszéria ................................................................................65
 
15.2.5.
 
Logger ........................................................................................66
15.3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK..............................................................64
 
15.3.1.
 
Rajtfelállás .................................................................................66
15.4.
 
Csapatbajnokság ........................................................................66
15.5.
 
Értékelés, díjazás........................................................................66
16 AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS ENDURANCE BAJNOKSÁG
 
16.1. A V
ERSENY LEBONYOLÍTÁS
A: .................................................................66
 
16.2. R
ÉSZTVEVŐ KATEGÓRIÁK
: .......................................................................66
 
16.3. A V
ERSENYEN INDÍTHATÓ CSAPATOK TAGJAINAK SZÁMA
: ......................67
 
16.4. A
Z EDZÉS ÉS A
V
ERSENY
T
ÁVJA
: .............................................................67
 
16.5. N
EVEZÉSI DÍJ
: V
ERSENYAUTÓNKÉNT
.......................................................67
 
16.6.
PILÓTACSERE
, B
OXKIÁLLÁS
,
SZERELÉS
,
TANKOLÁS
:................................67
16.7.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
(
CODE
60) ..........................................................67
16.8. A VERSENYEK DÍJAZÁSA:.................................................................68
 
16.9. A BAJNOKSÁG ÉRTÉKELÉSE, PONTOZÁSA:..................................68
16.10. A BAJNOKSÁG DÍJAZÁSA................................................................69
6
Az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2013. évi
kiírás
1
1.1
MEGHATÁROZÁSOK
SZABÁLYOK
Az autóversenyzés során alkalmazott, az e sportban bármilyen formában
tevékenykedőkre vonatkozó minden olyan előírás, szabályzat stb. elnevezése,
mely az
o
FIA Nemzetközi Sportszabályzatában, és Függelékeiben, valamint az
Általános Előírásokban (FIA International Sporting Code and
Appendices, General Prescriptions)
o
MNASZ érvényben levő szabályai, és annak évközben kiadott
módosításaiban
o
MNASZ jelen 2013. évi, Autós Gyorsasági Bajnoki Alapkiírásában
szerepel.
BAJNOKI RENDEZVÉNY (RENDEZVÉNY)
Olyan, az MNASZ versenynaptárában szereplő, Versenykiírással rendelkező,
egy, vagy több napon át tartó bajnoki esemény, amely csak egy Rendezvény
keretében, a Szabályok szerint bonyolítható le.
Főbb elemei az
o
edzések
szabadedzés, és
időmérő edzés (kvalifikáció)
o
versenyfutam(ok)
VERSENYFUTAM
Olyan autóverseny, mely egy rendezvény keretén belül, az alábbi szabályzat
szerint kerül lebonyolításra.
Önálló, hivatalos végeredménye van, melynek alapján a versenyzők és (ha
vannak) a csapatok bajnoki pontokat szereznek.
A Rendezvény hivatalos ideje az adminisztratív és/vagy technikai gépátvétellel
kezdődik, és az utolsó versenyfutamot követően a hivatalos végeredmény
közzétételével, vagy ha van, a futamok díjkiosztójával fejeződik be.
Főbb elemei:
o
nevezés
o
átvételek
o
eligazítás
o
futam, vagy futamok.
Több futam esetében nem kötelező mindegyiken részt venni. Azon versenyzők
számára, akik nem kívánnak minden futamon indulni, biztosítani kell a
o
futamonkénti átvétel és
o
futamonkénti nevezési díj fizetésének lehetőségét.
Több futam esetében
o
a Rendező, és a hivatalos tisztségviselők Szabályok szerinti
határozatai, döntései mindig egy futamra vonatkoznak
o
amennyiben az előírások, határozatok, vagy döntések egy
rendezvényen belül több futamra vonatkoznak, azt a kiírásban, vagy
hivatalos végrehajtási utasításban külön fel kell tüntetni.
1.2
7
1.3
BAJNOKI SOROZAT (BAJNOKSÁG)
Bajnoki Rendezvényekből álló sorozat a versenyévad során, melynek az évad végi, a
Szabályokban meghatározott módon történő értékelése adja a Bajnokság győztesét és
helyezettjeit. A Bajnokság rendezvényeit az MNASZ hivatalos versenynaptára tartalmazza.
A GYB által kiírt Országos Bajnokság a CEZ országok licenceivel rendelkező versenyzők
számára nyílt, nem pontszerző bajnokságként kerül kiírásra. A nem magyar licenccel
rendelkező versenyzőknek a bajnokságban történő pontszerzéshez regisztrálniuk kell,
melynek díja egész évre egyszeri alkalommal 150 Euro + ÁFA. A regisztrációs díjat bármely
OB futamot megelőzően, az adminisztratív átvétel során lehet befizetni. A befizetéstől
kezdődően a versenyző az OB futamain szerzett pontjaival részt vesz a Magyar
Bajnokságban. A regisztrációs díj a szakágat illeti.
2
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
2.1
KIÍRÁS
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (továbbiakban MNASZ) a 2013. évre, mint I.
osztályú országos bajnokságot kiírja az Autós Gyorsasági Országos Bajnokságot
(továbbiakban: Bajnokság), amely körpályás bajnoki rendezvényekből álló sorozat.
2.2
RENDEZÉS
A Bajnokságban Rendezvényt kizárólag az MNASZ rendezői licencével és aláírt rendezői
szerződéssel rendelkező sportegyesület, vagy sportszervezet rendezhet, amely vállalja,
hogy:
a Bajnokságot, illetve azon belül minden egyes Rendezvényt a jelen Szabályok szerint,
illetve a MNASZ és a rendező közötti szerződésben foglaltaknak megfelelően megrendezi,
lebonyolítja. (MNASZ érvényben levő szabályai)
2.3
RENDEZŐ
A Rendezőknek minden egyes Rendezvényt a Szabályok szerint kell megrendezni,
lebonyolítani, továbbá be kell tartaniuk a sportesemények lebonyolítására és biztonságára
vonatkozó sport törvényben meghatározott törvényi, és egyéb rendeleti előírásokat is.
A Rendezőkre vonatkozó MNASZ szabályokat, vagy előírásokat megszegő Rendezőt a
Gyorsasági Bizottság (továbbiakban:
GYB)
az 5.1.6.3 pontban foglalt büntetéssel
sújthatja.
2.4
RÉSZTVEVŐK
Résztvevők a 2013. évi Bajnokságban, illetve ezek évad végi értékelésében, és ezen belül
az egyes Rendezvényeken a
versenyzők
csapatvezető és csapattagok
A Rendezvények alatt minden résztvevő a Szabályok szigorú betartásával köteles eljárni,
és a Rendezvény rangjához méltóan viselkedni.
2.5
HIVATALOS SZEMÉLYEK
A Rendezvények teljes időtartama alatt minden hivatalos személy a Szabályok szigorú
betartásával köteles eljárni, és a Rendezvény rangjához méltóan viselkedni.
Hivatalos személyek a 2013. évi Bajnokságban, illetve ezen belül az egyes
Rendezvényeken a Nemzetközi Sportkódex 10. fejezetével összhangban, és azt
kiegészítve a:
tisztségviselők, és a
közreműködők
8
2.5.1
A Rendezvények tisztségviselői
Tisztségviselők a 2013. évi Bajnokságban, illetve ezen belül az egyes Rendezvényeken a:
Felügyelő Testület vezetője
Felügyelő Testület tagjai (2 fő)
Versenyigazgató
Versenyigazgató helyettes(ek)
Technikai Felügyelő
Média felelős
Az eddig felsorolt tisztségviselők csak az MNASZ minden év elején, az ilyen tisztségekre
kiadott listájában szereplő személyek lehetnek.
További tisztségviselők a:
Időmérés és értékelés vezetője és beosztottai
Versenytitkár
Pályabírók vezetője
Gépes beavatkozó szolgálat vezetője, és személyzete
Gépátvétel vezetője és beosztottai
Versenyorvos, és egészségügyi személyzete
Sportbírók és ténybírók
Szakági megfigyelő
Szakági megfigyelő
Valamennyi versenyre a GYB delegálja, a Felügyelőkkel azonos mozgási feltételeket
kell részére biztosítani. Részt vehet a Felügyelő Testület ülésein, de felügyelőként nem
működhet. A verseny értékelését a megfigyelők részére kiadott szempontok és
értékelőlap szerint végzi. Jelentését a verseny befejezését követő egy héten belül köteles
elküldeni a GYB Titkárságára. Költségeit a GYB fizeti
Versenyigazgató-helyettes az AGYB döntése alapján a Pályabírók vezetője feladatkört is
betöltheti.
2.5.2
A Rendezvények közreműködői
A Rendezvények közreműködői a Rendező, és az állandó, épített versenypályák esetén a
versenypálya felügyelete alá tartozó, és erre felkért személyek, akik a Rendezvény
lebonyolításában közreműködnek.
2.5.3
Technikai gyorsbeavatkozó szolgálatok
A Rendezvényeken csak az MNASZ által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező technikai
gyorsbeavatkozó szolgálatok járművei és kiképzett emberei láthatják el a gépes
beavatkozói, és műszaki mentési feladatokat. Amennyiben azonos naptári időpontban
rendezett több rendezvény, vagy egyéb előre nem látható ok miatt nem áll rendelkezésre az
egy időben szükséges, tanúsítvánnyal rendelkező járműpark, az MNASZ Intéző Bizottsága
a szakág javaslata alapján engedélyezheti az ettől való eltérést.
2.6
IDŐMÉRÉS
A Bajnokság Rendezvényein az időmérést legalább 1/100 másodperc pontossággal kell
végezni. Az időméréshez legalább két egymástól független mérési rendszert kell alkalmazni
körpályás Rendezvények esetén transzponderes és fotocellás
hegyi Rendezvényeken transzponderes, de minimum fotocellás és kézi
időmérést.
2.7
NEVEZŐK
Nevezési joga van a Bajnokság valamennyi Rendezvényére azoknak a
sportszervezeteknek (továbbiakban Nevezőknek), amelyek a 2013. évre az MNASZ által
illetve bármely CEZ ország nemzeti szövetsége által kiállított, az autós gyorsasági szakágra
(is) érvényes, nevezői licenccel rendelkeznek, illetve azoknak a külföldi nevezőknek, melyek
9
olyan versenyzőt kívánnak nevezni, akik az FIA Közép Európai Zónába tartozó országok
ASN-jei által kiállított „B” (hegyi versenyeken „R”) jelű licenccel rendelkeznek.
A Nevező versenyzőt (versenyzőket), illetve csapatot a Bajnokság Rendezvényeire az itt
közölt szabályok figyelembevételével nevezhet.
2.8
VERSENYZŐK
A Bajnokság Rendezvényeire a Nevezők nevezhetik versenyzőiket. A Bajnokságban azon
versenyzők kerülnek értékelésre akik rendelkeznek az MNASZ által kiadott, a gyorsasági
szakágra érvényes „ARANY”, „A”, „B” vagy „U” típusú versenyzői licenccel, illetve a zóna
országokból érkező, saját ASN-jük által kiállított érvényes licenccel rendelkező versenyzők,
akik az éves egyszeri regisztrációs díjat a Gyorsasági szakág részére befizették, melynek
mértéke 150.-Euro + ÁFA.
2.8.1
Versenyzői licencek
A licencek kiváltásának korhatára az FIA előírásai szerint.
Egyedi esetben 12 éves kortól licenc adható, abban az esetben, ha ezt az AGYB javasolja
és az MNASZ Intéző Bizottsága által erre kijelölt bizottság által előírt feltételek teljesülnek.
(12 – 14 éves kor között kizárólag a Suzuki Swift Kupában lehetséges az indulás.)
„Arany” licenc
Jogosít: „A” licenc szerint. Az „ARANY” licenchez járó szolgáltatások, kizárólag a
versenynaptárban szereplő magyar rendezésű OB versenyeken.
-A Rendezvények során a rendezők a boxigénylések alkalmával kötelesek a licencet
elsőbbséggel figyelembe venni.
- Soron kívüli megjelenés az adminisztratív átvételen
- meghívás a szakág és a versenyek sajtótájékoztatóira
Érvényes: minden csoport és géposztály versenyautójára
Jogosultak: azok a versenyzők, akiknek ezen licenc kérelmét az AGYB jóváhagyja
„A” licenc
Jogosít: az FIA naptárban szereplő,
az FIA Nemzetközi Sportkódex L függelék előírásai
szerint jelzett,
bármely nemzetközi gyorsasági (körpályás és hegyi) rendezvényen, illetve
az országos bajnokság futamain versenyzőként való részvételre.
Érvényes:
Az AGY OB
minden csoport és géposztály versenyautójára.
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik:
a 2012. versenyévben (hegyi, és körpályás rendezvényen is) pontot szereztek, és
a bajnoki rendezvények legalább 50 %-án részt vettek, vagy
akik részére a GYB saját elbírálás, illetve más szakági vezető ajánlása alapján
engedélyt ad.
A GYB a versenyzőt tesztvezetésre kötelezheti, akinek nincs jogosítványa,annak
kötelező (új licenc esetén)
„A” korlátozott
Feltételei megegyeznek az „A” licenc feltételeivel, -2000 ccm korlátozással
„B” licenc
Jogosít: az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi rendezvényen versenyzőként
való részvételre.
Érvényes:
Az AGY OB
valamennyi csoport és géposztály versenyautójára
Jogosultak:
azok a versenyzők, akik :
10
a 2012. évben a bajnoki rendezvények 50 %-án indultak, vagy
akik részére a GYB saját elbírálás illetve más szakági vezető ajánlása alapján
engedélyt ad.
A GYB a jelentkezőt tesztvezetésre kötelezheti, akinek nincs jogosítványa, annak
kötelező
„B” korlátozott
Feltételei megegyeznek a „B” licenc feltételeivel, -2000 ccm korlátozással
„U” licenc
Jogosít:
az országos bajnokság futamain és hazai nemzetközi rendezvényen,
versenyzőként való részvételre.
Érvényes:
Az AGY OB
minden csoport
és géposztály versenyautójára,
1600 ccm-ig.
Jogosultak: Minden kezdő versenyző(érvényes
jogosítvánnyal)
illetve azok a jogosítvánnyal
még nem rendelkező versenyzők, akik az országos gokartbajnokságban legalább két éve
részt vesznek., vagy akik részére a GYB saját elbírálás illetve más szakági vezető ajánlása
alapján engedélyt ad.
Az „U” licenccel rendelkező versenyzőknek kötelező az első rendezvény előtt
tesztvezetésen részt venni.
„T” licenc
Jogosít: a GYB által szervezett MNASZ edzéseken és a kötelezően előírt tesztvezetésen
való részvételre.
Érvényes: az adott naptári évre illetve a versenyzői licenc kiadásáig.
Jogosult: Az a versenyző aki erre vonatkozó licenc kérelmet ad be. (Jogosítvány nem
szükséges.)
A versenyzői licenc kiváltásának feltétele évente a versenyzői szabályismereti vizsga
sikeres teljesítése. A vizsga teljesítése kötelező, melynek időpontja Főtitkári körlevélben
kerül közzétételre, vagy a Gyorsasági Bizottsággal egyedi időpont egyeztethető. A
versenyév során tapasztalt, a Szabályok nem megfelelő ismeretéből adódó szabálytalanság
elkövetése esetén, a vétkes versenyzőt a Felügyelő testület vagy a Gyorsasági Bizottság
ismételt szabályismereti vizsgára kötelezheti.
II. osztályú licenc
Jogosít: a GYB által elfogadott II. osztályú futamokon való részvételre
Érvényes: az adott naptári évre illetve
I. osztályú
a versenyzői licenc kiadásáig
Jogosult: Az a versenyző, aki legalább 1 éve rendelkezik „B” típusú jogosítvánnyal,
sportorvosi igazolással és licenc kérelmet ad be.
Érvényes: minden csoportba tartozó versenyautóra
Az a versenyző aki nem 1 éve illetve egyáltalán nem rendelkezik jogosítvánnyal,
a
GYB külön, egyedi engedélye alapján
az 1600 ccm alatti csoportba tartozó
versenyautókra érvényes
licencet kaphat.
II. osztályú NAPI licenc
Jogosít: a GYB által elfogadott
– egy -
II. osztályú futamon való részvételre
Érvényes: az adott, egy versenyen való részvételre
Jogosult:
Az a versenyző, aki legalább 1 éve rendelkezik „B” típusú jogosítvánnyal, és
a rendezvény helyszínén
elvégezett orvosi vizsgálat alapján kiadott egyedi egészségügyi
engedéllyel rendelkezik, vagy érvényes sportorvosi igazolást tud bemutatni.
11
Érvényes: minden csoportba tartozó versenyautóra
Minden versenyzőnek javasolt körpályás rendezvényen való indulás előtt egy, a GYB által
rendezett vagy elfogadott MNASZ edzésen részt venni.
2.9. CSAPATOK
Egy csapat a Bajnokság futamain két vagy három versenyzőből állhat. A csapattagok közül
legalább kettő, csak azonos nevezői licenccel rendelkező nevező versenyzője lehet, a
harmadik tag bármely más nevezőhöz tartozhat, de a csapatba történő nevezéséhez saját
nevezőjének írásban hozzá kell járulnia. Egy versenyző az adott bajnoki évben akár külső
tagként is, csak egy csapat színeiben nevezhető. A csapatba nevezett valamely versenyző
személyének megváltoztatása esetén, a csapat a futam csapatversenyében nem vehet
részt. Két tagú csapat esetén az év folyamán a harmadik csapattag pótlólagosan felvehető.
Csak a rendezvényen résztvevő csapattag nevezhető.
2.10 HIIVATALOS JELZÉSEK, REKLÁMOK A VERSENYAUTÓKON
2.10.1 Rajtszámok
A Bajnokság rendezvényein valamennyi versenyző köteles a zártkarosszériás versenyautó
mindkét oldali első ajtaján a rajtszámok és rajtszám reklámok elhelyezésére 50 x 52 cm-es
fehér felületet biztosítani. Mindkét oldalon a hátsó oldalablakon ( ha nem lehet akkor a
hátsó ablak fölötti tetőíven) fel kell tüntetni a versenyző licencen szereplő nevét és előtte
nemzetiségi zászlóját, 6 és 10 cm közötti, Ariel álló betű típusú, fehér karakterekkel.
Formaautóknál a kisebb méretű, legalább 28 cm magas, 5 cm vastagságú rajtszámot kell a
versenyautó orr-részén és a hátsó szárny két oldalán (ennek hiánya esetén hátsó két
oldalán) elhelyezni.
A Formula Renault csoportnál az orrkúpon és a hátsó szárnyon 60 x 10 cm-es helyet
szükséges biztosítani szakági kötelező reklám részére.
A Bajnokság valamennyi Rendezvényén a Gyorsasági Bizottság által előírt - reklámmal
ellátott – rajtszámok illetve első és hátsó szélvédő csíkok viselése, valamint túraautók
esetében 30 x 7 cm a két oldalajtón, forma autóknál 1 db 60 x 10 cm méretű reklám a hátsó
szárnyon
kötelező. A rajtszám reklám a rajtszám elválaszthatatlan része. A rajtszám
reklám helye 2db 50x7 cm-es reklámcsík a rajtszám felett és alatt. Az első szélvédő csík
magassága: max. 20 cm, a hátsó max. 8 cm lehet. A rajtszám reklám és a szélvédő csíkok
illetve a túraautóknál előírt oldalajtó, és a forma autóknál meghatározott hátsó szárny
reklám a szakági reklámok részére fenntartott területek.
Ha csak egy a Gyorsasági Bizottság által előírt rajtszám reklám van, alulra a Rendező a
GYB előzetes engedélyével további rajtszám reklám viselését írhatja elő (hiányában az alsó
reklámcsík üresen marad). Mindezek használata kötelező, a reklámfelirat nem váltható meg
és nem távolítható el, a reklám eltávolítása a rajtengedély megvonását illetve kizárást von
maga után.
A rajtszámokat valamennyi Rendezőnek a GYB biztosítja.
A rajtszám egész évre érvényes. A rajtszámok kiosztása az első rendezvény alkalmával
történik. Az év folyamán kiadott rajtszámok a GYB-nál nyilvántartásra kerülnek.
2.10.2 Reklámok
Az egyes Rendezvények Rendezői kettő darab rendezői reklám viselését írhatják elő,
amelyek egyenkénti mérete a 40x15 cm-t nem haladhatja meg. Ennél több reklám előírását
kizárólag a GYB engedélyezheti. Ezen előírás megváltható darabonként 20.000,-Ft-tal,
amely összeget a Rendező részére kell befizetni.
12
Az V., VI., VII. és VIII. kategóriák, az MNASZ és a sorozat kiírója közt létrejött szerződés
szerinti, és a kiíró által biztosított kötelező reklámokat is el kell helyezni, melyek meglétét és
pontos elhelyezését a kiíró ellenőrzi. E kötelező reklámok nem válthatók meg.
A Rendezők a Rendezvények során kötelesek az MNASZ által biztosított reklámokat
kihelyezni.
Azok a versenyautók, amelyeken a kötelező reklámok nincsenek elhelyezve (vagy az e
pontban foglaltak szerint megváltva), a Szabályokban foglalt büntetésben részesülnek.
A kötelező reklámokat legkésőbb az adminisztratív átvételig biztosítani kell, ellenkező
esetben azok felhelyezése nem válik kötelezővé. Elhelyezését a technikai gépátvételen
ellenőrzik.
A versenyautókon a versenycsapatok, és a versenyzők saját reklámjaival, illetve a
kötelezően elhelyezendő reklámokkal kapcsolatban az FIA Nemzetközi Sportkódex XVII.
fejezete 209-211. bekezdése a mérvadó.
A 2013. évi versenyévadban lehetőség nyílik a túraautók versenyzői számára a „B” és „C”
oszlop közötti oldalüveg reklám célú használatára, de csak perforált fóliával. A versenyző
licencen szereplő nevét és zászlaját, ebben az esetben, az oldalkeret első ajtó feletti részen
kell szerepeltetni.
2.11 TILTOTT RENDEZVÉNYEK
Az MNASZ Általános szabályai szerint. (lsd. MNASZ Felépítése, működése, általános
szabályai IV. fejezet 1.4 pontja).
2.12 MÉDIA JOGOK
A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által kiírt bajnokságok, kupák és trófeák
valamennyi rendezvényén - és az ezek keretében zajló bármely betét-programokon - a
nyilvános bemutatásra, illetve kereskedelmi értékesítésre szolgáló mozgófilm, videó és
televíziós felvételek készítésének, valamint ezeken a rendezvényeken készített sportfotók
közzétételének és értékesítésének joga az ide vonatkozó mindenkor érvényes FIA előírások
figyelembe vétele mellett, egyedül és kizárólag a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséget
illeti. (lásd még az MNASZ médiajogokra vonatkozó szabályzat.)
2.13 MÓDOSÍTÁS, JOGFENNTARTÁS
Jelen Alapkiírás módosítását a GYB kezdeményezheti. E módosítások az IB
jóváhagyásával léphetnek életbe, amelyeket a GYB-nak minden érdekelt számára
(rendezők, nevezők, vezető tisztségviselők, MNASZ szervei, stb.) közzé kell tenni.
3
A RENDEZVÉNYEK HELYSZÍNEI
3.1 VERSENYPÁLYÁK
A Bajnokság Rendezvényeit csak olyan versenypályákon lehet lebonyolítani, amelyek
rendelkeznek az adott évre érvényes nemzeti pályalicenccel. A Nemzeti pályalicenc
feltételeit az MNASZ Általános Szabályai IV. fejezet 4.1 pont tartalmazza.
A külföldön megrendezésre kerülő rendezvények esetében a pályának FIA, vagy a honos
ASN licencével kell rendelkeznie, melyet a helyszínen az GYB-gal egyeztetni kell.
A versenypályák homologizációjára, és annak megszerzésére vonatkozó előírásokat az
SZK és az MNASZ egyéb szabályai tartalmazzák.
3.2 BOXOK
Ha rendelkezésre állnak, fedett boxok a Versenykiírásban szereplő információk szerint
vehetők igénybe. A versenyzők és Nevezők a Rendező által elkészített box-, és
depóbeosztás ellen semmiféle kifogással nem élhetnek.
13
4
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK
4.1 VERSENYAUTÓK
4.1.1 Általános műszaki előírások
A csoportok technikai előírásait és a hazai rendezvényekre engedélyezett eltéréseket a
2013. évi Alapkiírás Nemzeti Technikai Szabályok és mellékletei, valamint az MNASZ
Technikai Bizottsága által kiadott körlevelek tartalmazzák.
A Bajnokságban a versenyautóknak meg kell felelniük ezen előírásoknak, valamint az
MNASZ Technikai Bizottsága által kiállított érvényes gépkönyvvel kell rendelkezniük,
továbbá az alábbiakban felsoroltak szerint megadott valamely kategóriába, csoportba és
géposztályba kell besorolhatónak lenniük. Zóna ország versenyzőjének saját ASN-je által
kiállított gépkönyv szükséges.
Az Alapkiírásban szereplő valamennyi kategória részére engedélyezett az E85 típusú (MSZ
CWA 15293 szabvány), kereskedelmi forgalomban kapható, üzemanyag használata, azzal
a kikötéssel, hogy az további benzinnel, más adalékokkal nem keverhető.
E 85 üzemanyag használata esetén a tankoló személyzet részére a tűzálló maszk és ruha
használata kötelező.
A gépkönyv megszerzése érdekében a versenyzőknek vagy képviselőjüknek a verseny
kész állapotban lévő versenyautójukkal az MNASZ Technikai Bizottsága által megadott
időpontokban, illetve a Bajnokság Rendezvényein, az átvételeket megelőző, a
Versenykiírásokban megadott időben, gépkönyvezésen kell megjelenniük.
Kategóriák és csoportok
I.kategória
Szériaautók
Túraautók
Szabad (nem N, A,)
N csoport
A csoport
F csoport (GT, Prototípus,
Histo
Cup autók)
(F csoportba tartozik minden meglévő vagy lejárt homologizációjú, illetve
homologizációval nem rendelkező zárt karosszériás gépjármű.)
II. kategória – Acis Forma versenyautók
együléses formaautók
V. kategória – Suzuki Swift Kupa
VI. kategória – SEAT Leon Kupa
VII. Lotus Kupa autói
VIII. Lotus Női Kupa autói
E csoport
Nemzeti Suzuki Swift csoport
Nemzeti SEAT Leon csoport
Lotus Cup Eastern Europe
Lotus Ladies Cup
Az „F” csoportba kerülnek besorolásra a WRC, a KitCar és a Szuper 1600-as és S2000-es
autók. A illetve N csoportban a homológ lap VK,WR,WR2,SP,KS,KSR kiterjesztésen
szereplő alkatrészek használata tilos!
A/N csoport – R csoport megfelelőségek
Az R csoportos gépkocsik az A vagy N csoportos gépkocsiknak megfelelően vehetnek részt
a versenyeken:
A/N csoport‐R csoport megfelelőségek 
14
A/N csoport  
N/1 1400 ccm‐ig 
N/2 nagyobb mint 1400 ccm, de legfeljebb 1600 
ccm 
A/6 nagyobb mint 1400 ccm, de legfeljebb 1600 
ccm 
R1A 1400 ccm‐ig 
R csoport 
R1B nagyobb mint 1400 ccm, de legfeljebb 1600 
ccm 
R2B nagyobb mint 1400 ccm, de legfeljebb 1600 
ccm 
R2C nagyobb mint 1600 ccm, de legfeljebb 2000 
ccm 
A/7 nagyobb mint 1600 ccm, de legfeljebb 2000 
ccm 
R3C nagyobb mint 1600 ccm, de legfeljebb 2000 
ccm 
R3T legfeljebb 1600 ccm 
R3D legfeljebb 2000 ccm (szorzó nélkül) 
Géposztályok
Az alábbi hengerűrtartalom szerinti géposztályok betartása a Bajnokság valamennyi
kategóriájában és csoportjában kötelező,
bármilyen
feltöltő használata esetén a
hengerűrtartalom fogalma alatt a névleges hengerűrtartalom 1,7 szorzóval számított
elméleti (fiktív) hengerűrtartalom értendő. Wankel motorok esetén ez a szorzó 1,5 a diesel
autók esetén 1.0.
I.kategória (E1)
Túraautók
1600 ccm-ig
N,A,F, Lotus csoport
2000 ccm-ig
N,A,F csoport
„Nagytúra” Autók
2000 - 3500 ccm-ig
3500 ccm felett
II. kategória (E2)
N,A,F csoport
N,A,F csoport
Forma autók
Versenyautók
E csoport
1600 ccm-ig
1600 ccm felett - 2000 ccm-ig
Formula Renault csoport
4.1.2 Időmérő jeladók (transzponderek)
Valamennyi versenyautón el kell helyezni egy időmérő jeladó (transzponder) rögzítésére
szolgáló tartót, amelyet a versenyirodán illetve az időmérésnél lehet beszerezni és a
Technikai Bizottság útmutatása, és ellenőrzése mellett kell a versenyautóra rögzíteni. A
jeladó tartó helye (forma autók kivételével) a versenyautó jobb hátsó ablaka. A tartó
meglétét és elhelyezését a gépátvételeken ellenőrzik.
A jeladót a versenyző minden körpályás versenyen az adminisztratív átvétel során kapja
meg. A gépátvételen a versenyzőnek már a versenyjárműre rögzített jeladóval kell
megjelennie, melyet a Futam, vagy Rendezvény végén (vagy ha bármilyen okból nem tud a
Futamon, vagy Rendezvényen, illetőleg annak további részében részt venni, a lehető
legrövidebb időn belül) köteles visszajuttatni a Versenyirodára.
15
4.2 VERSENYZŐI FELSZERELÉSEK
A versenyzők számára előírt ruházatnak, és alább felsorolt felszereléseknek meg kell
felelniük a 2013. évi Technikai Szabályokban foglaltaknak:
alsó-, és felsőruházat
bukósisak
cipő
kesztyű
A bukósisak viselése az edzéseken és a versenyfutamok alatt kötelező, levétele futam
közben a verseny feladását jelenti.
FHR fejrögzítő szerkezet használata kötelező az FIA L függelékének megfelelően.
5
RENDEZVÉNYEK
5.1 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK
5.1.1 A Rendezvények általános rendezési feltételei
A Rendezvények kiírása (Versenykiírás)
A Rendezőnek el kell készítenie, és a Rendezvény előtt legalább 45 nappal e-
mailben meg kell küldenie a GYB részére jóváhagyásra a jelen Alapkiírás
mellékletét képező "Speciális Információk" című nyomtatványt, amely az egyes
Rendezvények versenykiírását képezi (továbbiakban: Versenykiírás).
Amennyiben a Rendezvény, vagy annak egy Futama nemzetközi rendezvény,
annak kiírását legalább egy idegen nyelven (angol, vagy francia) is el kell készíteni,
úgy hogy a Bajnokságra vonatkozó - a nemzetközi szabályoktól eltérő - elemeket
külön le kell írni.
A Versenykiírásban szereplő tisztségviselőkkel kapcsolatban a Szabályok betartása
kötelező
A hivatalos hirdetőtábla helyét meg kell határozni
Az Rendezvény időtervének összeállításakor mindenben a Szabályok szerint kell
eljárni külön kiemelve az alábbiakat:
o
edzés, illetve verseny nem tervezhető olyan délutáni időpontra, amikor a
látási viszonyokat a késői befejezés zavarhatja
o
az edzés, és versenyek közti minimálisan kötelező időtartam betartása.
o
A technikai gépátvétel időpontját, és időtartamát az ATB vezetőjével
egyeztetni kell. Az időpontot úgy kell meghatározni, hogy az átvétel vége
és az edzés között legalább 30 perc legyen
o
A gépkönyvezés nem a versenyek része, ezért amennyiben ezt a
Rendező szükségesnek tartja, időpontját az ATB vezetőjével egyeztetni
kell.
A Rendezvények során a GYB előzetes engedélyével hazai, és nemzetközi
betétrendezvények is szervezhetők. Ennek tényét a Rendező a versenykiírásban
köteles közzétenni. Egyéb, nem az autósport körébe tartozó betétprogramokról a
Rendező dönt, de azok az edzések, és versenyfutamok biztonságát semmilyen
módon nem befolyásolhatják.
Az ideiglenes versenypályák esetében Rendező köteles minimum 1 példányban a
GYB által jóváhagyott Versenykiírást, és csatolt léptékhelyes pályarajzot a
Rendezvény előtt legkésőbb 30 nappal az
MNASZ valamint a gyorsasagi.hu
honlapokon közzétenni.
A Rendező köteles a Versenykiírást a Nevezőkkel azonos időben elektronikus
úton megküldeni az alábbi tisztségviselők, valamint az MNASZ Titkársága
részére:
o
Sportszakmai alelnök (MNASZ címen)
o
GYB vezetője (saját címen)
16
o
Bírói Bizottság vezetője (MNASZ címen)
o
Sportfelügyelői Bizottság vezetője (MNASZ címen)
o
Technikai Bizottság vezetője (MNASZ címen)
o
Versenykiírásban nevesített tisztségviselők (saját címen)
A Versenykiírás a GYB vezetőjének jóváhagyása után felkerül a MNASZ hivatalos
honlapjára.
A Rendezvények kiírásának (Versenykiírás) módosítása, Végrehajtási utasítás
A Végrehajtási utasítás olyan sorszámozott, valamint dátummal ellátott hivatalos írásos
rendelkezés, amely szerves része a Versenykiírásnak és azt módosítja, pontosítja, vagy
kiegészíti.
A végrehajtási utasításokat a Rendezvény hivatalos hirdetőtábláján és a Versenyirodán
hozzák nyilvánosságra, illetve a résztvevőkkel közvetlen közlik (kivéve, ha ez a rendezvény
alatt kifejezetten lehetetlen). E közlések tudomásulvételét a résztvevők aláírásukkal
igazolják.
Végrehajtási utasítás kiadására kizárólag az alábbi testületek, szervek jogosultak:
az átvételek megkezdéséig a Rendező, de csak előzetes GYB jóváhagyás után.
Ezen végrehajtási utasítások felkerülnek a MNASZ hivatalos honlapjára.
a Rendezvény időtartama alatt a Felügyelő Testület.
Felelősségbiztosítás
A Rendezvényekre vonatkozó, a Nevezők által, az
adminisztratív átvételen befizetésre
kerülő
kötelező felelősség biztosítási díjat a Rendező köteles lehetőség szerint a
gépátvételt követően, de legkésőbb a Rendezvényt követő munkanap 12:00 óráig az
MNASZ által megkötött szerződésben megnevezett biztosítótársaság kijelölt fiókja
számlájára, a jogcím megjelölésével befizetni.
A kötelező felelősség biztosítás díja Főtitkári Körlevélben kerül közzétételre.
Elmaradt Rendezvény
Amennyiben a Rendezvény elmarad, a Rendező köteles a nevezési díjakat 8 napon belül a
Nevezőknek visszafizetni. Kivétel ez alól, ha az katasztrófa, elemi csapás, vagy más, az FIA
meghatározása szerinti vis majornak minősíthető eset miatt maradt el.
5.1.2 A Rendezvények lebonyolítása
Általános szabályok
A Rendező a Versenykiírásban, az esetleges végrehajtási utasításokban, valamint ezek
szerves részét képező valamennyi dokumentumban közöltek maradéktalan betartásával
köteles biztosítani a résztvevők, és hivatalos személyek számára a Rendezvény
lebonyolításának feltételeit, különös tekintettel a biztonsági előírásokra, és az időtervben
foglaltak betartására.
A Rendezőnek biztosítania kell minden olyan felszerelést, készüléket, anyagot, mely
szükséges a Rendezvény biztonságos, szabályok szerinti lebonyolításához, és
gondoskodnia kell arról, hogy a versenypályának a szabályok szerinti elzárt területeire
illetéktelenek ne juthassanak be, és ott ne is tartózkodhassanak.
A Rendező köteles a rendezvény helyszínén sajtóirodát működtetni.
A versenypályákon a Rendező köteles biztosítani a hivatalos személyek számára a
megfelelő munkakörülményeket.
A Felügyelő Testület, és a Versenyirányítás számára olyan helyiségeket kell
biztosítania, amelybe illetéktelenek nem juthatnak be.
A rendezvény ideje alatt a versenyirányításban az alábbi személyek
tartózkodhatnak:
- Versenyigazgató
17
- Versenyigazgató helyettes
- Felügyelő Testület tagjai
- A verseny vezető orvosa
- A versenytitkár (vagy megbízottja) és az oda beosztott sportbíró
- Szakági megfigyelő
- A szakág vezetője
- Az MNASZ választott tisztségviselői előzetes egyeztetés alapján
Az állandó, épített versenypályákon a Rendezőnek szigorúan ellenőriznie kell, hogy a
Rendezvény kezdetétől folyamatosan annak befejezéséig (a Rendezvény teljes időtartama
alatt, különös figyelemmel az éjszakára is) csak a hivatalos szolgálati, vagy olyan járművek
közlekedhessenek a versenypályán, melyek pályára lépését a Versenyigazgató
engedélyezte. Az időmérő edzések és a versenyek befejeztével, a két versenyfutam közötti
időben, licenccel rendelkező, a rendezvényen részt vevő versenyzők járműveikkel a pályára
nem léphetnek, ott nem közlekedhetnek, erre engedélyt senki nem adhat. Ellenkező
esetben a GYB a Rendezőt és a Versenyzőt is büntetéssel sújtja. Ennek mértékét a GYB az
eset minden körülményét figyelembe véve állapítja meg.
Az ideiglenesen kialakított versenypályák esetén a Rendezőnek szigorúan ellenőriznie kell,
hogy a Rendezvény hivatalos programjai alatt csak a hivatalos szolgálati, vagy olyan
járművek közlekedhessenek a versenypályán, melyek pályára lépését a Versenyigazgató
engedélyezte.
Minden verseny esetében tilos a verseny irányítását bonyolító rádiós frekvencia illetéktelen
használata, hallgatása. Erre csak a verseny hivatalos tisztségviselői, közreműködői és a
bírói személyzet jogosult. Ezen szabály megsértőit a GYB akár licenc megvonásáig terjedő
büntetéssel is sújthatja.
Azokon a Rendezvényeken, ahol zártláncú kamera rendszer működik, egy adott kategória
vagy csoport résztvevői, nevezői és képviselői a monitorok élő képeit, vagy a rögzített
anyagot az adott kategória vagy csoport edzéseinek vagy versenyfutamainak
megkezdésétől az óvási határidő lejártáig nem tekinthetik meg, kivéve, ha a Felügyelő
Testület egy esemény kivizsgálása érdekében kifejezetten erre vonatkozó utasítást ad.
Egy Rendezvény hivatalos ideje alatt a létesítmény területén tartózkodhatnak
a Nevező felelősségi körébe tartozó személyek.
o
Nevezőhöz tartozó résztvevők, azaz a
versenyzők
csapat vezetői és tagjai
o
Nevezőhöz tartózó közreműködők
o
Nevezőhöz tartózó média
o
Nevezőhöz tartózó vendégek és kísérők
a Rendező felelősségi körébe tartozó személyek:
o
hivatalos személyek
o
Rendezőhöz tartozó közreműködők
o
MNASZ delegáltak
o
MNASZ és/vagy Rendező által engedélyezett média
o
Rendezőhöz tartozó vendégek
o
ideiglenes, vagy állandó, érvényes MNASZ Pályabelépővel rendelkező
személyek
o
nézők, a számukra engedélyezett helyeken.
Állandó versenypályák esetében (pl. Hungaroring) a versenypálya felelősségi
körébe tartozóan a
o
versenypálya állandó tisztségviselői, beosztottai, közreműködői
o
versenypálya által kibocsátott állandó, vagy ideiglenes, érvényes
belépőivel rendelkezők
18
Az MNASZ Tisztségviselői Igazolványok és Pályabelépők
Rendezvényére érvényesek, korlátlan belépési lehetőséggel.
a
Bajnokság
minden
A nézők kivételével a fentiekben felsorolt személyeknek jól látható helyen elhelyezett
azonosítót kell viselniük, mely egyben azt is jelzi, mely területekre jogosultak belépni, és
mely területeken jogosultak tartózkodni.
Amennyiben egy Rendezvényen súlyos személyi sérüléssel járó baleset történik, a
Rendező, vagy a Versenyigazgató haladéktalanul köteles értesíteni az MNASZ elnökét,
sportszakmai alelnökét és a szakág vezetőjét.
Nevezések
5.1.2.1.1 Egyéni nevezés
Egy Nevező versenyzője az adott magyar bajnoki futamban
egy csoportba csak egy versenyautóval nevezhető, illetve vehet részt azon.
maximum két kategóriába nevezhető (különböző autókkal, ez alól csak a GYB
adhat felmentést)Az Endurance futamok fenti korlátozások alól kivételt képeznek.
Egy adott versenyautóval csak egy versenyző nevezhet az adott Futamra.
(kivéve
Endurance)
Amennyiben egy Rendezvény első Futamába már átvett versenyjárművel a Rendezvény
második Futamában egy másik versenyző kíván indulni, e versenyzőnek adminisztratív
átvételen illetve az adott versenyjárművel gépátvételen kell megjelennie.
A benevezett versenyautók ugyanazon csoporton belül a gépátvétel, vagy a pótgépátvétel
végéig a nevezési lapon feltüntetett versenyautóhoz képest módosíthatók, de a gépátvételi
lapon már a bemutatásra kerülő jármű adatainak kell szerepelnie.
Nevezés csak a Versenykiírás mellékletét képező egységes nevezési lapon vagy
elektronikusan történhet. A nevezés érvényességének feltételei:
a nevezési határidő betartása, amely
o
a Rendezvény kezdetét megelőző 15. naptári nap 24. órája. Az ezután
postára adott, vagy helyszíni nevezések elfogadásáról vagy
elutasításáról a Rendező szabadon dönt
a Nevező befizette a nevezési díjat
o
versenyzője, vagy versenyzői számára
Az egyéni nevezési díj 1600 ccm-ig
Késői nevezés 1600 ccm-ig
Helyszíni nevezés 1600 ccm-ig
200.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza).
225.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
(a nevezési zárlat után és a verseny adminisztratív
átvételét
megelőző 48 óra közötti időtartam)
250.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
Az egyéni nevezési díj 2000 ccm-ig
225.-Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza).
Késői nevezés 2000 ccm-ig
250.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
(a nevezési zárlat után és a verseny adminisztratív átvételét megelőző 48 óra közötti
időtartam)
Helyszíni nevezés 2000 ccm-ig
275.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
Az egyéni nevezési díj 2000 ccm fölött 250.-Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza).
Késői nevezés 2000 ccm fölött
275.-Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
(a nevezési zárlat után és a verseny adminisztratív
átvételét
megelőző 48 óra közötti időtartam)
Helyszíni nevezés 2000 ccm fölött
300.-Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
Fenti díjak forintban is fizethetők. Ekkor az MNB napi középárfolyama az átszámítás alapja.
19
Fenti összegek a
maximálisan
megfizetendő nevezési díjak és futamonként értendők.
A Rendező az előzetes és késői nevezési listát a határidő lejáratát követő 24 órán belül
köteles a GYB részére eljuttatni.
Minden valótlan adatot tartalmazó nevezés érvénytelen. A hiányos, értelmezhetetlen
nevezéseket a Rendező saját hatáskörében visszautasíthatja, vagy a Nevezőt a nevezési
díj kétszereséig terjedő pénzbüntetéssel sújthatja, mely döntést a GYB felülvizsgálhat, és
indokolt esetben megváltoztathat. Az ezen okokból visszautasított nevezések esetében a
nevezési díj nem kerül visszafizetésre.
5.1.2.1.2 Csapatnevezés
Csapatverseny az alábbi kategóriákban kerül kiírásra
összevonva az I. és II. kategóriák
V. kategória
VI. kategória
VII. kategória
VIII. kategória
Az I., és II. kategória összevont csapatversenye esetében a csapatba nevezett versenyzők
az I. és II. kategória bármely csoportjába vagy géposztályába tartozhatnak. Az V., VI.,VII.
vagy VIII. kategóriák esetében az adott csapat tagjai csak azonos kategóriába tartozók
lehetnek.
Azon CEZ országokból érkező versenyzők, akik az Országos Bajnokságban regisztráltan,
értékelve részt vesznek, a csapatversenyben nevezhetők.
Egy Nevező Futamonként két vagy három főből álló csapatokat nevezhet, a nevezett
tagoknak részt kell venniük a rendezvényen. A nevezést minden Futamra írásban, a
nevezett csapattagok nevének és rajtszámának feltüntetésével, a nevezési díj egyidejű
befizetése mellett a verseny titkáránál, legkésőbb az érintett csapattagok
első
versenyfutama előtt 30 perccel kell megtenni.
A csapatnevezési díj:
50.-Euro/futam (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza).
Felelősségbiztosítás
A Bajnokság Rendezvényeire vonatkozó kötelező felelősség biztosítás díja Főtitkári
Körlevélben kerül közzétételre. A díjat a Versenykiírásokban is közölni kell. A biztosítás díját
a verseny adminisztratív átvételén kell befizetni.
Átvételek
Az egyes Futamokra benevezett Nevezőknek, a versenyzőknek az adott Versenykiírásban
meghatározott időben és helyen meg kell jelenniük az adminisztratív átvételen.
Ezek pontos helyszínének a Versenykiírás mellékletét képező pályarajzon is szerepelnie
kell.
Minden Nevező kizárás terhe mellett köteles az adminisztratív és technikai gépátvétel
megkezdése előtt a technikai gépátvétel vezetőjének minden olyan fontosabb technikai
változtatást bejelenteni, amely a versenyautó gépkönyvezési állapotától eltér.
5.1.2.1.3 Adminisztratív átvétel
A Nevezők, és versenyzőik számára.
Az adminisztratív átvétel során a Nevezőknek és a versenyzőknek be kell mutatniuk
licenceiket és az autók gépkönyveit.
Az adminisztratív átvételen a versenyzők személyes megjelenése kötelező!
A Nevezők, és a versenyzők az adminisztratív átvétel során kapják meg
a Rendező által kiadásra kerülő
„Résztvevő” feliratú depóbelépőket, amelyek száma nevezett versenyzőnként
o
4 db személyi,
20
o
2 db gépkocsi belépő körgyorsasági Rendezvényen
o
1 db gépkocsi belépő hegyi Rendezvényen
gépátvételi lapokat
rajtszámokat
kötelező reklámokat
transzpondert.
5.1.2.1.4 Technikai gépátvétel
Feltétele: az adminisztratív átvételen való megfelelés.
A versenyzőknek vagy megbízott képviselőjüknek és versenyautójuknak teljes
felszereléssel (a versenyautókon rajtszámokkal, és a kötelező reklámokkal, és a felszerelt
transzponderrel) versenykész állapotban kell lennie. A technikai gépátvétel a csapatoknál
történik, a versenykiírásban megjelölt időpontban. A sikeres adminisztratív átvételről a
Technikai Ellenőröket értesíteni kell.
A technikai gépátvétel befejezésére kiírt időponttól való késés esetén a Felügyelő Testület
10.000,-HUF büntetés befizetése mellett engedélyezheti a versenyautó átvételét.
Azáltal, hogy egy versenyautót a technikai gépátvételen bemutatnak, a Nevező és a
versenyző együttesen kijelenti, hogy versenyautója megfelel valamennyi követelménynek.
A homologizációs lapokat valamennyi kiegészítéssel együtt a gépátvételen - kérésre - be
kell mutatni.
(A és N csoport illetve a kupa sorozatok autói.)
A technikai gépátvétel vezetője a versenyautók gépátvételi lapján aláírásával, és az átvételt
elismerő matrica versenyautóra történő felragasztásával igazolja, hogy az adott
versenyautó a technikai gépátvételen megjelent, és elfogadásra került. E matrica meglétét a
boxkijárati sportbírók minden kihajtásnál ellenőrzik.
Rajtlista és rajtfelállás
A rajtlisták, és a rajtfelállások olyan hivatalos dokumentumok, amelyek az egyes
kategóriákban (vagy csoportokban) az edzés, vagy versenyfutamok azon versenyzőit, és
versenyautójukat tartalmazzák, akik a Szabályok szerint, az abban foglalt feltételek
teljesülése esetén, azokon részt vehetnek.
Sem az egyes rajtlisták, sem a rajtfelállások nem tartalmazhatnak több versenyzőt, mint
amennyi az edzésekre, és a versenyfutamokra vonatkozóan a pályalicencben megengedett.
A rajtlista tartalmazza azon versenyzőket, akiknek a nevezése, adminisztratív átvétele,
illetőleg versenyautójukkal együtt technikai gépátvétele rendben megtörtént. A hivatalos
edzéseken csak az e rajtlistán szereplő versenyzők indulhatnak. A rajtlistát az adott
kategória (vagy csoport) első hivatalos edzésének kezdete előtt legalább 30 perccel közzé
kell tenni.
A versenyfutamokra vonatkozó rajtfelállás tartalmazza azon versenyzőket, akik teljesítették
a rajthoz állás feltételeit.. A rajtfelállást az adott kategória rajtprocedúrájának kezdete előtt
legalább 30 perccel közzé kell tenni.
5.1.3 Ellenőrzések
Műszaki ellenőrzések
A Technikai Bizottság a Rendezvény hivatalos programja során bármikor jogosult műszaki
ellenőrzést végezni bármely versenyautón, melynek eredményéről a versenyigazgatót
tájékoztatni kell.
Az ellenőrzéseket és méréseket a Technikai Ellenőrök Működési Kódexében leírtaknak
megfelelően kell végezni és dokumentálni.
21
Minden, versenyfutamot értékelhetően befejezett versenyautót
ellenőrzésre a versenyfutam végén a Parc Ferme-ben kell elhelyezni.
esetleges
műszaki
Egyéb ellenőrzések
A Versenyigazgató és/vagy a Versenyorvos a rendezvény hivatalos ideje alatt bármikor
kérheti a versenyzők orvosi vizsgálatát, alkoholszondás vagy drogteszt ellenőrzését. Pozitív
eredmények esetén a versenyző sem az adott forduló edzésein, sem versenyfutamán nem
vehet részt, és a GYB további büntetésekkel sújthatja.
5.1.4 Versenyzői eligazítás
A versenyzői eligazítás pontos helyét, és időpontját a Versenykiírásban közölni kell.
A versenyzői eligazítást a Versenyigazgatónak (akadályoztatása esetén az általa kijelölt
tisztségviselőnek) kell megtartania. A versenyzők pénzbüntetés terhe mellett kötelesek az
eligazításon részt venni és a jelenléti ívet aláírni. A bajnokság egész évét tekintve a
büntetés mértéke első esetben 10.000,- Ft, második esetben 20.000.- Ft, harmadik esetben
50.000.-Ft, ezt követően kizárás. Az így kiszabott büntetéseket az Felügyelő Testület az
GYB-nak jelenti nyilvántartás céljából.
5.1.5 Kommunikáció
A Versenyigazgató és a Felügyelő Testület a Nevezőkre és a versenyzőkre vonatkozó
döntéseit, utasításait és közleményeit a Rendezvény (a Rendező által biztosított, és a
Szabályokban foglaltaknak megfelelően elhelyezett) hivatalos hirdetőtábláján teszi közzé.
Az edzések és versenyfutamok eredményei ugyancsak itt kerülnek kifüggesztésre.
A Versenyigazgató és a Felügyelő Testület a Nevezőkre és a versenyzőkre vonatkozó
döntéseit, utasításait és közleményeit a Rendező által biztosított hangosbemondón
keresztül is köteles kihirdetni.
A hivatalos hirdetőtáblára csak az ezzel a feladattal megbízott hivatalos személyek
helyezhetnek el iratokat.
Minden résztvevőnek saját érdeke, hogy a hirdetőtáblát folyamatosan figyelemmel kísérje.
5.1.6 Büntetések
A Felügyelő Testület által kiszabható büntetések
A Felügyelő Testület a Rendezvény hivatalos ideje alatt történt szabálysértések esetén
azok elkövetőit a Szabályokban meghatározott büntetésekkel sújthatja.
A kiszabható büntetések az elkövetett szabálysértések súlyossága szerint lehetnek
figyelmeztetés
pénzbüntetés
időbüntetés (percben, és/vagy másodpercben meghatározva)
rajthely hátrasorolás büntetés
kizárás
Fenti büntetések mindegyikét csak az eset szabályszerű kivizsgálása után lehet kiróni.
Kizárás büntetése csak az érintett személy(ek) beidézése és meghallgatása után szabható
ki, ezzel lehetőséget adva számára, hogy védekezését személyesen terjeszthesse elő.
Versenyfutam alatt a körpályás Rendezvényeken kiszabható büntetés – Boxutca
áthajtásos büntetés (továbbiakban: „DRIVE THROUGH” büntetés)
A boxutca áthajtásos " DRIVE THROUGH" büntetés leírása:
csak a versenypályán, a verseny rajtja alatt elkövetett szabálytalanságok
(kiugrás) miatt róható ki
22
a Felügyelő Testület a "DRIVE THROUGH" büntetés tényét a Versenyigazgatóval
közli, aki haladéktalanul utasítja a célvonalnál lévő (1. számú) sportbírói poszt
személyzetét az erre vonatkozó jelzés bemutatására
a célvonalnál lévő (1. számú) sportbírói poszton a sportbírók ekkor bemutatják a
„DRIVE THROUGH” feliratú táblát, a megbüntetett versenyző rajtszámát
tartalmazó fekete alapú kiegészítő táblával együtt
az érintett versenyző köteles az első bemutatástól számított 3 körön belül a
boxutca bejáratát, és a boxkijáratot használva a boxutcán áthajtani
az áthajtásos büntetést a versenyző nem használhatja fel boxánál történő
megállásra, az autón semmiféle beavatkozás nem történhet
a büntetés végrehajtása során a versenyző a boxutcában legfeljebb 60 km/óra
sebességgel haladhat.
Amennyiben egy versenyző részese egy balesetnek vagy incidensnek, melyet a felügyelők
vizsgálat alá vontak, a vizsgálat tényét a versenyirodával tudatniuk kell, amely erről az
érintett versenyzőt és nevezőjét értesíti. Az érintettek a versenypálya területét a vizsgálat
lezárásáig vagy a Felügyelők engedélye nélkül nem hagyhatják el.
A Gyorsasági Bizottság által kiszabható büntetések
A GYB jogosult a Szabályokban leírt tételes büntetéseken túl egyéb büntetést is kiszabni az
MNASZ érvényben levő szabályai szerint Rendezőre, Nevezőre, versenyzőre és hivatalos
tisztségviselőre,
amennyiben
valamelyikük
tevékenységével,
cselekedeteivel,
megnyilvánulásaival az MNASZ vagy a szakág szabályait, testületeinek az érdekeit sérti,
tekintélyét és megítélését kedvezőtlenül befolyásolja.
E büntetések csak GYB ülés keretében szabhatók ki, melyre az adott kérdés tárgyalásához
az érintetteket meg kell hívni. Az érintettek távolmaradása esetén is kiszabható a büntetés.
Az így kiszabott büntetéseket írásban kell közölni az érintettekkel, akik ez ellen az MNASZ
IB-hoz fellebbezhetnek a kézhezvételtől számított 7 napon belül. A kiszabott büntetések
nyilvánosságra hozhatók.
5.1.6.1.1 A Rendezőkre kiszabható büntetések
írásbeli figyelmeztetés
pénzbüntetés
rendezési jog megvonása
rendezvény versenynaptárból való törlése
rendezői licenc felfüggesztése.
A pénzbüntetés maximális mértékét az éves díjtáblázat tartalmazza.
5.1.6.1.2 A Nevezőkre kiszabható büntetések
írásbeli figyelmeztetés
pénzbüntetés
nevezési jog megvonása maximum egy rendezvényre
nevezői licenc felfüggesztése maximum 6 hónapra
A pénzbüntetés maximális mértékét az éves díjtáblázat tartalmazza.
5.1.6.1.3 A versenyzőre kiszabható büntetések
írásbeli figyelmeztetés
pénzbüntetés
időbüntetés
rajthely hátrasorolás büntetés
indulási jog megvonása egy, vagy több futamra
versenyzői licenc felfüggesztése maximum 12 hónapra
külföldi rajtengedély kiadásának megtagadása
A pénzbüntetés maximális mértékét az éves díjtáblázat tartalmazza.
A Tisztségviselőkre kiszabható büntetések az MNASZ érvényben levő előírásai szerint.
23
Technikai szabálytalanságok következményei
A szándékos és jogtalan előnyszerzésre irányuló technikai szabálytalanság miatt jogerősen
kizárásbüntetésre ítélt versenyzőt a GYB-nak legalább további egy Bajnoki futamon való
indulástól el kell tiltania. Az eltiltás maximum egy év időtartamig terjedhet. Amennyiben a
technikai szabálytalanságról bebizonyosodik, hogy korábbi Rendezvényeken is fennállt,
akkor a versenyzőt visszamenőleg is meg kell fosztani az ott elért eredményétől.
5.1.7 A versenyzőkre vonatkozó sportszabályok
Általános szabályok
A versenyzőknek ismerniük kell a vonatkozó Szabályokat, és a Rendezvények időmérő
edzésein és versenyfutamain kötelesek betartani az abban foglaltakat különös tekintettel az
FIA Általános Előírásokban
FIA Nemzetközi Sportszabályzat „H” függelékének a versenyzők biztonságára
vonatkozó részeiben
FIA Nemzetközi Sportszabályzat „L" függelékének "Magatartás a versenypályán"
című fejezetében
szereplő előírásokra. Ezek megszegőit a Felügyelő Testület a Szabályokban rögzített
büntetésekkel sújtja.
Az MNASZ Gyorsasági Bajnokság rendezvényeinek (körpályás és hegyi egyaránt) időmérő
edzései és versenyfutamai alatt a versenypályán tartózkodó versenyautóban csak az azzal
az autóval nevezett egy versenyző tartózkodhat, az előírt feltételek megfelelő használata
mellett. Versenyzőtárs, más versenyző, illetve bármely más személy szállítása tilos. Ez alól
indokolt, egyedi esetekben (pl.promóciós célokból), a GYB előzetesen írásban adhat
felmentést, ez azonban versenyfutamra semmilyen körülmények között sem vonatkozhat.
Nem számít más személynek a versenyautó mentése során közreműködő, hivatalos
személy.
A fentiekben ismertetett előírásoktól eltérést jelentenek az alábbiak:
az időmérő edzések, vagy versenyfutamok alatt szigorúan a Versenyigazgató
utasítására, és ellenőrzése alatt a bukótérben vagy (ha van) kavicságyban rekedt
versenyautók igénybe vehetik a hivatalos beavatkozó járművek segítségét
o
ha motorjuk jár, vagy önerőből be tudják azt indítani
o
és a legközelebbi biztonságos, megfelelő helyre vontatva saját erejükből
folytatni tudják az edzést, vagy versenyfutamot
A Szabályok szerinti felszerelés, ezzel együtt a bukósisak viselése az edzések, és
versenyfutamok alatt kötelező, a bukósisak levétele az edzés, vagy versenyfutam feladását
jelenti.
A Rendezvény teljes hivatalos időtartama alatt be kell tartani az FIA üzemanyag, és olaj
utántöltésére vonatkozó szabályait
körpályás Rendezvényeken üzemanyag utántöltése csak a depóban, a versenyző
boxában, vagy a boxok előtti szerelőterületen történhet, más folyadékot csak a
depóban, vagy a boxban lehet utántölteni, vagy cserélni.
hegyi Rendezvényeken szigorúan tilos üzemanyag, vagy, más folyadék utántöltése
(vagy olaj cseréje) a versenypályán, vagy a rajtelőkészítő helyen.
Hivatalos jelzések
A versenyzőknek a versenypályán hivatalos utasításokat és információkat az FIA
Nemzetközi Sportszabályzat "H" függelékében lefektetett zászló-, és fényjelzésekkel adnak,
amelyeket csak a Rendezvény hivatalos tisztségviselői használhatnak. A versenyzőknek
ismerniük kell az e jelzésekre, és azok használatára vonatkozó szabályokat (lsd. még SZK).
A versenyzők kötelesek az így kapott jelzéseket betartani, ellenkező esetben a Felügyelő
Testület szigorú büntetéssel sújtja
őket,
ami a szabálysértés súlyosságától függően
pénzbüntetéstől a kizárásig terjedhet. Külön ki kell emelni az egy versenyző által elkövetett
ismétlődő szabálysértéseket, továbbá a sárga, illetve körpályás rendezvényeken a piros, és
24
a fekete zászlóval adott utasítások fontosságát, valamint a boxutca áthajtásos ”DRIVE
THROUGH” büntetést, amelyek megszegése különösen súlyos szabálysértésnek minősül.
5.2 HEGYI RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA
5.2.1 Hegyi Rendezvények jellemzői
A hegyi Rendezvény egy olyan esemény, ahol az autók egyenként rajtolnak, és azonos
útvonalat teljesítenek egy célvonalon áthaladva, amely általában magasabban van, mint a
rajtvonal. A rajt és célvonal közötti táv megtételéhez szükséges idő a meghatározó tényező
a végeredmény kialakulásában.
A hegyi Rendezvények során versenynaponként két versenyfutamot kell a versenyzőknek
teljesíteni. A Bajnokság hegyi Rendezvényei nemzetközi (vagy zóna) versennyel közösen is
rendezhetők.
Egy verseny versenyfutamán indulónak az a versenyző tekinthető, aki az adott versenynap
első versenyfutamában szabályosan elrajtolt. A versenyző nevét az eredménylistán
szerepeltetni kell. Az adott versenynap második versenyfutamában csak az első
versenyfutamot értékelhetően befejezett versenyző indulhat.
5.2.2 Pályabejárás
A Rendezvény kezdetét megelőző tizenötödik naptári nap 24. órájától engedélyezett a
pályabejárás. Ennek során csak széria gyártmányú, bukókerettel nem rendelkező,
egyszínű, matrica nélküli gépkocsi használata engedélyezett (A KRESZ szabályainak
betartás kötelező).
A szabály megszegése első alkalommal százezer forint pénzbüntetést, a második
alkalommal a rajtengedély megvonását vonja maga után.
A pályabejárást –ettől az időponttól kezdődően- a Rendező ellenőrzi, és jelentése alapján a
Felügyelő Testület szabja ki a büntetést. A Rendező köteles a Versenykiírásban megjelölni
a pályabejárást ellenőrző személyek nevét.
5.2.3 Depó
A Rendezvényeken a depóbeosztás elkészítése a beérkezett igények figyelembevételével
kizárólag a Rendező hatáskörébe tartozik.
A résztvevők a Rendező által elkészített depóbeosztás ellen semmiféle kifogással nem
élhetnek. Azok a résztvevők, akik a Rendező, vagy annak kijelölt képviselőjének
depóbeosztásra vonatkozó utasításait nem tartják be, a rajtengedély megvonásáig terjedő
büntetéssel sújthatóak.
Hegyi Rendezvényen a gumi melegítése semmilyen eszközzel nem megengedett, mely
tilalomnak a megszegőit a Felügyelő Testület időbüntetéssel sújtja. A szabály betartását a
rajtelőkészítőben és a verseny helyszínén a Technikai Bizottság folyamatosan ellenőrzi.
Rajtpróba csak a rajtelőkészítőben megengedett, a depó területén tilos.
5.2.4 Edzés
A Rendezvényeken szabadedzést lehet és egy mért edzési lehetőséget kell biztosítani.
Nemzetközi rendezvényeken az edzést lehetőleg a verseny előtti napon kell megtartani. Az
időmérő edzéseken minden versenyzőnek legalább egy mért idővel kell rendelkezni.
Kivételes esetben e korlátozások alól a Felügyelő Testület a Szabályok szerint a tapasztalt,
pályaismerettel rendelkező versenyző számára felmentést adhat. Új pályán ilyen
kedvezmény nem adható.
Edzések során versenyző új rajtot csak abban az esetben kaphat, ha
az FIA meghatározása szerinti vis major okból (pl. természeti, vagy egyéb
katasztrófa, elemi csapás, háború, stb.) nem tudta a pályát teljesíteni, vagy
a versenypálya úgy van teljes szélességében eltorlaszolva, hogy az a versenyző
célba jutását kizárja.
25
5.2.5 Pályazárás
A pálya zárását, illetve nyitását a rendezőség gépkocsijával a Versenyigazgató, vagy annak
megbízottja végzi. A zártpályás időtartamokon kívül a verseny útvonalán a KRESZ
előírások betartása kötelező. A versenyre vonatkozó közlekedési előírások illetve a KRESZ
megszegéséből eredő következmények az elkövetőt terhelik.
5.2.6 A rajt előírt sorrendje
V. kategória
VIII. kategória
VII. kategória
I. kategória
VI. kategória
I. kategória
II. kategória
Suzuki Swift Kupa
Lotus Ladie’s Cup
Lotus Cup Eastern Europe
N csoport
A csoport
SEAT Leon Kupa
F csoport
E csoport
Egy adott kategórián belül az alacsonyabb géposztály kezdi a versenyt. Géposztályon belül
a sorrendet a Bajnokság állása alapján kell megállapítani.
Adott géposztályban, a bajnokságnak a Rendezvényt megelőző futamig érvényes,
összesített eredménye szerinti legjobb bajnoki helyezésű versenyző indul elsőként és a
bajnokságban legrosszabb helyezésű versenyző lesz a géposztály utolsó indulója.
A Bajnokság első Rendezvényén az előző évi Országos Bajnokság végeredménye szerinti
sorrendben történik a rajtolás.
Az egy hétvégén lebonyolított mindkét Bajnoki futam során az így megállapított sorrend
érvényes.
A rajtsorrendet a Rendező a fenti elvek betartásával a gépátvételt követően a rajtlistán
nyilvánosságra hozza.
5.2.7 Rajteljárás
A versenyzők kötelesek
saját rajtidejük előtt legkésőbb 5 perccel
a felfestett, vagy egyéb módon jelölt rajtelőkészítő hely területén
megjelenni. Az előírt sorrendet - az oda beosztott sportbírók utasítása szerint - a
rajtelőkészítő hely kijelölt területén belül el kell foglalniuk. Az a versenyző, aki e feltételeket
nem teljesítette,
az adott versenyfutamon nem
indulhat
.
A versenyzők az időmérő edzéseken és a versenyfutamokon a rajtlistában megadott
sorrendben rajtolnak.
A rajtoló versenyző a rajtoltató bíró utasításait betartva, köteles versenyautójával a rajtvonal
előtt maximum 40 cm-es távolságon belül a rajtvonalhoz felállni.
A rajtoltatás fényjelző készülékkel történik.
A rajtra a piros fényjelzés után a kigyulladó zöld fény ad engedélyt. A zöld lámpa 5
másodpercig világít, a fotocellák csak ezen időtartam alatt működnek. A fotocellás időmérő
szerkezetet a rajtoló versenyautó hozza működésbe. A zöld fény kigyulladásától számított 5
másodpercen belül a versenyzőnek el kell rajtolnia, ellenkező esetben a versenyfutamban
rajtidő hiányában, nem értékelik.
Amennyiben a versenyző a zöld lámpa kigyulladása előtt, vagy a piros lámpa kigyulladása
után elrajtol, a fotocellás időmérő szerkezet nem lép működésbe, ennek következtében
versenyfutama érvénytelen.
5.2.8 Megállás, baleset a versenypályán, új rajt
26
Az edzések és a versenyfutam alatt a versenyfutam útvonala zártpályás és a forgalom
egyirányú. Ez alatt a megadott menetiránnyal szemben haladni szigorúan tilos és kizárással
jár. Amennyiben a versenyző a pályán megállni kényszerül, köteles járművével a
lehetőségekhez képest az útról, ha ez nem lehetséges az ideális ívről teljes mértékben
lehúzódni.
Amennyiben egy versenyző
versenyfutamában más versenyző balesete, vagy egyéb, rajta kívül álló okból
keletkezett veszélyhelyzet miatt bárhol a versenypályán egy, vagy több sportbírótól
sárga zászlós figyelmeztető jelzést kapott, és
a sárga zászlóval jelzett veszélyhelyzet miatt a pálya egy, vagy több szakaszán (a
sportbírói jelentések szerint) nem tudott versenysebességgel haladni, és
a versenyfutam céljába saját erejéből eljutott, és
az ott szolgálatot teljesítő sportbírónak célba érkezésekor új rajt iránti igényét
azonnal, késedelem nélkül jelezte,
a Versenyigazgató számára a sportbírói jelentések figyelembe vételével
új rajtot adhat.
Amennyiben egy versenyző versenyfutamában más versenyző balesete, vagy egyéb, rajta
kívül álló okból eltorlaszolt versenypályán kettőzött (dupla) sárga zászlós figyelmeztetést
kapott, és megállni kényszerült, a Versenyigazgató számára
új rajtot köteles adni.
Ebben az esetben
a célba eljutott, és a fentiek szerint új rajt iránti igényét bejelentő versenyző sárga
zászlós figyelmeztetés hatálya alatt elért versenyfutam eredménye semmis
a Versenyigazgatónak gondoskodnia kell az akadályoztatott versenyző rajthoz
történő visszajutásának biztosításáról (pályanyitás nélkül a biztonsági szabályok
szigorú betartásával, még az adott kategória versenyfutama során)
az adott versenyzőnek versenyjárművével a rajthoz saját erejéből kell eljutnia.
Visszaérkezése után azonnal (kivéve a következő bekezdésben a lejutást elősegítő
javításra, üzemanyag utántöltésére, gumitisztításra vonatkozókat) köteles a
Versenyigazgató utasítása szerint elrajtolni. Amennyiben a versenyző e feltételt nem
teljesíti, az eredménylistában „kiesettként” kell szerepeltetni.
Az edzéseken és versenyfutamokon a célba érkezéstől a rajtvonalig történő
visszaérkezésig, valamint megismételt rajt esetén, Parc Ferme szabály van érvényben. A
szükségessé vált, a lejutást elősegítő javítás elvégzését, vagy új edzés, vagy versenyfutam
rajt esetén a szükséges üzemanyag utántöltést és gumitisztítást külön kérésre a
Versenyigazgató sportbírók szigorú felügyelete mellett engedélyezheti. Ennek pontos helyét
a Versenykiírásban, vagy Végrehajtási utasításban kell közölni, különös figyelemmel az 0
(Általános szabályok) pontban foglaltakra.
5.2.9 Levezetés
A versenyzők futamok közötti - céltól a rajtvonalig történő - levezetésekor előzni, megállni,
illetve személyt szállítani tilos. Ezen előírás megszegőit a Felügyelő Testület kizárásig
terjedő büntetéssel sújthatja.
A céltól a rajtig a biztonsági öv használata kötelező, melynek elmulasztása első alkalommal
5.000,- Ft, minden további esetben 10.000,- Ft pénzbüntetést von maga után.
5.3 KÖRPÁLYÁS RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSA
5.3.1 Körpályás Rendezvények jellemzői
A Bajnokság Rendezvényeit kategóriánkénti szervezésben kell lebonyolítani.
A Bajnokság Rendezvényei nemzetközi (vagy zóna) versennyel közösen is rendezhetők.
Ebben az esetben a lebonyolítás speciális szabályait a versenykiírásban kell közölni.
Egy kategória, vagy csoport számára valamennyi edzés vége és a következő edzés
kezdete között min. 1,5 órának kell lennie. Ugyancsak kötelezően egy adott kategória, vagy
csoport utolsó edzésének vége és versenyfutamának rajtja között legalább 2 órának kell
27
eltelnie. Amennyiben egy Rendezvény két Futamot tartalmaz, az adott kategória, vagy
csoport versenyfutamának vége, és a következő Futam első edzése között legkevesebb 2,
de az adott lehetőségek szerint ennél több időnek kell lennie.
A pályatest az útburkolat két szélén felfestett fehér vonalig terjed. Ennek négy kerékkel
történő elhagyását (pályaelhagyás) ténybírók ellenőrzik és jelentik.
A pályaelhagyások közül az előnyszerzésre irányuló elhagyás, büntetést von maga után. A
vétlen pályaelhagyás (pl. kilökés, baleset elkerülése, műszaki hiba, stb. miatti) nem
büntetendő.
Edzések során minden ténybírói pályaelhagyás jelentés után a versenyző adott köridejének
(annak az időeredménynek, amelyik körben a pályaelhagyás történik) törlését vonja maga
után, melyet a versenyigazgató szab ki.
Versenyek során
elsőként a versenyigazgató elrendeli a fekete, fehéren átlósan osztott
(utolsó figyelmeztetés) zászló bemutatását, ezután
minden ténybírói
szabálytalan
pályaelhagyás jelentése után a versenyző, első esetben 2 másodperc, minden további
esetben 5 másodperc büntetést kap. Többszöri, ismétlődő pályaelhagyás kizárásig terjedő
büntetést vonhat maga után. A versenyeken jelentett pályaelhagyás miatti büntetést a
Felügyelő Testület szabja ki.
Valamennyi kategória (vagy csoport) időmérő edzésén valamennyi versenyző minden körét
mérik, hogy a rajtsorrendet és az indulási limitet megállapíthassák.
Amennyiben az OB I. illetve az V., VI. VII. kategóriák valamelyikében a nevezett és
érvényesen átvett versenyzők száma 12 vagy ennél kevesebb fő, abban az esetben a
versenyfutamon összevontan indítható a GYB engedélyével, az alábbiak szerint: I.
kategória 2000ccm feletti, a VI. és VII. kategória együtt, I. kategória 2000 ccm alatti, az V.
kategória együtt. A nevezők létszámának függvényében, a rendezőnek lehetősége van az
F-2000 géposztályt, az I. kategória 2000 ccm feletti versenyfutamában indítani, a szakággal
történt előzetes egyeztetés és engedélyezés után. Ebben az esetben engedélyezhető az
eltolt rajt eljárása, melynek pontos lebonyolítását a versenyre vonatkozó Speciális
információkban illetve végrehajtási utasításban meg kell határozni. Minden esetben a GYB
engedélye szükséges. Amennyiben a külön indítású sorozatok nevezői létszáma nem éri el
a 14 főt, de külön futamban kívánják a tulajdonosok megrendezni, a rendező részére a 14
nevezési díj befizetése kötelező, a tulajdonos abban az esetben ha az indulók száma 22
vagy annál több (összevontan, együttesen indulók száma együttesen értendő) a tulajdonos
22 nevezési díj fizetésére kötelezett mindösszesen.
Értékelésük külön történik.
Amennyiben a II. kategória versenyre (együléses forma autók) nevezett (OB és CEZ
országokból érkező) és érvényesen átvett versenyzők száma 10-nél kevesebb fő, a
rendezőnek jogában áll a futamot 25 perc + 1 körről 20 perc + 1 körre, 5-nél kevesebb fő
esetén 15 perc + 1 körre csökkenteni. Ezt minden esetben a szakággal történt egyeztetés
után, végrehajtási utasítás formájában kell az érintettek tudomására hozni.
A versenyfutamok távja illetve ideje (a rajtjeltől a kockás zászlóig) az egyes Fordulókban
külön – külön minimum 25 (vagy 30) perc + 1 kör, mely időtartamot a verseny speciális
információiban közölni kell.
5.3.2 Box és depó
Ha rendelkezésre állnak, a fedett boxokat az adott Rendezvény Rendezőjénél lehet
igényelni a nevezési zárlat vége előtt beérkezett nevezés (nevezési díj befizetésével
együtt),
28
A rendelkezésre álló boxok számát és díját a "Speciális információk" egyebek részében
meg kell adni. Pályára hajtás a boxból, visszatérés a boxutcába:
Az edzések és versenyfutamok során
A boxok és a depó felől is csak a boxkijáratánál lehet a pályára hajtani, ahol az
edzések és a versenyfutamok alatt egy zöld/piros jelzőlámpa működik, emellett a
versenyzőknek mindenkor be kell tartaniuk a boxkijárati sportbírók utasításait is.
A versenyautók csak zöld fénynél hagyhatják el a boxutcát. Ekkor saját
felelősségükre szabadon a pályára hajthatnak, de figyelembe kell venniük azt, hogy
a pályán érkező versenyautókat semmilyen módon nem akadályozhatják, vagy
zavarhatják. A a boxkijárattól felfestett,
őket
a pályán érkező autóktól elválasztó
záróvonalat nem léphetik át.
A versenyzők a boxokhoz ill. a depóba a pályáról csak a hivatalos boxbejárati úton
hajthatnak be, kivéve, ha a sportbírók jelzéseikkel kifejezetten más utasítást adnak.
A versenyzőnek világos módon, előre jeleznie kell boxbehajtási szándékát, és meg
kell győződnie arról, hogy ezt mások zavarása, illetőleg veszélyhelyzet okozása
nélkül megteheti.
5.3.3 Boxutca
Az edzések és versenyfutamok során
a versenyzők a boxutcában legfeljebb 60 km/óra sebességgel közlekedhetnek.
Sebességtúllépés esetén a Felügyelő Testület a versenyzőt pénzbüntetéssel,
ismétlődés esetén kizárással büntetheti.
Kizárás terhe mellett tilos a boxutcában hátramenetben közlekedni. A boxutcában
menetiránnyal szemben az autót csak tolni lehet.
Üzemanyag utántöltése (csak abban az esetben, ha azt a Szabályok megengedik),
valamint kerékcsere esetén a versenyző az autójában maradhat, de a motort le kell
állítania.
A versenyzők box illetve depóba állása után szerelőiknek azonnal meg kell
tisztítania a területet az esetleg odarakott szerszámoktól, eszközöktől,
szennyeződésektől mind az edzések, mind a versenyfutamok alatt.
A boxutcában biztonsági okokból 16 éven aluli személyek (kivéve a szakág licences
versenyzőit) és állatok nem tartózkodhatnak. Erről a Rendező köteles gondoskodni.
5.3.4
Időmérő
edzések
Az OB I. és II. kategória számára időmérésre versenyfutamonként egyszer
20 perc,
a VI.,
VII. és VIII.
kategória részére, amennyiben önálló versenyfutamként indulnak,
rendezvényenként egyszer 30 perc
időmérő
edzés lehetőséget kell biztosítani.
Az V.
kategória időmérő edzéseinek lebonyolítása részletesen megtalálható jelen Alapkiírás RRC
Suzuki Kupa szabályai alatt. (10.1.1.)
Az
időmérő
edzés során valamennyi versenyző valamennyi körét mérni kell.
Az
időmérő
edzés kezdetét a boxutca kijáratánál lévő jelzőlámpa pirosról zöldre váltása
jelzi. Az
időmérő
edzés alatt versenyző csak akkor hajthat a boxutcából a versenypályára,
ha a boxkijárati lámpa számára zöldet mutat.
Időmérő
edzés megszakítása
A Versenyigazgató (távolléte esetén a helyettese) szükség esetén bármikor és bármennyi
időre megszakíthatja az
időmérő
edzést, vagy versenyfutamokat. Természeti, illetve
időjárási körülmények miatt a Felügyelő Testület is elrendelheti azt, de a sportfelügyelők
nem változtathatják meg a Versenyigazgató megszakítást elrendelő döntését.
Semmilyen óvást nem lehet elfogadni arra vonatkozóan, hogy a megszakítás milyen módon
befolyásolta a versenyzők elért eredményét.
Amennyiben szükségessé válik az
időmérő
edzés megszakítása, mert a pálya baleset
következtében el van torlaszolva, vagy időjárási, illetve egyéb körülmények miatt a folytatás
29
veszélyessé vált, a Versenyigazgató valamennyi bírói poszton elrendeli a piros zászló
bemutatását.
Az időmérő edzés megszakításakor a megszakítás miatt kiesett időt az időmérés
újraindításával pótolni kell úgy, hogy a kettő, vagy több rész együttes ideje a
versenykiírásban az időmérő edzésre előírt időt adja.
Időmérő
edzés megszakítása esetén az újraindított részben csak azok indulhatnak, akik a
boxutcába saját erejükből, és csak a pályát használva (kivéve, ha a Versenyigazgató a
sportbírókon keresztül ettől eltérő utasítást ad) képesek voltak eljutni. A sérült versenyautók
boxutcába, vagy depóba történő beszállítása a Versenyigazgató utasításai alapján, a
biztonságot, célszerűséget, esetleges további feladatokat is figyelembe véve történik.
Ennek sorrendisége ellen reklamációnak, óvásnak nincs helye.
A megszakítást elrendelő jelzést követően
valamennyi versenyzőnek abba kell hagynia a versenyzést és csökkentett
sebességgel a boxutcába kell hajtania.
a megszakítás elrendelésekor a boxkijárati lámpa azonnal pirosra vált
5.3.5 Versenyfutamok
Rajthoz állás feltételei
Biztonsági okokból versenyfutamon a rajthoz állás feltételeként a versenyzőknek
teljesíteniük kell mindkét alábbi feltételt:
időmérő edzésen teljesített legalább egy mért körrel rendelkezik
időmérő edzésen teljesített legjobb körideje nem rosszabb az adott kategória, illetve
az együtt futó autók közül első három helyezett versenyző átlagidejének 130%-ánál.
Amennyiben nagyon eltérő műszaki adottságú autók közös futamban indulnak, illetve
kivételes esetben e korlátozások alól a Felügyelő Testület felmentést adhat.
Rajtfelállás
Minden kategória időmérő edzése után hivatalosan közzéteszik az eredményt, feltüntetve
rajta a rajthoz állás feltételeit nem teljesítő versenyzőket is.
A rajtfelállást az OB I. és II. kategóriákban a versenyzők által elért legjobb időmérő edzés
eredmény alapján kell elkészíteni. Az OB. V., VI., VII. kategóriáknál az első futam
rajtfelállása az időmérő edzés eredménye szerint, a második versenyfutam rajtfelállása az
1-8 pozícióban (kivéve, ha az 5.3.1. pontban leírt kategóriák összevonására sor kerül,
ilyenkor az időmérő edzésen elért legjobb köridő eredmény sorrendje szerint) az első
versenyen elért végeredmény fordított sorrendje szerint történik, a 9. pozíciótól a rajtsorrend
az első versenyen elért végeredmény sorrendje szerint készül.
Amennyiben egy
rendezvény 3 futamból áll, úgy az V.,VI.,VII., és VIII. kategóriák 3. futamának rajtsorrendjét
a 2. futam eredménye határozza meg, a fentiekben leírtak alapján.
A VIII. kategóriában
jelen Alapkiírás 15.3. pontjának
figyelembe vételével.
Amennyiben az első versenyfutamon
nem sikerül eredményt elérni, akkor a második versenyfutamon, az időmérés
eredményének sorrendje szerint rajtolhat az első versenyfutamon értékelhetően teljesített
versenyzők mögötti rajthelyről. Ha egy, vagy több versenyző ugyanolyan időeredményt ér
el, az elsőbbség azt illeti meg, aki az időeredményt előbb érte el.
Minden kategória számára: amennyiben egy versenyző csak a második
vagy harmadik
versenyfutamon indul, és az időmérő edzésen sem vett részt, a Felügyelő Testület
engedélyével, az előzőekben felsorolt előírásoknak megfelelt versenyzők mögött, a mezőny
végén kaphat rajtlehetőséget. Amennyiben ez több versenyzőt is érint, a sorrend
beállításánál a nagyobb géposztályba tartozók indulhatnak előbb, ezen belül a
bajnokságban betöltött aktuális pozíció alapján, első futam esetén az előző év bajnoki
helyezése alapján. Ezt követően az alacsonyabb géposztályba tartozók következnek.
További egyezőség esetén a szakági megfigyelővel történő egyeztetés után, a Felügyelő
30
Testület döntése alapján. Azon versenyzők, akik az adott pályán korábban még nem
versenyeztek, kötelesek részt venni az időmérő edzésen, ez alól részükre felmentés nem
adható.
Egy adott versenyfutam rajtfelállását a versenyfutam rajtprocedúrájának kezdete előtt 30
perccel kell kifüggeszteni. Amennyiben ez előtt az időpont előtt valamely Nevező vagy
versenyző hivatalosan bejelenti, hogy a versenyfutamon nem tud elindulni, a
Versenyigazgató a kiesett versenyző rajthelyét a rajtrácson feltölti. A rajtfelállás ily módon
történt hivatalos kiadása után az esetlegesen üresen maradó rajthelyeket nem lehet
feltölteni, azokat üresen kell hagyni.
A rajthelyek távolságát és az első rajthely (pole pozíció) helyét a pályalicenc tartalmazza.
5.3.5.1.Rajteljárás
A rajt minden kategória versenyfutamán járó motorral és álló helyzetből, lámpajelzésre
történik (kivéve az alábbi „Rajt a Safety Car mögül” pontban részletezett esetben, és
módon), amit a Versenyigazgató ad meg.
Egyik versenyfutam rajtja sem engedélyezhető abban az esetben, ha az előre láthatóan
nem fejezhető be megfelelő látási viszonyok között. A látási viszonyok mérlegelése és
elbírálása a Versenyigazgató javaslata alapján a Felügyelő Testület hatásköre.
5.3.5.1.1 Rajteljárás kezdete, boxkijárat nyit
10 perccel a zöld zászlós rajt (formációs kör) előtt
a Biztonsági autó
(továbbiakban:
Safety Car) lehetőleg már a rajtrács előtt várakozik, és a 3 min tábla felmutatásáig ott is
marad, kivéve, ha a rajt a Safety Car mögül történik majd meg (lsd. Rajt a Safety Car mögül
pontot).
A boxkijárat kinyit, amit a boxkijárati lámpa pirosról zöldre váltása jelez. Ekkor a versenyzők
elhagyhatják a boxutcát azért, hogy egy kört tegyenek meg. E kör végén az autók a kiadott
rajtfelállás szerinti helyükre állnak a rajtrácson, és a motorokat leállítják. Abban az esetben,
ha egynél több kört kívánnak megtenni, vagy bármilyen rendellenességet tapasztalnak
járművükön, a boxutcába kell hajtaniuk, figyelembe véve az ott előírt sebességkorlátozást.
Mindaddig elhagyhatják a boxutcát a boxkijáraton keresztül, amíg annak lámpajelzése zöld.
A rajtvonalon kizárás terhe mellett nem haladhatnak át.
5.3.5.1.2 Boxkijárat zár, rajttáblák
5 perccel a zöld zászlós rajt (formációs kör) időpontja előtt
a boxkijárat bezár. A
Biztonsági autónak (Safety Car) legkésőbb ebben az időpontban kell helyét elfoglalnia a
rajtrács előtt. Azok a versenyautók, amelyek ettől az időponttól kezdődően még a
boxutcában tartózkodnak, a sportbírók felügyelete mellett csak a boxból rajtolhatnak (az
’’éles’’ rajt után). Érkezési sorrendben kell felsorakozniuk a boxkijáratnál (számukra a
rajtjelet a boxkijárati lámpa zöld jelzése jelenti, amely akkor következik be, amikor az utolsó,
rajtrácsról elrajtolt versenyautó elhagyja a boxkijárat vonalát).
5 perccel a zöld zászlós rajt (formációs kör) időpontja előtt
a rajtvonalon felmutatják a
"5 min" táblát.
3 perccel a zöld zászlós rajt (formációs kör) időpontja előtt
a rajtvonalon felmutatják a
"3 min" táblát. Azokat az autókat, amelyek eddig nem tudták a rajtrácsot elérni, és az ott
kijelölt helyüket elfoglalni, a boxutcába kell irányítani. A rajtrácsot a bírókon és
versenyautónként két szerelőn kívül mindenkinek el kell hagynia.
A versenyautókat a rajtrácson a "3 min" tábla bemutatásáig lehet szerelni, megengedett a
kerékcsere, de üzemanyag, vagy más folyadék (kivétel hűtőfolyadék) utántöltése tilos.
Ekkor a Safety Car elindul (kivéve, ha a rajt biztonsági okokból a Safety Car mögül történik
majd meg), és megtesz a pályán egy kört. E kör végén (még a boxutca bejárata előtt, egy
alkalmas kiállóban) a Versenyigazgató által meghatározott helyen várakozik addig, amíg a
31
mezőny a rajt után, az első versenykörben el nem haladt mellette, majd a Versenyigazgató
utasítására behajt a boxutcába, és a helyére áll.
1 perccel a zöld zászlós rajt (formációs kör) időpontja előtt
bemutatják az "1 min"
táblát. Ekkor minden versenyzőnek az autójában kell ülnie és annak motorját be kell
indítania. A rajtrácsot mindenkinek el kell hagynia.
Valamennyi fent megadott időpontban hangjelzéssel és a hangosbemondóval is
figyelmeztetni kell a résztvevőket.
30 másodperces tábla.
E tábla után 30 másodperccel a rajtvonalnál lévő bírói poszton,
vagy ha van, a rajtoltató emelvényen bemutatásra kerül a lengetett zöld zászló.
5.3.5.1.3 Formációs kör rajtja
Zöld zászló (formációs kör kezdete).
Ekkor a pole pozícióban lévő versenyző vezetésével
a résztvevők a rajtfelállás sorrendjét megtartva egy bemelegítő, formációs kört tesznek.
Ebben a körben a rajtgyakorlás tilos, a sorrendet amilyen szorosan csak lehet, tartani kell,
előzni csak az eredeti rajtpozíció helyreállítása érdekében lehet (amennyiben önhibáján
kívül került a versenyző ilyen helyzetbe), egyébként tilos.
Annak a versenyzőnek, akinek az autója a bemelegítő körre nem tud elindulni, fel kell
emelnie a kezét. Miután valamennyi autó elhaladt mellette, saját erőből, vagy szerelői,
illetve a sportbírók segítségével betolhatják az autót és elindulhat, de tilos a pályán haladó
autó(ka)t megelőznie, eredeti rajtfelállás szerinti helyét nem foglalhatja el, rajthelyét üresen
kell hagyni és csak a rajtrács végéről rajtolhat. Ha autója ismételt kísérletre sem indul be,
úgy azt a boxutcába kell tolni.
Ugyanígy csak a rajtrács végéről rajtolhat el az a versenyző is, aki nem tudja tartani helyét a
formációs körben.
Amennyiben egy versenyautó önhibáján kívül (pl. az előtte műszaki okból álló versenyautó
miatt) nem tudott a zöld zászlós rajtnál a megfelelő helyen elrajtolni és a rajthelyét
megtartani, megfelelő körültekintéssel a mellette elhaladt versenyautókat saját helyének
elfoglalása céljából megelőzheti. Ebben az esetben ügyelnie kell arra, hogy az előtte lévő
rajthely üresen maradjon.
5.3.5.1.4 Versenyfutam rajtja
Amikor az autók a bemelegítő kör végén visszaérkeznek, járó motorral kell saját helyüket a
rajtrácson elfoglalniuk. A pálya mellett (lehetőleg soronként, de legalább
a nemzeti pálya
licenceben előírtaknak megfelelően
) álló sportbírók táblájuk leengedésével jelzik, hogy az
adott sorban lévő autók helyüket elfoglalták, és álló helyzetben vannak. Amikor valamennyi
autó mozdulatlan és az összes táblát leengedték, bemutatásra kerül az
"5 sec" tábla
.
Az „5 sec” tábla bemutatása után 5 másodperccel kigyullad a rajtlámpa piros fénye, majd
ezt követően 1-3 másodperc múlva a lámpa fénye kialszik, mely
a rajt
pillanata
Ha valamelyik versenyző rendellenességet tapasztal járművében, amely biztonságos
elrajtolását akadályozhatja, (pl. leállt a motorja), kézfelemeléssel jeleznie kell. A pálya
szélén álló, az adott sorért felelős sportbíró azonnal lengetett sárga zászlóval figyelmezteti
a többi versenyzőt a veszélyre. Ebben az esetben a sportbírók (más nem léphet a pályára)
az állva maradt versenyautót megtolhatják, miután a teljes mezőny elhaladt mellette. Ha a
versenyautó beindul, akkor részt vehet a versenyben, ha nem, akkor a bíróknak a
boxutcába kell tolni, ahol további segítséget vehet igénybe. Ha a problémát elhárították, a
boxból rajtolhat.
Amennyiben e miatt az eset miatt a rajteljárást meg kellett szakítani, vagy újabb formációs
kört kellett elrendelni (lásd. A következő bekezdésben: Újabb, ismételt formációs kör – Extra
Formation Lap), az adott versenyautó elé az új zöld zászlós (formációs) kör megkezdése
előtt egy sportbíró sárga zászlóval beáll. Ez az autó a zöld zászlós kört csak akkor kezdheti
32
meg, amikor az összes többi autó már áthaladt a rajtvonalon, és a rajtrácsra visszaérkezve
csak az utolsó pozícióból rajtolhat el. Helye a rajtrácson üresen marad.
Amennyiben bármilyen probléma merül fel, amikor az autók a formációs körről a rajtrácsra
visszaérkeznek, az alábbiak szerint kell eljárni:
Ha egy versenyző olyan problémát tapasztal, amely veszélyeztetheti a rajt
biztonságát, formaautóknál azonnal feje fölé kell emelnie kezét, zárt karosszériás
autók esetében integetéssel kell problémáját jeleznie. Ezzel egy időben az e sort
felügyelő sportbírónak azonnal sárga zászlót kell lengetnie. Ha a Versenyigazgató a
rajt késleltetéséről dönt, a rajtlámpán villogó sárga fényt kapcsol, és a rajtvonalnál
lévő bírói poszton (vagy ha van, a rajtoltató pódiumon) fel kell mutatni az újabb,
ismételt formációs kört elrendelő ’’EXTRA FORMATION LAP’’ táblát. Pár
másodperc elteltével zöld fényjelzésre, vagy a rajtvonalnál lévő bírói poszton (ha
van, a rajtoltató pódiumon) lengetett zöld zászlójelzésre újabb formációs kör
kezdődik. Ezalatt az újabb formációs kör alatt a műszaki hibás járműve(ke)t a
sportbíróknak (esetleg a szerelők segítségével) a boxutcába kell tolni (ha az autó
eközben beindult, a többiek után mehet, de nem előzhet), ahol a csapat
beavatkozott a hiba elhárítása érdekében. Ezen autó(k) a boxkijárattól rajtolhatnak
(érkezési sorrendben).
Az újabb, ismételt formációs kör („Extra Formation Lap”) indításakor, teljesítése alatt
minden szabály, és eljárás megegyezik az előbbiekben (5.3.5.1.3 Formációs kör
rajtja) részletezettekkel
Minden ilyen esetben a versenytávot egy körrel csökkenteni kell.
Bármilyen más, a biztonságot veszélyeztető probléma esetén a Versenyigazgató dönthet a
rajt késleltetéséről:
ha a rajt még nem történt meg, a villogó sárga fényt kell bekapcsolni (önállóan, vagy
ha a piros fény már égett, mellé), és a rajtvonalnál lévő bírói poszton (vagy ha van,
a rajtoltató pódiumon) piros zászlót kell lengetni, valamint a rajtvonalon fel kell
mutatni a ’’Start Delayed’’, azaz ’’Rajt késik’’ táblát.
Ilyen esetekben
o
a motorokat le kell állítani
o
a rajteljárás az 5 perces táblától indul újra
o
a versenyfutam távját 2 perccel csökkenteni kell
o
az eljárás többször is ismételhető, az időmérés ez idő alatt áll
o
egynél többszöri ismétlés esetén is tilos az üzemanyag utántöltés
ha a rajt már megtörtént, a rajtrács sportbírók sárga zászlóval figyelmeztetik a
versenyzőket az állva maradt autóra
a sportbíróknak a legrövidebb, leggyorsabb úton a boxba kell tolniuk az állva maradt
járművet. Ha a versenyző eközben újra tudta indítani járművét, folytathatja a
versenyt
ha a versenyző nem tudta autóját elindítani, a boxutcában a csapat megkísérelheti
azt. Ha sikerrel jártak, a versenyző a boxutcából a pályára hajthat. Minden ilyen
esetben úgy a versenyzőnek, mint a csapat tagjainak be kell tartaniuk a sportbírók
utasításait.
A fentebb ismertetett rajtprocedúra még az alábbiak szerint módosulhat:
Amennyiben az 5 perces tábla felmutatása és a rajt pillanat közt esni kezd az eső, a
Versenyigazgató lehetőséget adhat a gumik cseréjére. A rajtlámpa fényeit villogó
sárgára kapcsolja, valamint a rajtvonalon fel kell mutatni a ’’Start Delayed’’, azaz
’’Rajt késik’’ táblát. A rajtprocedúra az 5 perces táblától folytatódik. A villogó sárga
fényjelzés bekapcsolása, és a rajtprocedúra folytatása között lehetőség szerint nem
telhet el 10 percnél több
A Versenyigazgató a rajtprocedúrát bármikor megszakíthatja a villogó sárga fények
bekapcsolásával, ha a biztonság érdekében azt szükségesnek tartja. Ekkor a
rajtprocedúra az 5 perces táblától folytatódik, amint a körülmények lehetővé teszik
azt
33
Különleges körülmények esetén a mezőny rajtolhat a Safety Car mögül
A hibás rajt megállapítását a ténybírók végzik. A vétkes versenyzőt a Felügyelő Testület
boxutca áthajtásos, azaz „DRIVE THROUGH” büntetéssel bünteti. A büntetést a
rajtvonalnál a lehető legrövidebb időn belül a versenyzőnek be kell mutatni.
Ha a rajtrács sportbírók jelentése alapján, a rajtrácsra kiállt versenyautók több mint 50%-a
vizes gumival (ide tartoznak az ún. intermediate gumik is) rajtol, akkor a versenyt esős
versenynek nyilvánítják, és a futamot eső esetén sem állítják le kivéve, ha az egyéb
biztonsági megfontolások azt szükségessé teszik, vagy ha a pályán lévő víz mennyisége,
vagy a látási viszonyok nagymértékű romlása miatt a versenyzés vizes gumival sem
biztonságos.
Biztonsági okokból a zöld zászlós (formációs) kör rajtjánál, és az ’’éles’’ rajtnál a boxutca
jelzősávjának betonfalánál senki nem tartózkodhat. A boxutca "gyors sávját" minden
esetben szabadon kell hagyni.
Azt a versenyzőt, aki a rajteljárás leírt előírásait megszegi, vagy magatartásával a
rajtidőpontot nagymértékben késlelteti, a Felügyelő Testület büntetéssel sújthatja, ami a
futamból való kizárásig is terjedhet.
Rajt a Biztonsági autó (Safety Car) mögül
A Versenyigazgató biztonsági okokból elrendelheti a versenyfutam Safety Car mögül
történő rajtoltatását. A rajteljárás az alábbi kivételektől eltekintve mindenben megegyezik az
5.3.5. pontban foglaltakkal
a Safety Car nem hagyja el a rajtrácsot
bármikor, de még az „1 min” tábla felmutatása előtt felkapcsolja villogó sárga fényeit
E két jelzés tudatja a versenyzőkkel, hogy a rajt a Safety Car mögül fog megtörténni, és
ebben az esetben nincs „formációs kör”
a versenyfutam akkor kezdődik, amikor a Safety Car vezetésével a mezőny a
rajtvonalon lévő 1. poszt zöld zászlójelzésére elindul
ettől a pillanattól kezdve életbe lépnek a lentebb, az 5.3.5.1.7. Safety Car eljárás
kezdete pontban foglaltak
amikor a biztonsági körülmények lehetővé teszik (vagy az első körben, vagy, ha
szükséges, akár több kör megtétele urán), az 5.3.5.1.10. Safety Car eljárás vége
pontban foglaltak szerint a versenyfutam normál körülmények közt folytatódik.
Biztonsági autó (Safety Car)
5.3.5.1.5 Általános előírások
A Gyorsasági Szakágnak a Bajnokság minden rendezvényén biztosítania kell Safety Car-t
(ha mód van rá, egy tartalékkal együtt), - költségeinek térítése (üzemanyag, szállítás,
személyzet stb.) a rendező feladata - az alábbi követelmények figyelembe vételével:
olyan járműnek kell lennie, amely menettulajdonságaiban teljesíti a vele szemben
támasztott követelményeket
az autót mindkét oldalán, és a hátulján messziről is olvasható nagyságú, betűtípusú,
és színű „SAFETY CAR” felirattal kell ellátni
tetején nagy teljesítményű, napsütésben is feltűnő, lehetőség szerint 2 db, de
legalább 1 db villogó sárga fényjelző készüléket kell elhelyezni, melyek egymástól
független áramkörhöz vannak kötve, de egyszerre kapcsolhatók
ezek közé ugyanolyan, de zöld színű készüléket kell lehetőség szerint felszerelni
vezetőjének csak tapasztalt, lehetőleg a gyorsasági versenyzésben jártas, a GYB
által jóváhagyott személynek kell lennie
mellette a versenyfutam teljes ideje alatt a Versenyigazgatóval állandó
rádióösszeköttetésben lévő, az összes versenyautót azonosítani képes személynek
kell helyet foglalnia, akit szintén a GYB jelöl ki.
34
A Safety Car-t a Versenyigazgató vezényelheti a pályára abban az esetben, ha versenyző,
vagy tisztségviselő közvetlen veszélyben van, de a veszélyhelyzet még nem teszi
szükségessé a versenyfutam felfüggesztését.
Minden, a Safety Car mögött teljesített kör, versenyben teljesített körnek számít
5.3.5.1.6 A Safety Car eljárás teljes ideje alatt
előzni tilos, kivéve
o
ha a Safety Car-ból a versenyzőt erre utasítják a Safety Car-t meg lehet
előzni
o
ha egy versenyautó műszaki, vagy egyéb okokból olyan mértékben lelassul,
hogy nem képes a Safety Car mögött elfoglalt helyét tartani
o
a boxutcába éppen behajtó autó az első Safety Car vonal keresztezése után
megelőzheti a pályán haladó versenyautókat, vagy magát a Safety Car-t
o
a boxból éppen kihajtó versenyautót, mielőtt az keresztezi második Safety
Car vonalat, a pályán haladó autók megelőzhetik
o
A Safety Car eljárás végén a boxba hajtó Safety Car megelőzhető, amint
keresztezte az első Safety Car vonalat
o
Az első és második Safety Car vonal helyét a versenyzői eligazításon kell
közölni.
a boxutcát a versenyzők a Szabályok betartásával használhatják, kihajtani onnan
azonban csak a boxkijárati lámpa zöld fényjelzésénél lehet
o
a Safety Car eljárás alatt a lámpa zöld, kivéve, ha a Safety Car, és a
mögötte felsorakozott mezőny megközelíti a boxkijáratot. Ekkor a lámpa
pirosra vált, és az is marad mindaddig, amíg a Safety Car mögötti sorban
haladó utolsó versenyautó el nem hagyta a boxkijárat vonalát
minden megtett kör teljes versenykörnek számít
kivételes esetekben a Versenyigazgató a Safety Car-t a boxutca használatára
utasíthatja. Ekkor a Safety Car villogó sárga fényjelzéssel behajt a boxutcába (egy,
vagy akár több alkalommal is). Minden versenyzőnek követnie kell. A boxutca
bejáratánál lévő sportbírók a boxutcába mutató narancssárga nyíllal és tereléssel
segítik a versenyzőket.
5.3.5.1.7 A Safety Car eljárás kezdete
Amikor a Versenyigazgató a pályára vezényli a Safety Car-t
minden sportbírói poszton lengetett sárga zászlót kell alkalmazni, és be kell mutatni
az SC táblát, ettől a pillanattól kezdve tilos előzni
a Safety Car felkapcsolja a villogó sárga lámpákat, és
a boxutcából azonnal a pályára hajt, függetlenül attól, hogy éppen hol található a
pályán a versenyben vezető versenyző (kivéve a versenyfutam első körét, amikor a
Safety Car még a boxutca bejárata előtt várakozik a Versenyigazgató által
meghatározott helyen, és ha szükséges, onnan hajt a pályára, vagy tér vissza a
mezőny elhaladtával a boxba)
a versenyautóknak azonnal csökkenteni kell sebességüket, mivel a versenypálya
egy, de lehetséges, hogy több pontján, vagy a teljes pályaszakaszon veszély van
5.3.5.1.8 A Safety Car a pályán
A versenyautóknak egymás mögött, egy sorban fel kell sorakozniuk a Safety Car
mögé
A Safety Car-tól, és egymástól való távolságuk nem lehet több 5 autóhossznál,
egymást nem előzhetik meg.
Minden, a pályán, a boxutca be-, vagy kijáratánál, vagy a boxutcában
szükségtelenül lassan haladó, vagy másra veszélyes versenyzőt azonnal jelenteni
kell a Felügyelő Testületnek. Az eset kivizsgálása után a Felügyelő Testület 15 mp
időbüntetéssel sújthatja a vétkes versenyzőt.
5.3.5.1.9 A Safety Car megelőzése
35
Amennyiben nem a versenyben vezető versenyző halad közvetlenül a Safety Car mögött,
akkor a Safety Car-ból
az eligazításon ismertetett kézjelekkel, és ha van, a sárga mellé felkapcsolt zöld
villogó fényjelzéssel a Safety Car és a versenyben vezető versenyző közötti
versenyautókat egyesével arra utasíthatják, hogy megelőzzék a Safety Car-t
o
ezek az autók
csökkentett sebességgel, és előzés nélkül
körözhetnek
a pályán mindaddig, amíg ismét utol nem érik a Safety Car mögött
felsorakozott mezőnyt
o
különös figyelemmel kell lenniük arra, hogy a versenypálya egy, de
lehetséges, hogy több pontján is veszély van
o
ez az eljárás addig ismétlődik, amíg a Safety Car mögött a versenyben
vezető versenyző nem lesz.
A Safety Car-nak legalább addig kell a pályán lennie, amíg mögötte a versenyben
vezető versenyző nem található
5.3.5.1.10 A Safety Car eljárás vége
Amikor a Versenyigazgató visszahívja a Safety Car-t, annak ki kell kapcsolnia a
narancssárga lámpáját. Ez jelzi a versenyzők számára, hogy a Safety Car a kör végén a
bokszutcába hajt. Ekkor a Safety Car mögötti sorban az első helyen álló autó határozhatja
meg a tempót, és szükség esetén a Safety Car mögött több mint 5 autóhossz távolságra is
lemaradhat.
Annak érdekében, hogy egy baleset valószínűsége csökkenjen, attól kezdődően, hogy a
Safety Car lekapcsolta fényeit mindaddig, amíg a bokszutcába be nem ért, a versenyzőknek
meggondoltan kell haladniuk, kerülve minden kiszámíthatatlan gyorsítást, fékezést vagy
bármely olyan manővert, ami más versenyzőt vélhetően veszélyeztet vagy rajtolását
hátráltatja.
Amint a Safety Car megközelíti a bokszutca bejáratát, a pályaellenőri posztokon a sárga
zászlókat és a „SC” feliratú táblákat be kell vonni és lengetett zöld zászlókra kell cserélni,
valamint a zöld lámpát fel kell kapcsolni a rajtvonalnál és a köztes versenyfutam
semlegesítési ponton vagy pontokon. Ezen jelzéseket addig kell alkalmazni, amíg az utolsó
autó át nem lépi a vonalat.
Amennyiben egynél több Safety Car van, azok visszahívását precízen össze kell hangolni.
5.3.5.1.11 Versenyfutam befejezése Safety Car eljárás alatt
Amennyiben Safety Car eljárást nem lehet befejezni a teljes versenytáv teljesítése előtt, úgy
az utolsó körben
a Safety Car, a boxutca bejárata előtt kikapcsolja a villogó sárga fényeket, majd
amint elérte a boxutca bejáratát, a boxutcába hajt
a sportbírói posztokon a lengetett sárga jelzés megmarad
a teljes mezőny a célvonalon lévő 1. poszton megkapja a kockás zászlójelzést.
Ekkor a verseny befejeződött.
a kör végén a versenyautók a boxutcába, és ott a Parc Ferme-be hajtanak
Versenyfutam felfüggesztése
Amennyiben időjárási, vagy egyéb körülmények miatt, vagy más biztonsági okból a
versenyfutamot fel kell függeszteni, a Versenyigazgató minden poszton elrendeli a piros
zászlók használatát.
36
A piros zászlók elrendelése pillanatától az előzés tilos, és a boxkijárat bezár. A versenyzők
csökkentett sebességgel hajtanak a piros zászlós vonalig, (amelynek pontos helyét a
versenyzői eligazításon kell közölni) ahol meg kell állniuk, tartva a sorrendet, egyes sorba
rendeződve. Amennyiben nem a versenyben vezető versenyző áll a piros zászlós vonalnál
a sor elején,
a közte és a piros zászlós vonal között álló versenyzőket kiintik, hogy egy
további kört teljesítsenek és a Safety Car mögötti sorhoz csatlakozzanak. Amint körbeértek,
és ez lehetséges, a 10 perces tábla bemutatásra kerül.
Ha egy versenyző azért nem tudott a piros zászlós vonalig eljutni, mert a pálya el volt
torlaszolva,
ő
a pálya szabaddá tétele után (annak tudatában, hogy sportbírók, szolgálati
járművek lehetnek a pályán, így kellő óvatossággal) a piros zászlós vonalhoz hajthat, és
elfoglalhatja a verseny felfüggesztés elrendelése előtti helyét a sorban.
A Safety Car beáll a sorba, a versenyben vezető versenyző elé.
A versenyfutam
újraindításakor a rajt mindig a Safety Car mögül fog megtörténni.
Mialatt a versenyfutam fel van függesztve:
a verseny nem áll le, az időmérés azonban igen
a piros zászlós vonal mögött álló, vagy a boxutcában lévő autókon a 5.3.5.1.4.
pontban foglaltak alapján lehet dolgozni, de e munkák nem késleltethetik a verseny
újraindítását
csak a 5.3.5.1.4 pontban foglalt személyek tartózkodhatnak a piros zászlós vonal
mögött álló járművek körül
A versenyfutam felfüggesztésének (piros zászlók bemutatása) pillanata után az a
versenyző, aki
behajthatott a boxutcába, vagy
autóját a rajtrácsról kitolták a boxutcába
a verseny újraindítása után 15 mp időbüntetést kap. Ez nem vonatkozik azokra, akik a piros
zászlók bemutatásakor már a boxutca bejáratában, vagy a boxutcában voltak.
A versenyfutam újraindításakor e versenyzők a boxutcából zöld jelzésre (amint a Safety
Car, és a mögötte haladó mezőny elhagyta a boxkijárat vonalát) hajthatnak a pályára.
Elsőként azok, akik a felfüggesztés pillanatában már a boxutcában, vagy annak bejáratában
voltak, utánuk következhetnek azok, akik ezután kerültek oda. E két csoporton belül a
boxkijárathoz való megérkezésük sorrendje dönt.
Versenyfutam újraindítása
Verseny újraindításakor
a rajteljárást a megszakítást elrendelő jelzés után a lehető leghamarabb, az ’’5 min’’
táblától kell megkezdeni
amennyiben a versenypálya versenyzésre alkalmassá tételéhez több idő
szükséges, a piros zászlós vonalon felmutatják a piros alapon ’’10 min’’ feliratú
táblát. Ez azt jelenti, hogy a Biztonsági autó, a Safety Car több mint 10 perc múlva
indul a mögötte felsorakozott versenyzőkkel. E tábla többször is alkalmazható. Ezt
követően, amint azt a körülmények megengedik, a zöld alapon ’’10 min’’ táblát kell
felmutatni, ami tudatja a versenyzőkkel, hogy pontosan ennyi idő van hátra a
Biztonsági autó, a Safety Car indulásáig, és értelemszerűen 5 perc az ’’5 min’’ tábla
felmutatásáig, vagyis a rajteljárás megkezdéséig.
a rajteljárás mindenben megfelel a 5.3.5.1.4. pontban, az 5 perces táblától
kezdődően leírtaknak azzal a különbséggel, hogy a rajt Safety Car mögül történik
(lsd. 5.3.5.1.4. Rajt Safety Car mögül pont)
Különleges esetekben, ha a biztonsági autót (Safety Cart), vagy az azzal kapcsolatos
eljárásokat valamely vis major okból nem lehet alkalmazni, a Versenyigazgató javaslatára a
Felügyelő Testület ezt Végrehajtási utasításban rendeli el. Egyúttal a versenyzők számára
versenyzői eligazításon is ismertetni kell az alább részletezett eljárásokat:
indokolt esetben a Versenyigazgató felfüggesztheti a versenyfutamot (lsd.
5.3.5.1.2.pont)
37
amint a körülmények azt megengedik, sor kerül annak újraindítására az alábbi
eljárás szerint (az előzőekben foglaltakhoz képest a különbség
vastag, dőlt
betűtípussal
kiemelve):
Verseny újraindításakor
a rajteljárást, a megszakítást elrendelő jelzés után a lehető leghamarabb, az ’’5 min’’
táblától kell megkezdeni
amennyiben a versenypálya versenyzésre alkalmassá tételéhez több idő
szükséges, a piros zászlós vonalon felmutatják a piros alapon ’’10 min’’ feliratú
táblát. Ez azt jelenti, hogy a versenyben vezető versenyző több mint 10 perc múlva
indul a mögötte felsorakozott versenyzőkkel a formációs körre, mely a versenytávba
beleszámít. E tábla többször is alkalmazható. Ezt követően, amint azt a
körülmények megengedik, a zöld alapon ’’10 min’’ táblát kell felmutatni, ami tudatja
a versenyzőkkel, hogy pontosan ennyi idő van hátra a versenyfutam folytatásáig, és
értelemszerűen 5 perc az ’’5 min’’ tábla felmutatásáig, vagyis a rajteljárás
megkezdéséig.
a rajteljárás mindenben megfelel az 5.3.5.1.2. pontban, az 5 perces táblától
kezdődően leírtaknak azzal a különbséggel, hogy
o
a versenyzők a versenyben vezető versenyző vezetésével az egyes sort
tartva indulnak a formációs körre, és a rajtvonal átlépéséig szigorúan
tartaniuk kell azt
o
a rajt „repülő” rajt, ún. Indianapolisi rajt lesz (de egyes sorba rendeződve),
azaz
a formációs körben a pálya minden pontján lengetett sárga
zászlójelzés van érvényben (előzni tilos, mérsékelt, nem
versenysebesség tartása kötelező)
a formációs kör végén a versenyzők nem állnak meg a rajtrácson
a célegyenesre fordulva, ha azt a körülmények megengedik
(biztonsági feltételek adottak, a versenyzők a rajtvonalig tartják a
formációt és a mérsékelt tempót)
o
a rajtlámpa piros fényről zöldre váltása, és
o
a rajtvonalon lévő 1. sportbírói poszttól kezdődően 1 körön
keresztül minden poszton zöld zászlójelzés jelzés jelzi, hogy
az egyes versenyzők számára csak a rajtvonal át-lépésétől
kezdődően
folytatódik a versenyfutam, és
megengedett a versenysebesség használata, valamint az
előzés
ha valamilyen okból a Versenyigazgató úgy dönt, hogy nem lehet a
versenyfutamot újraindítani a formációs kör végén
o
a rajtlámpán a piros mellé a villogó sárga fényt is felkapcsolja
o
a rajtvonalon lévő 1. sportbírói (és a pályán az összes többi) poszt
továbbra is sárga zászlójelzést alkalmaz.
Ez tudatja a versenyzőkkel, hogy újabb formációs kör kezdődik,
melynek végén sor kerülhet a rajtra. Ekkor
a versenyben vezető versenyzőnek ismét mérsékelt
sebességre kell lassítania
a többi versenyzőnek tartva az egyes sort mögé fel kell
sorakoznia
minden ily módon teljesített formációs kör beleszámít a
versenytávba (időtartamba)
Amennyiben biztonsági, vagy egyéb okokból nem lehet a versenyfutamot újraindítani, és
a versenyben vezető versenyző kettőnél kevesebb kört teljesített a piros zászlók
bemutatása előtt, a versenyt törölni kell.
más esetben a versenyfutam értékelése a piros zászlók bemutatásához képest a
versenyben vezető versenyző által teljesített utolsó előtti teljes kör alapján történik a
38
7.3 pontban foglaltak szerint. Ha ezen értékelés szerint, a versenyben vezető
versenyző
o
a teljes eredeti
időtartam
75%-ánál (egész számra lefelé kerekítve)
kevesebb időt teljesített, fél pontszámot,
o
ha
75%-ot
annál többet, teljes
bajnoki pontokat kapnak a versenyzők. (
A +1 kör ebben a formában nem beszámítandó.)
5.3.6 Versenyfutam vége, cél
Amikor a versenyben vezető versenyző teljesítette az előírt (minumum) 25 perc időtartamot,
az 1. bírói poszton bemutatják a Last lap (utolsó kör) táblát.
Ennek megtételét követően a célvonalnál lévő sportbírói poszton a versenyfutam végét a
kockás zászló lengetésével jelzik abban a pillanatban, amikor a versenyben vezető
versenyautó teljesítette az előírt versenytávot.
Ha a versenyfutamot véletlenül előbb intik le, a versenyfutamot attól a pillanattól tekintik
befejezettnek, amikor a versenyben vezető autó a leintéskor áthaladt a célvonalon.
Ha a leintés valamilyen oknál fogva később történik, a versenyfutamot az eredeti körszám
(mintha a leintés akkor meg is történt volna) kell értékelni.
A leintés után az autók tesznek egy lassító kört, melyet követően közvetlenül a kijelölt Parc
Ferme-be hajtanak megállás és segítségnyújtás igénybevétele nélkül (kivéve a hivatalos
tisztségviselők segítségét, ha az szükséges).
5.3.7 Parc Ferme
A Parc Ferme meghatározását a SZK és az FIA Nemzetközi Sportszabályzat 42 b. cikkelye
tartalmazza. A Parc Ferme szabályok
a leintett versenyzők számára a versenyfutam leintését követően a célvonaltól a
Parc Ferme bejáratáig terjedő területre
a versenyfutamot feladni kényszerült, de értékelhető versenyzők számára,
mindaddig, amíg a hivatalos járművek a Parc Ferme-be nem szállították, a
versenypálya egész területére is vonatkoznak.
Azt a versenyzőt, aki
a leintés után a lehető legrövidebb időn belül nem áll be a Parc Ferme-be
segítséget vett igénybe nem hivatalos személyektől
vagy egyéb módon megszegte a Parc Ferme szabályokat, kizárják a versenyből.
A verseny végeztével a Parc Ferme-ben a versenyzőknek a kép és hangrögzítésre
alkalmas eszközöket ki kell kapcsolni, és
ezen berendezések
adatrögzítőit
( szalagok,
memóriakártyák stb.)
lehetőség szerint el kell távolítani, és magukkal vinni.
A Parc Ferme területére csak a hivatalosan kijelölt személyek léphetnek be, illetve
tartózkodhatnak ott. A Parc Ferme helyét a Versenykiírásban közölni kell.
A Parc Ferme feloldásáról a Felügyelő Testület engedélye alapján a Versenyigazgató
intézkedhet, de minimális időtartama az ideiglenes eredmények kifüggesztésétől számított
30 perc.
6
EREDMÉNY KIFÜGGESZTÉSE, ÓVÁS, FELLEBBEZÉS
6.1 EREDMÉNY KIFÜGGESZTÉSE
Minden versenyfutam befejezését követően kifüggesztésre kerül az ideiglenes eredmény a
Rendezvény hivatalos hirdetőtábláján.
39
Az óvási határidő az ideiglenes eredménylista kifüggesztése után 30 perc.
A Rendező köteles versenyfutamonként az óvási határidő lejárta után (vagy ha óvás
érkezett, az arra vonatkozó felügyelő testületi döntés után) a hivatalos és végleges
eredménylistát elkészíteni. Az eredménylistán valamennyi a versenyfutamon induló
versenyző nevét, Nevezőjét, a versenyautó típusát, és elért eredményét - függetlenül attól,
hogy értékelhetően fejezte be a versenyt vagy kiesett - fel kell tüntetni.
Hegyi rendezvényeken a Bajnokságban abszolút eredménylista nem hozható
nyilvánosságra, a hivatalos hirdetőtáblán illetve a média felé kizárólag kategória (vagy
csoport) eredményeket lehet közölni, beleértve az ideiglenes eredménylistákat is.
Az eredménylistát géposztályonkénti bontásban is el kell készíteni.
A Rendező köteles a Rendezvény elkészített hivatalos eredménylistáját 48 órán belül
az MNASZ titkárságnak
a GYB vezetőjének elküldeni
Az MNASZ és a szakág hivatalos honlapján közzétenni.. Ennek elmulasztása
esetén a GYB büntetést szab ki Rendezőre
6.2 ÓVÁS
Az óvási határidő lejárta után az eredmény végleges. Ha óvás érkezett a Nemzetközi
Sportkódex előírása az irányadóak.
Minden óvást a Szabályok előírásainak megfelelően, a Versenyigazgatónak, és írásban kell
benyújtani, az óvási díj egyidejű befizetése mellett (FIA Nemzetközi Sportszabályok 171.
cikkely).
A ténybírók döntése ellen, amelyet beosztásukban hoznak, valamint az időmérés ellen
óvásnak helye nincs.
Amennyiben az óvás nem megalapozott, az óvási díjat nem fizetik vissza. Egyéb esetekben
az óvási díj visszafizetéséről a Felügyelő Testület dönt.
Az óvási díj:
általános kérdésekben:
technikai kérdésekben:
melyet a Rendezőnek kell befizetni.
MNASZ díjtáblázat szerint
MNASZ díjtáblázat szerint
Technikai óvás esetében
az óvás
o
a versenyautó egy meghatározott részére (motor, sebességváltó,
kormánymű, fékrendszer, elektromos berendezés, karosszéria stb.)
terjedhet ki, vagy
o
a versenyautó típusra vonatkozhat
amennyiben az óvás elbírálásához a versenyautó különböző alkatrészeinek
megbontása és visszaszerelése szükséges, az óvást benyújtónak az óvási díj
mellett kaució egyidejű befizetése is kötelező. A kaució összegét a Technikai
Felügyelő javaslata alapján a FelügyelőTestület határozza meg.
az óvást benyújtónak kell viselnie a munkálatok és az esetlegesen felmerülő
szállítási és utazási költségeket, amennyiben az óvást nem megalapozottként
bírálják el. Abban az esetben, ha az óvás megalapozott, az viseli ezeket a
költségeket, aki ellen az óvást benyújtották
megalapozatlan óvás esetén, amennyiben az óvással kapcsolatos munkálatok
(szerelés, átvizsgálás, szállítás) költségei meghaladják a befizetett letét összegét, a
különbséget, az óvást benyújtónak kell viselnie. Ha a költségek alacsonyabban a
letétnél, a különbség visszatérítésre kerül
a versenyautó fokozott technikai ellenőrzésén részt vehetnek:
o
az ellenőrzést végző személyek
40
o
a Felügyelő Testület
o
a Technikai Felügyelő
o
az óvott versenyző szerelői
o
az óvott versenyző Nevezőjének képviselője
a technikai ellenőrzések eredményét nyilvánosságra kell hozni
6.3 FELLEBBEZÉSI JOG
A Felügyelő Testület döntései ellen az érintett Nevezők fellebbezést nyújthatnak be a Kódex
180. cikkelyének, és az MNASZ Általános Szabályainak előírásai szerint.
7
A FUTAMOK ÉRTÉKELÉSE
7.1 INDULÓK
Bajnoki rendezvények versenyfutamán indulónak az a versenyző tekinthető, aki a
versenyfutamban elrajtolt, azaz a rajtjel után áthaladt a rajtvonalon, vagy ha a boxból rajtolt,
a boxkijárat vonalán (ebben az esetben számára a rajtjel a boxkijárati lámpa zöld jelzése
lesz). Amennyiben a versenyző ezután a versenyfutam feladására kényszerül, nevét az
eredménylistán „kiesett” megjegyzéssel kell feltüntetni.
7.2 A HEGYI FUTAMOK ÉRTÉKELÉSE
Az értékelés alapját a rendezvény két versenyfutamának összesített időeredménye képezi,
mégpedig úgy, hogy a legjobb helyezett az a versenyző, akinek az összesített
időeredménye a legkevesebb. A további helyezések sorrendjét az időeredmények növekvő
sorrendje adja.
Értékelésre csak mind a két versenyfutamon célba érkező versenyző kerül.
A versenyfutamok összesítésekor nem kerül értékelésre az a versenyző, aki az adott
géposztály legjobb idejének több, mint 150%-át futotta. Holtverseny esetén a második
értékelt versenyfutamban elért jobb eredmény a döntő. Vis major ok miatt megszakított
versenyfutam értékeléséről a Gyorsasági Bizottság dönt.
7.3 A KÖRPÁLYÁS FUTAMOK ÉRTÉKELÉSE
A Bajnoki Futam első helyezettje az a versenyző lesz, aki a rendezvény versenyfutamán a
Versenykiírásban szereplő időtartam + 1 kör teljesítése után a leintéskor elsőnek haladt át
a célvonalon. A további sorrend megállapítása a versenyzők által teljesített időtartam (a
körszámok figyelembe vételével), illetve egyenlőség esetén, a célvonalon való áthaladásuk
sorrendje alapján történik.
Értékelésre az a versenyző kerül, amely a
kategória
győztese által megtett versenytáv
75%-át(teljes
körszámok figyelembe vételével)
teljesítette. Az e feltételt nem teljesített
indulókat az eredménylistán „kiesett”-ként szerepeltetni kell.
A leintésre nem került, de az előbbiek szerint (75%) értékelhető versenyzők azonos
körszám esetén az általuk teljesített táv (a körszámok figyelembe vételével) megtételéhez
szükséges idő alapján értékelendőek.
Holtverseny esetén az érintett versenyzők
által elért helyezések
pontjait összeadják, és
egyenlően megosztják közöttük.
7.4 EGYÉNI ÉRTÉKELÉS
7.4.1 Géposztály értékelés
Minden géposztályban a Futamokban elért helyezésük alapján az alábbiak szerint kapnak
bajnoki pontokat a versenyzők:
1. helyezett……….. 10 pont
5. helyezett………. 4 pont
2. helyezett……….. 8 pont
6. helyezett………. 3 pont
3. helyezett……….. 6 pont
7. helyezett………. 2 pont
41
4. helyezett……….. 5 pont
8. helyezett………. 1 pont
7.4.2 Márkakupák értékelése
A V. kategóriában a Futamokban elért helyezésük alapján az alábbiak szerint kapnak
bajnoki pontokat a versenyzők:
1. helyezett……….. 20 pont
9. helyezett……….
7 pont
2. helyezett……….. 17 pont
10. helyezett……….
6 pont
3. helyezett……….. 15 pont
11. helyezett……….
5 pont
4. helyezett……….. 13 pont
12. helyezett……….
4 pont
5. helyezett
11 pont
13. helyezett
3 pont
6. helyezett
10 pont
14. helyezett
2 pont
7. helyezett
9 pont
15. helyezett
1 pont
8. helyezett
8 pont
Futamonként a versenyzők 1-1 plusz pontot kapnak a következők szerint:
Hegyi futam:
leggyorsabb edzés – 1 pont
leggyorsabb verseny futam – 1 pont
Pályaverseny:
Az időmérő edzés győztese
– 1 pont
Versenyben teljesített leggyorsabb kör – 1 pont
Az VI. kategóriában a Futamokban elért helyezésük alapján az alábbiak szerint kapnak
bajnoki pontokat a versenyzők:
1. helyezett……….. 20 pont
2. helyezett……….. 17 pont
3. helyezett……….. 15 pont
4. helyezett……….. 13 pont
5. helyezett
11 pont
6. helyezett
10 pont
7. helyezett
9 pont
8. helyezett
8 pont
9. helyezett……….
10. helyezett……….
11. helyezett……….
12. helyezett……….
13. helyezett
14. helyezett
15. helyezett
7 pont
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
Futamonként a versenyzők 1-1 plusz pontot kapnak a következők szerint:
Hegyi futam:
leggyorsabb edzés – 1 pont
leggyorsabb verseny futam – 1 pont
Pályaverseny:
Az időmérő edzés győztese
Pole pozíció – 1 pont
Versenyben teljesített leggyorsabb kör – 1 pont
Az VII. kategóriában a Futamokban elért helyezésük alapján az alábbiak szerint kapnak
pontokat a versenyzők:
1. helyezett……….. 20 pont
2. helyezett……….. 17 pont
3. helyezett……….. 15 pont
4. helyezett……….. 13 pont
5. helyezett
11 pont
6. helyezett
10 pont
7. helyezett
9 pont
8. helyezett
8 pont
9. helyezett……….
10. helyezett……….
11. helyezett……….
12. helyezett……….
13. helyezett
14. helyezett
15. helyezett
7 pont
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
Futamonként a versenyzők 1-1 plusz pontot kapnak a következők szerint:
Hegyi futam:
leggyorsabb edzés – 1 pont
leggyorsabb verseny futam – 1 pont
Pályaverseny:
Az időmérő edzés győztese
Pole pozíció – 1 pont
42
Versenyben teljesített leggyorsabb kör – 1 pont
Az VIII. kategóriában a Futamokban elért helyezésük alapján az alábbiak szerint kapnak
bajnoki pontokat a versenyzők:
1. helyezett……….. 20 pont
2. helyezett……….. 17 pont
3. helyezett……….. 15 pont
4. helyezett……….. 13 pont
5. helyezett
11 pont
6. helyezett
10 pont
7. helyezett
9 pont
8. helyezett
8 pont
9. helyezett……….
10. helyezett……….
11. helyezett……….
12. helyezett……….
13. helyezett
14. helyezett
15. helyezett
7 pont
6 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
Futamonként a versenyzők 1-1 plusz pontot kapnak a következők szerint:
Hegyi futam:
leggyorsabb edzés – 1 pont
leggyorsabb verseny futam – 1 pont
Pályaverseny:
Az időmérő edzés győztese
Pole pozíció – 1 pont
Versenyben teljesített leggyorsabb kör – 1 pont
7.5 CSAPAT ÉRTÉKELÉS
Csapatverseny csak akkor értékelhető, ha legalább két csapat nevezett az 5.1.2.1.2
pontban foglaltaknak megfelelő, adott kategória csapatversenyébe.
Az értékelésnél a két jobb eredményt elért csapattag eredményét kell figyelembe venni, és
azokat összeadni. A csapatok eredményeként a csapattagok által megszerzett géposztály
pontok összegét kell tekinteni. A csapatversenyben az a csapat értékelhető ahol legalább
egy versenyző értékelhetően befejezte a versenyt. A csapatverseny a
rendezvényen
lebonyolított
futamok összesített eredménye alapján kerül értékelésre.
7.6 A VERSENYEK FUTAMONKÉNTI DÍJAZÁSA, EREDMÉNYHIRDETÉS
Az egyes futamok után a Rendező köteles díjakat biztosítani az alábbiak figyelembe
vételével: (Amennyiben a rendező kívánja, további díjakat is átadhat.)
Körpályás Rendezvényeken: OB I. kategória versenyfutamainak abszolút első
három helyezettjét serleg díjazásban (amennyiben a 2000 ccm alatti és feletti
kategória közös futamban indul, úgy a 2000 ccm alatti kategória 1-3. helyezettje
és a 2000 ccm feletti 1-3. helyezettje serleg díjazásban)
azon géposztályokban, ahol
legalább
5
vagy több
induló versenyző volt, a
géposztály első három helyezettjét serleg díjazásban
II. kategória első három helyezettjét serleg díjazásban (min. 5 induló esetén)
Formula Renault csoport 1-3, helyezett (min. 5 induló esetén)
V., kategória első hat, a VI.,
VII.
kategória első három helyezettjét serleg
díjazásban
a VIII. kategória abszolút 1-5. és a „rookie” 1. helyezettje serleg díjazásban
az első három csapatot, a
rendezvény utolsó
futama utáni összesített eredmény
alapján, serleg díjazásban
Hegyi futamok esetén: a teljes pontszámmal értékelt géposztályokban az első
három helyezettet serleg díjazásban,
kell részesítenie. Amennyiben csak egy értékelhető versenyző, vagy csak egy értékelhető
csapat van,
ők
díjazásban nem részesülnek.
7.6.1 Eredményhirdetés
Körpályás Rendezvényeken az előbbiekben felsorolt, kötelezően díjazandó versenyzőknek
kötelező a díjkiosztó pódiumon
időben (a Parc Ferme-be érkezést követően 5 percen belül)
megfelelő öltözetben (versenyzői overallban, vagy a csapat formaruhájában)
43
megjelenniük.
Az eredményhirdetés rangjához nem méltó öltözet, vagy viselkedés, illetve késés, vagy a
megjelenés elmulasztása esetén az
érintett versenyző Nevezőjét
a
GYB
az alább felsorolt
büntetésekkel sújtja. A bajnokság egész évét tekintve a büntetés mértéke első esetben
50.000.-Ft,
második esetben
100.000.-Ft, minden további
esetben
200.000.-Ft. Ez alól
kivétel vis major, vagy a verseny hivatalos orvosa által igazolt betegség, rosszullét, a GYB
és/vagy Felügyelő Testület engedélye. Ezekben az esetekben megfelelő ruházatban a
csapatból kell képviselőt biztosítani a díj átvételére.
A versenyzőt első esetben figyelmeztetésben, második esetben az adott futamról való
kizárás büntetéssel sújtja a GYB.
7.7 A RENDEZVÉNY HIVATALOS DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGE (HEGYI FUTAMOK
ESETÉN)
A Rendezvény hivatalos díjkiosztó ünnepségét a versenynap futamainak végén, a hivatalos
eredménylista kifüggesztése után, a Versenykiírásban meghatározott helyen és időben kell
megtartani.
A díjkiosztóról való távolmaradás büntetése a 7.6.1. pontban leírtaknak
megfelelően.
8
A BAJNOKSÁG ÉRTÉKELÉSE, DÍJAZÁSA
A Bajnokság éves értékelése a Bajnoki Rendezvények valamennyi megrendezett
Futamának
figyelembe
vételével történik.
Az éves Bajnokságban csak az a versenyző értékelhető, aki ugyanabban a géposztályban
a megrendezett Bajnoki Futamok legalább 50%-án részt vett, vagyis aki a Rendezvényre
benevezett, a gépátvételen versenyautóját átvették.
Az éves csapatértékelést valamennyi versenyfutam eredménye alapján kell elvégezni.
Amennyiben a Bajnokság során valamely géposztályban nincs öt értékelhető versenyző,
akkor az MNASZ
IB a GYB javaslatára,
az adott géposztályban a Bajnokságot utólag
törölheti, és ebben az esetben nem is hirdet eredményt.
A Bajnokság végleges eredménylistáját valamennyi nevező részére meg kell küldeni.
8.1 EGYÉNI ÉRTÉKELÉS
8.1.1 Géposztály értékelés
A géposztály sorrend megállapítása az éves Bajnokság Futamaiban szerzett géposztály
pontok összesítése alapján történik. Csak az kerül értékelésre, aki a versenyek legalább
50%-án részt vett.
Pontegyenlőség esetén a sorrendet az alábbiak szerint kell eldönteni:
több első, második, harmadik stb. helyezés szerint,
további holtverseny esetén a versenyzők azonos helyezetteknek tekintendők.
Valamennyi géposztály győztese elnyeri a
"Magyar Autós Gyorsasági Bajnokság
Géposztály Bajnoka"
címet.
Az egyéni Bajnokságban valamennyi géposztály sorrendje közzétételre kerül.
8.1.2 Márkakupák ( V., VI.,VII. és VIII. kategória) értékelése
Az egyes márkakupákban a sorrend megállapítása az éves Bajnokság Futamaiban szerzett
márkakupa pontok összesítése alapján történik. Pontegyenlőség esetén a géposztály
értékeléssel azonos szempontok alapján kell a holtversenyt eldönteni.
Egyéni értékelés
8.1.2.1.1. V. kategória Suzuki Kupa
Az első helyezett elnyeri az RRC Suzuki Kupát,
A 2-3. helyezett versenyző serlegdíjazásban, részesül
A Suzuki Kupa győztese elnyeri a
„ RRC Suzuki Kupa Bajnoka"
címet.
44
8.1.2.1.2. VI. kategória SEAT Leon Kupa
Az első helyezett elnyeri a SEAT Leon Kupát,
A 2-3. helyezett versenyző serlegdíjazásban, részesül
A Seat Leon Kupa győztese elnyeri a
„ SEAT Leon Kupa Bajnoka"
címet.
8.1.2.1.3. VII. kategória Lotus Cup Eastern Europe
Az első helyezett elnyeri a Lotus Cup Eastern Europe Kupát,
A 2-3. helyezett versenyző serlegdíjazásban, részesül
A Lotus Cup Eastern Europe győztese elnyeri a
„ Lotus Cup Eastern Europe Bajnoka"
címet.
8.1.2.1.4. VIII. kategória Lotus Ladies Cup
Az első helyezett elnyeri az Lotus Ladies Cup Kupát,
A 2-3. helyezett versenyző serlegdíjazásban, részesül
A Lotus Ladie’s Cup győztese elnyeri az
„ Lotus Ladies Cup Bajnoka"
címet.
8.2. CSAPAT ÉRTÉKELÉS
A csapat sorrend megállapítása a Bajnokság Futamaiban elért csapat pontszámok alapján
történik. A csapat értékelésnél a Bajnokság valamennyi Futamát figyelembe kell venni.
Pontegyenlőség esetén a géposztály értékeléssel azonos szempontok alapján kell a
holtversenyt eldönteni.
A csapatverseny győztese elnyeri a
"Magyar Autós Gyorsasági Bajnokság
……………..
kategória/kupa
Csapatbajnoka"
címet.
8.3. A BAJNOKSÁG DÍJAZÁSA
A Magyar Nemzeti Autósportsport Szövetség valamennyi géposztály első három
helyezettje, és a csapatverseny első három helyezettje számára serlegdíjazást biztosít.
8.4. AZ ÉVES DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG
Az éves díjkiosztó ünnepségre az MNASZ által külön meghirdetett időpontban és
helyszínen kerül sor. Azok a versenyzők, akik az éves díjkiosztón nem jelennek meg, a díjra
nem tarthatnak igényt (kivétel vis major esete).
9.
AZ ALAPKIÍRÁS ÉRVÉNYESSÉGE
Jelen Alapkiírást az MNASZ Intéző Bizottsága jóváhagyta, és az érvényes
a jóváhagyástól
2013. december 31-ig.
45
1. SZ. MELLÉKLET:SPECIÁLIS INFORMÁCIÓK A RENDEZVÉNYRE
A Rendezvény megnevezése:
........................ ......................... ........................
............................ ........................ ......................... ........................
helyszíne:....................... ........................ ......................... ........................
ideje: 2013.. .................. ........................ .........................hó .................... nap
A Rendezvény Rendezője:......
........................ ......................... ........................
Címe: ............................ ........................ ......................... ........................
Telefon / Telefax száma: ........................ ......................... ........................
Email címe: .................... ........................ ......................... ........................
A Rendezvény a Duna – Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság
......
Futama, a
Rendezvény az FIA szabályok és az Autós Gyorsasági Alapkiírás 2013. szerint kerül
lebonyolításra.
Nevezési zárlat:
2013 .............. ........................ hó.....................nap 24 óra
............................ ........................ .........................(postabélyegző kelte)
Nevezési díjak futamonként:
Az egyéni nevezési díj 1600 ccm-ig
Késői nevezés 1600 ccm-ig
Helyszíni nevezés 1600 ccm-ig
200.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza).
225.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
(a nevezési zárlat után és a verseny adminisztratív
átvételét
megelőző 48 óra közötti időtartam)
250.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
Az egyéni nevezési díj 2000 ccm-ig
225.-Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza).
Késői nevezés 2000 ccm-ig
250.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
(a nevezési zárlat után és a verseny adminisztratív átvételét megelőző 48 óra közötti
időtartam)
Helyszíni nevezés 2000 ccm-ig
275.- Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
Az egyéni nevezési díj 2000 ccm fölött 250.-Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza).
Késői nevezés 2000 ccm fölött
275.-Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
(a nevezési zárlat után és a verseny adminisztratív
átvételét
megelőző 48 óra közötti időtartam)
Helyszíni nevezés 2000 ccm fölött
300.-Euro (mely összeg az ÁFA-át tartalmazza)
Fenti díjak forintban is fizethetők. Ekkor az MNB napi középárfolyama az átszámítás alapja.
A Rendezvény tisztségviselői:
46
Sportfelügyelő Testület vezetője: ....................... ......................... ........................
Tagjai: ................. ........................ ......................... ........................
........................ ......................... ........................
Versenyigazgató:....................... ........................ ......................... ........................
Pályabírók vezetője: .................. ........................ ......................... ........................
Versenytitkár: ........................... ........................ ......................... ........................
Technikai felügyelő:................... ........................ ......................... ........................
Gépátvétel vezető: .................... ........................ ......................... ........................
Időmérés és értékelés vezető: .. ........................ ......................... ........................
Versenyorvos: ...........................……….............. ……………………….. ...............
Gyorsbeavatkozó szolgálat vezetője:................. ………………….........................
Média felelős: ............................ ........................ ……………………………….......
Szakági megfigyelő: …………………………………………………………………….
Két
vagy három
futamból álló Rendezvény esetén a tisztségviselők névsorában
Nincs változás
az alábbi változás(ok) van(nak):
........................ ......................... ........................
........................ ......................... ........................
........................ ......................... ........................
Gépkönyvezés:
helyszíne: ........... ........................ ......................... ........................
ideje: 2013. ........hó ................... nap ..................tól, ................... ig
Adminisztratív átvétel:
helyszíne: ........... ........................ ......................... ........................
ideje: 2013. .........hó ................... nap ..................tól, ................... ig
Technikai gépátvétel:
helyszíne: ........... ........................ ......................... ........................
ideje: 2013. .........hó ................... nap ..................tól, ................... ig
Pótgépátvétel:
helyszíne: ........... ........................ ......................... ........................
ideje: 2013. .........hó ................... nap ..................tól, ................... ig
Versenyzői eligazítás
(amennyiben szükséges tartani, a 2./3. Futam eligazításának
időpontját és helyét tartalmazó Végrehajtási utasítást a hirdetőtáblán teszik közzé):
helyszíne: ........... ........................ ......................... ........................
ideje: 2013. ......... ........................ hó ....................nap ................. óra
A versenyfutamok távja az első Futamban:...
Ha van,
a versenyfutamok távja a második Futamban:
perc + 1 kör (vagy felfutás)
perc + 1 kör (vagy felfutás)
km
km
47
a versenyfutamok távja a harmadik Futamban:
perc + 1 kör (vagy felfutás)
km
A Rendezvény teljes időterve beleértve a betétprogramokat is
(Fordulónként a szabad,
és időmérő edzések, versenyfutamok, betétprogramok):
A Forduló(k) díjazása az Autós Gyorsasági Alapkiírás szerint történik
(ha vannak, a)
Különdíjak:
....... ........................ ......................... ........................
............................ ........................ ......................... ........................
Díjkiosztó
helyszíne: .......... ........................ ......................... ........................
ideje: 2013. ........hó ................... nap ..................óra .................. perc
Hegyi Rendezvény esetében a pálya rajza:
Boxok és/vagy depó
igénylés
módja:................. ........................ ......................... ........................
ideje: ................... ........................ ......................... ........................
Hegyi Rendezvény esetében
elhelyezkedése... ........................ ......................... ........................
a depó rajza, kiosztása:
Egyebek:
(a Rendező közlendői)
Kelt...................................... 2013. ............................hó..............nap
........................................................
A Rendező aláírása
Fentiek alapján a Rendezvényt az MNASZ Autós Gyorsasági Bizottsága ..................
szám alatt jóváhagyta.
Budapest, 2013. ....................... ........................
.........................................
Autós Gyorsasági Bizottság
Vezető
48
10. A SUZUKI SWIFT KUPA TECHNIKAI SZABÁLYZATA
10.1
TECHNIKAI
ELŐÍRÁSOK
A jelen Technikai Szabályzat alkalmazása során az alábbi elveket kell figyelembe venni:
• Amennyiben a Technikai Szabályzatban vagy a Homológizációs lapon nincs egyértelműen
engedélyezve valamely eltérés, változtatás, kiegészítő megmunkálás, úgy ezek
alkalmazása kifejezetten tilos.
• A versenyautóknak tökéletesen meg kell felelnie a széria állapotnak, illetve a
Homológizációs lapnak, azon változtatások kivételével, amelyeket a Technikai Szabályzat
tartalmaz.
• Olyan autót, melyet a Technikai ellenőrök veszélyesnek ítélnek, a sportfelügyelők
kizárhatják a versenyből.
• Technikai szabálytalanságok következményei: A technikai szabálytalanságon ért és
jogerősen, kizárásbüntetésre ítélt versenyzőt, a GYB.-nak legalább további egy bajnoki
futamon való indulástól el kell tiltania, valamint - ha plombálással igazolható – a
plombálásig, de minimum 3 versenyre visszamenőleg az eredményeitől meg kell fosztani.
Az MNASZ fenntartja magának a jogot, hogy a versenysorozat Rendezője, illetve az Autós
Technikai Bizottság javaslata alapján e Technikai Szabályzatot módosítsa.
A Suzuki Kupa 2013. évi versenyein csak a versenysorozatra gyártott, jelen szabályzatnak
és a Homológizációs lapnak megfelelő, 2013-ra gépkönyvvel rendelkező versenyautók
vehetnek részt.
A versenyautók motorját valamint computerét plombával kell ellátni.
Amennyiben a plombák megsérülnek, vagy a plombált alkatrészeken javítást végeznek, a
plombálást újra el kell végeztetni. Plombálást a Technikai Bizottság végzi. Amennyiben
bármelyik plomba megsérült, vagy hiányzik és azt a nevező a gépátvétel kezdetéig, nem
cserélteti, illetve nem pótoltatja, a versenyző az adott versenyből kizárásra kerül.
A kötelező reklámok a kupasorozat rendezőjének körlevelében kerülnek meghatározásra,
melyet minden indulónak kötelezően viselnie kell az utastér teteje, a géptető-, és az
oldalajtó alsó harmadán, a hátsó sárvédők alsó harmadán, a jobb és bal oldalablakon, az
első és hátsó, felső-szélvédőcsíkon, az első és hátsó rendszámtábla keretében, és a két
első lámpabúrán és az autó négy sarkán a löklapokon, továbbá az előírt versenyzői
overallon.
A kupasorozat versenyein csak a Suzuki márkakupás versenyoverálban lehet versenyezni.
(Sabelt márkájú, a Speedy Racing- nél beszerezhető sárga-fehér színű).
A kupasorozat rendezője jogosult meghatározni a mell rész jobb oldalán felvarrandó
feliratok helyét. A reklámfeliratok elhelyezésénél figyelembe kell venni az FIA L függelék
idevonatkozó előírásait.
A kupasorozat rendezője a kötelező reklámokra vonatkozó előírásokat április 20-ig köteles
nyilvánosságra hozni.
JAVÍTÁSOK
Amennyiben a technikai ellenőrök valamely verseny gépkocsin olyan hibát-sérülést
állapítanak meg, ami a versenyen a további részvétellel veszélyhelyzetet idézhet elő, úgy a
gépkocsi balesetveszélyesnek ítélt alkatrészeit meg kell javítani, illetve ki kell cserélni a
következő pályára lépés előtt.
10.2 TECHNIKAI ÓVÁS
Az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2013. évi Alapkiírás 6.2. pontja szerint.
10.3 HOMOLÓGIZÁCIÓ
A Suzuki Kupában résztvevő versenyautók gyártmánya és típusa Suzuki Swift 1,3 GC
(TSMMZA) (kizárólag a 2009-ig ZMS Kft. majd a GFS Racing Kft. által átalakított
modellek).
49
Az eredeti, azonos típus megjelölésű, nagysorozatban gyártott széria kivitelű jármű
átalakításra került a versenyzéshez, illetve a Sportszabályok biztonsági előírásainak
betartásához szükséges változtatásokkal.
A sportcélra így átalakított gépkocsi nemzeti (MNASZ) homológizációval rendelkezik.
A nemzeti homológizáció száma: H 01/06.
Minden nevezőnek rendelkeznie kell a Homológizációs lappal és azt kérésre be kell
mutatnia.
10.4
SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK A SUZUKI SWIFT KUPÁS VERSENYAUTÓKRA
10.4.1
Minimális Tömeg
Az autók tömegének legalább a Homológizációs lapon feltüntetett értékűnek kell lennie. Ez
az autó minimális tömege (versenyző és felszerelése nélkül). Minden folyadéktartálynak
(kenőolaj, fékolaj, hűtőfolyadék, a gyártó utasításában megadott normál szintig feltöltve kell
lennie. Az ablakmosó és az üzemanyag tartálynak pedig üresnek kell lenniük.
10.4.2
Pótsúly
A Suzuki Kupa azon versenyzőinek, akiknek a súlya teljes versenyszerelésben (alsóruha,
overál, sisak, maszk, kesztyű, cipő), és csak abban, nem éri el a 80 kg-ot, pótsúlyt kell az
autójukba elhelyezni. A versenyző autójába a kupasorozat rendezője által biztosított
súlyokból annyit kell elhelyezni, hogy a versenyző mért súlya a súlyokkal együtt 80 kg fölé
emelkedjen. A pótsúlyt 2,5 kg-os lépcsőkben kell elhelyezni.
A pótsúlyok megléte a versenyautóban a rendezvények teljes időtartama alatt kötelező,
ezeket a technikai bizottság ellenőrzi. Hiányát a versenyből való kizárással büntetetik.
A versenyzőket a bajnokság első rendezvényének, vagy azon a rendezvénynek a
gépátvételén mérlegelik, ahol először vesznek részt. A bajnokság bármely versenyén a
felügyelő testület elrendelheti egy versenyző ismételt mérlegelését.
10.4.3
Gumiabroncs
Csak a kupasorozat szervezője (GFS Racing Kft.) által forgalmazott TOYO
R888 típusú gumiabroncs használható.
Gumik melegítése tilos
A gumiabroncs belseje (a kerékpánt és a gumiabroncs belső része közötti tér)
csak levegővel tölthető meg.
A verseny hivatalos időmérő edzésén csak 4 db új, a GFS Racing Kft-től
vásárolt Toyo R888 típusú gumiabronccsal lehet részt venni. A gumikat az
időmérő edzés előtt a Technikai Bizottsággal meg kell jelöltetni. A
versenyfutamokon ugyanezt a négy gumit kell használni.
Ha a versenyen a gumik közül bármelyik megsérül, akkor az csak új gumira
cserélhető.
10.4.4
Motor
A kötelezően használandó tüzelőanyag az E 85 szabványnak megfelelő bioetanol.
(MSZ
CWA 15293)
Bármilyen adalék hozzákeverése tilos. Ennek használatához be
kell építeni a tüzelőanyag ellátó rendszerbe a befecskendezési időt módosító
elektronikát (HUN FLEX). Az elektronikát a GFS Racing biztosítja. Kizárólag ez az
elektronika engedélyezett.
10.4.5
Lengéscsillapító
A versenysorozat tisztasága érdekében a lengéscsillapító megbontása tilos.
A lengéscsillapítók felújítása csak a Kárászy Kft műhelyében engedélyezett.
A GFS Motorsport által forgalmazott (a Kárászy cég által utángyártott) vagy a
gyári lengéscsillapítók használata kötelező.
50
10.4.6
Karosszéria
10.4.6.1 Belső rész
Az ülés pozíciója a megfelelő alátétekkel állítható.
Belső panoráma tükör beszerelése kötelező.
A vezeték kötegben található gyári csatlakozó használatával szivargyújtó aljzat
beszerelése megengedett.
A gyújtáskapcsoló átalakítása engedélyezett a gyári kulcsnélküli fajtára. A
kulcsnélküli gyújtáskapcsoló cikkszáma: 37107-63870.
Belső, előre néző kamera beszerelése kötelező, oly módon, hogy a
kormánykerék jól látható legyen.
Hátra néző kamera minden versenyző számára kötelező. (Mini DV Sport
kamera ajánlott)
A kamera, vagy használható felvétel hiánya büntetést von maga után. (Első
esetben figyelmeztetés, második esetben 10.000 Ft pénzbüntetés) A hiányt a
kupa sorozat tulajdonosa köteles jelezni a szakági bizottság felé, a büntetés
kiszabására az GYB jogosult.
A kamerák által készített felvételek megtekintését a Gyorsasági Bizottság
részére biztosítani kell.
10.4.6.2 Biztonsági berendezések
2 kg min. töltősúlyú tűzoltó készülék használata kötelező, az FIA J függelék
253. Fejezet 7. 3 pontjának megfelelően.
Áramtalanító használata kötelező, FIA J függelék 253. Fejezet 13 pontjának
megfelelően.
10.4.6.3 A külső
Visszapillantó tükrök: a ZMS Kft. által gyártottak és az eredeti gyári kézi
mozgatásúak egyaránt használhatók.
Az első lökhárító alsó részéhez rögzített gumi szoknya nem kötelező.
Az első lökhárítóba hűtővédő rács rögzíthető.
A zárhíd csavarozhatóra átalakítható
10.4.6.4 Az első lengőkarból a (45201-62J00, 45202-62J00) és a (45201-72K00, 45202-
72K00) cikkszámú változatok használhatók.
A hátsóhídnál a (46510-62J00,-62J01,-62J02).és a 46510-51K00 cikkszámú
alkatrész használható.
Az első kerékjárati műanyag dobbetét nem kötelező
Az első fékbetét szabadon választható.
Hátsó dobfék automatikus után állító mechanika kiiktatható a kilincsművet
elemelő lemezfül elfordításával.
Sebességváltó kulissza megmagasítható a padlólemez és a műanyag
kulisszaház közé csavarozott távtartó beszerelésével, illetve a kulissza alá
helyezett alátétek segítségével. Függőleges emelés mértéke max. 100mm,
az autó hossztengelyével párhuzamos eltolás mértéke max. 100 mm. Az
autó hossztengelyére merőleges irányban a kulissza nem tolható el, csak
billenthető a kulisszaház. A gyári alkatrészeken, illetve a karosszérián
semmilyen módosítás vagy átalakítás nem megengedett.
A Suzuki kupa szervezője a GFS Racing minden verseny kiírásában vagy
azzal egy időben rendelkezik arról, hogy az adott versenyen milyen típusú
üzemanyagot kell használni. Ha a kötelező üzemanyag benzin, akkor az E85
vezérlő egység test kábelét le kell kötni.
10.4.7
Logger
10.4.7.1 A Technikai Bizottság képviselői a logger adatait letölthetik a verseny folyamán
bármikor, és a kiolvasott adatok alapján további ellenőrzéseket/vizsgálatokat
rendelhetnek el.
51
10.4.7.2 A loggerek letöltött adatait a kupasorozat nevezői és versenyzői, valamint a
szakági bizottság részére a sorozat kiírója köteles nyilvánosságra hozni.
10.5. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A „Super Pole” lebonyolítása:
Az V. kategória részére az időmérő edzés „Super Pole” rendszerben is lebonyolítható. A
lebonyolítás rendszerét a Suzuki kupa rendezője határozza meg, és az adott verseny
kiírása tartalmazza.
Super Pole esetén a verseny távja futamonként 25 perc + 1 kör
Ezen lebonyolítási mód az első futam esetében határozza meg a rajtolási sorrendet,
a második (esetleg harmadik) futam esetén az Alapkiírás 5.3.5 pontjában, a második
versenynapra vonatkozó eljárás alkalmazandó.
Az időmérés két részre oszlik
Első rész (15 perc):
Hagyományos lebonyolítás. Az összes versenyzőnek egyszerre van lehetősége a
pályára hajtani.
Minden versenyző minden körét mérik. Az első részben a tizedik helynél hátrébb
végző versenyők rajtsorrendjét az időmérésnek ebben a részében elért idejük
határozza meg.
Az első rész leintését követően Parc Ferme szabály lép életbe.
A második részben a tíz legjobb időt elért versenyző vesz részt. A többiek
versenyautója Parc Ferme-be kerül.
A második rész az érintett versenyzők sorba rendezését követően azonnal.
Második rész (20 perc):
A versenyzők az időmérés két része között a boxutcában várakoznak a második
részben való indulásuk sorrendjében.
A versenyzők indulásának sorrendjét az első részben elért idejük határozza meg,
fordított sorrendben.
A legjobb időt elért versenyző indul utoljára.
Az autójukból nem szállhatnak ki és a sisakjukat sem vehetik le. Az időmérés alatt és
az időmérés két része között az üzemanyag utántöltése tilos, itt is a parc-ferme
szabályok vannak érvényben.
A versenyzők egyenként, 25 másodperces időközökkel indulnak és a felvezető kör
megtétele után egy mért kört és egy levezető kört teljesítenek, melynek végén a Parc-
fermebe hajtanak. Az a versenyző, aki a saját illetve a nevezője hibájából nem tud
elindulni időre, az időmérő edzésen már nem vehet részt. ( A sportbírók félreállítják, a
második részben nem lesz mért köre.) Amennyiben a késlekedés oka nem a nevező
vagy a versenyző hibájának következménye (pl: a boxkijárat nem szabad, a pályán
mentés folyik, vis major stb.) a versenyigazgató új rajtidőt állapít meg részére.
Egyszerre öt versenyző van a pályán.
A versenykiírásban rögzítik a felvezető kör megtételéhez előírt időkorlátot (maximális
köridő). Annak a versenyzőnek aki a felvezető kört az előírt időkorlátnál hosszabb idő
alatt teljesíti, a második időmérési részben elért mért idejét törlik. Ezt a versenyzőt a
második rész utolsó helyére sorolják. (azaz a tizedik helyre)
Az a versenyző, aki a második részben kicsúszik vagy bármilyen okból lelassul
(láthatóan verseny tempóban nem képes haladni) és a mögötte rajtolt versenyző
megközelíti, köteles biztonságos helyen félre húzódni, hogy a mögötte haladó
versenyzők időmérését semmilyen módon ne zavarja. A lelassult versenyző idejét
törlik és a második rész utolsó helyére sorolják.
52
Abban az esetben, ha fent meghatározott okok miatt több versenyzőt is hátra kell
sorolni, akkor a rajtsorrendet közöttük az első részben egymáshoz képest elért
helyezésük határozza meg.
Amennyiben a lelassult versenyző nem húzódik félre, csak a rajtrács utolsó helyéről
indulhat.
Annak a versenyzőnek, aki a második részben a mért köre teljesítése közben
valamilyen külső körülmény (pl .dupla sárga zászlós jelzés) miatt akadályoztatva van,
kérésére a versenyigazgató a második rész végén új rajtot adhat. Ebben az esetben
az akadályoztatott körben elért időeredménye törlésre kerül.
A második részt teljesítő versenyzők versenyautóikat, az időmérés végén, az
Alapkiírás szerint, Parc Ferme-be helyezik.
Az edzés kezdetét a boxutca kijáratánál lévő jelzőlámpa pirosról zöldre váltása jelzi. Az
edzés alatt versenyző csak akkor hajthat a boxutcából a versenypályára, ha a boxkijárati
lámpa számára zöldet mutat.
Parc – ferme
Minden, az időmérő edzésen legalább egy értékelhető kört teljesített versenyző részére
kötelezően előírt 10 perces parc-ferme kerül kialakításra, melyben a parc-ferme
szabályainak betartása kötelező.
A Kupában csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik a GFS Racing Kft-vel, a kupára
vonatkozó szerződést aláírták.
11
SEAT LEON KUPA TECHNIKAI SZABÁLYZATA
11.1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A jelen Technikai Szabályzat alkalmazása során az alábbi elveket kell figyelembe venni:
Amennyiben a Technikai Szabályzatban vagy a Homológizációs lapon nincs
egyértelműen engedélyezve valamely eltérés, változtatás, kiegészítő megmunkálás,
úgy ezek alkalmazása kifejezetten tilos.
A versenyautóknak tökéletesen meg kell felelnie a széria állapotnak, illetve a
Homológizációs lapnak, azon változtatások kivételével, amelyeket a Technikai
Szabályzat vagy technikai körlevél tartalmaz.
Olyan autót, melyet a Technikai ellenőrök veszélyesnek ítélnek, a sportfelügyelők
kizárhatják a versenyből.
Technikai szabálytalanságok következményei: A technikai szabálytalanságon
rajtakapott és jogerősen, kizárásbüntetésre ítélt versenyzőt, a GYB-nak legalább
további egy bajnoki futamon való indulástól el kell tiltania, valamint - ha plombálással
igazolható – a plombálásig, de minimum 3 versenyre visszamenőleg az eredményeitől
meg kell fosztani.
Az MNASZ fenntartja magának a jogot, hogy a versenysorozat Rendezője, illetve az Autós
Technikai Bizottság javaslata alapján e Technikai Szabályzatot módosítsa.
A SEAT Leon Kupa 2013. évi versenyein csak a versenysorozatra gyártott, jelen
szabályzatnak és a Homológizációs lapnak megfelelő, 2013-ra gépkönyvvel rendelkező
versenyautók vehetnek részt.
A versenyautókat a gyártó (SEAT Sport) az átalakítás során a szabályzatban előírt
helyeken plombával látja el. Amennyiben a plombák megsérülnek, vagy a plombált
alkatrészeken javítást végeznek, a plombálást a SEAT Motorsportnak újra el kell végeznie.
Amennyiben bármelyik plomba megsérült, vagy hiányzik és azt a nevező a gépátvétel
kezdetéig, nem cserélteti, illetve nem pótoltatja, a versenyző az adott versenyből kizárásra
kerül.
A bajnoki összesítésben az Autós Gyorsasági Országos Bajnokság keretein belül rendezett
valamennyi futam értékelésre kerül.
A kötelező reklámok a kupasorozat rendezőjének körlevelében kerülnek meghatározásra,
melyet minden indulónak kötelezően viselnie kell a géptető-, és az oldalajtó alsó harmadán,
53
az első-felső és hátsó–alsó szélvédőcsíkon, az első és hátsó rendszámtábla helyén, és a
két első lámpabúrán az autó négy sarkán a löklapokon, továbbá az előírt
versenyzőoverallon.
A kupasorozat rendezője jogosult meghatározni a sorozatban
résztvevők
versenyruházatának márkáját, típusát és színét, valamint a mell rész jobb oldalán 6 db
felvarrható felirat helyét.
11.2 TECHNIKAI ÓVÁS
Óvást benyújtani az FIA Nemzetközi Sportszabályzat valamint az alapversenykiírás
vonatkozó pontjai alapján lehet.
Megbontást igénylő technikai óvás esetén, a szükséges szerelési költség fedezésére kaució
letétele kötelező.
A kauciót az óvás benyújtásakor a felügyelő testület a technikai felügyelővel közösen
határozza meg, az óvásra vonatkozó szerelési igénynek megfelelően.
11.3 HOMOLÓGIZÁCIÓ
A SEAT Leon Kupában résztvevő versenyautók gyártmánya és típusa SEAT Leon Super
Cup MK2 (kizárólag a SEAT Sport által épített modellek).
Az eredeti, azonos típusmegjelölésű, nagysorozatban gyártott széria kivitelű jármű
átalakításra került a versenyzéshez, illetve a Sportszabályok biztonsági előírásainak
betartásához szükséges változtatásokkal.
A sportcélra így átalakított gépkocsi Spanyol nemzeti homológizációval rendelkezik.
A hazai bajnokság futamain a 2007, 2008, 2009, 2010-es specifikációjú autók vehetnek
részt.
11.4 SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK A SEAT LEON KUPÁS VERSENYAUTÓKRA
11.4.1
Minimális Tömeg
Az autók tömegének legalább a Homológizációs lapon feltüntetett értékűnek kell lennie. Ez
az autó minimális súlya (versenyző és felszerelése nélkül). Minden folyadéktartálynak
(kenőolaj, fékolaj, hűtőfolyadék, szervó folyadék) a gyártó utasításában megadott normál
szintig feltöltve kell lennie, kivéve az ablakmosó és az üzemanyag tartályát, amelyeknek
viszont üresnek kell lenniük.
11.4.2
Gumiabroncs
Csak a kupasorozat szervezője által kijelölt gumiabroncs használható.
Az időmérő edzéseken és a versenyfutamokon felhasználható gumik mennyiségét a
kupasorozat kiírója, szervezője a helyi pályaviszonyoknak megfelelően
szabályozhatja.
A gumiabroncs belseje (a kerékpánt és a gumiabroncs belső része közötti tér) csak
levegővel tölthető meg.
Keréktárcsa
Típusa szabadon választható, mérete 9,5”x18” ET30
Motor
11.4.3
11.4.4
A motort kizárólag a SEAT Sport javíthatja. Ezen az egységen csak azok az alkatrészek
cserélhetőek, amelyekhez a plomba megbontása nem szükséges.
11.4.5
Erőátvitel
A sebességváltót kizárólag a SEAT Sport javíthatja. Ezen az egységen csak azok az
alkatrészek cserélhetőek, amelyekhez a plomba megbontása nem szükséges.
11.4.6
Turbo
Az eredeti turbót meg kell tartani, az szabadon javítható.
11.4.7
Karosszéria
11.4.7.1 BELSŐ RÉSZ
Az ülés pozíciója a megfelelő alátétekkel állítható.
54
11.4.7.2 ÜZEMANYAG TARTÁLY ÉS ÜZEMANYAG
A versenyeken használt üzemanyagnak meg kell felelnie az FIA J függelék 252.
fejezet 9. pontjában előírtaknak. E85 üzemanyag használata tilos!
Üzemanyag tárolása az autóban több mint 10oC-kal a környezeti hőmérséklet alatt
tilos.
11.4.7.3 BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK
A FIA homologizációnak megfelelő beépített tűzoltó készülék használata kötelező,
az FIA J függelék 253. fejezet 7. 2. pontjának megfelelően.
Áramtalanító használata kötelező, FIA J függelék 253. fejezet 13 pontjának
megfelelően.
13. NEMZETI TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK
13.1. A ÉS N CSOPORT
Az A és N csoportban a Rallye 1 osztályra vonatkozó nemzeti technikai előírások
használhatók a Magyar
Bajnokság futamain.
A H01/94 homologizációs számú Opel Astra Kupás versenyautók amennyiben megfelelnek
homologizációs lapjuk és az A csoport előírásainak, akkor indulhatnak A-1600-ban a
Magyar Bajnokságban.
A H01/03 homologizációs számú versenyautók mindenfajta változtatás nélkül indulhatnak a
bajnokság N-2000 kategóriájában.
Lejárt homológ A és N csoportos versenyautók indulhatnak a Magyar Bajnokság A és N
csoportjában amennyiben megfelelnek a homológizációs lapjuknak és az érvényben lévő
csoportra vonatkozó technikai előírásoknak.
13.2. F CSOPORT
Engedélyezett gépjárművek
Az autóknak mereven zárt, nem felnyitható tetejű széria modelleknek kell lenniük.
Meg kell felelniük az FIA J függelék 251-253 cikkely előírásainak az alábbi módosításokkal.
Kipufogó
J függelék 252. cikkely 3.6 pontja szerint.
Üzemanyag:
Az FIA és az MNASZ szabályainak megfelelően.
Gumiabroncsok és kerekek
A teljes kereket (teljes kerék = tárcsa + perem + felfújt gumiabroncs) bármikor mérve, annak
bele kell
férnie egy U alakú idomszerbe, a mérést a gumiabroncs talajjal nem érintkező részén kell
elvégezni.
Az idomszer mérete a motor hengerűrtartalmának függvényében a következő:
Hengerűrtartalom
Méret
1400 ccm-ig
9”
1400 ccm felett – 2000 ccm-ig
10”
2000 ccm felett – 2500 ccm-ig
11”
3500 ccm alatt
12”
3500 ccm felett
14”
Az F-1600 géposztályban a felni mérete 15” méretig elfogadott.
16” esetén 10 kg, 17” vagy a fölötti méretnél 20 kg-mal növekszik a minimális súly az
előírthoz képest.
A tárcsa átmérője szabad.
Hátsó világítás
Minden autót 2 db piros fényű ködlámpa típusú hátsó lámpával kell felszerelni (min.
megvilágított terület: 60 cm2, az egyes izzók min. 15 W-osak) vagy 2db FIA által
homologizált esőlámpával és
55
ezeknek az autó eredeti féklámpáival együtt kell működnie, vagy azt helyettesíteniük kell. A
hátsó lámpákat nem szabad a földtől 1,50 m-nél magasabbra, 0.5m-nél alacsonyabbra
felszerelni.
A lámpáknak az autó hossztengelyére nézve szimmetrikusan és a kereszttengelyével
párhuzamosan kell elhelyezkedniük, és hátulról láthatónak kell lenniük. A LED-del felszerelt
hátsó lámpák engedélyezettek.
Vonószem
Elöl és hátul egyaránt fel kell szerelni. A vonószemek az autó felülnézeti kerületén nem
nyúlhatnak túl, és világossárga, piros, vagy narancssárga színűre kell festeni
őket.
A vonószemeket oly módon kell felszerelni (és jelölni), hogy azokat a biztonsági személyzet
könnyen megtalálja, és a versenyautó vontatására alkalmasak legyenek.
A vezetőülés, rögzítés
A versenyzők üléseinek az FIA által homologizáltaknak kell lennie és azok nem
módosíthatók.
Minden versenyző ülésének fejtámlával kell rendelkeznie.
Beépítésének meg kell felelnie az J függelék 253. Cikkely 16. pontjában foglaltaknak.
Szélvédők és ablakok
Ragasztott üvegből vagy polikarbonát műanyagból kell készülniük, s az ablakoknak is
biztonsági üvegből vagy polikarbonát műanyagból kell lenniük.
Amennyiben műanyagból készülnek, ezek vastagsága 3 mm-nél kisebb nem lehet.
A gépátvevőknek el kell utasítaniuk az olyan gépjárműveket, amelyeknek rétegelt szélvédői
oly mértékben károsodtak, hogy az a kilátást akadályozza, és fennáll annak a
valószínűsége, hogy az esemény során, további törést szenvednek.
Átlátszó fólia engedélyezett, egyéb fóliák használatát a versenykiírásban kell engedélyezni.
Pótlólagos, vagy nagyobb kapacitású ablakmosó tartály felszerelése engedélyezett. Ezt a
tartályt kizárólag csak a szélvédő tisztítására lehet használni.
Pótkerekek
Tilosak.
Üzemanyag-tartály
Ha nem az eredeti üzemanyagtartály van beszerelve, akkor annak az FIA által
homologizált, minimum FT3 1999 biztonsági üzemanyagtartálynak kell lennie és meg kell
felelnie a J függelék 253cikkely 14 pontja előírásainak. Az üzemanyagtartálynak, a
készenléti tartálynak, az üzemanyag szivattyúnak valamint az üzemanyag ellátó rendszer
minden elemének a karosszéria burkolatától legalább 30 cm távolságra kell elhelyezkednie
oldal és hosszanti irányban a vezetőfülkén kívül. A üzemanyagtartályt és a betöltő csövét el
kell választani a vezetőfülkétől egy tűzbiztos válaszfallal, vagy egy további burkolattal,
amely mindkét esetben szivárgásmentes, lángbiztos és tűzálló, és ami megakadályozza a
üzemanyag utastérbe jutását vagy a kipufogó rendszerrel való érintkezését.
Ha az üzemanyagtartályt a csomagtérben helyezik el és a hátsó üléseket eltávolítják,
szivárgásmentes, lángbiztos és tűzálló válaszfallal kell az utasteret az üzemanyag-tartálytól
elválasztani. Azon gépjárműveknél, melyeknél az utastér (vezetőfülke) és a csomagtér egy
teret alkot (hatchback kialakítású), a vezetőfülke és a tartály között lehetséges egy átlátszó,
nem éghető műanyagból készült nem szerkezeti válaszfal használata.
Az üzemanyag-tartályokat megfelelően kell védeni és rögzíteni a karosszériához vagy az
alvázhoz.
Az üzemanyagtartályban hullámzás gátló szivacs használata javasolt.
Az üzemanyag szivattyú(k) csak a motor működésekor és az indítási folyamat alatt
működhetnek.
Lehetőség van egy 30 liternél kisebb térfogatú, megfelelő szilárdságú, egyedi gyártású
üzemanyagtartály beszerelésére.
Kormányoszlop
A kormányzárat el kell távolítani. A kormányoszlopra vagy a széria autóból származó
gyűrődő elemet kell felszerelni, vagy csuklókkal kell felszerelni.
56
Biztonsági öv
Kötelező legalább hatpontos biztonsági övet felszerelni, amely megfelel a J függelék 253
cikkely 6. pont előírásainak.
A két vállpántnak különálló rögzítési pontokkal kell rendelkeznie.
Körgyorsasági versenyen az öveket forgócsatos kioldórendszerrel kell felszerelni.
Vízhűtő
Típusa és kapacitása szabadon választható. Elhelyezése tetszőleges, feltéve, hogy nem
nyúlik be a vezetőfülkébe.
További hűtőventillátorok felszerelése megengedett.
Hűtőzsalu beszerelhető, ez azonban nem eredményezheti a karosszéria megerősítését.
A hűtő levegő beáramlási és kiáramlási felülete a karosszérián maximum olyan nagyságú
lehet, mint a hűtő felülete.
Külső lámpák
Eltávolíthatók feltéve, hogy a karosszérián az ebből eredő nyílásokat befedik.
Minden ilyen borításnál, egy 30cm2 területű nyílás hűtés szempontjából szabadon
hagyható.
A borításoknak összhangban kell lenniük az autó eredeti sziluettjével.
Biztonsági bukóketrec
A J függelék 253. 8 cikkelyében előírt módon kötelező.
Padlózati szőnyegek
A padlózati szőnyegeket el lehet távolítani.
Tűzoltórendszerek
Beépített automatikus rendszer használata javasolt. Kézi készülék használata kötelező, J
függelék 253. cikkely 7.3 pontjának megfelelően.
Minimális tömeg
A versenyautók minimális tömege a hengerűrtartalom függvényében:
Benzines autók esetén:
Hengerűrtartalom
Minimális tömeg
1400 ccm-ig
700 kg
1400 ccm felett – 1600 ccm-ig
800 kg
1600 ccm felett – 2000 ccm-ig
900 kg
2000 ccm felett – 2500 ccm-ig
940 kg
2500 ccm felett – 3000 ccm-ig
960 kg
3000 ccm felett – 3500 ccm-ig
1100 kg
3500 ccm felett – 4000 ccm-ig
1100 kg
4000 ccm felett – 5000 ccm-ig
1150 kg
5000 ccm felett
1300 kg
Diesel autók esetén:
Hengerűrtartalom
Minimális tömeg
1600 ccm-ig
1000 kg
1600 ccm felett – 2000 ccm-ig
1200 kg
2000 ccm felett - 3000 ccm-ig
1300 kg
3000 ccm felett
1400 kg
Mérést a J függelék 255. cikkely 4.3 pontjában meghatározottak szerint kell végezni.
F-1600 géposztályban a szekvenciális váltóval szerelt versenyautók esetében a
táblázatban szereplő tömeghez 40 kg büntetősúlyt kell hozzáadni,
a középmotorral szerelt
gépkocsik esetén további 40 kg, valamint a hátsó kerék meghajtású gépkocsik is 40 kg
büntetősúlyt kapnak
melynek eredménye a minimális tömeg.
A súlyok meglétéről,
behelyezéséről a versenyző köteles gondoskodni.
Karosszéria-alváz
a) Karosszéria
Az eredeti karosszéria külső formája és anyaga megváltoztatható figyelembe véve az
aerodinamikai eszközökre vonatkozó előírásokat.
A karosszéria maximális szélessége ( Tükrök nélkül) maximum 2000 mm lehet.
57
Ablaktörlők alkalmazása tetszőleges, de legalább egynek üzemképesnek kell lennie.
b) Karosszéria – Alváz
A sorozatgyártású fő vázszerkezeteken és alvázon változtatások eszközölhetőek az
MNASZ ATB-vel történt egyeztetés alapján.
Négy kerék hajtásra való átalakítás céljából a karosszéria módosítható , de a hozzáadott
anyagoknak vas tartalmúnak és a karosszériához hegesztettnek kell lenniük.
c) Ajtók, motorház- és csomagtér tető
Ezek anyaga és kialakítása tetszőleges.
Az ajtók zsanérjai és a zárszerkezet szabadon választható, de mindkét oldalon kívülről és
belülről egyaránt nyithatónak kell lennie.
A hátsó ajtókat hegesztéssel rögzíteni lehet.
A motorház- és csomagtér tető zsanérjai, valamint zárszerkezetük szabadon választható,
de mindegyik ilyen karosszériaelemet 4 ponton rögzíteni kell, kívülről való nyitásukat
lehetővé kell tenni.
Az eredeti zárelemeket el kell távolítani.
A motorháztetőn szellőzőnyílások alakíthatók ki feltéve, hogy ezek nem tesznek láthatóvá
mechanikai alkatrészeket.
Lehetőség van mind a négy ajtó ablakainak nyitószerkezetének eltávolítására, vagy egy
elektromos ablakemelő mechanikussal való cseréjére.
d) A vezetőfülke szellőzőnyílása
Engedélyezett egy vagy két szellőzőnyílás kialakítása az autó tetején az alábbiak szerint:
- maximális magasság 10 cm
- az elmozdulás a tető első harmadában
- zsanérok a hátsó élen
- a teljes nyitási szélesség: 500 mm
A fűtőrendszer kiszerelhető.
Aerodinamikai elemek
a) Első aerodinamikai elem:
Szabadon választható anyagú és a formájú elem, amelyet a következők határolnak:
- az első kerekek tengelyén keresztülmenő függőleges sík és az ajtók nyílásának alsó
szélén átmenő vízszintes sík (J függelék 279-3. ábra),
- az autó teljes hossza,
- elölről, függőlegesen nézve az autó lökhárítója plusz 10cm.
A lökhárító és az alváz között ütközési energiát elnyelő elemeket kell beszerelni.
A lökhárítóban egy vagy több nyílás képezhető ki (az ajtók nyílásának alsó szélén áthaladó
sík felett), de az így kialakított nyílások összes felülete nem lehet több 2500 cm2-nél.
Ezek a nyílások nem bonthatják meg a lökhárító szerkezeti egységét.
Az első aerodinamikai elemek minimális vastagsága 2 mm.
Hátsó aerodinamikai elem
A végeinek a karosszériához szilárdan kell csatlakozniuk, és az autó tükrök nélküli
maximális szélességénél nem lehet szélesebb.
Az elemek minimális vastagsága 2 mm .
Sárvédők
A "sárvédő" fogalmának meghatározása a J függelék 251.2.5.7 cikkelyének megfelelő. A
sárvédők anyaga és formája szabadon választható.
Minden kiegészítő sárvédő elem min. 0.5 mm vastagságú kell legyen.
A sárvédők burkolatának a kerekeket fedniük kell a kerületük legalább 1/3-án, az abroncs
teljes szélességében.
A sárvédőkbe hűtőnyílások készíthetők.
A sárvédőkbe megengedett mechanikai elemek beszerelése, de ezek semmiképpen nem
használhatók fel - a korábban leírt tiltott módon - a sárvédők megerősítésére.
A motor
Szabadon választható, de a blokk gyártójának meg kell egyeznie a karosszéria gyártójával
(Az alábbi kivételekkel) .
- Trabantba Fiat és Volkswagen motor szerelhető 1400ccm-ig
- Ladába Fiat motor szerelhető 2000 ccm-ig
58
- Polski Fiatba Fiat és Lada motor szerelhető 2000 ccm-ig
- Skodába Volkswagen motor szerelhető 2000 ccm-ig
- Seat , VW , Audi , a motorok szabadon cserélhetők
Feltöltő használata engedélyezett (az előzőekben leirt motorokra is), ezt korrigálva a
hengerűrtartalmat 1,7-tel szorozzuk benzines , 1,0-val dízelmotor esetén.
Wankel szorzó 1,5.
Az Endurance magyar bajnokságban induló autók számára a feltöltő szorzója 1,4, az így
kapott hengerűrtartalom 1% tűréssel kellő géposztályba sorolandó.
A motor elhelyezése tetszőleges.
A kipufogócső áthaladására használt járatokat nyitva kell hagyni hosszúságuk legalább
kétharmadán.
Feltöltés esetén a nyomásszabályozó szelepből kiáramló kipufogógázoknak a gépjármű
kipufogórendszerébe kell távozniuk.
Motorkerékpár motor használata nem engedélyezett.
Ikermotor használata tilos.
Belső rész
A műszerfal eltávolítható, cserélhető.
A műszerfalat úgy kell kialakítani, hogy ne legyen éles, kiálló része.
A vezetőfülkét a motorháztól és csomagtértől elválasztó tűzfal kicserélhető, illetve
módosítható.
Az anyaga azonos vagy erősebb legyen, mint az eredeti.
Olyan alkatrészek beszerelése, amely az ilyen tűzfalak egyikére támaszkodik, vagy azon
áthalad,
megengedett feltéve, hogy ezek a vezetőfülkébe 20 cm-nél jobban nem nyúlnak be (ennek
mérése a tűzfaltól vízszintes irányban történik). Ez a lehetőség nem vonatkozik a
motorblokkra, a kenési rendszerre, a főtengelyre, vagy a hengerfejre.
Ezen túlmenően a padlózat módosítható négy kerék hajtás kialakítása céljából.
Belső kamera
Az F-1600 géposztály versenyautói számára belső, előre néző kamera
beszerelése kötelező, oly módon, hogy a kormánykerék jól látható legyen. A
kamera, vagy használható felvétel hiánya büntetést von maga után. (Első
esetben figyelmeztetés, második esetben 10.000 Ft pénzbüntetés)
A kamerák által készített felvételek megtekintését a Gyorsasági Bizottság illetve
a versenyek Felügyelő Testülete részére biztosítani kell.
Üzemanyag, olaj és hűtővíztartályok
Ezeket tűzfalakkal kell elszigetelni a vezetőfülkétől oly módon, hogy kilöttyenés, szivárgás
vagy egy tartály meghibásodása esetén, a vezetőfülkébe ne juthasson be a folyadék.
Ugyanez vonatkozik az üzemanyag-tartályokra motorházzal és a kipufogórendszerrel
szemben.
Az üzemanyag-tartály töltőnyílás fedele nem nyúlhat a karosszéria burkolatán túl, és
szivárgásmentesnek kell lennie.
Üzemanyag tárolása az autóban több mint 10 0C-kal a környezeti hőmérséklet alatt tilos.
Felfüggesztés
Az autót rugós felfüggesztéssel kell ellátni.
A felfüggesztési rendszer és működési módja szabadon választható.
Erőátvitel
Szabad.
A fékek
Szabadon választhatók, azonban kötelező az egy pedállal működtetett kétkörös
fékrendszer, amely az összes kerékre hat.
A fékberendezés csöveinek bármely ponton történő folyása, vagy egyéb meghibásodása
esetén a pedálnak még legalább két kerékre hatásosnak kell lennie.
59
Mechanikai alkatrészek
Semmilyen mechanikai alkatrész nem nyúlhat túl az autó eredeti karosszériáján, kivéve a
sárvédők belsejében.
Kormánymű
A kormányzás rendszere és helyzete szabad, de kizárólag a közvetlen mechanikus
kapcsolat engedélyezett a kormányzott kerekek és a kormánykerék között.
A négy kerékkormányzás tilos.
Sebességváltómű
Szabad.
13.3. FORMA AUTÓK ELŐÍRÁSAI
Engedélyezett gépjárművek
Versenyautóknak meg kell felelniük az FIA J függelék általános előírásainak az alábbi
módosításokkal. A Formula Renault csoportban csak a 2009-ig gyártott autók kerülnek
értékelésre.
Üzemanyag:
Ólmozatlan üzemanyag használható (ólomtartalom maximum 0. 013 g/liter) a J függelék
252 cikkely. 9. 1 és 9. 2 pontjainak megfelelően. MSZCWA 15293 szabvány szerinti E85
üzemanyag használata engedélyezett.
Gumiabroncsok és kerekek
A szerelt kerék teljes szélessége a verseny folyamán soha nem haladhatja meg elöl a 12,
hátul pedig a 14” értéket.
Eső lámpa
Minden autót 1 db piros fényű ködlámpa típusú hátsó lámpával kell felszerelni (min.
átvilágított terület:
60 cm2, az izzó min. 15 W-osak) vagy FIA által homologizált (fokozottan ajánlott)
esőlámpával. A lámpát a versenyautó hátulján középen kell elhelyezni. A LED-del felszerelt
eső lámpa engedélyezett.
A lámpát a versenyzőnek a versenyautóban ülve (bekötött övvel) kell tudnia kapcsolni.
Vonószem
Minden versenyautót fel kell szerelni vontatási- és emelési „szemmel”. Ezeket úgy kell
elhelyezni, hogy a versenyautót lehetőség legyen elölről és hátulról vontatni, valamint
emelni. A vonószemek az autó felülnézeti kerületén nem nyúlhatnak túl, és világossárga,
piros, vagy narancssárga színűre kell festeni
őket.
A vonószemeket olymódon kell felszerelni (és jelölni), hogy azokat a biztonsági személyzet
könnyen megtalálja.
A vezetőülés, rögzítés
Ajánlott az FIA homológ ülés használata és a J függelék 253 cikkely 16. pontjának
megfelelő rögzítés.
Üzemanyag-tartály
A tartályt szivárgásmentesen kell kialakítani, valamint biztosítani kell, hogy az üzemanyag
ne juthasson az utastérbe, vagy közvetlenül ne érintkezhessen a kipufogó rendszerrel.
Az üzemanyag-tartályokat megfelelően kell védeni és rögzíteni az alvázhoz.
Az üzemanyagtartályban hullámzás gátló szivacs használata javasolt. Az üzemanyag
szivattyú (k) csak a motor működésekor és az indítási folyamat alatt működhetnek. Ajánlott
golyós-szelepekkel felszerelni az üzemanyag rendszert, hogy a rendszer sérülése esetén
megakadályozzák az üzemanyagfolyást. Betöltő cső nem lóghat ki a karosszériából.
Csak az FIA által homologizált üzemanyagtartály használható.
Kormányzás
A kormányzás rendszere és helyzete szabad, de kizárólag közvetlen mechanikus kapcsolat
engedélyezett a kormányzott kerekek és a kormánykerék között. Négy kerékkormányzás
tilos. A kormányoszlopra vagy a széria autóból származó gyűrődő elemet kell felszerelni,
vagy csuklókkal kell felszerelni.
60
Biztonsági öv
Kötelező legalább hatpontos biztonsági övet felszerelni, amely megfelel a J függelék 253
cikkely 6. pont előírásainak.
A két vállpántnak különálló rögzítési pontokkal kell rendelkeznie.
Körgyorsasági versenyen az öveket forgócsatos kioldórendszerrel kell felszerelni.
Áramtalanítókapcsoló
Minden autót fel kell szerelni egy szikramentes kivitelű kapcsolóval, ami az összes áramkört
megszakítja, és a motort leállítja. Az autó belsejéből valamint kívülről is működtethető
legyen. A működtetőt, kék alapon fehér szegélyű, legalább 12cm-es oldalú háromszögben,
piros színű villám jellel kell jelölni.
Biztonsági bukókeret
Legalább két keretet kell a versenyautókon elhelyezni.
Az első szerkezetnek a kormánykerék előtt kell lennie 25cm-nél nem nagyobb távolságban
előrefelé és a kormánykerék felső szélével legalább azonos magasságú legyen. A második
szerkezet legalább 50cm-rel legyen az első mögött és elegendő magasságúnak kell lennie
az első szerkezet felső pontjától kiinduló, a gépkocsiban normál módon ülő vezető sisakja
felett 5cm-re elhaladó egyeneshez.
A második szerkezet minimális magassága a vezető gerince mentén futó egyenes mentén
az ülés alsó részétől mérve legalább 92cm legyen.
o
A második kerethez a tetejétől indulva hátrafelé haladó vízszintessel legfeljebb 60 -os
szöget bezáró támasztót kell elhelyezni.
A keretek belsejében az oldalak két függőleges pillére között mért szélesség legalább 38cm
legyen. A mérést az ülés alsó részétől 60cm magasságban kell végezni, a vezető gerincét
követő merőleges vonal mentén.
A keretek és támasztó(k) minimális külső átmérője 35mm legyen, legalább 2mm-es
falvastagsággal.
2 támasztó használata esetén 26mm lehet a támasztók külső átmérője.
Anyagoknak minimálisan meg kell felelnie a J függelék 253. cikkely 8.3 pontjában
leírtaknak.
Ettől eltérő kereteknek a J függelék 275. cikkely 15.2.3 pontjában leírtakat kell teljesíteni, és
az FIAnak, vagy az FIA által elismert gyártónak a megfelelősséget igazolni kell.
Tűzoltórendszerek
Beépített automatikus rendszer használata kötelező, mely megfelel az FIA J függelék 253.
cikkely 7.2 pontjának.
Minimális tömeg
A versenyautó minimális tömegének a versenyzővel és felszerelésével a verseny teljes
időtartalma alatt meg kell felelnie a következő értékeknek a hengerűrtartalom
függvényében:
Hengerűrtartalom
Minimális tömeg
1600 ccm-ig
510 kg
1600 ccm felett – 2000 ccm-ig
560 kg
Karosszéria-alváz
Véglegesen ki kell alakítani, nem lehet semmiképpen félig elkészült, és nem tartalmazhat
éles kiugró részeket. Maximális szélesség (felszerelt kerekekkel) 1850mm.
A motor
Szabadon választható. Wankel szorzó 1,5.feltöltő használata esetén a szorzó 1.4. Ha a
kenőrendszer nyitott olajteknő szellőzéssel van ellátva, akkor azt oly módon kell kivitelezni,
hogy az olaj egy min. 2 literes felfogó tartályba folyhasson, a tartály átlátszó legyen, vagy
figyelő ablakkal legyen ellátva.
Kell legyen egy olyan biztonsági alkatrész, amely egy, a fojtószelepen kívüli rugó
segítségével valamennyi fojtószelepet elzárja a gázrudazat meghibásodása esetén.
61
Üzemanyag, olaj és hűtővíztartályok
Ezeket tűzfalakkal kell elszigetelni a vezetőfülkétől olymódon, hogy kilöttyenés, szivárgás
vagy egy tartály meghibásodása esetén, a vezetőfülkébe ne juthasson be a folyadék.
Ugyanez vonatkozik az üzemanyag-tartályokra motorházzal és a kipufogórendszerrel
szemben.
Az üzemanyag-tartály töltőnyílás fedele nem nyúlhat a karosszéria burkolatán túl, és
szivárgásmentesnek kell lennie.
Üzemanyag tárolása az autóban több mint 10 0C-kal a környezeti hőmérséklet alatt tilos.
Felfüggesztés
Az autót rugós felfüggesztéssel kell ellátni.
A felfüggesztési rendszer és működési módja szabadon választható.
Erőátvitel
Szabad.
A fékek
Szabadon választhatók, azonban kötelező az egy pedállal működtetett kétkörös hidraulikus
fékrendszer, amely az összes kerékre hat.
A fékberendezés csöveinek bármely ponton történő folyása, vagy egyéb meghibásodása
esetén a pedálnak még legalább két kerékre hatásosnak kell lennie.
Visszapillantó tükrök
Mindkét oldalon lennie kell, minimális tükrözési felület együttesen nem lehet kevesebb
90cm2-nél.
13.4 RUHÁZAT
A versenyzőknek az FIA L függelék szerinti homológ ruházatot kell viselnie.
Hazai OB futamokon a sisakba szerelt hangszóró használata is engedélyezett.
FHR fejrögzítő szerkezet használata kötelező!
13.5 HISTO CUP VERSENYAUTÓK
A bajnokság versenyeire azok a túra és GT autók nevezhetők, illetve a versenyeken azok a
túra és GT autók vehetnek részt, amelyek 1958. január 1. és 1986. december 31-e között
kerültek homologizálásra, és megfelelnek az FIA „K” Függelék mindenkor érvényes
előírásainak. A gépjármű-
veknek rendelkezniük kell az adott évre érvényes MNASZ Technikai Kollégiuma által
kiállított Historic
Gépkönyvvel és Historic Technikai Adatlappal vagy érvényes HTP-vel . A külföldi
versenyzők esetében a gépjárműveknek a honos ASN által kiállított gépkönyvvel vagy
érvényes HTP-vel kell rendelkezniük
.
14 A LOTUS CUP EASTERN EUROPE SERIES TECHNIKAI
SZABÁLYZATA
A Lotus Cup Eastern Europe autói a Lotus Európa Kupa technikai szabályainak kell
alapvetően megfeleljenek.
14.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
A jelen Technikai Szabályzat alkalmazása során az alábbi elveket kell figyelembe venni:
• Amennyiben a Technikai Szabályzatban vagy lapon nincs egyértelműen engedélyezve
valamely eltérés, változtatás, kiegészítő megmunkálás, úgy ezek alkalmazása kifejezetten
tilos.
• A versenyautóknak tökéletesen meg kell felelnie a széria állapotnak, azon változtatások
kivételével, amelyeket a Technikai Szabályzat tartalmaz.
• Olyan autót, melyet a Technikai ellenőrök veszélyesnek ítélnek, a sportfelügyelők
kizárhatják a versenyből.
62
• Technikai szabálytalanságok következményei: A technikai szabálytalanságon ért és
jogerősen, kizárás büntetésre ítélt versenyzőt, a GYB.-nak legalább további egy bajnoki
futamon való indulástól el kell tiltania, valamint - ha plombálással igazolható – a
plombálásig, de minimum 3 versenyre visszamenőleg az eredményeitől meg kell fosztani.
A versenysorozat Rendezője, illetve az Autós Technikai Bizottság javaslata alapján e
Technikai Szabályzatot a sorozat rendezője módosíthatja.
A kötelező reklámok a kupasorozat rendezőjének körlevelében kerülnek meghatározásra,
melyet minden indulónak kötelezően viselnie kell.
A kupasorozat rendezője a kötelező reklámokra vonatkozó előírásokat április 20-ig köteles
nyilvánosságra hozni.
Csoportok:
Production class:
211 class:
Exige class:
V6 class:
Open class:
Lotus Cup Europe Production Car Class
Lotus Cup Europe 2-11
Lotus Cup Europe Exige Cup és GFS Exige Cup
Lotus Cup Europe Evora
Egyéb motoros Exige és Elise*
A kategóriák technikai leírását a Lotus Cup Europe sorozat hatályos szabályai alapján
végezzük. Eltérések az Europa kupa szabályaihoz képest.
Open class:
-
-
-
-
-
Kerekek:
kerék méret elöl max 7J16 min ; hátul max 8,5J 17 .
Magnézium kerék használata tilos
Gumik
Toyo R888 elöl195/50 R 16; hátul 225/45 R 17 vagy
Yokohama A048 LTS vagy A048 R (M )
Maximális súly lóerő arány 3.5 kg/LE vezetővel.
A gyári Toyota és Rover motorokon kívül más gyártó motorja is használható.
A turbo feltöltő típusa szabadon választható.
TECHNIKAI ÓVÁS
A Duna –Autó Autós Gyorsasági Országos Bajnokság 2013. évi Alapkiírás 6.2. pontja
szerint.
14.2 SPECIÁLIS ELŐÍRÁSOK LOTUS
CUP EASTERN EUROPE
VERSENYAUTÓKRA
14.2.1 Gumiabroncs
Csak a kupasorozat szervezője (GFS Motorsport) által forgalmazott TOYO
típusú gumiabroncs használható.( kivétel Evora, Open)
Gumik melegítése tilos.
A gumiabroncs belseje (a kerékpánt és a gumiabroncs belső része közötti tér)
csak levegővel tölthető meg.
A verseny hivatalos időmérő edzésén és a verseny futamokon csak a GFS
Motorsporttól vásárolt Toyo R888 típusú gumiabroncs használható. (Kivétel
Open class)
14.2.2 Karosszéria
14.2.2.1 Belső rész
Belső, előre néző kamera beszerelése erősen ajánlott, oly módon, hogy a
kormánykerék jól látható legyen.
A kamerák által készített felvételek megtekintését a Gyorsasági Bizottság
részére biztosítani kell.
63
14.2.2.2 Biztonsági berendezések
2 kg min. töltősúlyú tűzoltó készülék használata kötelező, az FIA J függelék
253. Fejezet 7. 3 pontjának megfelelően.
Áramtalanító használata kötelező, FIA J függelék 253. Fejezet 13 pontjának
megfelelően.
15 A LOTUS LADIES CUP ÁLTALÁNOS ÉS TECHNIKAI
SZABÁLYZATA
15.1.TECHNIKAI ELŐÍRÁSOK
A jelen Technikai Szabályzat alkalmazása során az alábbi elveket kell figyelembe venni:
• Amennyiben a Technikai Szabályzatban vagy a Homológizációs lapon (H0111) nincs
egyértelműen engedélyezve valamely eltérés, változtatás, kiegészítő megmunkálás, úgy
ezek alkalmazása kifejezetten tilos.
• A versenyautóknak tökéletesen meg kell felelnie a széria állapotnak, illetve a
Homológizációs lapnak (H0111), azon változtatások kivételével, amelyeket a Technikai
Szabályzat tartalmaz.
• Olyan autót, melyet a Technikai ellenőrök veszélyesnek ítélnek, a sportfelügyelők
kizárhatják a versenyből.
• Technikai szabálytalanságok következményei: A technikai szabálytalanságon ért és
jogerősen, kizárásbüntetésre ítélt versenyzőt, a GYB.-nak legalább további egy bajnoki
futamon való indulástól el kell tiltania, valamint - ha plombálással igazolható – a plombálásig
visszamenőleg az eredményeitől meg kell fosztani.
Az MNASZ fenntartja magának a jogot, hogy a versenysorozat Rendezője, illetve az Autós
Technikai Bizottság javaslata alapján e Technikai Szabályzatot módosítsa.
A Lotus Ladies Cup 2013. évi versenyein kizárólag női versenyzők, csak a
versenysorozatra gyártott, jelen szabályzatnak és a Homológizációs lapnak (H0111)
megfelelő, 2013-ra gépkönyvvel rendelkező versenyautók vehetnek részt.
A versenyautók motorját
valamint computerét plombával kell ellátni. A plombálás
lehetőségét a csapatoknak biztosítani kell.
Amennyiben a plombák megsérülnek, vagy a plombált alkatrészeken javítást végeznek, a
plombálást újra el kell végeztetni. Plombálást a Technikai Bizottság végzi. Amennyiben
bármelyik plomba megsérült, vagy hiányzik és azt a nevező a gépátvétel kezdetéig, nem
cserélteti, illetve nem pótoltatja, a versenyző az adott versenyből kizárásra kerül.
A kötelező reklámok a kupasorozat rendezőjének körlevelében kerülnek meghatározásra,
melyet minden indulónak kötelezően viselnie kell az utastér teteje, a géptető-, az oldalajtó